Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Jehovah's Getuigen Over Kindermisbruik

bleu

ui

Jehovah's Getuigen Over Kindermisbruik

Linsky

Na de schokkende Belgische documentaire van Panorama "Jehovah `s Getuigen à Charge " in 2011 over sexueel misbruik bij de Jehovah’s getuigen, hier opnieuw een documentaire over de getuigen in Zweden over kindermisbruik, en de bescherming van pedofielen. De getuigen in Zweden hebben getracht de uitzending van deze documentaire te verbieden, maar de rechters hebben de auteurs hiervan in het gelijk gesteld, waardoor het toch werd uitgezonden. 

De Jehovah's Getuigen willen graag dit alles in de doofpot stoppen. De maker van deze documentaire vindt dat de "echte waarheid" achter die van de Jehovah's Getuigen gezien moet worden. 

op


Het hoofdkantoor van Jehovah's Getuigen, het Wachttoren Genootschap verplicht elke plaatselijke gemeente om gegevens over beschuldigingen van kindermisbruik op te sturen naar het Genootschap en men houdt in een database alle gevallen van kindermisbruik bij die aan hen gemeld worden.

Het Wachttoren Genootschap heeft herhaaldelijk geweigerd om de database met de gegevens van sexmisdadigers ter beschikking van de autoriteiten te stellen, met een beroep op het verschoningsrecht volgend uit de kerkelijke voorrechten. De Amerikaanse organisatie Silentlambs die opkomt voor de rechten van slachtoffers van misbruik, schat dat de namen van 23.720 Jehovah's Getuigen in die geheime seksmisdadigersdatabase voorkomen.

De 'Wachttoren' hun periodiek: Aankondiger van Jehovah's koninkrijk  is de belangrijkste publicatie van Jehova's getuigen. Het tijdschrift verschijnt twee keer per maand, sinds 1 januari 2008 in twee versies: één voor het publiek en één voor intern gebruik door Jehova's getuigen, waarin ook de artikelen staan die op de daaraan gewijde wekelijkse Wachttorenstudie worden besproken.

De Wachttoren wordt anoniem geschreven (meestal in het Engels) en uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap. Met een oplage van 42.182.000 exemplaren in 195 talen heeft het tijdschrift een van de grootste oplagen wereldwijd. Naast de papieren versie is het tijdschrift ook beschikbaar op dvd met gebarentaal uitbeelding en als MP3, AAC of PDF te downloaden.

 

 

 

Jehovah `s Getuigen à Charge

 

DE VERBORGEN MACHT ACHTER DE JEHOVAH'S GETUIGEN

kl

 

In een uitstekend geinformeerd en verhelderend boek met bovenstaande titel, geef Robin de Ruiter een onvoorstelbaar, schrikbarend beeld van de duistere machten achter deze organisatie.

‘Een ongevaarlijk kerkgenootschap, wat opdringerig wellicht, maar niet zo hinderlijk als vroeger.’ Dit lijkt de algemene mening te zijn over de Jehovah’s Getuigen – de leden van het Wachttorengenootschap.

Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een gemeente van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen. Nadien schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap de rug toe te keren.

Voor de Nederlandse vertaling is het boek herzien en geactualiseerd, maar even onrustbarend als het origineel, als het gaat om de betrokkenheid van het Wachttoren-genootschap bij het naziregime, de vrijmetselarij, de wereldpolitiek, om maar te zwijgen van de geraffineerde gedachtencontrole. Het schokkendst zijn wellicht de occulte tekens en afbeeldingen die in onschuldig ogende illustraties van het Wachttorengenootschap zijn verwerkt en waarvan vele in dit boek zijn afgedrukt.

In tegenstelling tot vele andere boeken over het Wachttorengenootschap is dit boek niet geschreven door een ernstig bezeerde ex-Jehovah’s Getuige, maar door iemand die geconfronteerd is met de psychische schade die wordt aangericht door autoritair geleide religieuze groeperingen. En daarvan is het Wachttorengenootschap de meest in het oog lopende.

Oonrustbarend en zelfs beangstigend, als het gaat om de betrokkenheid van het Wachttorengenootschap bij het nazi-regime, de vrijmetselarij en bij de politiek, om maar te zwijgen van de geraffineerde gedachtencontrole. Het schokkendst zijn wellicht de occulte tekens en afbeeldingen die in onschuldig ogende illustraties van het Wachttorengenootschap verwerkt zijn en waarvan vele in dit boek zijn afgedrukt.

 

ro

 

Robin de Ruiter


Robin de Ruiter is een in Nederland geboren schrijver. Hij is echter grotendeels in Spanje opgegroeid. Daar  studeerde hij theologie, geschiedenis en Spaans en behaalde in 1974 zijn titel. Als schrijver begon hij zijn carrière als freelance schrijver voor diverse Spaanstalige tijdschriften. Zijn schrijf/werkgebied was die van de politiek en religie. 

Later ging hij zich meer richten op het schrijver van boeken, daarvoor doet hij altijd veel onderzoek, met name in Latijns-Amerika staat hij bekend om zijn door hen omschreven buitengewoon onderzoekvermogen. Hij werd echt heel bekend door het boek, ‘De verborgen macht achter de Jehova’s Getuigen’, wat als goed inzicht geeft in die vreemde beweging.

De meeste van De Ruiter's boeken werden in meer dan 40 landen, goed verkocht en bestsellers. Eén daarvan was het boek, ‘George W. Bush en de mythe van al-Qaeda’ - De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001, waarvoor hij ook in 2005 De Frontier Award kreeg. Overigens verscheen het boek in Nederland via een uitgeveri
j die hij zelf opgericht had nadat hij geen uitgeverij kon vinden die het boek wilde uitgeven. 

mkDe boycots volgen elkaar namelijk op! Robin de Ruiter had al het boek over de aanslagen op 11 september in Duitsland gepubliceerd. Zaken zoals de geheime CIA vluchten werden toen al in het boek vermeld. In Nederland wordt het boek doodgezwegen door de pers en veel boekhandels weigeren het te verkopen. 

Ook zijn nieuw boek ‘DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN’ werd geboycot. Dit boek, vertaald en uitgebracht in meer dan veertig landen, voert ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Dit boek omvat meerdere opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde.. Maar in Nederland bleek het onmogelijk om dit boek te publiceren. Zonder uitzondering gaven gerenommeerde uitgevers te kennen dat ‘Nederland nog niet klaar was voor dit boek’. 

Hetzelfde overkwam hem met de uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda - De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001’. Dit boek oogstte groot succes op vele internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek. Ondanks het wereldwijde succes van dit boek kreeg hij van Nederlandse uitgevers commentaren als ‘te explosief’ en ‘te gevaarlijk’.!


Uiteindelijk in februari 2005 besloot hij het boeken zelf in Nederland uit te geven.
In november werd George W. Bush en de mythe van al-Qaeda bekroond met de jaarlijkse ‘Frontier Award 2005’ voor de meest spraakmakende uitgave en het diepgaande onderzoek dat eraan vooraf ging. De prijs werd ten overstaan van de voltallige media uitgereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot in andere landen werd het boek echter door diezelfde media collectief doodgezwegen…!

 

tr

De komst van de Transitie!

Robin is ook overtuigd van de infiltraties door geheime diensten in dit soort organisaties. In een interview maakt hij duidelijk dat er een enorme grote transitie aan de gang is...en dat deze zelfs in Nederland is begonnen! Hij heeft ook niet een bijster groot vertrouwen in de intellectuele vermogens van ons volk. Eveneens is de Ruiter een van de weinigen die een eigen verklaring heeft voor onze inmiddels berucht 'Betuwe Lijn'! Vonlgens hem loopt het spoor via Antwerpen door naar Italië , naar de daar alreeds klaar zijnde kampen! Geheel in de stijl van de railroads in de US die rechtstreeks naar de FEMA-kampen leiden.

 

Interview Robin de Ruiter - In Nederland begint de Transitie


Aanraders dus voor iedereen die zich wil verdiepen in de verborgen agenda's en machtstructuren van dit soor organisaties.

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl