Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
De waanzin van het ‘intellect’!

bleu

fu


De waanzin van het ‘intellect’!


Linsky

 

Water is niet gezond!


‘Intelligente’ mensen hebben bepaald dat zij het ‘beter weten’ dan de natuur!
Ter bescherming van de wereldbevolking schrijven geleerde mannen rapporten over de werking van de natuur en de eventuele werkzaamheid van kruiden, planten, etc… Zelfs van water hebben zij vastgesteld dat dit niet gezond is voor de mens!

Nadat de mens ontstond en zich verbreidde over  de aarde, leerde zij door pure ervaring wat eetbaar was en een goede of slechte reactie veroorzaakte in het lichaam en geest. Van nature had de mens een intuïtief gevoel om de dingen namen te geven en zelfs aan de hand van kleuren vast te stellen wat betrouwbaar was en wat niet. De bewijzen werden proefondervindelijk gevonden en van generatie op generatie overgeleverd.

Wij echter leven voorts in een tijdperk, waarin geld, macht en arrogantie hoogtij vieren en de kroon spannen. Niet langer bepalen ervaring en gezond verstand wat goed is, maar de ‘intelligentsia’ van enorme multinationals, de bazen van de VN, de EU en het WHO.

Nu echter moeten producenten van welke normale, natuurlijke producten voorts bewijsstukken overleggen omtrent de veiligheid, werking, geneeskracht enz., voordat ze eventueel kunnen worden toegelaten op de markt. Waarbij natuurlijk evident mag zijn wie de criteria vaststelt, het ‘bewijs’ interpreteert en bepaald wie wat eventueel op de  markt mag brengen.

Op 17 november 2011 werd het resultaat van een 3-jarige analyse gepubliceerd. Volgens de door de EU gefinancierde experts kan regelmatig water drinken niet tegen watergebrek beschermen! (sic)
Het beste is dan ook water uit flesjes…
O ja,… die zijn wel wat duurder.

 

bnm

 

De  natuur is kennelijk in de war en vertoont wat recalcitrante trekjes. Ze houd zich in het geheel niet aan de regels van de UE!

Ook bananen namelijk kunnen we niet zomaar zonder meer vertrouwen en klakkeloos verorberen. Aan deze eeuwenoude vruchten zijn heden ten dage, door de ‘intelligentsia’ heel wat restricties, en nieuwe normen opgelegd.
O ja,… die zijn wel wat duurder.

 

sl

 

Huismiddeltjes en kruiden


Om de slakken te weerhouden je planten op te vreten, is er een adequaat huismiddeltje…bier! Zet enkele schoteltjes met bier in je moestuintje en alle slakken zullen zich massaal op de lekkernij storten en zichzelf verzuipen tijdens hun zuipfestijn. Een mooie humane dood die zelfs door veel mensen wel gewenst wordt! Niemand heeft officiële certificaten van echtheid of bewezen werking van node,…probeer het een keer en stel onmiddellijk vast dat het echt werkt.

Nu echter heeft de  denktank van de grote multinationals na jaren prakkiseren toch argumenten gevonden, zodat zelfs zo iets simpels niet aan god of de gewone mens mag worden overgelaten…zij hebben in hun onovertroffen ‘wijsheid en inzicht besloten dat deze barbaarse methoden niet te rechtvaardigen zijn, omdat ze door geen enkel ‘wetenschappelijk bewijs ‘ worden gestaafd!

Da’s dus afgelopen, men mag enkel de giftige, gemanipuleerde chemische bestrijdingsmiddelen van de ‘slimme’ mensen gebruiken.
O ja,… die zijn wel wat duurder.

 

hu

 

Ook alle traditionele Chinese kruidengeneesmiddelen sinds kort illegaal. Deze kruiden die al meer dan tweeduizend jaar naar volle tevredenheid door miljarden mensen zijn gebruikt zijn van de Europese markt geweerd.

De registratie van die TCM-kruiden is natuurlijk voor de meeste producenten onbetaalbaar. Elk product moet afzonderlijk worden geregistreerd en de kosten daarvan bedragen per product meer dan 100.000 euro. Voor sommige bedrijven zijn die kosten zelfs zo hoog als de gehele jaaromzet. Zo moeten ook producenten bewijsstukken overleggen omtrent de veiligheid, werking/geneeskracht enz., voordat ze eventueel kunnen worden toegelaten op de markt.
O ja,… die zijn wel wat duurder.

 

frt

Ik ga niet al te diep in op de ongelooflijke krankzinnigheid en schoftigheid van de farmaceutische industrie. Men moet tenslotte aan het hart denken.

De farmaceuten kwamen werkelijk tot ongehoorde interpretaties ten aanzien van wat ziekte is en wat niet. Voornamelijk ook betreffende wie er ziek zijn!  dat blijken we nu feitelijk allemaal te zijn. De farmacie heeft het gepresteerd om doormiddel van gesjoemel met richtlijnen en criteria, vast te stellen dat eigenlijk elk mens ziek is…en aldus medisch behandeld dient te worden. Daarnaast is men volledig voorbereid op mondiale uitbraken van de meest ernstige ‘ziekten’ die ons ook maar zouden kunnen bedreigen.

 

ty

 

Wat kennelijk maar niet tot de massa door wil dringen, is het feit dat er bepaald wordt doe de mensen met geld, macht en grens overschreden krankzinnigheid, dat zij de werking van de natuur hebben beoordeeld, en zelfs veroordeeld, als zijnde volkomen fout! Deze ‘slimmeriken’, weten beter hoe de natuur werkt dan de natuur zelf.

Dit nu is het resultaat van het intellect wat zichzelf tot god kroont, zoals een hamer zelf voorts zou bepalen waar zij op zal slaan.

En alle maatregelen om ons van de wieg tot het graf in de watten te leggen brengt wel wat kosten met zich mee…
O ja,… daardoor wordt het leven wel wat duurder.

 

kik

 

De kikkerproef.

Zet een kikker in heet water en hij doet alles om er uit te komen. Maak het water heel geleidelijk warmer worden hij blijft rustig zitten en gaat langzaam dood....
Een proefje wat herhaalde malen door mensen is uitgevoerd en aldus ‘bewezen’ kan worden geacht. Ook ikzelf heb dat experiment gedaan, gewoonweg omdat ik wilde weten of het allemaal wel waar was, wat mensen beweerden.

Voor de geleerde ‘heren’ echter heeft onze ervaring geen enkele grond voor bewijs. Deze lieden hechten aan dat wat elk mens voor zichzelf kan zien en aantonen, geen enkele waarde. In hun verregaande arrogantie bepalen zij welke criteria daar voor gelden en dat zijzelf degene zijn die beslissen welke dat dienen te zijn.

Dit alles doet echter niks af van het feit dat zo’n principe echt zo werkt! De ‘hoge heren’ weten dat maar al te goed. Daarom worden er per dag weer nieuwe waanzinnige wetten, regels en verordeningen uitgevaardigd, die ons leven constant met kleine stapjes per dag, meer en meer aan banden legt. Net zolang totdat de restricties ons verwurgen en we nog slechts piepend adem kunnen halen.

Ons wordt nu ook een betere luchtkwaliteit aangeboden….
O ja,… daardoor wordt het leven wel wat duurder.

 

ftg

 

Het nieuwe tijdperk

Als uw naam niet meer in de ‘Grote Computer’ staat, door welke oorzaak dan ook….bestaat u niet! Helaas voor u zal er geen toegang meer zijn tot uw bankrekening, sociale voorzieningen, de huizenmarkt, etc… Kortom u kunt niet meer leven…gewoonweg omdat uw bestaan niet ‘bewezen’ wordt door de ‘Grote Computer’!

“Maar meneer, ik sta hier voor uw aangezicht. U ziet toch dat ik ‘ben en ‘besta’!”

“Sorry meneer, maar feitelijk mag ik niet eens met u spreken. Ik ben een redelijk mens, maar ik ken mijn verantwoordelijkheden. Hier in onze ‘Grote Computer’ staat uw bestaan niet vermeld…dus uw aanwezigheid hier op de aarde heeft geen enkele formele of wettelijke legitimiteit, feitelijk bent u hier niet eens illegaal. U bestaat gewoonweg zelfs niet eens!”

Bereid u voor op het nu snel ontwikkelende robotbestaan.
O ja,… daardoor wordt het leven wel onmogelijk!

Welkom in de nieuwe zielloze sience-non-ficton wereld van 2012!

 

nmj

 

http://ejbron.wordpress.com/2011/11/26/eu-zegt-dat-water-niet-gezond-zou-zijn/

http://sync.nl/biologische-landbouw-wordt-onbetaalbaar-door-nieuwe-eu-regels/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2257:NL:HTML

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-2007.html

http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1585/ met video

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl