Bijvoegsel - bDit soort bioritmogrammen, geeft duidelijk weer onder welke invloeden wij van af onze geboorte tot aan onze dood staan. Het aantal dagen per cyclus staat wetmatig vastgesteld op natuurlijke wijze. Algemeen word aangenomen dat de perieke momenten waarop de curve de nullijn passeert, als kritisch te waarderen zijn. Echter, deze zijn niet per definitie negatief. Als men dit soort bio-ritme een jaar bijhoudt en bestudeerd, komt men tot zeer verrassende resulaten. Dan blijkt niet alleen een duidelijke regelmaat, maar ook dat men op de kritische dagen inderdaad maar beter kan proberen bewust te zijn van de grillige en wisselvallige reacties die ons lichaam en onze geest vertone tijdens deze onvoorspelbare invloeden van de ritmen. Evenals met de hersen-frequenties, zijn de bioritmen van zeer grote invloed op ons persoonlijke leven en daarmee uiteraard ook op dat van anderen. Voor de echte 'waarheids-onderzoeker' blijkt dus dat de natuur aan ieder een persoonlijk laboratorium heeft geschonken. We zijn er elke dag in aanwezig!


Terug naar vorige pagina