VISUELE TOELICHTING - A2


Verklaring van golf-deeltje dualiteit.
De informatie wordt op de buur sin' overgedragen binnen de corresponderende sfeer.
Het resultaat van een experiment kan dus tweeledig zijn. Afhankelijk van de condities, deeltje of golf.

Uit de vorm der veldjes blijkt zelfs in een drie-dimensionaal model dat breuklijnen altijd ong. 120 graden t.o.v. elkander bedragen. Noodzakelijkerwijs en begrijpenlijkerwijs dus intrinsiek aan de oorsprong.

Een voortdurende interactie vindt plaats doordat de velden a.h.w. in en door elkanders bereik komen. Het is in deze posities, waar b.v. geest verschijningen en ufo's zich in onze sfeer zichtbaar manifesteren, evenals div. paranormale gebeurtenissen en tijds-anomalïen.

Door velen verwachte overgang naar hoger bestaans niveau.
De oude aarde gaat principieel niet verloren maar door een verruimd bewustzijn ervaren wij haar op een octaaf hoger. Ons ruimere bewustzijn zal zich gewoonweg beter identificeren met een hoger gelegen trillingsniveau. Deze omwenteling is mogelijk door de condities binnen het morfogenetisch veld, gevormd door elke ziel van goede wil.

Bêta 14-30 Hz, alpha 8-14 Hz, theta 4-8 Hz en delta 0-4 Hz. Vier bewustzijns niveau's waarop we in meer of minder mate 24 uur per etmaal tegelijk gericht zijn. Vier ervarings werelden die onmerkbaar in elkaar overgaan met specifieke eigen wetten. Overgangen waar we ons maar nauwelijks van bewust zijn.


Terug naar vorige pagina