Bijvoegsel - A1Het bovenstaande brainscape diagram toont de vier golven die door de hersenen worden geproduceerd. Men kan grofweg stellen dat deltagolven liggen tussen 0-4 Hz, thethagolven tussen 4-8 Hz, alphagolven tussen 8-12 Hz en bêtagolven van 12 to ± 30 Hz per/sec. De diagrammen zijn gemaakt door middel van biofeedback-apparatuur. Normale dagelijkse bezigheden en een gemiddelde bewustzijns-toestand kan zich als bovenstaand patroon ontvouwen. 'Gemiddeld' moet hier nogal genuanceerd worden opgevat, omdat elk mens natuurijk van nature al verschilt. Over het algemeen kenmerkt de dagelijkse routine zich door het produceren van veel bêtagolven. In ontspannen staat worden deze rustiger of verdwijnen soms helemaal om plaats te maken voor alphagolven. Deze toestand is per definitie goed geschikt om te studeren en te concentreren mits er een zeker percentage bêtagolven bij zijn. Met enkel alpha beseft met de situatie vaak niet. Thetagolven markeren vaak de overgang van waken naar slapen, waardoor men in een waakdroom toestand verkeert. Ook zijn het vaak deze golven die optreden vlak voor een plotseling bijzonder begrip of een lang gezochte oplossing. Deltagolven worden tijdens de slaap geproduceerd. Hoe dieper de slaap hoe langzamer de golven. Let wel, dit gaat niet op voor droom periodes.


Terug naar vorige pagina