Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Kanker alternatief genezen?!
W.M.F. Leuver

Kanker is geen probleem. Kanker is een oplossing. ~Lothar Hirneise

Geest en lichaam zijn niet twee gescheiden gebieden die los van elkaar staan, maar twee verschillende zaken van dezelfde essentie die in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van een persoon. Bij een juiste genezing zou dus moeten worden gekeken naar het hele individu, maar aangezien psychologische en spirituele aspecten ongrijpbaar zijn,  en niet meetbaar, wordt de meeste aandacht gericht op de fysieke aspecten.

Dit geldt ook voor de onderzoeken die naar verschillende ziekten gedaan worden. De ziekten worden als gevolg daarvan toegeschreven aan genetische factoren of omgevingsfactoren, en er wordt maar weinig aandacht geschonken aan het feit dat degenererende ziektes te wijten zouden kunnen zijn aan infecties. Je leest bijvoorbeeld bijna nooit dat een schimmelinfectie wel eens de verklaring zou kunnen zijn voor het ontstaan van een tumor. Overigen is volgens dr. Tullio Simoncini  natriumbicarbonaat de enige stof  die algemeen effectief is tegen tumoren. Logische vraag is daarbij waarom de reguliere geneeskunde geen onderzoek doet naar deze behandelmethode. Het antwoord hierop is vrij eenvoudig. Onderzoek wordt pas interessant als er (veel) geld mee verdiend kan worden. Aangezien natriumbicarbonaat een natuurlijk en goedkoop middel is, heeft deze therapie niet de belangstelling van de farmaceutische industrie.

Wanneer er een tumor geconstateerd wordt reageren zowel de chirurgen als de patiënt vrijwel meteen uit angst en wordt er gedacht in termen van bestrijding, waarbij het liefst op vrij kort termijn de bron aangevallen wordt. Chirurgie, chemotherapie en bestraling zijn daarbij de eerste, en vaak de enige aangeboden opties. Daarbij wordt vaak voorbij gegaan aan het feit dat deze behandelingsmethoden de eerste oorzaken zijn van uitzaaiingen en altijd leiden tot een toestand van aantasting van het weefsel waardoor de verschillende organen vatbaar worden voor een tumorinvasie. Verder zegt dr. Tullio Simoncini over chemotherapie dat deze alleen schade toebrengt doordat niet de tumor zelf, maar het gedeelte aan cellen die een orgaan of weefsel verdedigen afneemt.

Dr. Tullio Simoncini is een arts en chirurg die gespecialiseerd is in oncologie, diabetologie en stofwisselingsziekten. Tevens is hij afgestudeerd in de filosofie. Deze dokter staat aan de wieg van een revolutionaire behandeling van kanker. Zijn methode is gebaseerd op het eenvoudige gebruik van natriumbicarbonaat en sinds 15 jaar brengt hij met succes zijn theorieën over de oorzaak en de behandeling van kanker in de praktijk. In zijn boek “Kanker is een schimmel” vertelt hij o.a. dat Candida dezelfde genetische structuur heeft als kanker en legt hij zijn theorie met betrekking tot kanker uit.

Ongeacht de psychologische oorsprong of de oorsprong door chemische vervuiling, het milieu, de voeding enz. ziet hij Candida als oorsprong van tumoren. Zolang de immuun bescherming doeltreffend is, is alles onder controle, maar wanneer dit niet het geval is, ziet de Candida kans een kolonie te vormen in een orgaan of weefsel dat om enige reden zwak is, m.a.w. geen weerstand kan bieden.  Het lichaam zal zich proberen te verdedigen door middel van inkapseling die groter wordt naarmate de kolonie toeneemt en die dus een grote omvang kan krijgen. Deze inkapseling kennen wij als een tumor.

Wanneer er sprake is van verzwakt weefsel maakt het weinig uit of er sprake is van ‘verkeerde’ voeding (ook vegetariërs krijgen deze aandoening), aanvallende hormonen of chemische factoren. Dit staaft mij in mijn overtuiging dat strikte diëten kanker niet zullen genezen. Wel zijn bepaalde eetgewoonten en hygiënische omstandigheden een essentiële ondersteuning van het immuunsysteem.

Volgens de theorie van Lothar Hirneise ontstaat kanker omdat iemand geen adrenaline meer produceert die nodig is om suiker af te breken. Hij ziet de tumor als intelligente oplossing van het lichaam, aangezien een overmaat aan suiker een gevaar is voor de gezondheid en het lichaam daarom tumoren maakt. Deze tumoren verbranden  suiker en ze verbruiken ook veel energie (suiker) door hun snelle celdeling. Dat is de reden waarom sommige tumoren zo snel groeien. Een goede manier is daarom je lichaam te ontgiften, want wanneer je gezond wordt, verdwijnt de tumor vanzelf, zo redeneert hij. Zijn advies is daarom ook: Ga eerst ontgiften en Als de tumor dan nog steeds groeit – wat vrijwel nooit het geval is – kun je nog altijd opereren…

Lothar Hirneise is, in tegenstelling tot  dr. Tullio Simoncini geen arts, maar was meester in Oosterse vechtsporten, Kung Fu-leraar en eigenaar van een goedlopende sportwinkel. Hij is opgeleid tot psychotherapeutisch verpleegkundige en heeft daarnaast vier jaar psychotherapie gestudeerd. Toen een vriend van hem kanker kreeg en daarbij  zijn hulp inriep was dit het begin van een onderzoek naar alternatieve manieren om kanker te behandelen. Inmiddels heeft hij zijn eigen kliniek in Duitsland. Zijn organisatie ‘Menschen gegen  Krebs’ geeft  een nieuwsbrief uit, organiseert lezingen, workshops en congressen en biedt ook telefonische hulp en consulten aan.

Er blijkt bij kankerpatiënten een grote behoefte aan onafhankelijke informatie te bestaan. Informatie stelt je in staat om keuzes te maken, zowel bij het voorkomen als genezen van kanker. De effecten van een eventuele behandeling, of juist het nalaten daarvan, zijn namelijk vaak moeilijk te overzien en de beste geneesheer ben je altijd nog zelf!

Of kanker nou een schimmel is, of een gevolg van teveel suiker? Mijn inziens maakt de oorzaak niet zoveel uit. Belangrijker is het dat de constatering van kanker geen doodvonnis hoeft te zijn, maar wel een ernstige waarschuwing om je lichaam serieus te nemen. Dat kan het begin zijn van zelfgenezing, niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook geestelijk en spiritueel.Vaak blijkt hoe zeer onze gedachten, onze psyche, van invloed zijn op onze gezondheid. Veel ziekten, waaronder kanker, worden namelijk voorafgegaan door een conflictsituatie, angst, verdriet of een crisis die we niet of niet goed verwerkt hebben.

Wie nog niet overtuigd is, raden we aan het boek 'Ik en Kanker' van Lara Masanowa Tatje en/of 'Psychische achtergronden van kanker' van Jacomine Landman-Kasper eens te lezen.


Bronnen: Chemotherapie helpt tegen kanker... en de aarde is plat uit Ode nummer 60 en www.kankeriseenschimmel.nl


Lees ook het artikel: alternatief genezen
Voor mensen die oprecht op zoek zijn naar een andere manier van genezen en hun ervaringen met anderen willen delen hebben wij een speciaal Forum opgezet waar op respectvolle wijze met anderen van gedachten gewisseld kan worden: http://positiefalternatief.forumup.nl
 
nopix
stichting diamental