VISUELE TOELICHTING - A1


Oneindig aantal singulariteiten in concept wat als drie-dimensionaal moet worden gezien. Oneindig in alle richtingen. Door middel van wiskundige vergelijkingen is aan te tonen dat één rij niet minder punten bevat dan het gehele model. + - Oneindigheid zowel positief als negatief, in neutrale toestand. Feitelijk is de geïnterpreteerde existentïele vorm door het bewustzijn te beschouwen als een amonalie.

Hier is X de positie op een deel van de singulariteit, waar op het bewustzijn zich heeft gefocust. De veldjes mogen per definitie geen wezenlijke ruimte-innemende waarde worden toegekend.

De singulariteiten vormen zich in en door elkaar, waarbij het bewustzijn zich a.h.w. steeds op een ander veldje manifesteert. Derhalve wordt ons universum elke seconde steeds opnieuw geschapen.

Van de herfst tot de lente bevindt de aarde zich dichter bij de zon, waardoor de baan-snelheid iets groter wordt. Tegelijk is duidelijk dat elke tegengestelde positie dus leefbaar is, dat enkel de condities veranderen.

Steeds wisselende snelheid, waarbij elke sfeer door een bepaald deel van de frequenties wordt gedefineerd. Feitelijk wordt het existentie-gebied bepaald door het bewustzijns niveau.

Visualisering der sferen. De div. kleuren geven de 7 niveau's aan waarop de mens zich bewust zou kunnen zijn. Elk veldje bestaat uit een groep frequenties. Er zijn natuurlijk onvoorstelbaar veel meer sferen.


Terug naar vorige pagina