Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

BUGS
Door Ron Scolastico

Onderstaand artikel is de vertaling van een trance-lezing van Ron Scolastico (Lezing nr 167 van de Studie Groep van Ron Scolastico). Ron Scolastico, Ph.D. is een onderscheiden Transpersoonlijke Psycholoog, auteur, artiest en Spiritueel Raadgever, die meer dan 30 jaar het menselijk bewustzijn bestudeerd heeft.

Bug betekent insect, maar ook 'iets wat je dwars zit.' Aangezien deze twee betekenissen hier spelenderwijs door elkaar heen gebruikt worden, heb ik besloten dit woord in de tekst te handhaven


Als je naar je huidige Zelf kijkt als een verzameling van ervaringen, zou je kunnen zeggen dat je eerste verplichting aan jezelf is, om vast te tellen of je ervaringen aan het verzamelen bent die en die je het meest vervullen en tevreden stellen; of je ervaringen verzamelt waarvan jij beslist dat ze het meeste aan je doel beantwoorden.

Laten we stellen dat je in het buitenland de velden intrekt om exemplaren van bugs te verzamelen. Je bent niet alert en je verzamelt gewoon ieder insect dat je tegenkomt, waarbij je je niet realiseert dat het onbelangrijke, gewone insecten zijn, die misschien jouw tijd of aandacht niet waard zijn. Als je daarentegen wel alert en oplettend bent, en je de kennis herinnert die je hebt vergaard over het verzamelen van insecten, zul je zeer selectief zijn en de belangrijke ertussenuit zoeken en die aan je collectie toevoegen.

Laten we stellen dat je iedere dag van je leven een sterke wrok hebt gekoesterd tegen een familielid, die in je jeugd ten opzichte van jou zeer negatief was. In dat geval ben je iedere dag de algemene bug van wrok aan het verzamelen.

Wrok is voor mensen vrij gemakkelijk te voelen zal zijn gewicht op je blijven drukken en er voor zorgen dat je de beperking voelt. Het belemmert jouw ontwikkelende ervaring van groei. Dus bevat jouw collectie nu een ervaring die algemeen is, die niet zo belangrijk is, en zelfs niet eens jouw aandacht waard.

Als je nu een wisselwerking hebt met datzelfde familielid en je die wrok voelt, dan is dat gevoel jouw aandacht waard. Het moet toegevoegd worden aan jouw collectie van ervaringen, omdat het een actuele ervaring is die je ondergaat.

Alle actuele ervaringen zijn belangrijk. Je moet ze doorleven, er van leren, en beslissen wat je er aan gaat doen. Dus als je een actueel gevoel van wrok koestert, moet je deze gevoelens doorleven, er van leren, ze ventileren en besluiten wat je doet aan de wisselwerking tussen jou en dat familielid waartegen je die wrok koestert.

Als je echter iedere dag broedt op een gebeurtenis uit het verleden en je hebt momenteel niet diezelfde uitdaging met dat familielid, maar je creërt gewoonweg opnieuw datzelfde gevoel van wrok en blijft dat koesteren, doorleeft het niet volledig en laat het niet los, dan voeg je aan je verzameling van ervaringen bepaalde items -verschillende soorten bugs- toe, die jouw aandacht niet waard zijn. Ze verrijken jouw collectie niet. In zekere zin verzwaren ze het met onnodige items die aan jouw collectie wel complexiteit toevoegen, maar geen kwaliteit.

Je zou iedere dag een moment moeten uittrekken om jezelf te vragen, "Wat heb ik vandaag aan mijn collectie van ervaringen toegevoegd?"

Laten we zeggen dat je een aanval van jaloezie hebt gehad met een geliefd persoon. Dan kun je zeggen, "Ik heb ervaringen van jaloezie verzameld." Omdat je jaloezie als een negatieve ervaring zou kunnen zien, zul je misschien geneigd zijn om te zeggen, "Dit is slecht voor mijn collectie, ik voeg het er niet aan toe." Maar, aangezien het een actuele ervaring is, aangezien het plaatsvindt, of vrij recent is, is het belangrijk. Jouw collectie van ervaringen is geen test van jezelf om te zien hoeveel negatieve ervaringen je kunt elimineren en hoeveel positieve ervaringen je kunt toevoegen. Het is een kwestie van hoe belangrijk de ervaringen zijn.

Dit is voor veel mensen een moeilijk gebied. De meeste van jullie zullen voelen dat "de belangrijke gevoelens, die van blijde, gelukkige, tevreden, harmonieuze ervaringen" zijn. En je zult voelen dat "de negatieve ervaringen slecht zijn en vermeden of geëlimineerd moeten worden uit de collectie".

Dit is een natuurlijke, menselijke impuls die geworteld is in je 'dierlijke' natuur die gerelateerd is aan het fysieke lichaam. Deze impuls zorgt er voor dat je afkeer voelt bij negativiteit, pijn en leed. Dus moet je bij jezelf zeggen, "Ik moet een breder gezichtspunt ontwikkelen over wat belangrijk is in mijn collectie van menselijke ervaringen, niet alleen degene, die geworteld zijn in de dierlijke impuls van aangetrokken te worden door plezier en afkerig te zijn van pijn, van het positieve te omarmen en het negatieve te vermijden."

Je moet het zien alsof je een onderwijzer bent. Als je tegen je leerlingen zegt, "Waar ben je het beste in, laten we dat vandaag gaan doen, wat doe je het liefst?" dan zouden ze zeggen, "Het Speelkwartier". Als je alleen naar de leerlingen luistert, zou je de hele dag spelen en de leerlingen zouden niets leren.

Er is een zekere volwassenheid vereist bij het overzien van de manier waarop je dag na dag je ervaringen verzamelt - wat je aan je collectie toevoegt, doorleeft, waar je naar toe werkt, van leert, en waar je afstand van neemt, vermijdt, en voorbij laat gaan.

Als je bij dit dagelijks beschouwen zou zeggen, " Ik zie dat ik vandaag ervaringen van jaloezie verzameld heb en dat mijn impuls om ze te vermijden, negeren, of ze uit mijn collectie, van mijn aandacht, van mijn herinnering te elimineren, een uiting is van de leerling die alleen maar wil spelen, terwijl hij naar school is gekomen om te leren. Wat zou ik kunnen leren van de onprettige ervaringen van jaloezie?" Er zijn vele lessen die je daar uit kunt halen. We hoeven ze niet te benoemen.

Hoewel de ervaring van jaloezie onprettig is en voor jou zelfs pijnlijk zou kunnen zijn, kun je dan, vanuit dat standpunt bezien, zeggen, "Ik accepteer deze ervaring in mijn collectie. Ik sta mezelf toe om deze ervaringen van jaloezie te hebben." Vanaf dat moment kun je er van leren door ze te doorleven, ze misschien te delen, er over te praten en ze in het geheel in te passen.

Bijvoorbeeld, één van je observaties over datgene dat je kunt leren van het ervaren van jaloezie is dat de ervaring jou bewust maakt van bepaalde angsten die geleid hebben tot deze jaloerse gevoelens. Dit zouden angsten kunnen zijn die aandacht vragen, die je moet doorleven, waar je mee moet werken, en ventileren, en helen. Als je op deze manier dagelijks kijkt naar wat je aan ervaringen verzamelt, zul je zien dat alle huidige ervaringen heilzaam zijn om toegevoegd te worden aan je collectie.

Laten we stellen dat je sommige bugs verzameld hebt en dat je die op een plank wilt prikken. Je hebt een zeker waardering voor de bugs en je begrijpt het grootste gedeelte van hun perfecte verschijning. Je hebt een aantal bugs met kromme benen, maar het perfecte uiterlijk van de bugs van je collectie is met rechte benen. Dus accepteer je de bugs met gebogen benen in je collectie, maar je buigt hun benen recht. Je past de bugs aan.

In het gegeven voorbeeld verzamelde je de ervaring van jaloezie. Je zegt, "Vandaag verzamel ik jaloezie." Maar dit is een ervaring met "gebogen benen". Met andere woorden, je zult van de ervaring leren. Je zult het accepteren en er van leren. Maar, dan zeg je, "Laat me de benen van deze bug rechtbuigen." Je zegt, "Nadat ik de jaloezie ervaren heb, het doorleeft heb, en geleerd heb dat het mijn Wezen niet kan schaden en dat ik me misschien richt naar de angsten die er onder liggen, zal ik mijn intelligentie gebruiken om te trachten wegen te vinden om de gebogen benen van deze bug recht te krijgen. Hoe kan ik mijn gedachten en gevoelens aanpassen ten opzichte van de persoon waar ik jaloers op ben, en, hoe kan ik in de toekomst meer bevredigende ervaringen met deze persoon scheppen?"

Je doet dit niet omdat je bang bent voor ervaringen van jaloezie, want je hebt jezelf laten zien dat je dat niet bent, door ze in je collectie op te nemen. Toch hoef je jezelf niet tevreden te stellen met gedragingen die niet aan jouw idealen voldoen. Je kunt zulke patronen veranderen. Je kunt de benen van deze bug rechtbuigen. Je kunt misschien je houding naar degene, die je jaloezie opwekt, veranderen. Je kunt geduldiger worden, begripvoller. Je kunt minder angsten naar boven brengen.

Er zijn veel gedragspatronen die je iedere dag in je hebt - gedachten, gevoelens, je perceptie van de wereld - die verschillende reacties stimuleren, positieve en negatieve. Je hebt interacties met andere mensen, met voorwerpen, met de natuur, met allerlei aspecten van het leven. Je herbergt vele patronen in je collectie.

Van tijd tot tijd wil je misschien opruiming houden in je collectie. Je zou kunnen zeggen, "Ik heb vele jaren met jaloezie gewerkt en ik ben steeds minder jaloers. Dus zal ik niet zo veel aandacht meer aan de jaloezie schenken. In feite zal ik het gewoonweg negeren, natuurlijk tenzij ik in de toekomst door dat soort gevoelens beroerd word. Maar, het is niet langer een uitdaging, ik negeer het gebied van de jaloezie. Ik verwijder het uit de collectie van mijn ervaringen."

Je doet dit niet omdat je bang bent voor jaloezie, maar omdat het niet langer belangrijk is. Het is geen belangrijke ervaring. Het komt zelden voor, het is punt meer, geen uitdaging, dus negeer je het. Je neemt aan dat je het achter je kunt laten. Als je in de toekomst andere jaloerse ervaringen hebt, zullen ze weer van belang zijn. Dan zul je jaloezie terug stoppen in je collectie en over de patronen van jaloezie na gaan denken, er mee werken, ze aanpassen.

Dit laat je de dynamiek zien, de aard van je collectie veranderen - waar je aandacht aan schenkt, wat je herinnert en van dag tot dag bij je draagt. Sommige ervaringsgebieden zul je op een bepaalde dag meemaken en meteen los laten. Laten we zeggen dat je een nieuwe vriend tegengekomen bent en er is een bepaalde irritatie naar die vriend. Dan verhuist die vriend. De ervaringen met die vriend zullen niet langer voorkomen. Je besluit dat de ervaring niet zo belangrijk is, dus je negeert die ervaring. Je zegt niet, "Ik moet een grote campagne opstellen om met gevoelens van irritatie aan het werk te gaan." Ze waren simpel een artefact van 'tegen je haren in gestreken worden' door die vriend, en nu is die vriend weg en bestaat er niet langer een relatie mee. Geen van je andere vrienden wekken je irritatie op. Je bent een persoon die gewoonlijk niet snel geïrriteerd is. Dus pik die bug snel op en verwerp hem net zo snel, daarbij voor jezelf besluitend wat belangrijk is en wat niet.

Zeg iedere dag tegen jezelf:

"Ik ben degene die deze collectie van ervaringen samenstelt.
Ik ben degene die bepaalt wat ik er in op neem en waar
ik veel aandacht aan besteed, wat ik doorleef,
waar ik mee werk en van leer.
En ik beslis wat ik negeer.
Ik zal vaststellen dan sommige gebieden helemaal niet belangrijk zijn."

Je kunt deze houding aannemen zolang je jezelf in de gaten houdt, je gewoontes, en de manier waarop je reageert, zodat je zeker weet dat je niet uit angst besluit dat het onbelangrijk is. Als je bang bent voor een bepaald gebied van je gedachten en emoties, dan moet je deze gedachten en emoties ervaren, ze belangrijk maken en er mee werken. Als je echter niet gemotiveerd bent door angst en het gewoon geen belangrijke kwestie voor je is, laat het dan los, negeer het. Je hebt genoeg bugs in je collectie. Je hoeft er geen onbelangrijke aan toe te voegen.

Iedere dag, ben jij de meester van je ervaringen. Jij beslist waar je waarde aan toe kent, waar je aandacht aan schenkt en waar je verder over uitweidt. Jij beslist waar je aan werkt en wat je vermindert en eventueel loslaat. Zolang je weet dat jij de meester bent, dat jij de uiteindelijke baas bent over wat van dagelijks belang is in jouw collectie, dan zul je meer en meer vertrouwen in je collectie krijgen.

Als je verward wordt door angsten of, als je niet genoeg "kruisbestuiving" krijgt van andere mensen - als je zelfingenomen wordt of je emotioneel terugtrekt van anderen - dan kun je verwachten dat je gevoel over wat belangrijk is en wat niet, een beetje verward wordt, misschien zelfs verwrongen. Dan kun je verwachten dat je je gedraagt als een kind in de klas dat zegt, "Laten we een poosje spelen. Laten we niets leren. Leren is te moeilijk. Spelen bevredigt me meer."

Je moet dus de "gezondheid" van je persoonlijkheid in het oog te houden, gewoon de balans. Als je je bevindt in een periode van isolatie of terugtrekking van relaties, kun je wat verwarring verwachten in het inschatten welke ervaringen van belang zijn. Of als je gebukt gaat onder grote, tijdelijke spanning, dan kan die spanning verwrongen beelden veroorzaken in je perceptie.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat er een geliefde is gestorven. Dat is een tijdelijke spanning die op je drukt, niet een vervorming in jezelf, in je gedragingen. Onder zulke druk zul je erg geduldig moeten zijn met besluiten wat iedere dag belangrijk is. Je moet er je tijd voor nemen, wetende dat er sprake is van een tijdelijke onvoorziene druk. Dat je niet van jezelf moet verwachten dat je helemaal helder bent, of verantwoord, of verstandig in je keuzes.

Vertrouw dagelijks op je groeiende wijsheid, zolang er geen sprake is van enige ongewone dramatische negativiteit, vanuit wat voor richting in je leven dan ook. Een ieder van jullie is volkomen oprecht in zijn verlangen naar goedheid en waarheid.

Je zult nooit zeggen: "Laat me opzettelijk voorwaarts gaan en een dag leven met verwrongen ervaringen. Laat me negativiteit creëren, en pijn, en leed, en ik zal er op vertrouwen dat ik wijze keuzes maak als ik de negativiteit belangrijk acht, en er op voortborduur, en pijn en leed voortbreng." Niemand van jullie zal dat bewust en opzettelijk doen.

Je kunt er op vertrouwen dat je altijd streeft naar goedheid, waarheid, wijsheid en liefde. Je zult misschien niet altijd dergelijke ervaringen creëren. Onopzettelijk kan er negativiteit zijn. Maar, vertrouw er op dat jij wijze keuzes maakt. Omdat je, als je helder bent en niet verward, altijd naar het goede zult verlangen.

Vertaald en bewerkt door W.M.F. Leuver


Voor wie de Engelse taal voldoende beheerst wil ik verwijzen naar de persoonlijke website van Ron Scolastico:. www.ronscolastico.com

 
nopix
stichting diamental