Literatuurlijst;
van aanbevolen en aanverwante onderwerpen.

Heelheid en impliciete orde............D.Bohm....................uitg. Lemniscaat.
De tao van de fysica......................F.Capra....................uitg. Contact.
De dansende Woe-Li meesters......G.Zuka.....................uitg. B.Bakker.
Ik leef al 15 miljard jaar!................J.E.Charon...............uitg. Lemniscaat.
Het holografisch universum............M.Talbot...................uitg. Kosmos.
Op zoek naar oplossingen..............H.F.Judson...............uitg. Veen.
Oneindigheid.................................R.Rucker...................uitg. Contact.
De volmaakte symmetrie...............H.R.Pagels.................uitg. Contact.
De kosmische code.......................H.R.Pagels.................uitg. Contact.
De wedergeboorte van de natuur....R.Sheldrake..............uitg. Kosmos.
Meesters van de tijd.......................J.Bosloven.................uitg. B.Bakker.
Chemische reacties........................Atkins........................Natuur en Techniek.
Einstein en daarna..........................Schwinger..................Natuur en Techniek.
Van quark tot kosmos..............Lederman/Schramm.........Natuur en Techniek. Zwaartekracht...............................Wheeler......................Natuur en Techniek.
Het[on]begrensde Heelal...Fraser/Lillestol/SellevÅg.........Natuur en Techniek.
De evolutie van het Heelal..............C.A.Ronan.................Natuur en Techniek. Het zichtbare universum......................................................................Time-Life.
De grenzen van de tijd....................................................Time-Life.
Binnenplaneten...............................................................Time-Life.
De kosmos.....................................................................Time-Life.
Tussen de sterren............................................................Time-Life.
De nieuwe astronomie.....................................................Time-Life.
Atlas van de ruimte.........................................................Time-Life.
Kosmische raadselen......................................................Time-Life.

Profetieën over onzen tijd en naaste toekomst....A.van Son................uitg. Pax.
Wat morgen werkelijkheid kan zijn....................P.Andreas................uitg. Strenholt.
Wat ons te wachten staat rond het jaar 2000.....A.T.Mann.................uitg. Tirion.
Voorspellingen..................................................J.Silver.....................uitg. Meulenhoff.
Het lot van Moeder Aarde.................................Sun Bear..................uitg. Kosmos.
De Stem van de Grote Geest..............................R.Kaiser..................uitg. Ankh-Hermes.
De voorspellingen van Edgar Cayce.................M.E.Carter................uitg. De Ster.
Bijna 2000 Jaar................................................M.Kahir....................uitg..De Ster.
De Profetieën van Nostradamus.......................Nostradamus..............uitg. Schors.
De Profetieën van Nostradamus.......................Dr.N.A.Ceturio..........uitg. Veen
Nostradamus---1992-2001...............................V.J.Hewitt/P.Lorie....uitg. Elmar.
Nostradamus, het jaar 2000 en daarna............P.Lorie........................uitg. Elmar.
Oorlogs voorspellingen...................................Tenhaeff......................uitg. H.P.Leopolds.

De Geheime Leer................................H.P.Blavatsky.{......uitg. Algemene Boeken
Isis ontsluierd....1..2..3........................H.P.Blavatsky.{......Centrale Antiquariaat.
Liber Aleph - Wijheid of waanzin?................................A.Crowley.
Oefenboek voor astraal- en symboolmagie.....................uitg. Schors.

Biofeedback..................................M.Kalins. / L.M.Anders.......uitg. Gottmer.
Bioritmiek.....................................W.A.Appel...........................uitg. Meulenhoff. Bioritmiek.
Het goede moment.........................G.Zontinge..........................uitg. Ankh-Hermes.

Alfa-Training................................J.Silva. / P.H.Miele....uitg. Ankh-Hermes.
De Meesters van het verre Oosten.......B.T.Spalding.......uitg. Sirius & Siderius.
Ruimte, tijd en kennis..........................T.Tulku...............uitg. Karnak.
De Celestijnse Belofte.........................J.Redfield...........uitg. De Boekerij.
De andere kant van de realiteit...........P.Andreas............uitg. Ankh-Hermes.
Contact............................................W.Strieber............uitg. Het Spectrum.
Reizen van de geest..........................S.Grof./ Bennett.....uitg. Servire.
Uittredingen.....................................R.Monroe...............uitg. Ankh-Hermes.
Astrale reizen...................................R.Monroe...............uitg. Ankh-Hermes.
De ultieme reis.................................R.Monroe...............uitg. Ankh-Hermes.

De Seth-Materie................................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Seth spreekt.......................................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Het wezen van de psyche....................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Persoonlijke werkelijkheid..................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Je lichaam, je leven.............................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Individu en wereldgebeuren.................................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Gesprekken met Seth...1...2...3...........................J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.
Dromen, evolutie en waarde vervulling...1...2.......J.Roberts..........uitg. Ankh-Hermes.

De wijsheid van de Ramala...............uitg. Ankh-Hermes.
De visie van de Ramala.....................uitg. Ankh-Hermes.
De openbaring van de Ramala...........uitg. Ankh-Hermes.

Nada Brahma...........................J.E.Berendt............uitg. East-West-Publications.
Het logische toeval...................D. van Ruller.........uitg. Strengholt.
Reïncarnatie en levenslot.........P.Barten.................uitg. Strengholt.
Atlantis en wereldkarma...........P.Barten.................uitg. Strengholt.
Visioenen van de toekomst.......C.B.Snow................uitg. Ankh-Hermes.

Het leven is alleen echt wanneer ' IK BEN'.....G.I.Gurdjieff..........uitg. Mirananda.
Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon...........G.I.Gurdjieff..........uitg. Mirananda.
Ontmoetingen met bijzondere mensen..............G.I.Gurdjieff.........uitg. Mirananda.
G. tot zijn leerlingen...Vroege gesprekken........G.I.Gurdjieff.........uitg. Mirananda.
Iwan Osokin.....................................................P.D.Ouspensky......uitg. Servire.
Een nieuw model van het heelal...1...2.............P.D.Ouspensky......uitg. Mirananda.
Tertium-Organum............................................P.D.Ouspensky......uitg. Servire.
De Vierde weg.................................................P.D.Ouspensky......uitg. Mirananda.
Op zoek naar het wonderbaarlijke...................P.D.Ouspensky......uitg. Mirananda.
Leven in zeven werelden.................................J.G.Bennett............uitg. Ankh-Hermes.
Idioten in Parijs..............................................J.G.Bennett...........uitg.Ankh-Hermes.
Sex.................................................................J.G.Bennett............uitg. Ankh-Hermes.
Het ontwaakte bewustzijn...............................C.Wilson................uitg. De Driehoek.
Gurdjieff, de mens en zijn werk......................M.Ekker.................uitg. Mirananda.
Eeuwig leven..................................................R.Collin.................uitg. Mirananda.
Dialogen met Gurdjieff..................................J.Cox......................uitg. Servire.
Leermeesters van Gurdjieff............................R.Lefort..................uitg. Servire.
Ontwaken in onszelf.......................................J.Vaysse..................uitg. Mirananda.
De nieuwe mens.............................................M.Nicoll.................uitg. Mirananda.

De tweede machts-ring............C.Castaneda..............uitg. Servire.
Het innerlijk vuur....................C.Castaneda..............uitg. Servire.
De vlucht van de Adelaar........C.Castaneda..............uitg. Servire.
De kunst van het dromen.........C.Castaneda..............uitg. Servire.
Een aparte werkelijkheid.........C.Castaneda..............uitg. De Bezige Bij.
Kennis en macht......................C.Castaneda..............uitg. De Bezige Bij.
De lessen van Don Juan..........C.Castaneda..............uitg. DE Bezige Bij.
Castaneda's oefeningen..........H.Tonkes....................uitg. Bres.


Terug naar vorige pagina