Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Onderscheid tussen waarheid en zelfmisleiding
Door Ron Scolastico

Onderstaand artikel is een vertaling van een artikel van Ron Scolastico, een onderscheiden Transpersoonlijke Psycholoog, auteur, artiest en Spiritueel Raadgever, die meer dan 30 jaar het menselijk bewustzijn bestudeerd heeft.

Hij heeft een unieke bekwaamheid om in een diepe staat van trance te gaan en gegevens te onttrekken aan een veelomvattende bron van wijsheid, die buiten het gewone bewustzijn ligt. Vanuit die staat van ver ontwikkeld bewustzijn spreekt Dr. Scolastico diepzinnig over vele aspecten van het leven.


Hoe kunnen we, in onze zoektocht naar spiritueel begrip, de waarheid van zelfmisleiding onderscheiden?

Als je begint vanuit een soort van referentiepunt, dan kun je schatten hoever je van dat punt af beweegt. Voor de meeste mensen is het heilzaamste referentiepunt een gevoel van perfecte liefde.

Als je dit in dit leven nog niet gevoeld hebt, dan zul je er naar moeten streven, dit te ervaren. Als je het al een gevoeld hebt, dat wordt dat je referentiepunt. Je zou kunnen zeggen, "Dit gevoel van absolute liefde is het beginpunt. Wanneer ik dit gevoel heb, dan ben ik er vrijwel zeker van dat ik, subjectief gesproken, in het midden van de waarheid sta. Zo sterk als ik de waarheid mogelijk in dit leven kan voelen, zo voel ik het als ik deze diepe gevoelens van liefde ervaar.

Laten we er van uit gaan dat je slechts de helft van die liefde voelt. Je zou dan kunnen zeggen "ik ben voor de helft verwijderd van mijn referentiepunt." Laten we zeggen dat je haat voelt. Dan zou je moeten zeggen, "ik ben helemaal verwijderd van mijn thuisbasis."

Dit is een uitgangspunt. Ik wil niet suggereren dat positieve gevoelens percepties van God zijn en negatieve gevoelens percepties van het tegenovergestelde. De krachten van God, als die ongehinderd door je heen stromen, zullen een gevoel van constante extase en onbegrensde liefde teweegbrengen.

Als de Goddelijke krachten in jou belemmerd worden, neemt de intensiteit van deze gevoelens in je af.

Als de Goddelijke krachten volledig afgescheiden zijn in jou, dan heb je geen enkele positieve gevoelens, en er zal een kilte en leegte in je zijn. In dat geval zal de aanwezigheid van angst negatieve sensaties of gevoelens in jou openbaren.

Er is een methode om neutraal ten opzichte van je gevoelens te zijn. Op zo'n moment schep je geen negativiteit, maar ben je gewoon niet zo dicht bij de waarheid. Je voelt geen waarheid in termen van het ontvangen van waarheid als een beleving van liefde.

Om waarheid en gevoelens te begrijpen, moet je jezelf voorstellen, dat je met vele broeders op een smalle weg loopt. Laten we zeggen dat de weg zo smal wordt dat er slechts 1 broeder door kan. Aan iedere kant van de weg zijn scherpe doornstruiken. Laten we nu zeggen dat je op één lijn met de waarheid staat. Met andere woorden, je begrijpt dat deze mensen je geliefde broeders zijn. Ze zijn een deel van jouw bestaan. Je geeft zo diep om hen dat je niet zou aarzelen om ze uit te nodigen om voor je te lopen om door de nauwe opening te gaan. Een ieder doet dit in liefde, er is een vriendelijke regeling en jullie wandelen allemaal achter elkaar en verheugen je allemaal in de overtocht. De gevoelens, de energieën van de waarheid zijn bijeengekomen, in één enkel moment, en het resultaat is een harmonieuze menselijke keuze, die harmonieuze resultaten voortbrengt in de fysieke wereld.

Laten we nu zeggen dat je ver van de waarheid verwijderd bent, en laten we veronderstellen dat je per abuis denkt dat je broeders je proberen af te troeven bij een feestmaal in een nabijgelegen stad. In werkelijkheid wenst niemand dat, maar allen hebben dezelfde angst. Dus jullie snellen tegelijkertijd naar diezelfde, smalle opening en jullie raken allemaal pijnlijk verstrikt in de stekels van die doornstruik. In dit geval zou ik zeggen dat je ver van de waarheid verwijderd bent, en oneerlijke gevoelens hebben geleid naar de menselijke ego en keuzes die negativiteit voortbrachten in de fysieke wereld.

Als een algemene richtlijn zou je kunnen zeggen: "als mijn innerlijke ervaringen mij leiden naar keuzes die pijn teweeg brengen, dan is het heel waarschijnlijk dat ik ver van de waarheid verwijderd ben." Dit geeft je een gevoel, hoe je flexibel moet zijn in het op één lijn stellen van gevoelens en waarheid. Je kunt dan dag na dag tegen jezelf zeggen: "Als mijn eerste standaard, of schatting, zal ik trachten op te merken hoeveel harmonie, plezier en liefde ik schep, binnen mezelf en buiten mezelf. Ik zal trachten op te merken hoeveel verwarring, en pijn en leed ik schep, binnen mezelf en buiten mezelf."

Wanneer je een moment in meditatie door wilt brengen om een grote waarheid in je geest te halen, maar je merkt op, dat je de meeste tijd verwarring in jezelf en buiten jezelf schept, dan moet je niet verwachten dat je enige waarheid in je geest zult ervaren. Je bent gewoon niet afgestemd op de energieën van de waarheid. Je persoonlijkheid is vervormd. Je moet de tijd zoeken om te helen.

Als je meestal voornamelijk voelt, "ik schep harmonie, balans, en een gevoel van vrede," en je beslist om je met de waarheid af te stemmen, zul je zeggen, "ik wordt aangemoedigd. Ik kan verwachten om te slagen in het gevoel van de waarheid, in het weten van de waarheid, omdat ik een persoonlijkheid aanbreng, die voorbereid is door zijn innerlijke afstemmingen, zijn innerlijke werk."

Dit hoeft niet te betekenen dat je voelt dat je leven perfect is, of zonder uitdaging. Het betekent gewoon dat je de meeste tijd over het smalle pad loopt zonder in de doornstruiken verstrikt te raken. Jouw mogelijkheid om je bewust af te stemmen met de waarheid is afhankelijk van je motieven, je functioneren in het leven, je relaties, je prestaties, je houdingen, je gehele persoonlijke leven. Je persoonlijkheid moet voorbereid zijn.

Als of je tastzintuigen verdoofd zijn en je wilt weten of je puree eet of gekneusde aardappels, zul je dit het heel moeilijk kunnen onderscheiden. Wanneer je smaakpapillen levend en actief zijn, is het noodzakelijk voor je om ze te gebruiken bij het voelen. Met andere woorden, als je vele soorten van voedsel voor je hebt, en je kunt ze niet zien, maar je wilt het onderlinge verschil weten, dan zal datt heel moeilijk zijn als je op afstand staat en je tong uitsteekt. Je kunt je tastorganen niet gebruiken. Ze zouden best goed kunnen functioneren, maar je gebruikt ze niet.

Dus, wanneer je deze persoonlijkheidsschattingen en aanpassingen gebruikt, en je hebt een zuiver gevoel voor jezelf en je verschillende patronen, waar je aan werkt, dan moet je het leven proeven en het leven met deze patronen verbinden.

Laten we stellen dat je thuis zit, en perfecte liefde beoefent, maar je gaat nooit naar buiten om anderen lief te hebben. Dan ben je in de perfecte conditie voor die perfecte liefde, maar je doet er niets mee. Je maakt het niet tastbaar in de uiterlijke wereld. Je innerlijke wereld moet, om getest te worden of je in de buurt van de waarheid bent of niet, handelen in de buitenwereld anders heb je geen beweging genoeg om te bepalen in welke richting je gaat. Als je blijft zitten en je tastzintuigen stimuleert door je denken, maar je eet nooit, dan zal er geen vervulling zijn.

Op zekere wijze probeer je toegang te krijgen tot het leven, met een innerlijke capaciteit die van tijd tot tijd moet worden bevrijd in de buitenwereld om tot bloei te komen en te worden gestimuleerd, ontdekt, geopend, en bestudeerd. Maar als je in stilte zit en je niet in het leven begeeft, zal het moeilijk zijn om de waarheid van de verwarring te onderscheiden.

Al de variaties van je leven worden verweven tot een grote symfonie. Als je zegt, "ik luister naar deze symfonie, hoe weet ik of het begin beter of slechter is dan het eind?", kun je geen onderscheid maken als je niet de hele symfonie hoort. Als je het helemaal hoort, dan kun je jezelf volledig daarmee verbinden en kunt je kiezen wat je vreugde brengt. Je hebt meer kans om de waarheid te ontdekken als je bereid bent om je met het hele leven te verbinden.

Dus als je zegt, "wat is de ultieme waarheid?" zou je gewoon jezelf verwarren. Met andere woorden, je moet weten dat waarheid in menselijke termen een keuze is, geen realiteit. Het is een subjectief antwoord op alle complexiteit van het leven, georganiseerd in jouw gedachten en gevoelens, en van daaruit besloten.

Als je zou zeggen, "de waarheid is dat alle mensen dieren zijn, ze zijn wreed, ze zijn verschrikkelijk," dan is dat een schepping van jou. Als je zou zeggen, "de waarheid is dat alle mensen fantastisch zijn, ze zijn verbonden in liefde," dan is dat ook een schepping van jou.

Uiteindelijk zou je kunnen ervaren dat jouw schepping ook een realiteit in het leven is. Als je het echter niet eerst schept, zul je het nooit zo ervaren, dus, vanuit jouw gezichtspunt, en voor menselijke doeleinden, zou je zeggen:

"De waarheid is niet ontdekt. Het wordt door mij geschapen en het wordt door mij getest, van moment op moment, dag na dag, door het hele leven heen."

Vertaald en bewerkt door W.M.F. Leuver


Artikel: “Our Spiritual Experience: Separating Truth from Self-Delusion”
Voor wie de Engelse taal voldoende beheerst wil ik verwijzen naar de persoonlijke website van Ron Scolastico:. www.ronscolastico.com

 
nopix
stichting diamental