Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Leren Interpreteren
Door Xanthe®
Als ik ‘s ochtends wakker wordt sta ik meestal niet meteen op. Ik slaap dan niet echt, maar dwaal in een soort van schemertoestand, van waaruit ik het meest open sta voor goede adviezen.

Ook dit keer ‘zag’ ik als het ware een situatie voor mij. Iemand stopte twee munten in een beker met drinken. Ik had het gevoel dat de inhoud opgedronken moest worden. Over de samenstelling van de vloeistof werd geen woord gesproken.

Het eerste wat er naar boven kwam was waarom? Wat betekent dit? Direkt zag ik voor mijn geestesoog wat dit gegeven allemaal teweeg kan brengen. Het was net alsof ik verschillende mensen voorbij zag trekken die hier allemaal hun eigen verklaring, ofwel interpretatie aan dit gegeven wilden geven.

De eerste persoon vertelde dat de vloeistof een reinigingsmiddel was, waardoor de munten gereinigd werden. Het drinken zou dan ook wel Cola zijn, want dat schijnt een of andere reinigende werking te hebben. De eerste persoon hevelde de aandacht naar de reiniging van de munten over, alsof dat het belangrijkste gegeven was.

De tweede persoon had het gevoel dat de inhoud van de beker uit wijn bestond. Hij zag de munten als ‘iets’ wat aan het drinken werd toegevoegd om op die manier de kwaliteit van dat drinken te verhogen (meer waard te maken). Hoewel de eerste persoon de munten als voornaamste gegeven ziet, zag de tweede persoon het drinken als het voornaamste onderwerp. Twee uitgangspunten die op het eerste gezicht lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch is er ook een overeenkomst. De overeenkomst in dit gegeven is de reiniging en reiniging wordt vaak gezien als een positief gegeven.

De derde persoon echter, iemand met erg veel dorst, keek er heel anders tegenaan. Hij werd heel kwaad omdat er met drinken werd geknoeid waardoor het ongeschikt gemaakt werd voor consumptie. Dat kan heel frustrerend worden als je dorst hebt en er niets anders voorhanden is.

Dit zijn al drie verschillende interpretaties. De eerste twee personen geven de indruk het geheel mentaal te bekijken, terwijl de laatste, de dorstige, er met zijn emoties induikt. Alleen de middelste, de tweede persoon ziet het van een ander uitgangspunt. Deze persoon tracht naast de mentale verklaring ook op het gevoel te letten. De eerste persoon zag de vloeistof als Cola, omdat dit 'logisch' te verklaren was. De tweede persoon lette op het ‘gevoel’ dat de vloeistof wijn was. De derde persoon gaf geen enkele verklaring over de hoedanigheid van de vloeistof. Het was immers niet meer relevant, want voor deze persoon had het zijn functie (het stillen van de dorst) verloren.

Drie meningen en slechts 1 gegeven. En zo werkt het ook bij het ‘doorkrijgen’ van zo genoemde paranormale gegevens. De gegevens zijn als je ze neutraal bekijkt, zuiver. Wat is er feitelijk gebeurd? Iemand stopte twee munten in een beker met drinken. Dat is alles.

Nu kunnen we ook nog een interpretatie van het getal twee toevoegen, als we daar behoefte toe voelen. We zouden hier ook nog de betekenis van de TAROT-kaart BEKERS 2 aan toe kunnen voegen. Ik weet zeker dat de lezer ook nog wel kans ziet om met een totaal andere verklaring te komen.

Klinkt dit allemaal erg overdreven? Ja, als je het zo leest wel, want wat is het nut. Iedereen bekijkt het gegeven vanuit zijn of haar standpunt. Dit standpunt wordt vaak gevormd door dat, wat op dat moment de ‘uitlegger’ meest bezighoudt. In andere gevallen is het standpunt gekoppeld aan eerdere ervaringen, waar het doorgekregen gegeven op lijkt. Het enige wat ik zeker weet, is dat er twee munten in een beker met drinken gedaan werden. En dat het vervolgens mogelijk is om hier hele dagen over te redeneren en discussiëren en dat je er toch niet uit komt.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat als je (op wat voor manier dan ook) gegevens ‘doorkrijgt’, je hier zo neutraal mogelijk naar zou moeten kijken. Kijk naar de gegevens en geef deze zo exact mogelijk door. Tracht zoveel mogelijk de interpretatie achterwege te laten, want deze is altijd gekleurd door je eigen ervaringen.

Als de gegevens voor een bepaalde persoon van belang zijn komt de verklaring vanzelf wel, op het juiste moment. Dan ‘voel’ je wat er wordt bedoeld en dan is er ook geen ruimte meer voor twijfel. Ook kan het zijn dat een ander, die dezelfde gegevens (te horen) heeft gekregen, er een heel andere verklaring bij krijgt die ook voor rede vatbaar is. Dat heeft dan te maken met de functie die dit gegeven voor desbetreffende persoon heeft. Want, een citroen blijft een citroen, maar kan bij verschillende mensen, heel verschillende gevoelens opwekken.

Gegevens die men ‘door’ krijgt worden ook vaak in symbolen gegeven. Dit is namelijk de meest zuivere vorm, omdat een symbool verschillende interpretaties kan hebben, gekoppeld aan degene waarvoor ze bedoeld zijn. De frustratie en verwarring begint slechts dan, wanneer degene die ze doorkrijgt, een verklaring heeft voor dit symbool en deze als enige echte waarheid over wil dragen op degene waarvoor de boodschap bedoeld is.

Frustratie en verwarring zeg ik, want degene waar de informatie is bedoeld kan zo gefocusd zijn op de gave van het ‘medium’, dat men geneigd is deze interpretatie zonder slag of stoot aan te nemen. Daardoor kan hij of zij, in plaats van geholpen te worden, steeds verder van zijn eigen gevoel komen te staan. Op het moment waarop blijkt dat de, door het ‘medium’ gegeven verklaring, niet klopt en dat het volgen van de interpretatie voor een omweg heeft gezorgd kan het gebeuren dat men zich behoorlijk misleid voelt. Let er dan op, dat de kern van de boodschap meestal wel klopt, maar de uitleg niet.

Terwijl het lijkt of er iets vreselijks is gebeurd, is men op dit moment op de goede weg. De weg naar heling. Men leert naar zijn eigen gevoel te luisteren en niet meer klakkeloos alles aan te nemen. Luisteren naar zijn gevoel, want dat is de weg naar binnen.

De weg naar heling. Voelen, want voelen is helen.


Er is een aparte Xanthe® site met mandala's, aquarellen, tekeningen en artikelen:
xanthe.diamental.nl

 
nopix
stichting diamental