Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Relaties helen door gevoelens te delen
Door Ron Scolastico

Onderstaand artikel is een vertaling van een artikel van Ron Scolastico, een onderscheiden Transpersoonlijke Psycholoog, auteur, artiest en Spiritueel Raadgever, die meer dan 30 jaar het menselijk bewustzijn bestudeerd heeft.

Hij heeft een unieke bekwaamheid om in een diepe staat van trance te gaan en gegevens te onttrekken aan een veelomvattende bron van wijsheid, die buiten het gewone bewustzijn ligt. Vanuit die staat van ver ontwikkeld bewustzijn spreekt Dr. Scolastico diepzinnig over vele aspecten van het leven.

In onderstaand artikel geeft Ron Scolastico ons een aantal handvaten, als antwoord op de vraag: Wat zijn de factoren die leiden naar een goede relatie?


Als je naar dit gebied kijkt, kun je een aantal complexiteiten vereenvoudigen, door te realiseren dat het persoonlijke zelf gewoonlijk in een soort van 'omhulsel' komt. Dit omhulsel is een set van verlangens en patronen die je eigenbelang zou kunnen noemen. Hier bedoelen we geen egoïsme mee. We spreken over het begrijpelijke passionele menselijke belang, dat je hebt met je eigen gedachten, je eigen gevoelens, je eigen behoeftes en je eigen leven. Dit is het gedeelte waar we naar wijzen als het vuur binnen in de mens dat die mens 'vooruitbrandt'.

Als jullie aardbewoners geen verlangens zouden hebben, zouden jullie niets doen. Er zou geen diepte zijn in het menselijke bestaan. Wanneer je zegt, "ik wil schitterende relaties onderhouden, voornamelijk op het intieme, romantische gezelschapsvlak," dan moet je beginnen met het begrip dat de belangrijkste variabel om te bepalen of je jezelf ellendig voelt of gelukkig, gezien van jouw kant van de relatie, datgene is, wat je doet met dit omhulsel dat van naturen met het menselijke leven meekomt.

Je zou kunnen zeggen, dat zodra je in een menselijk omhulsel terechtkomt, je een 'dier' wordt. Je wordt iemand die een omhulsel van sterk zelfbehoud, zelfbescherming, zelfvervullende verlangens en interesses heeft.

Het eerste focuspunt.

De eerste parameter voor de volste relatie zou zijn: hoeveel kom je buiten dat omhulsel.

Als je continue gefocust bent op jezelf, dan zul je het heel moeilijk vinden om diepte in de liefde te ervaren. Als je jezelf toestaat om los te breken uit dat omhulsel van je eigen intense subjectieve ervaring, kun je diepere relaties hebben.

We zeggen niet dat je de sterke subjectieve ervaringen op moet geven, of negeren, of bekritiseren, maar te leren hoe je er naar willekeur uit moet leren stappen. De meeste onder jullie leren die natuurlijk, door relaties te onderhouden en aandacht te schenken aan anderen. Sommigen meer dan anderen.

De omvang tot waar je naast je omhulsel kunt stappen is heel gemakkelijk in beeld te brengen. Let er gedurende een aantal dagen, elke dag één keer, op hoeveel tijd je er aan besteedt om aan jezelf te denken, over jezelf te voelen, over jezelf te praten, en je eigen verlangens te vervullen. Meestal zul je 80 tot 90 procent 'normaal' vinden. Als je het vaker dan dat doet, zul je moeilijkheden in je relaties ervaren, omdat anderen niet zo geïnteresseerd in jou zullen zijn, omdat ze 80 tot 90 procent in zichzelf geïnteresseerd zijn.

Je kunt tegen jezelf zeggen, "als ik opmerk dat ik zelden over anderen praat, denk, voel, ze uithoor, of ze probeer te begrijpen, en ik ervaar moeilijkheden in mijn relaties, dan is dit heel waarschijnlijk het eerste obstakel. Ik moet geduldig oefenen om mijn omhulsel open te stellen, gebruik te maken van mijn innerlijke gevoeligheid naar anderen en ze tegemoet komen."

Dit lijkt een eenvoudig gebied, maar het heeft een zeer diepgaand effect op je relaties.

Focus nummer twee.

Het tweede focuspunt is: de wil om te geloven dat degene waar je een relatie mee hebt, het schitterendste en prachtigste wezen is. Dit is heel voornaam als het om partnerschap gaat.

Laten we zeggen dat je in een monogame relatie zit. Je bent in de unieke positie waarin je één menselijk wezen gekozen hebt, uit de miljoenen op deze aardbol, om van te houden. Als je niet de grootsheid van die persoon kunt voelen en je wordt kritisch en zoekt naar fouten, dan zul je het gevoel hebben dat je met de verkeerde persoon samen bent, dat er een ander is die nog grootser is. Je zult het dan moeilijk vinden om nog langer te houden van degene waar je mee samen bent. Het zal dan moeilijk voor je zijn om die relatie als belangrijk te ervaren.

Het is niet zo dat je moet doen alsof die ander perfect is. Weet gewoon dat de meeste menselijke wezens er op getraind zijn om fouten te ontdekken, zodat ze die uit kunnen schakelen. Als het grootste deel van jouw tijd er aan gespendeerd wordt om fouten te vinden bij de persoon waar je van houdt, dan zul je het moeilijk vinden een hele diepe liefde voor die persoon te voelen.

Je zou je creativiteit kunnen gebruiken en zeggen: Hier is een buitengewone, eeuwige ziel die zichzelf tijdelijk manifesteert als mijn partner. Dit is iemand die vele levens op deze aarde geleefd heeft, de meest uiteenlopende dingen gedaan heeft en nu heeft toegestemd om van mij te houden en door mij geliefd te zijn. Heel waarschijnlijk is dit een ziel waar ik al vele levens van gehouden heb."

Op deze manier moedig je jouw verbeelding aan om diepere waarheden te doordringen over die persoon waarvan jij voelt, hoe prachtig die persoon is. Als je niet genoeg van die diepte kunt creëren, dan zul je niet genoeg van dat stralende licht van liefde en bewondering uitstralen naar deze geliefde om die geliefde te stimuleren hetzelfde naar jou te doen.

Als die geliefde niet hetzelfde naar jou toe doet, je laat zien hoe schitterend je bent, dan kun je jezelf minder schitterend gaan voelen, en minder in staat om lief te hebben.

Meest van de verveling en het gevoel van alledaagsheid en gelijkmatigheid dat tijdens een partnerschap of huwelijk naar boven komt -aangenomen dat de twee vrij goed bij elkaar passen- gebeurt omdat men als gewoon gehouden wordt en de ander niet ziet als een groots, schitterend wezen.

Dan komt die last, dat gevoel dat er geen magie is in de liefdesrelatie.

Derde focuspunt.

Het volgende focuspunt heeft te maken met de persoonlijkheden op de best mogelijke manier overeen te laten komen.

Natuurlijk zal er verschil zijn in de twee personen die samen gaan. In deze verschillen heb je de mogelijkheid om de relatie te vernietigen, of uit te diepen. Je persoonlijkheden worden gelijk, niet door de ander te dwingen exact dan jezelf te zijn en dezelfde interesses, normen en verlangens te hebben, maar je merkt de verschillen op en zegt: "Hier is het kritieke struikelpunt voor de meeste mensen."

Na een poosje merken de meeste mensen verschillen op tussen hun geliefde en hun zelf en, zonder het zich te realiseren, brengen ze hun eigen verwarde gedachten en emoties in hun reacties ten opzichte van de verschillen en ze beginnen de verschillen en het slechte daarvan te zien.

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Het is slecht dat mijn partner niet mijn enthousiasme voor mijn activiteiten deelt. Het is slecht dat ik naar buiten ga en me vermaak in het theater en mijn partner het vervloekt."

Als je naar de verschillen kijkt, moet je bij jezelf zeggen, "Hier is het punt waar het om draait. Hier is het steunpunt. Ik kan creatief zijn ten opzichte van de verschillen, en creatief reageren en manieren vinden om geïnteresseerd te raken in de gebieden die hartstochtelijk zijn voor mijn partner, en mijn partner uitnodigen om sommige van mijn gebieden te delen, dan kunnen we de relatie verdiepen. Als ik mijn partner bekritiseer vanwege de verschillen, kan ik een wig drijven in de relatie, wat het moeilijker maakt om lief te hebben."

Focus nummer vier.

Het volgende focuspunt is fantasie.

Het gevoel van magie waar iedereen naar zoekt op het gebied van een partnerschap is feitelijk een honger naar God. Jullie hebben het gewoon gefantaseerd en omgezet naar een menselijke vertegenwoordiger van God, wat je partner is.

Op dit gebied, en onder invloed van vele verhalen, filmen, en leringen die jullie geabsorbeerd hebben, komt het gevoel dat vooral het partnerschap, maar ook andere relaties, altijd magisch en prachtig moeten zijn, en vrij van pijn en lijden. Als er pijn en lijden komt, voel je het alsof er iets mis is met de relatie.

Met meeste hiervan is van toepassing op de minder volwassenen, die nog niet de ervaring hebben van het doorleven van emotionele intensiteit en emotionele uitdaging en pijn. Uiteindelijk, in de diepste relaties, komt een bepaalde volwassenheid waarin je voorkeur kunt geven aan extase en magie, schitterende gevoelens ten opzichte van elkaar, maar je realiseert je dat zulke ervaringen in wezen een fantasie zijn. Geworteld in je angst voor pijn en leed.

Meeste mensen geven er de voorkeur aan om pijn en leed uit te sluiten en het mensenleven een plaats van plezier en vreugde te maken, zonder uitdaging. Echter, zoals je misschien opgevallen is, dat is niet de aard van de mens. Dus, je zou kunnen zeggen, "Hoe kan het de aard van een relatie zijn dat er alleen perfecte liefde is en perfecte gevoelens en nooit enige uitdaging?"

Als je besluit dat de aard van een relatie misschien een hele hoop vreugde en liefde is, met af en toe een uitdaging, dan kun je zeggen, "Dat is de focus voor mijn groei en de verdieping van mijn relatie. Als ik werk met de uitdagingen en mijn liefde voor mijn geliefde behoud, en we samen de uitdagingen genezen, dan verdiept de relatie zich. Als we elkaar bekritiseren, of de relatie bekritiseren omdat het uitdagingen bevat, dan is er al een wig tussen ons gedreven." Met zulke kritiek zul je het moeilijker vinden om van elkaar te houden en kun je beginnen het gevoel te krijgen dat je met de verkeerde figuur samen bent of dat er iets mis is met je relatie.

Focus nummer vijf.

Het volgende gebied is: een gevoel krijgen in je eigen hart, dat jíj degene bent die het hardste aan de relatie zal werken. Als jullie dat allebei doen, dan kun je niet falen.

Vaak is het de impuls om te zeggen, "Mijn partner zou van me moeten houden en er voor zorgen dat ik me fantastisch voel. Als mijn partner dat niet doet, dan is er iets mis met mijn partner. Ik zou er niet aan moeten werken om liefde te creëren."

Je moet je realiseren - en de meeste van jullie begrijpen dit - dat er een zeker hoeveelheid werk, proberen, en toewijding vereist is om elkaar te begrijpen en naar je geliefde te luisteren, zelfs als je daar geen zin in hebt. Als er die toewijding in je hart is om degene te zijn die het hardste werkt, om degene te zijn die het meeste geeft, dan stimuleert dat die ander en kan er een zelfde weerklank komen van je partner.

Focus nummer zes.

Het volgende focuspunt is: de wil om een visie te verkrijgen dat de relatie ontzettend belangrijk is en, misschien om te voelen dat het een deel is van je doel in het leven.

Als je voelt dat je relatie, zoals een partnerschap bijvoorbeeld slechts een hobby is dat je toevoegt aan je werkgebied en je andere hobby's, dan, natuurlijk, zul je er problemen mee hebben om je relatie op de juiste waarde in te schatten.

Focus nummer zeven.

Het volgende gebied is erg duidelijk en opvallend, maar soms moeilijk te bereiken. Het is een diepere communicatie over belangrijke gevoelens en de wil om samen aan deze diepe gevoelens te werken.

Het kan interessant zijn om over je ideeën te praten. Dat kan stimulerend werken. Je kunt communiceren over je financiële gebieden, je thuis, je familie, je kinderen en de manier waarop je in het leven staat. Je kunt een gematigde, diepe relatie hebben door je communicatie tot die gebieden te beperken.

De diepste liefde komt echter in de wil om op een vaste basis te praten over belangrijke gevoelens. Sommige van die gevoelens kunnen een uitdaging vormen, maar door ze te delen kun je ze helen.

Focus nummer acht.

Er zijn vele, andere relatiepatronen die verschillende individuen er op na houden - wat hun voorkeur is, hun doelen zijn, hun visies en zo verder. Voor de meesten geldt echter, dat als je een passie voor God kunt voortbrengen en voor het eeuwige, en je dat kunt delen met je geliefde, dan kan dat de relatie versnellen, zelfs als je niet in staat bent om zo fantastisch te zijn in de gebieden waar we over hebben gesproken.

Aangenomen dat jij en je geliefde niet al te zeer bevreesd zijn, en jullie je angsten tezamen helen en goed communiceren, dan zal het gemeenschappelijke verlangen om God te kennen, om je ziel te kennen, en om het eeuwige te ervaren, een diepte brengen, eerst bij je persoonlijke zelf.

Je zult van mening zijn dat je leven zoveel belangrijker is dan je eerst geloofde.

Ten tweede kan dat tevens diepte brengen in je relatie. Dit kan er een worden, die gezien wordt al een 'zielen-partnerschap'.

Velen geloven dat hun ziel één persoon op aarde gekozen hebben en dat ze die persoon moeten vinden, met hem samen moeten gaan ven vervuld moeten zijn. Als die speciale persoon komt te overlijden, of ze hem niet kunnen vinden, samen kunnen gaan, dan moeten ze dit leven doorbrengen zonder die diepe partnerschap.

Op het menselijke gebied van relaties, als je deze diepe aanpassingen maakt waarop we hebben gewezen, en beiden de passie voor God en de waarheid hebben, dan, wie je ook kiest -aangenomen dat de twee persoonlijkheden goed bij elkaar passen- kun je in je hart dat gevoel scheppen dat zegt, "Dit is de perfecte mens voor mij. Ik kan de diepe banden voelen tussen onze zielen, en ik word blij van dankbaarheid dat ik de gelegenheid heb om in dit leven deze mens lief te hebben.

Voor een grotere duidelijkheid kun je tegen jezelf zeggen,
"ziele-maten zijn menselijke scheppingen."
Alle zielen zijn maten, en je bent verbonden met alle zielen.

Vertaald en bewerkt door W.M.F. Leuver


Artikel: “What are the factors that lead to a successful relationship?"
Voor wie de Engelse taal voldoende beheerst wil ik verwijzen naar de persoonlijke website van Ron Scolastico:. www.ronscolastico.com

 
nopix
stichting diamental