Diamental
 
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Transitie; …ontvolking, strategie en tactiek

bleu

af

Transitie; …ontvolking, strategie en tactiek

Linsky

 

De komende transitie
These, antithese en synthese! Veroorzaak een probleem, er komt reactie, bied de oplossing aan!
De islamisering is slechts een strategie….het echte gevaar bestaat uit onze eigen leiders!
'Als de leugen maar groot genoeg is, gelooft niemand dat het gelogen kan zijn!'

Op het internet wordt enorme aandacht aan de bestrijding van de islam en zijn misdaden besteed, maar we mogen niet vergeten, dat terwijl we naar ‘links’ kijken, men aan de andere kant evenzo grote misdaden pleegt tegen de menselijkheid. Er zit ongetwijfeld ‘n bepaalde opzet en bedoeling achter de tweespalt die onze overheden teweeg brengen onder hun bevolking, door met vooropgezette misdadige intenties onze westerse beschaving te overspoelen met het moslim en sharia-virus.

De sharia!…..die pedofilie en vrouwenmishandeling namelijk legitiem maakt!

Deze zieke pedofiele misdadigheid is overal ter wereld tot in de hoogste regionen doorgedrongen. Vrijwel alle leiders, overheden en machtigen zijn zo door en door verrot, dat zij allemaal chantabel zijn.
Op subtiele en heel wat minder subtiele wijze wordt al heel lang gezaagd aan de poten van de stoel waarop de samenleving berust,…de hoeksteen; het gezin en speciaal onze kinderen!
Soms is het wenselijk om de aandacht te sturen naar het een, om het van het ander af te leiden, niet waar? Een aloude beproefde methode, die door de MSM en overheden inmiddels tot een ware kunst is verheven. De media bepalen niet alleen wat ons wereldbeeld is… ergo, zelfs wat het beeld is wat we van onszelf hebben!

 

fd

 

Hun beeld is van ons duidelijk; wij zijn niksnutten, uitvreters en overbodig gepeupel, voor het grootste deel althans!

Volgens de ‘elites’ moet daarom de wereldbevolking nu drastisch worden gereduceerd. Voornamelijk om de aarde en het milieu te redden. (Wat zij zelf hebben geëxploiteerd, uitgebuit, vergiftigd  en vernietigd!) Dat gebeurt dan ook daadwerkelijk door middel van een zeer effectieve strategie en tactiek;  vaccinaties, chemtrails, GMO-voedsel, E-nummers, aspartaam, revoluties, oorlogen, radiation-exposure, HAARP, ( aardbevingen en tsunami’s) georkestreerde economische collapse met ook miljoenen doden tot gevolg, het killer-virus van Ab, de FEMA-kampen, het einde van de rechtstaat, het uitbreiden van ‘abortus’ tot bij pasgeborenen, farmaceutisch complot, fluoridering van het drinkwater, het uitrollen van de spy- and control grid via computers en internet, het terroriseren van de bevolking in het kader van de ‘strijd tegen het terrorisme’, GSM- en UMTS-straling,  de false flag attacks, ontelbare provocaties en terreur door islamieten, etc:  En natuurlijk het demoniseren, criminaliseren en strafbaar stellen van alle kritiek vanuit het volk!

Volgens bepaalde bronnen is het zonder ‘oorlog’ bijvoorbeeld al gelukt de afgelopen 10 jaar zo’n tienduizenden aanslagen te plegen en meer dan één miljoen mensen te doden.
Het zijn allemaal wapens van de NWO- elites om ons uit te roeien en dat is al erg lang aan de gang! Het ultieme bewijs hiervoor: alle hiervoor genoemde onderwerpen zijn taboe verklaard door de MSM die de final solution van de NWO moeten verkopen en promoten, om uiteindelijk te komen tot Total Control! These, antithese en synthese!

wom

 

Alles in drieën


Er zijn drie autonome enclaves in de wereld;

 •  Washington D.C.; de hoofdstad van de Verenigde Staten. "D.C." staat voor "District of Columbia" Een speciaal federaal district….. Het historische en politieke hart.

Deze drie beheersen alles in de wereld en bezitten alle geld, goud, zilver en diamanten van de wereld naast alles wat verder ook maar materiële waarde bezit!

Zijn die instituten democratisch en uit breed maatschappelijk en politiek overleg ontstaan? Hebben zij echter met al hun enorme financiële krachten en reserves ooit wat zinnigs of goeds gedaan voor de mensheid, of het levensmilieu? Hebben zij door hun macht over de MSM ooit de bevolking op juiste wijze geïnformeerd en voorgelicht? Is er met al dat geld en die ongebreidelde macht ergens op onze wereld ooit een land werkelijk geholpen en een vrije, leefbare samenleving gecreëerd?

Helaas,…van alle goede dingen die zij uit hoofde van hun positie, macht en rijkdom hadden kunnen doen is alleen het negatieve en het destructieve tot uitdrukking gebracht. Overal!

De wereld, de economie en mensheid gaan ten onder….terwijl talloze miljarden aan geld, diamanten en goud liggen opgeslagen in hun kelders! En iedereen die een gevaar zou kunnen vormen voor hun zieke eerzuchtige, levens- en wereldvisie zal worden vervolgd, opgesloten en desnoods worden geëlimineerd. Men heeft al van oudsher een strategie met tactische stappen. Het volgende 7-stappenplan werd al in 1737 door Adam Weishaupt, de vader van de Illuminati, opgesteld:

1. Het opheffen van onafhankelijke overheden
2. Het afschaffen van alle private bezittingen
3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen
4. Het uitbannen van patriottisme (nationalisme)
5. Het vernietigen van alle religies (door middel van islamisering)
6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving
7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Deze stappen zullen toch bij niemand enige verbazing kunnen wekken, wel? Omdat iedereen die de ontwikkelingen bijhoudt de verschijnselen zal herkennen. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die impliciet al een bewijs op zichzelf vormen dat de NWO al heel ver is met het doorvoeren van hun ‘ultieme plan’.

ert

 

In 2007 publiceerde Naomi Wolf haar boek “The End of America” over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in de USA. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:

1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand

2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt

3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers

4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking

5. Intimideer burgergroeperingen

6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating

7. Val belangrijke personen aan

8. Controleer de pers

9. Behandel politieke dissidenten als verraders

10. Schort de werking van de rechtsstaat op


Komt allemaal erg bekend voor, niet waar?

hnb

 

FDA keurt implanteerbare RFID chip goed voor mensen

De FDA heeft de implanteerbare RFID chip voor mensen goedgekeurd, de bedoeling van de Nieuwe Wereld Order is de gehele mensheid te chippen om zo totale controle te verkrijgen. In de USA wordt binnenkort al begonnen met het gedwongen chippen van mensen.

 'Plan om alle pasgeboren baby's te chippen'


Dr. Rauni Leena Luukanen, ervaren arts, diplomaat en minister van Gezondheidszorg (van het Finse Lapland).
Voor Rauni Luukanen is angstgedreven politiek uit den boze en daardoor is ze in staat afstand te nemen van gebaande paden. Ze kijkt met interesse naar zaken die de publiciteit niet, of niet helemaal halen.
Volgens haar bestaan er geheime plannen om in de nabije toekomst alle pasgeboren baby's in de Verenigde Staten en in Europa te voorzien van een microchip.

 

Noorse baby’s worden gechipt tegen diefstal.

sp


Een ziekenhuis in OSLO - Noorwegen geeft pasgeboren baby's een enkelbandje met chip om diefstal en verwisseling tegen te gaan.
In Noorwegen worden sinds lange tijd namelijk regelmatig baby's ontvoerd uit ziekenhuizen. Om dit tegen te gaan, heeft een ziekenhuis dichtbij de hoofdstad Oslo besloten zowel moeders als baby's voortaan te voorzien van een chip!


Rechtvaardiging voor de invoering van het systeem is het stijgend aantal ontvoeringen van baby’s uit ziekenhuizen overal ter wereld. Men wil natuurlijk ‘om onze veiligheid’ de kudde klaar maken voor de geplande chip-implant. Een Europese richtlijn wil zelfs alle burgers gechipt hebben tegen 2018.

 

Pil met chip

pil

Engeland gaat dit jaar medicijnen verstrekken met microchips erin ter controle over fysieke en psychische welzijn! Het zal voor veel, vooral ouderen een prettige gedachte zijn dat de Staat zo begaan is met hun algemene welzijn.

Onder het voorwendsel patiënten helpen te herinneren dat ze op tijd hun pillen moeten innemen worden in Groot-Brittannië tot aan het einde van 2012 medicijnen voorzien van ingebouwde microchips.


De chips met de naam Helius of Raisin Personal Monitor zijn ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Proteus Biomedical en geven na inname een bluetooth signaal af aan een kleine digitale monitor die op of in het lichaam wordt geplaatst. Deze maakt vervolgens contact met het internet en laat de behandelende instantie weten dat de persoon tijdig zijn medicatie heeft geslikt. De microchips kunnen natuurlijk nog veel meer en zijn in staat om allerlei lichaamsfuncties en zelfs de psychische toestand te monitoren.

Zodra een pil met ingebouwde microchip is ingeslikt zendt deze een signaal naar een op het lichaam van de patiënt bevestigde monitor ter grote van een hechtpleister, waarop vervolgens is te zien welk medicijn werd ingenomen en hoe laat.

De monitor -'gezondheidsbegeleider' genoemd kan ook vitale lichaamsfuncties zoals hartslag, ademhaling, lichaamshouding, temperatuur, het slaappatroon en wie weet wat allemaal nog meer registreren. De gegevens worden vervolgens versleuteld via het mobieltje van de patiënt naar het internet geupload. Ook hebben patiënten de mogelijkheid de gegevens naar familie, artsen en anderen te versturen.

We zullen er hier niet verder op in gaan, maar zelfs de minst kritische zou zich toch eens moeten afvragen wie er in de toekomst over ons leven en dood gaan wikken en beschikken.

ch

Implanteerbare 'killer' microchip

Als je dat dan optelt bij de inspanningen van de Amerikanen, kom je al snel tot een redelijk beeld van wat men voor ons in petto heeft!
Ook hier is men ontzettend begaan met het volk, en wil deze zelfs verplichten voor sommige vormen van ziekte en criminaliteit. Daarbij wordt gedacht aan seksdelinquenten en misdadigers die volgens justitie regelmatig hun verplichte enkelbandjes doorsnijden! (sic)

Volgens Ward wordt er in de USA wel serieus overwogen om veroordeelde seksmisdadigers gedwongen te implanteren met een microchip in hun schouders. De reden dat mogelijk hiertoe zal worden overgegaan is dat sommige misdadigers hun verplichte polsbandjes met daarin een GPS zendertje afsnijden. Men ziet implanteerbare microchips daarom voornamelijk als een positieve ontwikkeling.

En natuurlijk kunnen Alzheimer patiënten, atleten, sportbeoefenaars en ook huisdieren eenvoudig van chips worden voorzien om hun positie te bepalen en hun gezondheid in de gaten te houden.

Aan de opkomst van deze onder de menselijke huid implanteerbare microchips wordt niet echt ruchtbaarheid gegeven. Fox en CBN berichtten over een Saudische uitvinding waarbij implanteerbare microchips zijn voorzien van een kleine, maar uiterst giftige en dodelijke dosis cyanide, die op ieder moment kan worden vrijgegeven als de drager van de chip ongewenst gedrag vertoont!?

Bij dit alles moeten we dan ook nog in gedachten houden dat toen de Amerikanen honderdduizenden chips uit China importeerden, deze achteraf allemaal een achterdeurtje bleken te hebben die toegang gaven tot allerhande vertrouwelijke en private  informatie. De chips horen natuurlijk goed beveiligd te zijn, omdat ze zelfs onder meer worden gebruikt in wapensystemen en kerncentrales!

Als men al zo onwezenlijk naïef is ten aanzien van hun eigen business en veiligheid, ….waarop kunnen wij als burger dan nog vertrouwen?

 

sch

 

Gedwongen implanteren van de RFID-biochip!Pastor Paul Begley van Indiana onthult een onverwachte verklaring van twee getuigen, die het implanteren van de RFID-chip bij mensen in Quezon City in de Filippijnen uitleggen. 
Paul Begley geeft nooit eerder vertoonde beelden vrij van Marvin Kuya, die recentelijk  verklaarde dat de regering van de Filippijnen haar mensen gedwongen implanteert met de RFID bio-chip – 666.

“666” Is het nummer van het systeem van het Beest, de één-wereldregering.
Mensen die beneden aan de bergen wonen, vluchten de bergen in, omdat ze achtervolgd worden door de regering die hen wil dwingen deze chip te nemen. Zij die gepakt worden, worden gemicrochipt met een chip zo groot als een rijstkorrel. Je kunt dan echt het symbool zien, binnenin. Ze hebben ook een symbool 666 op hun voorhoofd. 

Sindsdien vlucht iedereen naar de bergen: de mensen in de stad en omliggende plaatsen.
Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van deze dingen, ik kan nu getuigen dat dit symbool echt is. Wanneer je hiermee eenmaal bent geïmplanteerd, ben je het eigendom van 'hen'."

Het betekent dat ze je bezitten, zei hij. Ik vertel je, we leven in enerverende tijden!
Het is mogelijk dat dit een test is op onschuldige mensen in de Filippijnen, met name op mensen die aan de voet van de berg wonen. Het kan een test zijn op een select groepje om te zien hoe het werkt. Misschien kan het hun geest, hun bewustzijn, veranderen. Kunnen ze hen controleren? Het kán onderdeel zijn van de test!

Deze chip betekent dat je reeds bezit bent van hen! Het bevat AL je gegevens en de overheid weet precies waar je je bevindt, dankzij tracking mogelijkheden in de chip.

Op een gegeven moment vraagt de interviewer aan Kuya, 'Kuya, je zei dat '666' werkelijk binnenin de chip is?'

"Ja, het was echt binnenin, de maat van een rijstkorrel, als het eenmaal in je geïmplanteerd was. Ze zullen je een teken '666' op je voorhoofd geven; het heeft een zwarte kleur, als een tattoo. Daarom vluchten mensen voor hun leven. Wanneer ze eenmaal gepakt worden en geïmplanteerd, verliezen ze hun bewustzijn. Omdat ze nu gecontroleerd worden door hen, zullen ze hen gehoorzamen in wat voor kwaad hen ook wordt opgedragen te doen. Dus ze worden gecontroleerd als robots. Zelfs als hen wordt opgedragen iemand te doden... nu kunnen zij dat (doden) doen, voor hen omdat ze onder hun controle (mindcontrol) zijn."

"Het is pas zes uur in de morgen... Iedereen is in tranen en verbergt zich in hun huizen. En ieders huis is op slot. We kunnen niets doen, omdat ze met velen zijn. Ze forceren deuren om toch binnen te komen. Je hebt geluk als je huis solide is en gemaakt van beton en met stalen deuren. Dan kunnen ze het niet forceren en inbreken. Wanneer je de microchip weigert, weet je al dat je op weg bent naar..., dan weet je al dat je gedood wordt."

“Je zult gedood worden als je het merkteken niet wilt.”, zegt hij!

Hoewel ik persoonlijk mijn bedenkingen heb bij Paul Begley past het wel geheel in de bedoelingen en het tegenwoordige beleid. Let wel, dit is dezelfde chip als de Obamacare: De RFID chip implantatie die straks verplicht is voor iedereen.

 

oba

 

These, antithese en synthese!

 

Men veroorzaakt een probleem, lokt daar reactie mee uit, waarvoor men dan vervolgens een oplossing biedt!
Het moet duidelijk zijn dat er nooit naar een oplossing gezocht is.  Die was er namelijk al, voordat de problemen werden veroorzaakt!

 • Men werkt naar het totale falen van elke staat, opdat er chaos, honger en dood zal zijn.
 • Men werkt aan een klimaatbedrog.
 • Men werkt aan manipulatie van het klimaat
 • Men werkt aan nieuwe virussen.
 • Men strooit tonnen metalen in de atmosfeer.
 • Veel zeeën, met name de Golf van Mexico, is volgepompt met ruwe olie en Corexit.
 • De Grote Oceaan wordt volgepompt met hoog radioactief materiaal.
 • De atmosfeer is mondiaal vergiftigd met zenders voor de draadloze netwerken die functioneren op precies die frequenties die uw hersencapaciteit aantasten en manipuleren.
 •  Men geeft Monsanto steeds meer macht om ‘t steeds problematischer te maken om gezonde voeding en heilzame voeding, kruiden te verkrijgen.
 • Politici worden vervangen door speciaal opgeleide bankiers.
 • Geen enkele Europese Staat is nog autonoom en wordt gedwongen tot opgave van elke overige soevereiniteit en nationalisme.
 • Elke wet, naast de ongehoorde afgedwongen islamisering van het Westen, is enkel bedoeld om de oorspronkelijke cultuur,  patriottische, nationalistische waarden en roots van ons volk te vernietigen. Een volk zonder geschiedenis, zonder cultuur  en zonder nationale trots is een verloren volk!

Met het ultieme wapen het ESM is alle hoop en mogelijkheid het tij te keren voorgoed voorbij.
Vergis u niet, de 'elite' hanteert niet voor niets haar credo: 'Ordo Ab Chao'…orde uit chaos!


De EUSSR/Eurabië is een feit!....
Orwell’s nachtmerrie is realiteit!

 

nm

 

 

New World Order: Blueprint of Madmen (Full HD)


Er is werkelijk een overstelpende overdaad aan bewijsmateriaal en informatie. Niemand verwacht van u dit alles ineens en onverwacht tot u te nemen. Een advies: sla de lijst eventueel op en bekijk de zaken als het u uitkomt, tijd hebt en vooral mentaal voorbereid bent.

 

Naomi Klein - The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism;

De film is gebaseerd op het boek van Naomi Klein dat in 2007 uitkwam en in Nederland bij De Geus in vertaling verscheen. Het is een omvangrijk en doorwrocht werk dat uiteenzet dat het moderne neoliberale kapitalisme op veel plekken op aarde niet ingevoerd is, omdat de bevolking dat zo graag wil, maar door misbruik te maken van rampen en crises om ze aan hen op te dringen.TalkingStickTV - Naomi Wolf - The End of America


 

Obamacare : RFID chip implantatie straks verplicht voor iedereen?

 

 

Van 11 September Tot De Onderhuidse Chip; Nederlands ondertiteld.

 

RFID CHIP EVERYONE-FEDERAL LAW

 

 

RFID Chip, reeds uitgevoerd!

 

 

 

RFID microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij burgers van de Filippijnen;

Schokkend en ongelooflijk bewijsmateriaal;
RFID Micro-Chip Forced Implanted Philippines

Laat de religiueze mening van de man voor wat het is. Het doet niks af aan de ongehoorde acties en dwang.
Voor de personal website van de man: http://www.paulbegleyprophecy.com/

PT 1;

 

PT 2;

 

 

 

Glenn Beck Completely Exposes New World Order,
World Government and Depopulation Agendas
.

1:

 


2:

 

 

 

World Depopulation Plan on Fox News!

 

David Icke NWO VACCINS 12 JUL 2009 NL ondertiteld

 

 

Dr. Rauni Leena Luukanen

Serie onthullende filmpjes… Meeste met NL ondertiteling:

http://www.youtube.com/watch?v=LffVbOyYR9c&feature=BFa&list=PL154D39B931D7744F

 


Meer bronnen:
           
Voor wie nog steeds niet gelooft dat er aan een massa ontvolkingprogramma wordt gewerkt, hier aanvullende informatie: GLOBAL 2000 - Depopulation Program; ‘The Plan to Kill Three Billion Entities’.
Aanbeveling voor de president van de VS., mede ondertekend door Cyrus Vance.

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P982&l=NL

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/global2000report.htm

http://www.scribd.com/doc/24668585/Global-2000-Report-to-the-President-Volume-I-Declassified-Plan-to-Depopulate-U-S-by-100-Million

http://www.scribd.com/doc/24669089/Global-2000-Report-to-the-President-Volume-III-Declassified-Plan-to-Depopulate-U-S-by-100-Million

http://home.iae.nl/users/lightnet/creator/global2000.htm

 


MK-Ultra project en NWO:
http://www.trance-formation.com/

http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

http://ejbron.wordpress.com/2012/02/29/islamisering-genocide-depopulatie/

 HAARP Holes In Heaven - Nederlands ondertiteld


Shocking ChemTruthers Documentary! Geoengineering are Aerosol Crimes!
Nederlands ondertiteld


 

z

 
 
Reacties op dit artikel zijn te zien op;
http://ejbron.wordpress.com/2012/07/03/transitie-ontvolking-strategie-en-tactiek/

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl