Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Iby Duba - spirituele boodschap
Door Marjan Clarie Meijer

De 61 jarige Iby Duba heeft de laatste tien jaar door haar vaderland Hongarije gereisd om haar boodschap te verkondigen als kosmisch troubadour. Die boodschap heeft alles te maken met klank en taal, een octaaf 'hoger' stijgen en dan in het bijzonder door middel van de Hongaarse taal.

Hongaars is volgens Iby de taal waarover in de bijbel, de Keys of Enoch en menig ander heilig apocrief geschrift wordt gesproken. De universele taal van het Licht, de taal die alles en iedereen, altijd en overal, bijeen kan brengen, die grenzen zal doen vervagen, die begrip en onderlinge liefde zullen bewerkstelligen en ons onze herinnering zal teruggeven over alles dat ooit was. De TAAL die onze MENSHEID zal helpen te stijgen naar een hoger BEWUSTZIJN of zoals Iby zegt: een octaaf hoger.

Gestoken in meestal witte kleding, een gouden sleutel om haar hals hangend (ooit gekregen als speciale afgezant van de Keys of Enoch in Hongarije en geschonken door prof. Hurtak 'himself'), zingt zij achter de schermen haar prachtige klanken. Daarna betreedt de kleine grote vrouw bescheiden het podium, waar slechts een kaars brandt, een groot bord staat waar aantekeningen op gemaakt kunnen worden en een tv-scherm flikkert, want eerst wordt er een videofilm vertoond met geometrische figuren (ook bekend van onder meer The Flower of Life van Drunvalo Melchizedek en vele anderen overigens).

Het publiek hangt aan haar lippen als zij spreekt over de Keys of Enoch en in het bijzonder wanneer zij overgaat op die een octaaf hogere taal, een taal die intergalactische gecodeerde taal die van ons weer multidimensionele mensen kan maken, de Adam en Eva in 1, die noch vrouwelijk noch mannelijk is, maar ANDROGYN en in feite 1 geheel vormen. Haar klanken en Enoch-liederen raken de Hongaren steevast diep, alhoewel ook velen er bang van worden.

Door jarenlange onderdrukkingen zijn de Hongaren enigszins timide geworden, terughoudend en bij velen is het zelfvertrouwen geslonken tot nul komma nul Ze schamen zich, ze zijn bang om zo nationalistisch (want zo wordt het vaak ervaren) uit de hoek te komen. Maar weer anderen (een kleine groep die steeds groter wordt) zien door het nationalistische heen naar het grotere geheel en het doel dat bereikt kan worden.

In het kader van het Jaar van de Europese Taal heeft Iby zelf over de Hongaarse taal, die voor ons gevoel nergens op lijkt, afkomstig is uit de Fins-Oegrische taalgroep en zuiver androgyn is, een aantal dingen op papier gezet, die u apart kunt nalezen.

Uit de aangedragen voorbeelden zou u kunnen herkennen dat het Hongaars een geestelijk ingestelde, spirituele taal is, maar de werkelijke betekenis hiervan is tot op de dag van vandaag steeds onder het tapijt geschoven! Alhoewel…. Er in 1996 aan de Parijse Sorbonne taal -onderzoekingen en -vergelijkingen zijn gedaan, door mensen die graag het naadje van de kous willen weten, en toen is gebleken dat het procentuele aandeel van de zogenaamde oertalen in het Hongaars het hoogst ligt van alle thans bestaande talen ter wereld, namelijk 68 procent. Dit percentage overtreft dat van alle andere levende talen ruimschoots en ligt duidelijk op nummer één.

Alle mensen die geïnteresseerd zijn en zich hierin verdiepen kunnen zichzelf maar ook de gehele wereld een belangrijke bewustzijnsimpuls geven doordat ze zich gaan herinneren hoe het allemaal ook al weer zat en daardoor kunnen ze weer bewustzijnsverschuivingen teweeg brengen. Op naar het achtste octaaf. Zelfs, degenen die de taal niet spreken of lezen, kunnen door het Hongaars - dat niet alleen taal, maar ook een PRINCIPE is - verlicht en getransformeerd worden. Net zoals bij andere heilige talen die bijvoorbeeld gebruikt worden in de vorm van mantra's.

De Hongaren hebben als volk op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap grote verdiensten op hun naam staan, kijk de lijst van Nobelprijswinnaars er maar eens op na. Vele winnaars rekenen het Hongaars tot hun moedertaal, ook al waren ze op grond van de politieke situatie genoodzaakt in het buitenland te wonen. Zij hebben op onweerlegbare wijze hun bijdragen aan de Mensheid geleverd. Degene die de Hongaarse poëzie en literatuur echt wil voelen zou de taal eigenlijk in al haar fijnheid moeten beheersen, want bij het vertalen gaat vaak veel kostbaars en subtiels verloren.

Graag wil ik nog benadrukken dat deze taal dezelfde basisstructuren bezit als in de muziek en de mathematica. Het Hongaars is uit dezelfde principes opgebouwd als muziek, namelijk op octaven (OKTAVE), die ook de basisvormen van Kodaly's pentatonische systeem uitbeelden. Een octaaf bestaat uit acht tonen - overigens bestaan veel belangrijke Hongaarse woorden eveneens uit acht lettertekens (zoals bijvoorbeeld teremtés = schepping; szeretet = liefde; okozatok = geschapene, enz.). Buiten dat zitten de tonen do, re, mi… etc. in de taal in de woorden 'ingebouwd' (zoals hordo, do-bban, re-szket, re-zeg, re-gel, mi, minek, miert, fa, faradt, fatyol, fal, fa-can, szo, szobor, szotlan, szo-lgal, la-b, la-t, la-zas, la-zad, ti, ti-zenegy, ti-kkad…).

Deze taaloverdrachten (gewoon in het dagelijks leven al door te praten met elkaar) brengen met zich mee dat iedere Hongaar, die zijn oorspronkelijke taalbegrip heeft behouden of opnieuw heeft herwonnen, de dingen in de wereld van een HOGER OCTAAF kan bezien - en daardoor andere naties in de wereld behulpzaam kunnen zijn.

En dan komen we bij een heikel punt. Opvallend is dat Iby, hoewel door prof. Hurtak persoonlijk aangewezen als dé vertegenwoordigster van de Keys of Enoch (en hij haar zelfs ooit die gouden sleutel voor om haar nek gaf), door de Keys of Enoch organisatie absoluut niet serieus wordt genomen als het op haar theorie aangaande de Hongaarse taal aankomt. Er mag zelfs niet over gesproken worden binnen de wereldwijd opererende Keys of Enoch groepen.

Voor wie de Keys heeft bestudeerd (en dat is geen kattenpis, want alle verhandelingen in het boek zijn zeer uitgebreid, complex en vooral ook zeer technisch dikwijls, maar stel dat het je is gelukt je er doorheen te worstelen, alleen in het engels verkrijgbaar) kan het geen wonder zijn dat Iby's theorie (dat Hongaars een taal is van een hoger octaaf en dus de Lichttaal waarover in vele geschriften wordt gesproken oftewel de EERSTE en GODDELIJKE TAAL) streng wordt afgewezen en wederom zoals zij dat zelf zegt, onder het tapijt wordt geschoven om gewoon weer vergeten te worden.

Iby Duba tot slot: ,,Ik weet zeker dat het Hongaars een belangrijke functie kan vervullen in de bewustwording van de mensheid. En dat heeft absoluut niets te maken met het feit dat ik toevallig Hongaarse ben. Het is slechts dankzij het feit dat ik als Hongaarse ben geboren, want daardoor heb ik de taal op een natuurlijke wijze geleerd. Verder hebben mijn ontdekkingen over het Hongaars veel te maken met mijn kennis van klanken, mijn zingen en dat in samenhang met de kennis van het Duits en het engels."

Iedere maandagavond zit Iby ook in het Magyarok Ház (een prachtig monumentaal pand in hartje Budapest, waar het Hongaarse erfgoed te bewonderen is, tentoonstellingen zijn en waar typisch Hongaarse authentieke souvenirs, kleding, sieraden, werktuigen en boeken worden verkocht) vanaf zes uur klaar. Exact om zes uur start zij de openbare en gratis voorstelling met haar machtige klanken.

Het grappige is dat zij tien jaar het hele land heeft doorkruist, maar dat mensen het afgelopen jaar in steeds grotere getale naar haar toe komen in het Magyarok Ház (Hongaren Huis). Reclame maken doet ze amper, alhoewel er enkele jaren geleden elke maand een blad uitkwam, waar zij haar ideeën spuide en waarin de filosofie achter The Keys of Enoch werd uitgelegd. Elke donderdag komt de Enoch-groep bij elkaar. Gewoon, ergens bij iemand thuis.


Wij willen graag alle geïnteresseerden uitnodigen voor een debat, gesprek of andere vorm van ervaringsuitwisseling. Schriftelijke bijdragen en vragen kunnen (in het Engels) naar het volgende adres gestuurd worden: Iby Duba, Frankel Leo u.6, 1027 Budapest, Hongarije.

Is het Engels voor u een probleem, dan kunt u uw bijdrage gewoon in het Nederlands naar Marjan sturen: mailto:mcmlove@gmail.com 
nopix
stichting diamental