Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

What's in a name
Door Xanthe®
Tijdens het schilderen van één van mijn eerste aquarellen kwam er spontaan een naam in mijn gedachten. Xantia. Ik vond het direkt een heel mooie naam en besloot deze voor mijn creatieve expressie te gebruiken. Binnen de kortste keren zag ik echter steeds vaker een auto rijden met deze naam. Ik had de naam nog niet eerder (bewust) gezien, maar zoals dat wel vaker gebeurd, als je ergens op gefocust bent, zie je soms dingen voor het eerst, die je daarvoor nog nooit gezien hebt, maar er wel degelijk waren. Ik zou eerlijk gezegd niet eens kunnen zeggen of de auto, of mijn ingeving er het eerst was. Ik vind het ook niet belangrijk genoeg om het na te zoeken.

Wel heeft het zien van de auto mij gestimuleerd om mijn naam lichtelijk te veranderen. Hoewel in de droomsymboliek de auto staat voor het zelf, vond ik het niet prettig om de naam Xantia onder deze omstandigheden te handhaven. Ik wilde graag met mijn creativiteit naar buiten komen en zocht dus naar een andere naam.

Ik had een heel simpele reden om onder een pseudoniem naar buiten te treden. Het voelde goed. In mijn dagelijkse leven heb ik een andere naam, die bij mijn persoonlijkheid past. De naam Xantia, of later Xanthe, paste beter bij datgene wat naar buiten kwam, wanneer ik me naar binnen keerde.

In de beginperiode van mijn ontwikkeling maakte ik nog onderscheid tussen mijn uiterlijk en mijn innerlijk. De creativiteit was duidelijk geïnspireerd. Alsof het een ander deel van mijzelf betrof. Dat was voor mij de belangrijkste motivatie voor het gebruik van die ‘pseudoniem’.

In eerste instantie veranderde ik de naam Xantia naar Xantha. In die tijd hield ik me ook bezig met numerologie. Aan iedere letter wordt een bepaalde getalswaarde toegekend. Al die getallen bij elkaar opgeteld vormen een totaal wat weer correspondeerde met een bepaalde betekenis. Ik rekende de getalswaarde van Xantha uit en kwam op 23. Dit was exact het omgekeerde van mijn eigen naam, wat op 32 uit kwam. Een soort van bevestiging dat het innerlijke (23) tegenover het uiterlijk (32) stond.

Na een periode van zelfrealisatie, waarbij de twee tegendelen steeds dichter bij elkaar kwamen, ‘voegde’ de naam Xantha niet helmaal meer. Zoals het bij mij vaker voor komt, ‘zat het me niet helemaal lekker’. Dan blijft het wringen, net zo lang tot het wel goed zit.

Op een ochtend lag ik in bed nog na te denken over een droom. Ineens kreeg ik de ingeving om eens te kijken wat de naam Xantha betekende, als het al een betekenis had. Ik ben in het bezit van een prisma namenwoordenboek, dus zo gedacht, zo gedaan. Ik keek in dit boek, half in de veronderstelling dat ik niets tegen zou komen, maar tot mijn grote verbazing was Xantha, in één adem genoemd met Xanthe, een bestaande naam....

Mensen die mij kennen weten dat ik donker haar heb (inmiddels doorweven met een steeds groter wordend grijs). De betekenis van de naam Xantha/ Xanthe bleek echter ‘De Blonde’ te zijn. De betekenis van de naam stond dus schijnbaar lijnrecht tegenover mijn persoontje. Ik zeg schijnbaar, want het toeval wilde dat ik in diezelfde periode mezelf in mijn droom steeds als een blondharige vrouw zag. Dit duurde totdat ik de betekenis van de naam te weten was gekomen.

Een aantal overwegingen hebben uiteindelijk tot het gebruik van de naam Xanthe geleid:

Gevoelsmatig paste de naam Xanthe beter bij me. Bovendien had ik inmiddels geleerd om steeds beter naar mijn innerlijk te luisteren en zag ik mijn creatieve uitingen niet meer als los staand van mijn persoonlijkheid. De getalswaarde van de naam Xanthe bleek 27/9 te zijn. De daaraan verbonden tarotkaart is de Aas van Staven. Bij toeval ook een belangrijke kaart in een tarot-legging uit een periode dat ik op een belangrijk keerpunt stond. Jaren later kwam voor mij op deze manier duidelijkheid in deze legging.

De symboliek van de AAS VAN STAVEN is de volgende; ‘God’s hand houdt een levende tak vast, een groeiend iets met groene bladeren. Sommige bladeren vallen op de aarde in de vorm van Yod’s, de vonken van bezieling en schepping. De staaf schenkt leven op alle gebieden, voor alle doeleinden’. (Uit het boek ‘De Goddelijke Driehoek’)

Aangezien ik op deze manier tegen mijn creativiteit aan kijk,
vond ik deze beschrijving uitstekend passen bij het scheppen van mijn kunst
en besloot dan ook daarvoor de naam Xanthe te gebruiken.


Er is een aparte Xanthe® site met mandala's, aquarellen, tekeningen en artikelen:
xanthe.diamental.nl

 
nopix
stichting diamental