'Echt?'

Dromen;
alle mogelijkheden.

Werkelijkheid;
een gerealiseerde waarschijnlijke mogelijkheid.

Fantasie;
een onwaarschijnlijke mogelijkheid.

Illusie;
een niet realiseerbare onwaarschijnlijkheid.

Conclusie;
wie niet in wonderen gelooft,
is geen realist!

Download hier uw Singulariteit-Software


266 kb.

Start met singular.htm

Singulariteits-theorie

Visuele toelichting - A1

Visuele toelichting - A2

Visuele toelichting - A3

Bijvoegsel - A1

Bijvoegsel - A2

Bijvoegsel - b

Literatuurlijst van aanbevolen
en aanverwante onderwerpen.


© 1983 by H.T. de Kroon.
© 1995 by H.T. de Kroon.
® Geregistreerd onder nr.; 4.916776.3

Eerste uitgave 1983.
Tweede herziene en bijgewerkte uitgave 1995.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door geen enkel middel, op geen enkele wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende,
H.T. de Kroon, Eindhoven 1983