Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Sporen van 'Vergeten Volken'
Door Marjan Clarie Meijer

Eind zomer 2001 was Marjan Meijer in Wenen, waar zij de lezing over 'Verloren Volken' bijwoonde, meedeed aan een workshop en tevens een persoonlijk onderhoud had met prof. Jim Hurtak over geheim gehouden vondsten, de universele Taal van het Licht en het bewustzijnsniveau van de mensheid. Over haar ontmoeting en voorvallen die daar op volgden zegt Marjan: "Ik ben op de hoogte van pogingen van prof. Hurtak om toch toestemming te krijgen tot de 'verboden' gebieden op aarde in de toekomst. Hij gebruikt daarbij alle creativiteit denkbaar. Ik heb daar mijn bedenkingen over gehad, maar bericht graag over wat hij wel kwijt wilde".

Dit morele dilemma én de uitspraak van Prof. Hurtak: "Tja, Wij moeten voorzichtig zijn met wat er naar buiten gebracht wordt. Ten eerste omdat er afspraken zijn met allerlei officiële instanties zoals regeringen en die laten ons anders helemaal nergens meer toe. Ze weigeren ons de benodigde vergunningen. En ten tweede omdat ik voor mijn leven vrees", hebben er voor gezorgd dat haar berichtgeving de nodige vertraging heeft opgelopen. Hieronder kunt haar verslag lezen.


Wij, enkele Hongaarse en Oostenrijkse leden van het Keys of Enoch gezelschap en ondergetekende, komen 's ochtends op hetzelfde moment aan met James en Desiree Hurtak en vaste vertaalster (Duits) Ullie. In de loop van de dag groeit het contact en we nemen 's avonds laat afscheid met pils in een traditioneel Weens cafés.

De lezing trok honderden belangstellenden uit geheel Europa. Het komt niet vaak voor dat de Amerikaan - die in 1973 het Book of Knowledge schreef en verder zeven andere boeken en wetenschappelijke artikelen op naam heeft staan - naar Europa komt. Iedereen was enorm gespannen, de afgelopen jaren heeft Hurtak gewerkt aan diverse grote baanbrekende projecten die 'ons' veel over 'vergeten' volkeren - dus onze voorouders en die wat tijd betreft terug gaan van 8000 jaar geleden tot 250 miljoen jaar terug - kunnen openbaren. Zie: Mystery Days 2001 im Wiener Gartenbaukino.

Eén van de belangrijkste onderzoeken vond plaats bij de piramiden in Giza, nabij Cairo in Egypte. Volgens Hurtak ligt er 25 tot 33 meter onder het plateau een gigantische stad, voorzien van een onbekend verlichting systeem en waterwerken, onderaardse gebouwen zo groot als kathedralen, die door een zeer ver ontwikkelende beschaving is achtergelaten. Ook de tombe van Osiris, met deze mythische figuur er zelfs nog in perfecte staat in, is overigens ontdekt. Er zijn diverse publicaties over naar buiten gekomen, maar in feite dient alles geheim te blijven. Tijdens de lezing mag er absoluut niet worden gefilmd of gefotografeerd.

Later die dag heb ik een intens gesprek met Jim, mooi grijs driedelig kostuum, pronte zilverzijden stropdas en een alpinopet op de wilde halflange haardos en boven de weelderige baard, en hij legt uit: ,,Tja, Wij moeten voorzichtig zijn met wat er naar buiten gebracht wordt. Ten eerste omdat er afspraken zijn met allerlei officiële instanties zoals regeringen en die laten ons anders helemaal nergens meer toe. Ze weigeren ons de benodigde vergunningen. En ten tweede omdat ik voor mijn leven vrees.'' Deze uitspraken hebben er voor gezorgd dat mijn berichtgeving voor het Diamental magazine en mijn eigen site over de ontmoeting met dr. Hurtak vertraging heeft opgelopen. Ik ben op de hoogte van pogingen van prof. Hurtak om toch toestemming te krijgen tot de 'verboden' gebieden op aarde in de toekomst. Hij gebruikt daarbij alle creativiteit denkbaar. Ik heb daar mijn bedenkingen over gehad, maar bericht graag over wat hij wel kwijt wilde.

Verboden ontdekkingen

In de lezing maakt Hurtak summier melding van de ontdekkingen in Giza. Hij toont een foto van zijn vrouw Desiree die ergens in een diepte staat, waaruit veel water is gepompt. Verder gaat hij tijdens de lezing niet in op zijn in Giza gemaakte documentaire. Later wil hij privé wel toegeven dat alles waar is wat hij toont in het document 'Chambers of the Deep', maar hij kan de film jammer genoeg niet openbaar maken. Klaar en uit!

In 1998 maakte Drunvalo Melchizedek, de oprichter van de Flower of Life organisatie en de wereldleraar in het ademen om tot het Lichtlichaam of de zogenaamde Mer-Ka-Bah te komen, al melding van het bestaan van een gigantische stad onder het plateau van Giza. Hij onthulde toen tevens dat het lichaam, dat in een soort van slapen en ontwaken staat was, van Osiris was gevonden ergens in een middels geluidsenergie geopende ruimte onder de piramides. Ook maakte hij melding van vele manieren om vrije energie te gebruiken.

Hurtak gaat wel uitgebreid in op andere ontdekkingen wereldwijd, zoals in:

Angola; Cambodja (een tempel); in Colorado in de Verenigde Staten (een systeem van lettertekens dat tot nu toe onbekend was); Mount Hermann op de Golan Hoogte in Israël (op deze - volgens hem - heilige plaats wil Hurtak zelfs een beeld gaan plaatsen. ,,De 'politiek' weigert categorisch om ook maar iemand daar toe te laten, dus laat staan dat we onze ontdekkingen daar wereldkundig kunnen maken,'' zegt hij); Zuid-Afrika (via contacten met sjamanen werd via hun muziek de vibratie kracht van klank en de Taal van het Licht duidelijk; volgens deze sjamanen was de atmosfeer vroeger veel lichter en werden de mensen toen ook veel groter - dit refereert aan de Reuzen, genoemd in Genesis en Enoch); hij zag er ook stenen kogels, die als ze in een glazen doos worden gedaan uit zichzelf om hun as draaien en daar één jaar over doen, deze stenen zouden 28 miljoen jaar oud zijn); in China (een middeleeuwse muur waarin zich een kalendertrap bevindt en opzienbarende berekeningen van onze zonnetijd; elders zijn diverse mummies gevonden met op de plaats van het zogenaamde derde oog 'ingebrande' tekens en in de Takla Makan woestijn zijn diverse vreemde 'wielen' ontdekt uit steen gehouwen, die hoogontwikkelde boorapparatuur zou voorstellen); overblijfselen van oude beschavingen op de bodem van de Stille Oceaan; Peru en Yucatan (daar zijn nog niet eerder ontdekte grafkamers geopend waarin dezelfde vibratie als in de Koninginnekamer van de Grote Piramide in Giza zich voordoet en waarbij bepaalde klanken of mantras deze plaatsen kunnen 'openen', dus met andere woorden: het openen en sluiten van ruimtes door middel van klank); ten oosten van het Meer van Galilea (daar zijn vele cirkels aangetroffen, die slechts vanuit de lucht zichtbaar zijn. Hurtak zegt gekscherend: ,,De heilige en verklarende geometrie vliegt de heren wetenschappers wereldwijd figuurlijk rond de oren, maar ze letten niet op en merken dus niets en zeggen dus dat het niet bestaat.''); in Japan in Hirosjima (tempels op een heilige berg) en bij Moto Ise (in de buurt van Kyoto, een piramide.
Hurtak vertelt: ,,Megalieten (grote stenen of dolmen, zoals de Nederlandse hunebedden en Stonehenge) en piramides zat in Japan, kosmische instrumenten die tot vandaag de dag nog steeds foutief beschouwd worden als graven) en akoestische experimenten in en buiten de Grote Piramide in Giza (,,Iedere steen is afgestemd om de in te wijden leerling, die in de tombe of de koningskamer plaatsneemt, tot een hogere bewustzijnsstaat te brengen. Vandaar dat we ook alle 72 namen van GOD door avantgardistische wetenschappers en musici hebben laten omzetten in 3D vormen en klank op cd-rom,'' vertelt de oprichter en directeur over zijn nieuwste project van de Academie van Toekomst Wetenschappen, AFFS.)

De Taal van het Licht

Tijdsheren en een ver ontwikkeld ras van hogere wezens die bedreven waren in een door licht gecodeerde vorm van geometrie, dezelfde vormen van geometrie die zich ook voordoen in de fractals in graancirkels bij Stonehenge en op andere plaatsen hebben een soort van Taal achtergelaten.

Volgens prof. Hurtak gaat het hier om de Henochiaanse Taal van Licht. Volgens Hurtak is de mensheid een experiment en zullen we binnen enkele jaren (2003) de positieve resultaten bemerken. Dit mede omdat de mensheid dichtbij ingrijpende veranderingen in het wereldbewustzijn is aangeland. Dat zal gepaard gaan en of veroorzaakt worden door de verbazingwekkende ontdekkingen zoals het gebruik van klank en de zogenaamde nulpuntsenergie, een soort vrije energie, waardoor de wetenschap onherkenbaar zal veranderen.

Volgens Hurtak heeft een ver ontwikkeld ras van buiten aardsen of hogere wezens van de orde van Melchizedek een netwerk van krachtcentra of tijdcapsules op Aarde achtergelaten en één van die plekken is onder meer de onderaardse stad onder het plateau van Giza. In het Boek der Kennis ook wel bekend onder de naam The Keys of Enoch staat een kaartje waarop de 12 belangrijkste krachtcentra zijn aangegeven.

,,De Taal van het Licht is in verschillende delen van de wereld bekend geweest. Er waren ooit mensen die deze taal begrepen en de resten ervan zijn in oude geschriften te vinden,'' zegt hij en onthult dat er in mei 2001 een Amerikaanse archeoloog in Midden Azië een provocatieve steen heeft gevonden, die voor viervijfde deel rood was geverfd en die lettertekens bevat, die overeenkomt met Maya schrifttekens. ,,Zo ongeveer tussen de 6 en 12 duizend jaar oud.

Het probleem met Azië is altijd geweest, dat vooral de Russische gedeeltes ontoegankelijk waren. In de jaren 50 en 60 zijn er gigantische ontdekkingen gedaan, maar daar hoorde je nooit over en het is ook voor de wetenschappers moeilijk om eraan te komen. Soms wordt het gewoon vergeten ergens in een la of een doos. Er zijn ook vergelijkingen te maken met talen onderling, zoals alfabetten die in Colorado in de Verenigde Staten zijn gevonden en de taal van de Phoeniciërs en zelfs de Aboriginals in Australië,'' zegt hij en hij noemt deze talen Hunasi en Tebuki. Maar wat hem betreft gaan wij mensen een soort hogere taal gebrijpen, waarin de taal wordt gemengd met muziek.

,,Het zijn de klanken die het hem doen, op die manier kunnen we tezamen uit onze gevangenschap van het onbewuste, van vertwijfeling en hopeloosheid, breken. Kijk naar jezelf als een levende ster! Ik weet dat bewust leven erg moeilijk is in 'deze wereld'. Het is erg moeilijk om iets in beweging te krijgen.

We dienen van dag tot dag te leven en een emotionele bereidheid te kweken tot bewustwording. De angst voorbij, zodat we ook onze mede kosmos bewoners kunnen gaan ontmoeten. Wij moeten onszelf er klaar voor maken door open te staan. Muziek kan ons daar bij helpen,'' is de overtuiging van Hurtak. ,,Muziek beïnvloedt alles en iedereen en zou als sneeuwbaleffect kunnen werken. De Sleutels zeggen het: muziek bewerkt ons spirituele bewustzijn en maakt het mogelijk dat met niet abstracte informatie (de muziek) hogere informatie wordt ontvangen omdat er 'onbewust' contact is gelegd met het Hogere Zelf.''

Door muziek kunnen we het beste inzicht krijgen in onze antropologie is samenhang met onze geologie. Muziek brengt alles tezamen: kunsten, wetenschappen op universeel, globaal en heilige geometrisch niveau. Muziek brengt ons kosmisch bewustzijn. Muziek zal de heilige kracht zijn die ons mensen - en hun kijk op het leven - zal helpen onszelf te veranderen, waardoor er een mogelijkheid ontstaat voor een totaal nieuwe tijdgeest. Dat we niet alleen zijn!

Levenstaak

Prof. Hurtak ziet zijn werk als een levenstaak. Hij zegt tot slot: ,,Het gaat erom de mensheid te leiden om de geest te openen voor nieuwe ideeën en nodigt iedereen uit om te delen in de ervaring van het leerproces van de ziel om tot innerlijke vrede te komen en uiteindelijk te kunnen aanzitten aan de grote 'Eerste Maaltijd', die nu plaatsvindt tussen de Broederschap van Mensen en de grootse universele intelligenties - de Broederschappen van het Licht.

En MUZIEK kan onze gids zijn, want klank en zang kan het menselijk ras openbaren dat het een éénheid is. Dat is een quantum ervaring, om te weten dat je één wezen bent dat weet waar ie is en klaar voor de samenwerking met andere wezens, werelden en intelligenties.

De Taal van de Muziek toont onze eens verbonden Oneindige Geest. 


nopix
stichting diamental