s

Sibel Deniz Edmonds

Linsky

 

 “Voor een  bepaalde soort mensen is de  zuivere waarheid puur vergif.”
(
André Maurois)

 

Totale zwijgplicht

 


Sibel Deniz Edmonds was FBI-vertaalster  en klokkenluider bij FBI.


Edmonds' gedetailleerde verhaal is bevestigd door twee FBI functionarissen en twee voormalige CIA bronnen die zich bezighielden met vraagstukken over de verspreiding van nucleaire wapens. Zij vreesden dat mensen zouden twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bijna onwerkelijke incidenten die zij beschrijft.


Tijdens een gesloten zitting overlegde Sibel Edmonds deze gegevens jaren geleden al aan de 9/11 Commissie, maar haar verklaring werd grotendeels geheim gehouden. Het Ministerie van Justitie legde Sybel een gag-order (plicht tot zwijgen) op. De order zou rechtstreeks afkomstig zijn van toentertijd minister John Ashcroft. Ze bracht de Amerikaanse media op de hoogte van haar verhaal, maar die negeerden haar verhaal collectief. Niettemin waren functionarissen binnen de Amerikaanse regering dus al vanaf 2001 op de hoogte van bovenstaande feiten.

 

kr

 

 Sibel Edmonds: 'De verraders onder ons'


Zij heeft veel namen genoemd. Waarom publiceerde de media niets over dit verhaal?


"Bega een misdaad die groot genoeg is, en het wordt te groot om er iets aan te doen…"


Sibel Edmonds, beschuldigde vele topfunctionarissen in USA van spionage en hoogverraad.


Onder anderen; regeringsfunctionarissen en wetgevers Dennis Hastert, Bob Livingston, Dan Burton, Roy Blunt, Stephen Solarz en Tom Lantos, evenals de laatste drie leden van George W. Bush’s kring: Douglas Feith, Paul Wolfowitz en Marc Grossman.

John M. Cole; die 18 jaar bij de FBI op Contraveiligheidsdienst en Contraspionage afdelingen werkte, onthulde de paniek van hooggeplaatste ambtenaren toen Edmonds begon te praten in 2002. Hij vertelde zelfs; “Iedereen op hoofdkwartierniveau op het Bureau wist dat wat ze  zei extreem accuraat was!”


Een bestuursassistent van de FBI vertelde: “Nu, het Bureau moet gaan proberen iets met Sibel uit te werken, want zij willen niet dat dit uitkomt en publiek bekend wordt”.


Edmonds getuigde dat Congreslid Dennis Hastert (R-Illinois), voormalig Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, nauw betrokken was bij “verschillende vormen” van corruptie ten behoeve van Turkse agenten, volgens informatie die zij heeft gehoord terwijl ze voor de FBI afluistertapes vertaalde en analyseerde die opgenomen waren van 1996 tot in 2002. Zij noemde zijn “acceptatie van grote sommen smeergeld in de vorm van contanten of witgewassen contanten” gekoppeld met de mogelijkheid “ om bepaalde gunsten te verlenen… sommige dingen te laten gebeuren voor … Turkse regeringsbelang.”

 

sssc

 

Aanklacht

Hieronder volgt een globale samenvatting van de explosieve beschuldigingen waarover Sibel Edmonds lange tijd het zwijgen is opgelegd. Op 8 augustus 2009 vond eindelijk een getuigenis plaats onder ede (met video-verslag), waarin onderstaande punten deels terugkomen.
Edmonds' kennis is gebaseerd op wat zij als FBI-vertaalster kort na 9/11 heeft gehoord en gezien

 • Weggelaten en afgeschermde informatie in een gedocumenteerde en officiële zaak van een lange termijn FBI Informant die de FBI voorzag in specifieke informatie en waarschuwingen betreffende de aanslagen van 9/11 in april en juni 2001.
 •  Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van gedocumenteerde stukken in het bezit van de FBI in juli 2001 betreffende blauwdrukken en informatie van bouwschema's van wolkenkrabbers die werd verzonden naar bepaalde groepen in het Middenoosten door verdachten uit het Midden-Oosten in de Staat van Nevada.
 •  Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van ontmoetingen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bepaalde landen om bepaalde gevangenen uit Midden-Oosten en Centraal Azië te verplaatsen naar gevangenissen in New Jersey en New York, zonder registratie en zonder ze te hebben verhoord in november 2001 (documenten over deze verdachten waren door de FBI vergeten).
 •  Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van nucleaire en illegaal verkregen informatie uit diverse VS laboratoria, door zekere buitenlandse figuren en personen binnen de VS (regeringsfunctionarissen), die werd verkocht aan een Midden-Oosten groepering binnen de Verenigde Staten tussen 1998-2000. Bij deze operatie waren individuen betrokken die diplomatieke bescherming genoten, buitenlandse studenten en VS functionarissen.
 •  Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van geld witwas en narcotica-operaties in verschillende steden in de VS, waarbij sommige met betrokkenheid partijen uit het Midden-Oosten en de Balkan.
 •  Weggelaten en afgeschermde informatie betrekking hebbende op bepaalde activiteiten van de Pakistaanse inlichtingendienst (ISI)  tussen augustus en oktober 2001, die gerelateerd zijn aan de aanvallen op 9/11.
 •  Bepaalde aan terrorisme gerelateerde informatie en onderzoeken van contra-spionage/ Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)  zijn bewust niet overgedragen aan de afdeling contra-terrorisme en misdaad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon: "Om gevoelige diplomatieke relaties te beschermen" en "om bepaalde buitenlandse zakenrelaties van de VS (voornamelijk betrokken bij de inkoop van wapens) te beschermen".
 •  Bewust foutieve vertalingen en het blokkeren van afluisterspionage in het buitenland bij onderzoeken door FBI contra terrorisme en FBI contraspionage.

 “Classified Woman”

ss

 

The Sibel Edmonds Story, info; classifiedwoman.com
In deze schokkende biografie, neemt Sibel Edmonds, de meest gemuilkorfde vrouw in de Amerikaanse geschiedenis, u mee op een onwezenlijke reis die begint met de geheimzinnige FBI, afdalend naar de donkere krochten van een onverschillig Congres, een tegenwerkende rechtsorde en tenslotte naar de door haar geleide organisatie van klokkenluiders voor nationale veiligheid.

Het was een terecht en waardig eerbetoon aan Sibel, door Daniel Ellsberg, de geestelijke vader van alle klokkenluiders, toen hij haar tijdens een tv-optreden een hart onder de riem stak en verkondigde dat er meer mensen als zij zouden moeten zijn. Ellsberg was namelijk de man die, berucht werd door de ‘Pentagon Papers’,  en door Nixon tot Staatsvijand nr. 1 werd gebombardeerd!

 

 • Klokkenluidster Sibel Edmonds- De Waarheid Achter 9-11, 
  Nederlandse ondertiteling
  .

Teks bij de film; Het verbijsterende verhaal van FBI-vertaalster en 9/11-klokkenluidster Sibel Edmonds. Een Franse documentaire (door mijzelf vertaald en ondertiteld) die een bewerking is van en aanvulling bij de originele (op het boek van 'Gary Hood' gebaseerde) documentaire (2006) en waarin Sibel Edmonds zelf de hoofdrol speelt.  Het blijkt uit haar verhaal dat de verschillende lobbies en de multinationals die zich bezig houden met (het promoten van de belangen van) de wapen-industrie, zoals het American Turkish Council ism met de pro-Israel lobby en hun vertegenwoordigers binnen het Am. ministerie van Defensie een grote rol hebben gespeeld bij negen-elf, en bij het in de doofpot stoppen van de waarheid erover.

 Zie ook de eigen website van Sibel Edmonds, die sinds dat ze door Justitie gemuilkorfd werd wegens haar kennis over infiltratie en spionage door genoemde lobbies in hoge Am. regeringskringen en de FBI, samen met andere klokkenluiders bij de CIA en FBI een organisatie heeft opgericht die tegen de illegale praktijken van de VS-regering en de schending van grondrechten van Am. burgers actie probeert te ondernemen.
Let ook speciaal op de rol van 'onze' A.Q. Khan, tegen het eind van de film. Want het gaat bij die illegale praktijken o.a. om verboden handel in atoom-wapen-technologie.

 • Kill The Messenger! - Sibel Edmonds - Full film

 • Bijzonder complete informatie betreffende Sibel Edmonds en 9-11-2001, de ‘False Flag’ operation die de wereld in één klap veranderde! ;

http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html

 

Zie ook: De terroristenjaagster

“Hebt u een doodswens?!”


Terug naar Diamental

log


Commentaren op dit artikel zijn te lezen op;
http://ejbron.wordpress.com/2012/06/25/sibel-deniz-edmonds/#comment-20412