Bijvoegsel - A2Dit bovenstaand diagram toont het patroon van iemand in zeer ontspannen staat, waarbij hij zich zeer helder bewust was van de situatie en allerlei gebeurtenissen om hem heen. Wij ontdekten dat het mogelijk is om alles in het bewustzijn wel te registreren, maar nergens op te reageren. Daarvoor is een behoorlijke bewuste aandacht en controle nodig. Men dient zelfs het onverwachte te verwachten. Op het diagram is een uitslag te zien die eerder als artefact moet worden beschouwd, omdat er als experiment op dat moment een deur hard werd dicht gesmeten. Artefacten zij uitslagen die niet als gedachtegolven worden beschouwd, omdat ze over het algemeen door een schrikreactie van het lichaam en zelfs door het knipperen van de ogen te weeg worden gebracht en als zodanig buitensporige uitslagen weergeven. In elk geval is aan de hand van de verschillen in de diagrammen zeer duidelijk te constateren dat het bewustzijn in staat is de hersengolven te manipuleren en daardoor een andere werkelijkheid voor zichzelf en anderen te realiseren. Wij kunnen daadwerkelijk op de natuurlijke gebeurtenissen vooruitlopen door onszelf alvast bewust te worden van die sferen in welke wij ons hele leven al vertoeven, zonder dat we dat wisten laat staan exploiteerden.


Terug naar vorige pagina