vr

 

“Hebt u een doodswens?!”

Linsky

 

"We staan ​​aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren."; 
David Rockefeller

 

“Hebt u een doodswens?!”


Dat was wat de rechter vroeg toen Dr. Judy Wood bij hem aankwam met een overdaad aan bewijsmateriaal voor een geheel nieuwe perceptie ten aanzien van de gebruikte methodes bij de aanval op de WTC-gebouwen op 11-9-2001.

Deze vraag illustreert uitstekend de ‘couleur locale’ die onmiddellijk ontstaat als men overheden confronteert met bewijzen van hun eigen wanbeleid, fouten, leugens of misdaden. Uiteindelijk wil daar niemand de vingers te branden aan de documenten en bewijzen die een totaal nieuwe visie rechtvaardigen ten aanzien van de tragedie die op de traumatische dag plaatsvond.

Zoals miljoenen anderen stond ikzelf volkomen verbijsterd voor de TV op 11-9-2001 met open gesperde ogen naar de voltrekking van de tragedie te staren. Met een verstard brein,  onmogelijk te bevatten welk 'n onwezenlijk drama zich voor het oog van de wereld afspeelde. Daarbij sloop er een subtiel, vaag wantrouwen binnen, waar ik aanvankelijk dan ook helemaal geen greep op kreeg. Het was te veel, te heftig, te grotesk en te schokkend! Arrogantie…verregaande zelfingenomenheid van hen die dit het Amerikaanse volk en de wereld aandeden, dat drong zich wel aan me op!

Pas later in de dagen daarna en bij herhaald terugkijken begon het tot me door te dringen dat wat miste….het puin! ….. Er was echt gewoonweg te weinig puin. En hoe zijn die kraters ontstaan?! Alles lijkt te zijn gedesintegreerd!

 

mv

 

Theorieën en vragen


Het is algemeen bekend dat er in de dagen, weken en jaren daarna ontelbare scenario’s zijn bedacht door leken, deskundigen, door de FBI, de CIA, enz. De commissie van onderzoek zelf kwam maar ternauwernood tot het leven!

De aanslagen op 11 September 2011 hadden nog maar net plaatsgevonden, of de Amerikaanse overheid begon al op de haar bekende en geëigende wijze met het dwarsbomen van een officieel onderzoek. Waarom zou je zeggen, waarom moest bewijsmateriaal worden vernietigd,.. uit het zicht worden gehouden of in het geheel zelfs niet mocht worden gebruikt..?

Wat te denken bijvoorbeeld van het direct opdracht geven tot het onmiddellijk opruimen van van alle beschadigde gebouwen, wat er in tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht geen drie maar zeven waren! Vernietigd: WTC- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  en  7. Interactive Map

intEn allemaal zonder dat ook maar één onderzoeker de tijd en ruimte had gekregen, zorgvuldig onderzoek te doen op de plaats delict en naar de corpus delicti! Waarom moest alles zo snel opgeruimd worden, uit het zicht worden gehouden en elk onderzoek, alle journalisten en getuigen worden tegengewerkt?

Eén ding is echter glashelder, het officiële 9-11-commissie-rapport is een grote leugen!

 

Het officiële onderzoek… het 9/11-commissie-rapportEen onderzoekscommissie moest uiteindelijk aan de gang maar pas na enorm aandringen van een aantal Congresleden, die zelf weer zwaar onder druk waren gezet door familieleden van de 9/11-slachtoffers.

Er werd een minimaal budget van $3 miljoen toegewezen..! Pas na een heftig groot protest werd $13 miljoen toegekend, wat natuurlijk compleet belachelijk is voor een onderzoek naar de oorzaken van een terroristische aanslag op de VS..!

Om te bewijzen dat die sigaar toch echt in Monica zat werd heel wat meer uitgetrokken dan alleen haar slipje! Het hele Clinton-onderzoek naar de Lewinski-affaire, de beruchte sigaar en o.a. de ‘vlek’ op haar jurk, heeft namelijk $ 30 miljoen gekost…!

Och, alles is relatief, maar er blijkt een significant verschil in belang kennelijk.

 

911

 

Géén diepgaand onderzoek!

 

Uit gelekte vertrouwelijke documenten bleek ook dat hoge ambtenaren de 9-11 onderzoekscommissie waarschuwden voor te diepgaande onderzoeken bij de terreuraanslagen.
 
In een brief, verkregen door de American Civil Liberties Union (ACLU), werd de 9/11 commissie toestemming geweigerd om terreurverdachten te ondervragen, waarbij de Bush regering benadrukte dat als de commissie dat zou doen zij; “Een grens zouden passeren, en de inspanningen van de regering belemmeren ter bescherming van de natie."

Onder verwijzing naar de noodzaak om “... de nationale veiligheid te beschermen, waaronder de bescherming van Amerikanen tegen toekomstige terreuraanslagen”, eisten de ambtenaren van de commissie om geen verdere pogingen te doen bij het uitvoeren van een diepgaander onderzoek naar de terroristische aanslagen van 11 september.

De waarschuwingsnota, gedateerd 6 januari 2004, is ondertekend door de voormalige procureur-generaal John Ashcroft, minister van Defensie Donald Rumsfeld en CIA directeur George Tenet. De brief staat op pagina 26 van de set documenten die door (ACLU), openbaar zijn gemaakt.

boe

 

“Where did the Towers go?”
Evidence Of Directed Free-Energy Technology On 9/11

Ja...waar zijn ze gebleven?


Dr. Judy Wood. Zij oogt wat verstrooid en lijkt soms een beetje verward bij het antwoorden van vragen die een uitgebreid antwoord vereisen, maar is heel erg zelfverzekerd ten aanzien van  haar bevindingen. In haar boek richt Dr. Judy Wood zich puur op wetenschappelijke bewijzen en niet op speculaties over wie er betrokken was of waren bij de aanslagen.

Dit boek is een must voor iedereen die open staat voor een andere perceptie met zeer grote implicaties. Het werpt een totaal nieuw licht op de gebeurtenissen die plaatsvonden op 11 september 2001, puur vanuit objectief en wetenschappelijk oogpunt.

Er gebeurden namelijk eveneens heel vreemde dingen, verschillende huizenblokken ver verwijderd, waar ook een verklaring voor vereist wordt. Het verhaal wijst in de richting van Tesla en het mogelijk inzetten van HAARP bij de totale vernietiging van de torens. Want, ..... waar zijn de torens gebleven?!

Een tweetal torens die tezamen 1 miljoen ton staal bevatten kunnen niet veranderen in een zielig hoopje verwrongen staal van een paar verdiepingen hoog maar zouden op zijn minst tot een macaber schouwspel moeten leiden van 15 verdiepingen hoog.

Het officiële verhaal van de torens die als ‘pannekoeken’ naar beneden zouden zijn gekomen en het gebrek aan puin past niet bij de uitleg van brand of zelfs niet bij de theorie van een gecontroleerde sloop, zegt ze. “Evenmin kunnen vliegtuigen gebouwen als poeder in de lucht veranderen zonder resten achter te laten.” voegde ze eraan toe.

Ze citeert de exactheid van de schade; “Het 47 verdiepingen tellende gebouw 7 is ingestort, maar het postkantoor aan de overkant dat dichterbij stond heeft zelfs geen krasje.”

En een politie-auto had scherpe grenzen van schade, de voorste helft gesmolten terwijl de achterste helft onaangeroerd lijkt, “Vuur doet dat niet.”

Dr Judy Wood stelt de vraag.”Puin? Toch is het mogelijk ‘door de voordeur’ de Twin Towers binnen te stappen. De kenmerkende bogen van de begane grond zijn zichtbaar. Belangrijker is WTC 7 in dit opzicht. De berg puin is ongelooflijk klein. Dit gebouw is in de voetafdruk ingestort. 47 verdiepingen! In het midden van de foto kijken we op WTC 6. Dit gebouw is 8 verdiepingen hoog. Een referentiepunt. Het midden daarvan is ook weg. En waarom is de Koepel nog zo schoon?”  

koep

 

Supermagnetron

 

Dr Judy Wood gelooft dus dat het een nieuwe technologie is waarmee de 9-11 torens zijn “opgelost”, namelijk een interferentie van verschillende energieën binnen een statisch energie veld. “ Het effect heeft het meest weg van koude fusie van atoomkernen of Cold Fusion.”

Volgens Dr. Wood zijn de Twin-Towers zelfs niet ingestort! Ze zijn verdampt, of zoals zij het noemt: “dustified”.

Het allersterkste argument is de desintegratie van de brokstukken en de stalen constructies! Deze zie je inderdaad als je er goed op let voor je ogen volkomen in stof opgaan! Zowel het beton als het staal van het WTC zijn verpulverd.

De valsnelheid is 9 meter per seconde, maar de gebouwen storten in met een snelheid van 8 meter! Ze werden als het waren naar binnen en naar beneden getrokken!

Het staal wat wèl over was, bleef bleek volledig getordeerd te zijn en soms gekruld als een varkensstaart.

De twin-towers waren gebouwd met enorme staalconstructies, tonnen en tonnen staal werden verwerkt in de torens.  Op de video is te zien hoe een stuk staal na de inslag naar beneden komt en wel lijkt te vaporiseren, te desintegreren in de lucht. Precies dàt is wat er feitelijk gebeurde volgens Dr. Judy Woods die daar indrukwekkend materiaal voor aandraagt.

to

Op de bovenstaande foto's zie je helemaal links een overblijfsel van een rechtopstaande stalen balk en in plaats van dat deze instort, bijvoorbeeld op gebouwen aan de overkant van de straat (die allemaal intact bleven) of instort op eventueel onderliggend puin, verdwijnt hij gewoon in de lucht!  Er blijft alleen stof over!  Daar is dus iets buitengewoon vreemds aan de hand.

Zij stelt: “Is dit wat je te zien zou moeten krijgen als dergelijke torens in zouden storten? Er is bijna geen materie over, en bovendien beperkt de instorting zich tot de locatie van de torens zelf. Waar is al dat staal gebleven? Het verdween in mid-air".

Judy Woods stelt dat er bij deze aanslag gebruik is gemaakt van een gerichte vrije energie, die de raarste fenomenen teweeg bracht.  Zo verwacht je bij het instorten van torens, dat in een fractie van tijd gebeurde,  dat alles boven op elkaar zou vallen en mensen eronder bedolven zouden zijn. De hele garage onder het gebouw bleef intact, sterker nog, op de eerste of tweede of misschien zelfs vierde verdieping liepen brandweerlieden gewoon rond, die opeens de lucht zagen. En geen puin boven op henzelf.

 

4

 

Dr. Wood laat foto’s en de filmopnamen zien van uitgebrande auto’s met de daaruit verdwenen motoren en handgrepen. De automotoren die compleet weg waren, verdampt. De autoportiergrepen, volledig opgegaan in het niets, ...weg, met alleen nog na-rokende gaten over!

Ook wijst zij op de getordeerde stalen balken die wèl over zijn gebleven maar die duidelijk het Hutchinton-effect vertonen en waar dan ook heel wat specialisten hun vraagtekens bij zetten. De als tapijten opgerolde restanten ijzer kunnen volgens haar (en vele anderen!) alleen verklaard worden doordat een niet conventionele energie aan dit effect ten grondslag ligt.

Veel auto's, gemaakt van staal, hadden tot ver in de omtrek heel vreemde en de gekste beschadigingen. Alsof ze ineens waren weggeroest? Er waren auto's die plotseling geen motor meer hadden en geen portiergrepen!  Auto’s zijn bijvoorbeeld gedeeltelijk zwaar beschadigd en verbrand, waarbij de achterkant relatief onbeschadigd bleef, maar aan de voorkant des te meer.  Het lijkt alsof het rubber rond de portieren bepaalde delen isoleerden.

De hele stad was echter bezaaid met papier! Waarom zijn al die duizenden papieren niet verbrand of tot stof vergaan?

Uiteindelijk is er heel weinig, tè weinig puin, alleen stof en niets dan stof! Heel New York en Manhattan heeft maanden lang het stof van de computers, de bureaus de wanden en het staal en de lijken in geademd. Dat is ook een van de redenen waarom er zo ontstellend veel mensen daarna wel degelijk ziek zijn geworden en sommigen zelfs gestorven.

 

ma

 

Ook bij Vlucht 93, de Boeing 757 die is neergestort op Shanksville, Pennsylvania, is helemaal niks gevonden dan een enorme krater in de grond. Geen brokstukken, geen stoelen, geen bagage, ... en ook geen lijken! Wèl 'n intact paspoort, een stropdas èn de Cockpit Voice Recorder!?

Het Pentagon. Een Boeing van 15 meter hoog, 50 meter lang, met een vleugelbreedte van 40 meter en een cockpit van vier meter doorsnee en dan enkel een gat van 6 meter doorsnede?!

Echter, ook hier weer blijkt het complete vliegtuig volledig gedesintegreerd te zijn! Er is gewoon niks over. Geen vleugels geen brokstokken die wijzen op een gecrasht vliegtuig. Vreemd genoeg wordt er al snel geclaimd dat vrijwel alle lichamen van passagiers zijn geïdentificeerd?!

De officiële verklaring dat alles zo ontstellend heet was geworden daar daardoor alles desintegreerde is heel erg in tegenspraak met de beelden die laten zien dat aan de randen van de gebroken vloeren, bureaus staan met computers, en volledig intact zijnde papieren er naast. Geen schroeivlek te zien! Eveneens is het vreemd dat er op films en foto's gewoon mensen op de rand van het gat staan te kijken en kennelijk heel weinig last van hitte hebben!

Significant overigens, dat G.W. Bush een pardon regelde voor zichzelf en de regering bij mogelijke oorlogsmisdaden! Het Huis van Afgevaardigden  heeft eind september 2006 een wet goedgekeurd die de positie en behandeling van gevangenen herdefinieert. Maar in die wet zitten formuleringen die president Bush en zijn regering met terugwerkende kracht onschendbaar maken tegen mogelijke oorlogsmisdaden begaan sinds 11 september 2001. De MSM heeft er natuurlijk nauwelijks over gemeld.

 

vl

Resumerende; In feite blijken dus alle vier de betrokken vliegtuigen te zijn opgelost in het niets! Evenals met de meeste WTC- gebouwen. Het enige wat van de drie tragedie locaties over is blijkt stof, tè weinig puin, geen enkel brokstuk van vliegtuigen….alles is volledig gedesintegreerd! Laat dat eens doordringen. Nog nooit in de geschiedenis is er ooit zoiets gebeurd. Nooit eerder vergingen enorme torens van staal en beton tot stof! Nog nooit verdwenen er op één dag vier vliegtuigen totaal in het niets!

ork

 

Orkaan Erin


Volledigheidshalve dient er nog vermeld te worden dat Dr. Judy Wood ook nog een link legt met de orkaan Erin  die toen vlak voor de kust lag en op zijn grootst was. Zij claimt dat er aan de rand een enorme energie aanwezig is, die mogelijk gebruikt kan zijn bij het activeren en/of voeden van de gebruikte methode ter vernietiging van de torens. Ze wijst op een heel erg vreemde zaak. Namelijk dat de orkaan die dag tot stilstand kwam voor de kust! De weerman hield ook gewoon zijn praatje en negeerde stoïcijns de hele orkaan, terwijl die zelfs duidelijk in volle glorie te zien was op het weerbeeld. Significant detail, bij een orkaan van klasse-1 wordt heel Manhattan geëvacueerd…deze Erin was er een van klasse-3!

 

Tot slot


Zoals het altijd al de gewoonte is, zijn er natuurlijk ontstellend veel lieden die zich verkneukelen over haar ideeën en haar als een hilarische clown beschouwen.

Ik heb uiteraard keer op keer beeld voor beeld bekeken. Ik kan niet zeggen dat ik altijd hetzelfde zie als Dr. Wood, maar wat betreft de verdwenen, verdampte motoren en portiergrepen, de voor je ogen in stof opgaande brokstukken en vooral het verdampende staal, heeft zij sterke punten en die zijn voor mij een overtuigend bewijs, dat hier een techniek is gebruikt die met recht revolutionair genoemd mag worden, waarbij ik me onvoorwaardelijk conformeer aan haar nieuwe uitdrukking; “dustified”.

staa

 

Met haar stelling dat er géén termiet gebruikt zou zijn, ben ik het zelf beslist niet eens. Er zijn bewijzen dat zulks wel is gebruikt wat duidelijk is te zien op de foto. Tevens is op de foto’s te zien dat de stalen delen vlijmscherp schuin zijn afgesneden en gesmolten, waardoor de dragende constructie zo gemakkelijk in elkaar kon zakken. Dat wijst in ieder geval op van te voren gemonteerde ladingen termiet.   

William Rodriguez  getuigde dat er meerdere explosies waren afgegaan op de laagste verdiepingen nog voordat het gebouw instortte en dat bij sommige mensen de huid eraf was gebrand. Er werden Rodriguez door de republikeinen miljoenen dollars geboden, tot hij begon te praten over deze feiten. 'Ze' vertelden hem zijn mond te houden en de miljoenen Dollars aan te pakken!

Dr. Greg Jenkins, PhD. in Physics (dr. in natuurkunde), interviewde Dr. Judy Wood op 10 januari 2007 in de National Press Club, Washington, DC. Hij begon met haar te vragen of ze ook berekend had hoeveel energie er nodig is voor haar theorie. Ze antwoordde: "Yes, but we do not need to get distracted by those values..." (“Ja, maar we hoeven ons niet te laten afleiden door die waarden...”)

Dr. Jenkins was heel verbaasd, want voor een mechanische ingenieur was dat natuurlijk wel een wonderlijk antwoord!

Op deze reactie echter is vrijwel alle kritiek gebaseerd en velen hangen hun mening op aan de kortzichtigheid van de ‘gezaghebbende’ Jenkins. De vraag is echter afgeleid van tot nu toe bekende patronen en waarden die in de fysica, maar vooral bij de massa bekend zijn. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de wel heel erg snel en vergaande ontwikkeling zoals bijvoorbeeld bij de NASA, die zeer beslist niet aan de grote klok wordt gehangen.

Evenmin als dat we kennis kregen van de wel heel bijzondere technische mogelijkheden van de Stealth, als pas na 25 jaar, toen de technologie dus weer enorm verouderd was en er al een geheel nieuwe Aurora, etc... bestond.

Teleportatie van materie is allang geen futuristische droom meer, ze is heden ten dage werkelijkheid! Het volk loopt in ‘kennis’ minstens 25-50 jaar achter op alles wat de ‘elites’ werkelijk al weten en kunnen!

Waarschijnlijk zullen we dus wel nooit de ware toedracht weten. De reden waarom ik toch aandacht aan het gebeuren en de steeds weer nieuwe beschouwingen besteed, is om bewust te blijven van de onvoorstelbare technologische mogelijkheden waarover de ‘elites’ al heel erg lang beschikken ... en zelfs tegen hun eigen volk gebruiken!


'Houd dat in uw gedachten bij deze nieuwe inzichten!'

Lees, kijk … en oordeel zelf!

*           *          *

 • Korte introductie film;

Where did the Towers Go?

 

 

Dr. Judy Wood at New Horizons - Where Did The Towers Go, 2 uur durende film

 • Directed Energy Technology, interview anderhalf uur

 • Coast to Coast am Where did the towers go Dr. Judy Wood

 

 • Rense & Dr Judy Wood - Where Did The Towers Go?


Personal website van Dr. Judy Wood: http://www.drjudywood.com/

Dr Judy Wood; http://wheredidthetowersgo.com/

 • Pad van de orkaan Erin & 9/11 (september 2001) Lees ook de tekst onder de film.


*           *          *

 • 9/11 Mysteries - [Full Length]

 • Proof 9-11 was an inside job!

 • Solving the Mystery of WTC 7 - Nederlandse ondertitels

 • Zijn er werkelijk 3000 mensen gestorven op de dag?

Did 3000 people really die on 9-11 ??


 • 9-11 panel was warned not to probe too deeply';
http://edition.presstv.ir/detail/121085.html

 • 9-11,  in perspectief;

http://www.waarheid911.nl/911perspectief.html

*           *          *

 

 • Vergelijking WTC-terrein voor en na de aanslagen

http://www.waarheid911.nl/wtc_comparison.html

 • 9/11 Attacks – 102, Minutes That Changed America

http://www.history.com/interactives/witness-to-911

 • World Trade Center Reborn

http://www.history.com/interactives/world-trade-center-reborn


*           *          *

brDr. Wood verwijst op zeker moment ook naar de vreemde instorting van een brug. Zij vertelt dat politie-bewakers iedereen verbood om foto’s te maken van de afgebroken kanten!

De I-35W, Mississippi River Bridge was een vakwerkbrug in Minneapolis, Minnesota over de Mississippi. Hij stortte in 2007 in, waarbij 13 doden vielen en 145 mensen gewond raakten.

 • Minneapolis Bridge Collapse Minnesota Video

 • I 35 Bridge Collapse EYEWITNESS ACCOUNT!;

Zie ook gerelateerde artikelen;

Vreemde zaken bij de branden in Colorado!

Sibel Deniz Edmonds

De terroristenjaagster

 


Terug naar Diamental

log