q


 

Logica uit het ongerijmde

Linsky

 “Internet is een prachtig ding,...we hadden het nooit mogen laten gebeuren!”: Jay Rockefeller.

 

Waarom gebruiken overheden, belangrijke organisaties en geheime diensten het WWW?


Een vreemde vraag?...Misschien! Maar alleen voor hen die niet begrijpen dat het internet, evenals de jungle van radio en tv zenders en frequenties in feite een onmetelijke oceaan is. Een onvoorstelbaar groot draagveld wat zich rond de aarde en tot ver daarbuiten uitstrekt, wat op velerlei wijze geëxploreerd kan worden… als je maar weet hoe.


Ongetwijfeld zullen er nu lezers zijn die zich enigszins verbaasd afvragen,’Wist je dat dan niet?’ Nee, dat wist ik niet! Althans, het besef van de enorme implicaties van dit gegeven is nooit echt tot me doorgedrongen, omdat het voor mijzelf met Internet is als met ’n auto, het moet werken en hoe, wel, dat interesseert me maar matig.
Door een gesprek echter wat ik voerde met een van mijn jonge vrienden, (zo’n eigentijds internetgenie) kwam ik op de vraag waarom overheden met hun Diplomatieke en  Geheime Diensten zo achterlijk waren om al hun informatie zomaar op het WWW te pleuren.
Zijn retorische wedervraag; “Geloof jij dan echt dat ze zo dom zijn?” met dat inmiddels bekende meelijwekkende lachje, voorspelde weer hoofdpijn en een natte rug……….

 

Wat is internet?

m

 

Het hele computer en internet gebeuren is een gigantisch ingewikkelde discipline, wat voor een simpele ziel als ik nauwelijks te bevatten is. Natuurlijk heb ik ook wat huiswerk gemaakt, maar ben me volledig bewust van de mankementen en de onvolledigheid van de neerslag alhier.

Om mijn punt te maken is echter geen echte diepgang en specialisatie in de onderhavige materie van node. Een oppervlakkige overzicht en wat basiskennis is voldoende om te komen tot een ontstellend besef en inzicht.

Internet is de verzamelnaam voor een groep wereldwijd verspreide informatiebronnen die aan elkaar gekoppeld zijn. De omvang van dit “netwerk” is zo uitgebreid, dat deze door geen enkel persoon of instantie volledig te bevatten is. Het is echter misleidend om het internet te zien als uitsluitend een netwerk. Het uitzonderlijke van het internet is de informatie zelf, door een druk op de knop kan snel en doeltreffend informatie opgeroepen worden die anders niet of nauwelijks te raadplegen is.
Het succes van het internet ligt grotendeels bij de internetgemeenschap zelf. Dit zijn de mensen en instanties die hun netwerken en vooral hun informatie beschikbaar stellen. Het internet wordt niet geregeerd door een land. Er is in principe geen persoon of bedrijf die zeggenschap heeft. Hoewel er tegenwoordig feitelijk wel een soort ’internet politie’ bestaat, wiens gezag en bevoegdheden met de dag toenemen.

Web server

De basis applicatie om een website te implementeren is de webserver. Deze draaien op diverse besturingssystemen waaronder Unix en Windows NT (Windows 2000).

De exploitatie van een web server kan op verschillende manieren plaatsvinden. De apparatuur is meestal opgesteld in beveiligde airconditioned ruimtes, die voor de buitenwereld beveiligd zijn.

De webpagina’s worden via het FTP protocol ge-upload.

 

k


Een andere mogelijkheid is om een web server zelf in te richten en te exploiteren. De server wordt dan bijvoorbeeld fysiek in je bedrijfscomputerruimte geplaatst. Er zal tevens een data verbindingslijn gehuurd moeten worden om de koppeling naar de backbone van het internet te realiseren. Voordeel van deze methode is dat de webserver altijd direct beschikbaar is.
Minder bekend is het feit dat de ‘zee van internet’ vergelijkbaar is met de ether en de frequentie-banden waarop onze tv en radio werken. Het zijn zenders/golven/frequenties die er altijd al waren en overal zijn. De kunst is enkel om ze te gebruiken, te exploreren.

ww

 

Het lijkt alsof ‘t ‘Wereld Wijd Web’ (WWW) de enige vorm van internet is.
Het WWW is echter als één bepaalde zender….maar er zijn er heel wat meer!
In 1996 bijvoorbeeld stak een groot aantal universiteiten, onderzoekscentra en non-profitorganisaties de koppen bij elkaar en besloot tot de oprichting van Internet-2.

Zij besloten jaren geleden dus al om alternatieve netwerken op te zetten. Nu zijn zij al heel lang aangesloten op netwerken met intrigerende namen als Abilene en Géant. Per seconde worden er heel erg veel GB door de kabels gestuurd. Drijvende motor achter Internet-2 is Abilene, een telecommunicatienetwerk van onder meer Qwest en Cisco Systems.


Europa heeft met Géant zijn eigen versie van Abilene en is hierin zelfs tegenwoordig koploper. Géant verbindt nagenoeg alle landen in Europa met elkaar en is aangesloten op andere grote netwerken in de wereld. Waarbij de voorloper het TEN-155 netwerk dat op 11 december 1998 in gebruik genomen werd.

 

Er zijn er echter heel wat meer.


Naast het Intranet en Extranet zijn er ook; The Invisible Webs, bestaande uit, Deep-net, the Deep-Web, Under-net, en Hidden-Web.
Darknet = Deepnet. Darknet wordt evenals het Tor-netwerk vaak gebruikt voor obscure, illegale en twijfelachtige webpages en pedofilie.
Tor, Freenet, TelnetUsenet, etc….

ip

 

Het WWW werkt met het netwerkprotocol; TCP/IP.
Ook alle anderen werken met een bepaald protocol, een sleutel/code die toegang en decodering van de informatie geeft.

Op de zelfde wijze waarop we afstemmen op een radiostation of tv-zender van popmuziek of klassiek, door de juiste frequentie te zoeken. Er zijn echter uitzendingen die vrijwel niemand kan ontvangen, omdat er een speciale afstemming, sleutel/protocol voor nodig is.

Bijvoorbeeld, tijdens de Apollo-vluchten, waren er drie kanalen die in verbinding stonden met de astronauten. Een beschermd medisch kanaal, en een beschermd kanaal voor de rechtstreekse conversatie tussen Houston en de ruimtevaarders. Maar ook een ‘z.g.n. rechtstreekse’, met een vertraging van minimaal 3 minuten ter censuur voor de radio, de TV-zenders en het publiek! Alleen van die laatste kon en mocht de wereld dus kennisnemen. Desondanks lukte het enkele radio-amateurs toch om ontvangst te krijgen van de originele rechtstreekse verbinding.

logica van het ongerijmde.
De clou is dus dat er een onbeperkte zee van ruimte in de ether is, om elke vorm van informatieoverdracht die je maar wenst te verwezenlijken! Het enige wat nodig is, zijn sloten en sleutels, doormiddel van codes en protocollen, die enkel met diegenen gedeeld worden die je zelf toestaat.

 

bv

Elke vergelijking loopt altijd wel ergens mank, echter de voorstelling van een oceaan van gekleurde bolletjes kan helpen een visualisatie te scheppen van de onvoorstelbare mogelijkheden. Waarbij elke kleur staat voor een bepaalde frequentie, of deel van de internetband. Bijv. rood voor het WWW, geel voor het Géant, zwart voor het Darknet, etc…elk met hun eigen slot en sleutel….en regels!
Een stok kaarten is overal ter wereld hetzelfde, 52 kaarten met de zelfde betekenis. Toch wordt het spel bepaald door de regels! Als je wilt pokeren, gebruik je andere regels, dan bij het ‘Eén en twintigen’, Toepen, Klaverjassen of Solitair. Stel dus voor dat je met je vrienden een ‘Nieuwe Spel’  bedenkt en daar dus eigen nieuwe regels voor afspreekt…Jullie zijn dan de enigen die het ‘Nieuwe Spel’ kunnen spelen….met dezelfde kaarten als die de andere kaartspelers gebruiken.

ggg

 

Als je dan dus de beschikking hebt over veilige, beschermde en onaantastbare wegen, zoals door al die verschillende mogelijke internet-protocollen, waarom plemp je dan ‘supergeheime’ informatie op een volkomen onveilig web? Een WWW-web, waarvan bij eenieder bekend is en elke dag weer opnieuw blijkt dat het simpel te kraken en te hacken is, waardoor het bij voorbaat al vaststaat dat het slecht een kwestie van tijd is, alvorens de ‘geheimen’ zijn uitgelekt…..?

Waarom zou de CIA, de FBI of welke belangrijke instantie dan ook haar gekoesterde informatie en supergeheimen daar stallen waar elke simpele whizzkid toegang kan verkrijgen?
Is het niet logisch dan te veronderstellen dat zulks ook juist de bedoeling is?  


Zou het ook niet logisch zijn dat je supergeheime informatie, die evenwel toegankelijk dient te zijn voor geselecteerde  personen of instanties, eveneens plempt op een speciaal daarvoor gereserveerde band op het enorme  internet, met heel apart slot en zeer beperkt aantal sleutels/protocol?!
Ik stel me dan voor dat als ik president ben, wel eens boompje zou willen opzetten met wat ‘vriendjes’ in andere staten. Wel, zou ik hen dan niet een sleutel/protocol van een separaat internet kunnen geven? De clou is namelijk dat je het simpelweg het slot kunt vervangen, waardoor er geen bestaande sleutel meer past. Voor nieuwe ‘vrienden’ maak je dan een nieuw slot…met nieuwe sleutels!


Eén ding staat vast…niemand maakt mij wijs, dat super intelligente mensen, die alles al bezitten en gezamenlijk de hele wereld bestieren, allemaal blind zijn en dezelfde fout maken, door hun malversaties, bewijzen van misdaad en andere supergeheimen, doodgemoedereerd in een kluis te pleuren, die door elke kruimeldief gekraakt kan worden………….!


Telkens als er weer wat gehackt en gekraakt wordt, blijken er al weer maatregelen klaar te liggen, die onze vrijheid nog meer beperken. Kennelijk komt al die internet-crime de overheden steeds opnieuw weer erg goed uit. Zoals ik bij alle virussen en spy-ware ook weer visioenen krijg van de plaatselijke glazenzetter in m’n oude buurt, waarvan iedereen op zeker moment wist dat ie kleine kinderen snoepjes en soms geld gaf, om de ruiten in te gooien!

 

Overheden zijn niet dom, achterlijk of kortzichtig!

Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om controle van de massa, die van wereldhandel, de economie, de politiek, om het aantal moslims waarmee ze ons ‘vrije’ Westen overspoelen of de gemanipuleerde ‘waarheden’ op het internet.

Dat waarvan zij echt niet willen dat we het weten, staat dus beslist niet op het World Wide Web!

 

ku

Tijdens het schrijven van dit stukje verscheen er een artikel, wat mijn wantrouwen nog meer versterkte.; "Zijn Anonymous en Anti-Sec een CIA operatie?"


“Nadat zelfverklaard anonymous leider Sabu werd opgepakt, en bleek dat hij met de FBI samen werkte was het voor de oplettende internetter wel duidelijk: Anonymous is zo lek als een mandje. Binnen het hacker collectief zijn cellen actief met directe verbindingen naar de geheime diensten en regeringen. Op dit moment is zelfs met zekerheid te zeggen dat de complete beweging geinfiltreerd is.”
“Maar waarom dan precies? Waarom zou anonymous een operatie van de geheime diensten en regeringen zijn?”

Wel. ik ben van mening dat het antwoord wel uit het bovenstaande betoog te destilleren is!

Mijn conclusie is dan ook, dat als er weer eens informatie door Anoniem, of door Wikileaks, door hacken of kraken, etc.… naar buitenkomt, dat willens en wetens door het Wereld-establishment wordt toegestaan en zelfs is gewenst…!


En dat geeft me dan weer meer te overdenken………………..


*     *     *

“De belangrijkste gedachte die mij het meest blij en in hoogste mate gelukkig maakt, is het besef van werkelijke geestelijke vrijheid….De tweede, om die vrijheid te kunnen delen met anderen.”; Linsky


*     *     *

 

 

 

Ps:
Meer dan 100 leden van het Congres steunen momenteel een wetsvoorstel (CISPA) wat particuliere bedrijven en de Amerikaanse overheid het recht geeft om ieder van ons zonder bevelschrift te bespioneren, op elk moment, zo lang als ze willen. Dit is de derde keer dat het Amerikaanse Congres probeert onze internetvrijheid aan te vallen. Het lijkt alsof we SOPA en PIPA hebben kunnen tegenhouden…. Maar klaarblijkelijk kwam dat de ‘heren’ erg goed uit…er is nu namelijk ruimte voor de strengste die men in petto had!
Dit zijn  de nieuwe regeltjes die de VN wil gaan opleggen!:

 • Ondergeschikt maken van ‘cyber-veiligheid’ en privé gegevens aan internationale controle;
 • Toestaan van telefoonbedrijven om gelden te innen voor internationaal Internet verkeer, misschien zelfs op een ‘per-klik’ basis voor bepaalde bestemmingen op het Web, met als doel inkomsten te genereren voor staatsbedrijven en budgetten van de overheid;

 

 •  Opleggen van nieuwe economische reguleringen – tot op heden ongereguleerd – zoals verplichte tarieven, termijnen en voorwaarden voor het uitwisselen van handelsverkeer. Reeds benoemd als “gluren”;
 • Vestigen van ITU dominantie over belangrijke taken van bestuurlijke eenheden van het Internet zoals de ‘Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’; een non-profit organisatie die de .com en .org webadressen wereldwijd coördineert;

 

 • Onder internationale controle van de overheid plaatsen van vele taken van de ‘Internet Enginering Task Force’, de ‘Internet Society’ en andere ‘gezamenlijke inzet’ groeperingen die de benodigde bouwkunde en technische standaard voor het operatief zijn van het Internet neerzetten;
 • Regulering van internationale tarieven en manieren om rond te surfen op het Net.

 

http://www.wanttoknow.nl/overige/media/vn-bedreigt-internet-vrijheid/


*     *     *

 • Undercover in Nederland: aflevering 59

Undercover als pedofiel Richard komt Alberto Stegeman in contact met een Vlaamse pedofiel van middelbare leeftijd. De man, die zich Marc noemt, ziet kinderen als seksspeeltjes. Hij wil seks met jonge kinderen en ze ‘martelen tot de dood erop volgt'


http://www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/seizoen-0/aflevering-59-anonymous-luidt-noodklok-over-kinderpornonetwerk/undercover-in-nederland-aflevering-59

Jay Rockefeller: Internet should have never existed

 

Google leest onze gedachten….

Uitgaande van een voortdurende exponentiële groei in rekencapaciteit, denkt uitvinder en visionair Ray Kurzweil dat alledaagse dingen zoals dingen opzoeken op internet over tien jaar wel eens heel anders kunnen lopen dan nu, omdat computers als het ware onze gedachten kunnen raden. Onze hersenen zullen steeds meer ingebed worden in een wereldomvattend brein van supersnelle en slimme computers. Waar stopt onze geest en waar begint internet? Hoe nodig zullen we nog zijn, en wat wordt onze identiteit?

 

 

 

 • Bilderberg wil verplichte internet ID voor Europa;

De technocraten draaien overuren om je internetidentiteit te achterhalen en om er zeker van te zijn dat al onze acties op het WWW gecontroleerd worden! De Europese Unie is druk bezig met het ontwikkelen van een systeem, dat een elektronisch ID-bewijs verplicht maakt voor alle ingezetenen van de Europese Unie. Het systeem moet dan door heel Europa worden geïmplementeerd, voor zowel zakelijke als privé gebruikers.


http://www.argusoog.org/merkteken-van-het-beest-bilderberg-pusht-voor-verplichteinternet-id-voor-europa/

 • Zijn Anonymous en Anti-Sec een CIA operatie? 

http://www.argusoog.org/zijn-anonymous-en-anti-sec-een-cia-operatie-deel-1/

 

 • Meet je online privacy met myshadow.
  Hier krijg je een grafisch overzichtje van al je rondslingerende cybergegevens.... http://myshadow.org/

 


Terug naar Diamental

log


Commentaren op dit artikel zijn te lezen op:

http://ejbron.wordpress.com/2012/06/22/logica-uit-het-ongerijmde/