v


Alternatieven … !

Linsky


‘Wie zijn eigen licht ontsteekt hoeft dat van ‘n ander niet te volgen.’ (Linsky)

 

Het is tijd voor wat anders!


Dat er een aantal mensen bestaan die al heel erg lang de feitelijke macht in onze wereld hebben is naar ik aanneem algemeen bekend. Door de ongebreidelde hebzucht en het egoïsme, wat verankerd is in de menselijk aard, is ‘schuld’ een van de meest effectieve middelen gebleken om controle uit te oefenen. Daaruit volgend is het eveneens onvermijdelijk dat dit eens zou gaan leiden tot de wens om de gehele mensheid onder heerschappij van de ‘groten‘ te brengen. Door een volkomen gebrek aan compassie en ethiek van deze on-menselijke, gewetenloze ‘elites’ is het nu zover dat het grootste deel van de wereldbevolking op of onder de armoede grens is beland en de gehele wereld in staat van crisis en of oorlog verkeert! Men is nijver bezig met totale herstructurering van de bestaande maatschappelijk orde.


De wijze waarop men dat denkt te bereiken is ook algemeen bekend, doormiddel van de islam en sharia. Via de New-Age scene vergiftigd door geïnfiltreerde, spirituele brainwashing. Met aangestuurde rellen, revoltes en oorlogen! Daarbij is de islam het ergste wapen, vermits dit zelfs een compleet, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem is! Met vergif en wapens kun je maar een beperkt aantal mensen doden,…met een ideologie miljoenen! Zelfs als het mensdom uiteindelijk zal overwinnen, zal dat enkel zijn ten koste van ontelbare slachtoffers.

Kunnen we überhaupt iets doen? Is er een mogelijkheid dat doemscenario te keren? Willen wij leven onder de anarchie en het zich razendsnel ontwikkelende Orwelliaanse regiem? De meningen daar over zijn uiteraard verdeeld, zoals de mensheid in haar hele bestaan al verdeeld is geweest. Sommigen menen dat het allemaal wel mee zal vallen, en er zijn er die zich zelfs verheugen op de toekomstige ultra moderne technologie. Zij kijken zelfs ongeduldig en  reikhalzend uit naar de ‘Nieuwe Wereld’!

Het is echter een understatement om te zeggen dat het er niet naar uit ziet dat er op korte termijn veel verandering ten gunste van ons leefklimaat te verwachten is door hen die nog waarde hechten aan de natuur en een normaal menselijk bestaan. De ongebreidelde hebzucht en egoïsme neemt hand over hand, op progressieve wijze toe.

Daarom is het wellicht verstandig om eens naar alternatieven te kijken. Die zijn er meer dan men over het algemeen denkt. We laten hier enkele voorbeelden volgen van dorpen,  steden en groepen mensen die in ieder geval een poging ondernemen, om tot een andere en meer bevredigende samenleving  en symbiose te komen.

Een geldloze goederenruil blijkt in landen zoals Griekenland en Spanje waar de veel te snelle bezuinigingen de oorspronkelijke economie volledig ontwricht hebben en grote hoeveelheden mensen helemaal geen geld meer hebben een overweldigend succes.

In Spanje gaat men nog een stap verder door ook een alternatieve geldloze arbeidsmarkt op te zetten. Daar kan iedereen zijn kennis en ervaring, handkracht of denkkracht, kortom alles wat je als geschoolde arbeidsloze te bieden hebt, per uur inbrengen in ruil voor de dienst van iemand met een andere expertise. 

 

mo

 

Mondragón

In het Baskische stadje Mondragón, werkt het overgrote deel van de bevolking in coöperaties. Elke werknemer is er mede-eigenaar en men beslist samen welke keuzes het bedrijf moet maken. Met succes, ook in deze economisch harde tijden. Mondragón maakt hoogtechnologische producten en is als 7e grootste bedrijf van Spanje uitgegroeid tot een multinational met vestigingen over de hele wereld.

In Marinaleda kost een huis 15 euro per maand. Sport is er gratis en fitnessen doe je voor twee euro per maand. De dorpsbewoners hebben 12 jaar lang tegen de regering gevochten. Inmiddels heeft burgemeester Juan Sanchez Gorillo beslag weten te leggen op 1.200 hectare grond.

De Burgemeester Gorillo zegt. “Een revolutionaire strijd is moeilijk. De economische crisis is een grote oplichterij. Iedereen zou de straat op moeten gaan.”
Bankiers en vastgoedmakelaars worden geweerd in het dorp! De inwoners bouwen zelf hun huis en krijgen grond van de gemeente. Ze dragen per maand 15 euro af.


Er is sprake van een rechtstreekse democratie waarbij het volk haar beslissingsrecht terugkrijgt.
“De utopie houdt op te bestaan wanneer we er zelf niet langer in geloven,” besloot Gorillo. “We moeten de basis versterken en onze standpunten duidelijk maken. Wij hebben een alternatief voor het kapitalistisch systeem.”

 

fil

 

Filettino

Filettino, een klein dorp in Italië probeert zich onafhankelijk te maken door haar eigen geld te drukken als protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Filettino rebelleert tegen een voorstel om dorpen met minder dan 1.000 inwoners samen te voegen.

Op deze manier hoopt de regering van Italië veel geld te besparen. Filettino telt in totaal zo’n 550 inwoners, maar in plaats samen te voegen met het naburige dorp Trevi wil burgemeester Luca Sellari een soort vorstendom opzetten zoals bijvoorbeeld de republiek San Marino in het noorden.

Hij is al begonnen met het drukken van het eigen bankbiljetten van het dorp, de ‘Fiorito’. Op de achterzijde van de biljetten staat zijn foto en worden ze al gebruikt door de dorpsbewoners.

 

mu

 

Veel Grieken stappen over op alternatieve munt

 

Nu de Grieken hun rekeningen niet meer met euro’s kunnen betalen, stappen velen over op alternatieve betaalmethoden. Lokale ruilsystemen schieten als paddestoelen uit de grond. In de Griekse stad Volos betalen steeds meer mensen met de Lokale Alternatieve Eenheid, in het Grieks Tems genoemd.

Het werkt net als geld: mensen kunnen hun tems verdienen met klusjes of door dingen te verkopen en ze kunnen het uitgeven door klusjes of dingen te kopen. Een van de initiatiefnemers voor het netwerk, Maria Choupis, schat dat er al een stuk of 15 van zulke systemen in Griekenland zijn gestart.

krOok in de Kretenzische havenstad Chania is een ruilmarkt ontstaan waar mensen goederen en diensten aanschaffen met een alternatieve munteenheid.

Op pleinen in de stad zijn planten, tweedehands kleding en zelfgebakken spullen uitgestald op banken. Betalen doen de leden met punten. Daarmee krijgen ze toegang tot goederen en diensten van andere leden. In de online shop kan elk lid transacties doen.

Er wordt nogal wat aangeboden; Technologietraining, maaltijden bereiden, taallessen, klussen, mensen leren tuinieren, helpen verhuizen, alternatieve geneeskunde, therapieën, psychologische bijstand en zelfs lessen oosterse gevechtskunsten.

 

aa

Een ander idee van inventieve geesten:


De aardappelbeweging! Dit is een initiatief waarbij de lijn tussen boer en consument kort gehouden wordt. Het concept ontstond in Griekenland tijdens de crisis van 2012. Op deze wijze verkochte voedingsmiddelen (aanvankelijk alleen aardappels) zijn voor consumenten ruim de helft goedkoper dan via de gangbare kanalen en de boer krijgt een hogere prijs. De tussenhandel wordt uitgeschakeld.
Aanleiding voor de beweging was een actie van boze boeren op 5 februari jongstleden.

De Griekse landbouwers pikten het niet dat Griekenland Egyptische aardappelen importeerde terwijl ze zelf met volle schuren zaten. Een actiegroep uit de Noordelijke Griekse stad Katerini nam contact op met de boeren en eind februari werd de eerste verkoop georganiseerd tegen een derde van de marktprijs.

De beweging verspreidde zich snel naar de Universiteit van Thessaloniki waar op de eerste dag 50 ton aardappelen werd verhandeld. De mensen stortten zich letterlijk massaal op de producten. Ook rijst, olijfolie, bloem en honing wordt nu rechtstreeks van boer tot consument verkocht. De prijzen zijn al meer dan gehalveerd!

 

gt

 

AMAP


AMAP staat voor ‘Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne’.

De lokale AMAPs vormen in Frankrijk een netwerk dat de kleinschalige, familiale boerenlandbouw ondersteunt. De eerste AMAP werd in 2001 opgericht in de buurt van het Provencaalse Toulon. Vandaag zijn ca. 200.000 Fransen aangesloten, vooral in grootsteden als Lyon, Marseille, Nice en Parijs. Daarnaast bestaan er diverse gelijkaardige initiatieven in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Portugal, Zwitserland, Japan, Canada, de VS, ...

AMAP wil de producenten en consumenten van voedsel terug met elkaar in contact brengen. Dit netwerk helpt de lokale boeren bij de distributie en leert de consumenten terug aan te knopen met de seizoensgebondenheid en de rijke diversiteit van groenten en fruit. AMAP organiseert ook vele bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken om de participerende consumenten de oorsprong van hun voedsel te leren kennen. De aangesloten landbouwers zijn vragende partij voor een nauwere band met de verbruikers van het door hen geproduceerde voedsel. Verbondenheid en vertrouwen tussen producent en consument staat voorop bij AMAP.

 

dd

 

Davis Dollar

 

De Amerikaanse stad Davis in de staat California heeft een eigen muntsoort ontwikkeld.

De Davis Dollar werd in 2010 in gebruik genomen en is bedacht door Nicholas Barry van de Universiteit van California in Davis. Het betaalmiddel moet de lokale economie gaan stimuleren.
Daarnaast kunnen mensen elkaar door de Davis Dollar beter leren kennen. Amerikaanse dollars kunnen één op één worden ingewisseld tegen Davis Dollars en worden momenteel geaccepteerd door meer dan 50 kleine bedrijven en dienstverleners, waaronder restaurants, een acupunctuurkliniek en een advocatenkantoor.

Wanneer je een dollar uitgeeft in een grote winkelketen blijft slechts zes tot 10 cent lokaal. Bij lokale winkeltjes is dat ongeveer 60 cent. Wanneer je in de stad met een Davis Dollar betaalt blijft 100 cent lokaal.

Omdat de muntsoort alleen wordt geaccepteerd in de stad blijft de waarde van de Davis Dollar behouden. Mensen kunnen de dollars kopen via de website van de beweging of tijdens een wekelijkse markt. Bedrijven kunnen Davis Dollars weer inwisselen voor $0,95.

 

let


En natuurlijk nog veel meer andere systemen.

Let's HEC


Let's HEC is een systeem, waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen samenwerken en met elkaar kunnen ruilhandelen. Let's HEC bestaat uit 2 woorden, LETS en HEC. LETS staat voor, Local Exchange Transfer System en HEC staat voor  de Hour ExchangeCurrency. Het systeem is gebaseerd op het ruilen van tijd.

Als iemand jou helpt dan betaal je voor een uur, 1 HEC. Wanneer jij iemand helpt krijg je weer 1 HEC terug. De hulp hoeft niet perse terug gegeven te worden aan de persoon die jou geholpen heeft. Iedereen helpt iedereen. Niet iedereen kan wat jij kan, wat voor jou een kleine moeite is, is voor een ander een enorme opgave. Iedereen kan wel iets. “Pay it forward”

Let's HEC brengt mensen met vragen en oplossingen samen. De aard van de vragen kan heel verschillend zijn. Iemand kan vragen om een lift naar een festival en een ander wil dat iemand het gras komt maaien. Weer ander kan hulp vragen bij het verbouwen van zijn huis, of bij het oplossen van problemen op de computer. Waar er hulpvragen zijn, is er altijd wel iemand die ze kan oplossen.
Binnen het ruilsysteem kunnen ook goederen aangeboden worden. De waarde wordt bepaald door de vraag hoeveel uur werken iemand ervoor over heeft om het product te bemachtigen. Daarnaast kunnen producten ook direct met elkaar geruild worden.

Naast het ruilsysteem is Let's HEC ook een sociaal-platform waar mensen met gelijke interesses elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Via dit platform kan je met elkaar samenwerken naar een gemeenschappelijk doel. Als deelnemer van Let's HEC ben je niet verplicht om mee te doen aan het ruilsysteem.

 

nn

 

LETS in Nederland

 

LETS (van Local Exchange Trading System of Lokaal Economisch Transactie Systeem) zijn lokale, non-profit ruilnetwerken waar goederen en diensten met elkaar geruild kunnen worden, zonder dat daar valuta voor nodig is.

LETS-kringen gebruiken belastingvrije lokale vormen van krediet, zodat er niet direct geruild hoeft te worden. Een lid van een LETS-kring kan bijvoorbeeld krediet verdienen als kinderoppas voor de ene persoon en het later weer uitgeven aan een timmerklus die door een andere persoon uit dezelfde LETS-kring wordt uitgevoerd. Het verdiende en uitgegeven krediet wordt centraal bijgehouden door de desbetreffende lokale LETS-kring en valt in te zien door alle leden van die LETS-kring. De leden stellen ook de hoogte van een krediet voor bepaalde goederen en diensten vast.
Een andere grote LETS-kring is het Sterrenstelsel in Utrecht.

 

NOPPES

In Nederland zijn dit soort alternatieve kringen op ongeveer honderd plaatsen. De bekendste is Noppes uit Amsterdam. Noppes startte in 1993 op initiatief van STRO (Social Trade Organization) in Utrecht, dat zich inzet voor een duurzame en eerlijke economie (met name in de Derde Wereld). De vereniging telt ongeveer vijfhonderd leden. De diensten en producten worden afgerekend in 'noppes'. De advertenties zijn online te bekijken en de noppes'betalingen' worden ook voor het overgrote deel digitaal verricht. De vereniging organiseert ook markten waar de leden hun goederen en diensten kunnen aanbieden.

 

Vlaanderen

In Vlaanderen bestonden op 18 oktober 2009 negentien LETS-kringen. Inmiddels zijn het er reeds 30.[  Op de website van de overkoepelende organisatie LETS-Vlaanderen VZW zijn de coördinaten van alle groepen te vinden.

 

td

 

Time Dollars

Time Dollars werken grofweg hetzelfde als LETS, met dat verschil dat in LET-Systemen afgerekend wordt in eenheden die in het algemeen dezelfde waarde hebben als de euro. Bij Time Dollars wordt afgerekend, zoals de naam al doet vermoeden, in tijd. Time Dollars en Time Banks zijn vooral groot in de VS, Groot-Brittannië en Japan, en worden daar gezien als instrument om de vergrijzing op te vangen.

 

Regiogeld

In de laatste paar jaar zijn in Duitsland een tiental regiogeld-initiatieven gestart. Regiogeld heeft als doel lokale winkels te steunen in hun bestaansstrijd tegen internationale winkelketens. Consumenten worden verleid om lokale waardebonnen te kopen die alleen bij lokale winkels kunnen worden besteed. Op de bonnen zit een liquiditeitsheffing, een soort belasting op het oppotten van de waardebonnen. Chiemgauer is het bekendste en meest ontwikkelde initiatief, met meer dan vierhonderd aangesloten winkels en duizenden particulieren. Regiogeld is enkele keren in het Nederlandse nieuws geweest.

 

hh

 

Barter

Een Barter is een commercieel handelsnetwerk gericht op bedrijven. Sommige Barters werken mondiaal, maar vele hebben nadrukkelijk een regionale focus. De oudste Barter ter wereld is de WIR Wirtschaftsring in Zwitserland, met ruim 80.000 MKB-leden en een omzet van ongeveer 2 miljard Zwitserse Frank. WIR is ontstaan in het interbellum als reactie op de wereldwijde crisis.

In Nederland zijn er vier Barterorganisaties, namelijk Bartering, TradeXchange Nederland, Qoin (deze richt zich op het versterken van de economie in regio's in Nederland) en YourTrade. In België is de Barter RES een goed voorbeeld, in Duitsland Euro Barter Business.

Moderne Barters vormen een levendige bedrijfstak met mondiaal 750 spelers en een jaarlijks handelsverkeer met een geschatte waarde van € 200 miljard. Een selecte groep Barters is lid van de wereldwijde brancheorganisatie IRTA, die haar leden controleert op integriteit en de naleving van bepaalde standaards.

 

Tot slot nog een tip;


In de Balkan landen zijn voor echt heel weinig geld, schitterende stukjes grond, met woning en bijgebouwen te verkrijgen. Vanaf zelfs 2.000€ is daar al een land te koop van zo’n 6.000 vierkante meter! Enne, don't panic, het aantal moslims in Hongarije is vrijwel nihil!

Wel, er zijn dus enorme mogelijkheden die het overdenken waard zijn.
Niet iedereen zal er gecharmeerd van zijn, maar de bedoeling van dit stukje is alleen maar om wat positivisme te kweken in een steeds wanhopiger wordende maatschappij, door aan te geven dat we niet absoluut vastzitten aan de door de overheden gedicteerde systemen. Voor mensen met voldoende inzicht, lef en enthousiasme en de nodige energie zijn er wel degelijk alternatieven.

                                                                                                                     
“Bedenk dat, wat je wilt, vaak niet overeen komt met wat je nodig hebt.”

 

h

 

€ 9.359,00

Zoals beloofd dus een groot aantal alternatieven. Ik zal de lijst besluiten met een aantal adressen van houten woningbouw, die onvoorstelbaar goed betaalbaar is.

Vanaf minder dan  € 5.000  tot  €. 50.000.

CHALETSITE.NL

http://www.chaletsite.nl/Chalets/chalets.html?strt=0


Garden Pleasure;

http://www.gardenpleasure.nl/chalet_elly.htm

http://www.gardenpleasure.nl/index.htm

http://www.gardenpleasure.nl/chalets.htm

http://www.salamandrasrl.ro/en/houses-wood-beams.php#12


Trefwoorden; Houten woningen  -  Finse woningen  -  Zweedse woningen  -  Scandinavische woningen  - ... etc.....


In bijvoorbeeld Hongarije zijn bedrijven die zo’n woning in twee weken op een perfecte fundering neerzetten. Met badkamer en keuken, geheel compleet!

En bedenk dat je het dak vol kunt leggen met de tegenwoordig heel goedkope Chinese zonnepanelen!
Kijk en vergelijk. 


*          *          *

 • ANTICRISISWAPEN VAN SPAANS DORP: UTOPIA

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.19975/2.19976/1.1226597

 • Het Wonder van Baskenland;

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Mondragon.html

 • Spaans dorp Marinaleda in Andalusie zweert kapitalisme af (video)

http://kleinparadijs.blogspot.com/2012/02/spaans-dorp-marinaleda-in-andalusie.html
*          *          *

 •  Filettino, maakt haar eigen geld;

http://www.reuters.com/article/2011/08/29/us-austerity-principality-idUSTRE77S39B20110829
*          *          *

http://www.hetkanwel.net/2012/03/21/grieken-stappen-over-op-alternatieve-munt/

 • Griekse stad Ontwikkelt ruilhandel Zonder Euro;

http://www.youtube.com/watch?v=9y9R0v96K48&feature=player_embedded

 • Rushes uit Griekenland - Potato Beweging;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-ndv2CIkKAw
*          *          *

 • Davis Dollars Promo;

http://www.youtube.com/watch?v=4Pyu_mVyVOM

 • Davis Dollars Organisatie;

http://davisdollars.org/

 • Davis, zet eigen munt in om de Lokale Economie te stimuleren;

http://www.huffingtonpost.com/2012/06/04/davis-dollars_n_1568517.html?ref=good-news
*          *          *

 • En hierbij een drietal interessante Nederlandse samenwerkingsprojecten;

http://plukdestad.nl/

 • Website waar mensen kunnen aangeven waar eetbare planten in de openbare ruimte te vinden zijn incl. recepten.

http://www.spullendelen.nl/

 • Website die mensen in staat stelt spullen aan elkaar uit te lenen en uit te ruilen.

www.letshec.nl

 • Website die mensen in staat stelt elkaars arbeid in tijd met elkaar uit te ruilen door het hele land heen.

http://www.omslag.nl/wonen/ecoleven.html
http://www.leefgemeenschappen.nl/fr_groepen.htm
http://kleureneconomie.nl/achtergronden/complementaire-geldsystemen/
http://www.noppes.nl/npps/index.php   met video.


*          *          *


A Farm for the Future  (Nederlandse ondertiteling)


BBC documentaire uit 2009 over de wereldwijde voedsel- en landbouwcrisis. Rebecca Hosking, boerendochter die documentaire-filmer werd, gaat in op het energiegebruik in de landbouw, dat in de komende jaren kritiek zal worden, zonder in paniek te vervallen. Aan de hand van voorbeelden in Engeland verkent ze de mogelijke perspectieven, zoals een milieuvriendelijke land en tuinbouw die ons leven zou kunnen veranderen. Ze kiest ervoor om terug te keren naar de boerderij waar ze opgegroeid is en gaat die van haar vader overnemen. Maar HOE gaat ze boeren? Niet alleen permacultuur-enthousiastelingen komen hier aan hun trekken: elk weldenkend mens kan zijn/haar voordeel doen met deze documentaire.*          *          *


Off the GridNederlands ondertiteld.


Documentaire van Alexander Oey. Alexander Oey reisde door de Verenigde Staten en filmde gemeenschappen die het heft in eigen hand hebben genomen. Van de 50 Amerikaanse staten zijn er 46 bijna failliet. Ruim 13 miljoen Amerikanen zijn werkloos. Meer dan 49 miljoen mensen leven beneden de armoedegrens. Het nationale schuldplafond is recent verhoogd tot 14 biljoen dollar. Sinds de laatste financiële crisis is het vertrouwen in de federale overheid lager dan ooit. In Great Barrington, Massachusetts hebben inwoners een eigen munt, de Berkshare, om minder afhankelijk te zijn van de dollar. In Colorado Springs heeft de lokale bevolking het recht om tegen belastingverhogingen te stemmen en vertrouwt het geheel op de private sector.

In Austin, Texas zorgt radiopresentator Alex Jones sinds kort voor zijn eigen elektra en watervoorziening. In Sandpoint, Idaho is de Amerikaanse droom onder de bezielde leiding van een boeddhistische burgemeester ingeruild voor duurzame oplossingen. Al deze initiatieven zijn een manier om een beter leven te creëren in een tijd van grote onzekerheid. Mensen zoeken hun eigen Utopia buiten het financiële systeem en de overheid. Zijn deze gemeenschappen de juiste weg ingeslagen?

Hebben ze werkzame alternatieven gevonden, terwijl overheden wereldwijd op een bankroet afstevenen?

 

 


En hier een hele serie over de zogenaamde Preppers in de USA, die er allerlei eigen ideeën om te overleven op na houden Aardappelen in een emmer zaaien bijvoorbeeld, werkt perfect!:*          *          *

 

Zie ook: Is Rusland het nieuwe Paradijs?


Tips voor andere interessante samenwerkingsverbanden zijn natuurlijk van harte welkom in de reacties.


Terug naar Diamental

log