VISUELE TOELICHTING - A3


De gewone manier van meten is binnen ons inerte stelsel natuurlijk bruikbaar en zinvol. In de sin' theorie nemen wij een meer-dimensionaal standpunt in en meten op andere wijze.

Vanuit 'n ander-dimensionaal optiek kan men aantonen dat elk punt op de ene lijn een corresponderend punt heeft op de andere lijn. Omdat de een niet meer of minder punten bezit de ander zijn zij derhalve kwalitatief gelijkwaardig. Het meetresultaat is dus duidelijk gerelateerd aan de gebruikte methode.

Informatie en energie is gelijktijdig overal aanwezig. Kwalitatief verschilt punt B niet van punt A. Drie-dimensionaal voorgesteld zou dus op elke willekeurige positie in de bol principiëel gelijk zijn aan het totaal. Zoals een druppel uit de oceaan kwantitatief verschilt maar kwalitatief van dezelfde samenstelling is. Wanneer zij terug is in de zee, is ze haar expliciete vorm kwijt en gaat impliciet op in de zee.

Eeuwen oud symbool van alles omvattende oneindigheid en eeuwigheid, waar binnen het manifest van in evenwicht zijnde krachten, positief, negatief en neutraal.


Terug naar vorige pagina