ill

 

De illusie van de ‘realiteit’

Linsky


“Illusies en overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens”

 

Het is werkelijk verbazingwekkend welke inventiviteit men door de eeuwen voortdurend heen heeft gehad om mensen met een lach te bedotten, verraderlijk te misleiden en opzettelijk te bedriegen. Het is vrijwel onmogelijk nog de realiteit van de illusie te onderscheiden.

In het Spiritisme, was het laten dansen van tafels een vast en spectaculair aspect van de wijze waarop de clientèle onder de indruk werd gebracht. De truck daarbij waren haken die vastgesnoerd zaten aan de onderarmen van de ‘spiritist’ en die goed verborgen zaten onder de lange mouwen. Men schoof met de handen plat op tafel, vaak in samenwerking met een tweede helper, de haken onder de rand van het tafelblad en de show kon beginnen. De tafels dansten dat het een lieve lust was!

 

Een ander ongelooflijke act was het blijven zitten in de schaduw voor enige tijd, van het ‘medium’ dat hoogverheven boodschappen doorgaf van ‘gene zijde’! In enorme concentratie zat deze vrijwel bewegingloos als bevroren op de stoel. Als het ‘medium’ na zijn gesprek met de geesten opstond en wegliep, gebeurde het nogal eens dat diens schaduw een aantal minuten donker af bleef steken tegen de wand en slechts heel erg langzaam vervaagde! Het hoeft geen betoog dat het publiek ademloos in diepe devotie verviel en geen enkele twijfel meer had over de verhevenheid en woorden van de goddelijk begenadigde.

De lichtgevende verf, die men enige tijd van te voren had aangebracht op de wand waarvoor de spreker zou gaan plaatsnemen, was daar echter aan debet! Door het felle spotlight gericht op het ‘medium’, droogde de verf rondom de schaduw die de persoon wierp sneller op. Het spectaculaire effect was dat als die opstond, de verf nog nat was waar de schaduw was geweest. Dat gaf een dus heel duidelijk afgescheiden beeld van het wonderbaarlijke ‘medium’! Succes verzekerd!………….


En zo kunnen we nog wel even doorgaan met talloze voorbeelden. De wereld van bedrog, illusie en gegoochel is onvoorstelbaar wijd verbreid. Door de eeuwen heen hebben inventieve geesten altijd al methodes, systemen en trucs kunnen vinden om de goedgelovige massa ‘wonderen’ en illusies voor te spiegelen. De vraag of men daar naar zoekt en of de mens bedrogen wil worden kunnen we in het midden laten, omdat het vaak zaken zijn waar we voor kunnen kiezen om er mee geconfronteerd te worden. Anders ligt het natuurlijk met de wonderbaarlijk geslepen methoden van criminelen en overheden waar we niet om vragen en waar we permanent op bedacht dienen te zijn.

God zal me liefhebben! Je zou haast denken dat er ooit een eind komt aan de mogelijkheid van trucs en illusies en bedrog.

 

pao

 

De naïviteit van de kudde echter is onbegrensd!

"We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is dé grote crisis en alle naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren. ": David Rockefeller

 

Voor het oog van miljarden mensen werd de gruwelijke, traumatiserende show van 11 september 2001 opgevoerd, wat meteen ook de klokslag van 12 uur was en een einde betekende van het oude era!

De mensheid werd een diep traumatisch apocalyptisch schouwspel voorgeschoteld, wat zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Dit duivelse inferno was de aanleiding en finale zet van de ‘elites’ om een doorslaggevende reden te creëren voor hun ‘grote slag’ tegen de wereldbevolking. Natuurlijk werd dit verkondigd onder naam van ‘oorlog tegen het terrorisme’, maar al snel mondde dit nobele streven uit in een wereldwijde oorlog tegen de mensheid!

Het meest onvoorstelbare was nog dat men aan zo’n enorme massa doodgemoedereerd, zonder enige schaamte en met droge ogen, een gigantische leugen kon verkopen. Een illusie die geaccepteerd werd door vrijwel alle overheden, elke regering, alle wetenschappers en deskundigen…en de geschokte kuddes die volledig gebiologeerd, verstard in hun denken en bevroren in hun gevoel, verloren raakten door de enormiteit van het ongehoorde gebeuren.

Hoewel er nochtans enkelen wakker zijn geworden, ontwaakt uit een nachtmerrie en beseffen dat de leugen zo ontzettend groot is, dat vrijwel niemand kan geloven dat het niet waar zou zijn. Dat is de verschrikkelijke macht van hen die de psychologie van de ‘leugen’ begrijpen….en in de praktijk brengen!

 

  • “Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust kwaadaardig te zijn. En dat daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van hun brein, ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens.”

 

  • “Zo’n enorme leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulk monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen. Ja, zelfs wanneer zij ingelicht worden over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, iets van zelfs de meest vuige leugen blijft altijd plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijk gebruik van maken." : Adolf Hitler, hoofdstuk 10 - Mein Kampf:!


Laten we wel zijn en begrijpen dat overheden werkelijk alles zullen inzetten om hun burgers onder controle te krijgen en te houden. Al eeuwen hebben zij de macht, het geld en de wapens in handen. Er is vanuit hun perceptie dan ook geen goede, gerechtvaardigde reden, geen enkele noodzaak voor hen om daar wat aan te veranderen. Het overschrijden van de ideale grootte van hun bevolkingen is een enorm potentieel gevaar. Derhalve zullen zij maatregelen treffen die hun positie en macht versterken, verzekeren en consolideren.

De praktijk van de realiteit wijst uit dat autoriteiten ten alle tijden een ‘wapen’ vinden om hun bevolking angst aan te jagen, een onveilig gevoel te geven en tevens dom en arm te houden. Zelfs gaan zij zo ver om hen een schuldgevoel aan te praten doormiddel van wetten, speciaal daarvoor ontworpen. Door nieuwe wetten, het veranderen van reeds bestaande en soms herinterpretatie, is de brave burger van de ene dag op de andere crimineel! De mensheid is vaker schuldig door de vertolking van het woord op papier, dan door haar gedrag! Naïviteit is echter geen deugd!

 

stee

 

‘Wie zich niet meer over het mysterie kan verwonderen is reeds dood!’

 

“Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enig mogelijke oplossing. Een wereldwijde omslag van waarden kan niet plaats vinden zonder dat men eerst de oude waarden uitroeit en nieuwe waarden schept met behulp van revolutionairen”. Georg Lukacz.

De aandacht en focus van velen zijn uiteraard gericht op de door overheden afgedwongen tsunami van levensvijandige islamieten die onze gekoesterde samenleving en cultuur met voeten treden en compleet dreigen te vervangen en nog liever vernietigen.
Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant is er geen echte oorlog of vijand meer nodig, zoals voorheen. Zelfs het communisme is volkomen overbodig naast de enormiteit van het gevaar en de massa waanzin die deze moslim massa’s vertegenwoordigen. Aan de andere kant heeft men een wapen, waarmee de westerling ‘wettelijk’ gedwongen kan worden volledig te ‘transformeren’!

Het is door de angst dat men de kudde onder controle houdt. Door de illusies en leugens die ons elke dag door de MSN worden voorgeschoteld. Het is door de maatschappelijke en economische malaise dat men volkeren dwingt te gehoorzamen en alle (il)legale diefstallen door banken en autoriteiten, alsmede hun arrogante leugens en ongefundeerde controle te accepteren.

Het is door de angst dat men de kudde onder controle houdt. Door de illusies en leugens die ons elke dag door de MSN worden voorgeschoteld. Het is door de maatschappelijke en economische malaise dat men volkeren dwingt te gehoorzamen en alle (il)legale diefstallen door banken en autoriteiten, alsmede hun arrogante leugens en ongefundeerde controle te accepteren.

Door het afdwingen van moslim-acceptatie, tolerante en peace-volle humane gedachten, die eenmaal verankerd de kudde volledig beroven van elke individualiteit, eigen inzicht en zelfredzaamheid, heeft men het hooglijk gewenste resultaat bereikt van volledig principeverlies, geweldloosheid, machteloosheid en verlies van zelfs het laatste beetje zelfrespect en ruggengraat!

Door al die onverkwikkelijke zaken houdt men de aandacht permanent gevangen en verhindert het ons de blik op belangrijkere zaken te richten. De waarheid echter ligt niet bij overheden, noch bij de mensen die pretenderen die waarheid te kennen.
Door de eeuwen heen is ons altijd een beeld van realiteit voorgespiegeld doormiddel van leugens, manipulatie en misleiding. Door het ongerechtvaardigde vertrouwen wat overheden eisten en ook verkregen van hun burgers, is een habitat van waanzin, ziekte, armoede, ellende en mondiale teloorgang ontstaan. Onze beschaving loopt ten einde!

Zoals gezegd, de klok heeft al twaalf uur geslagen, maar veel mensen hoorden haar slagen niet. En er is geen weg terug. De tijd gaat onverbiddelijk verder. Wij zullen moeten roeien met de riemen die we nog hebben,.. en dat zijn er niet veel.

 

dfr

 

Ligt de waarheid buiten of binnen ons!

Niemand van ons kan de wereld, de mensheid of de maatschappij redden. Daar liggen oorzaken aan ten grondslag die ver buiten het bereik en de mogelijkheden van individuen of groepen liggen. Het ‘Grote Spel’ wordt gespeeld op echt het allerhoogste niveau. Door een geselecteerde ‘elite-groep’ waarvan de bestaansrealiteit ons voorstellingsvermogen zelfs ver te boven gaat. Wij allen zijn enkel de pionnen,…niet de ‘spelers’! We kunnen blijven schelden, tieren, schrijven, protesteren en vechten, er verandert echt helemaal niks!

Toch is het mogelijk tijdens deze roerige, onverkwikkelijke tijden rust te vinden. Vrede en acceptatie liggen binnen het bereik van ons zelf. In de geest die men door de eeuwen heen heeft verwaarloosd en slaafs liet volgieten en vergiftigen met de vaak verderfelijke ideeën van anderen. In plaats van elke dag kwaad en misselijk te worden, de angst progressief en cumulatief te laten groeien en de hoop te blijven koesteren dat iemand, een politicus, een geleerde, of wellicht zelfs de banken onze beschaving wel weer op orde zullen krijgen, kunnen we eens gaan vertrouwen op onszelf.

Het is namelijk een keuze. Een keuze voor permanent leven in angst en woede, of leven in vrede en rust in jezelf. Het is een keuze om elke dag weer opnieuw geconfronteerd te worden met de ellende en misdaad in de wereld. Een keuze om je steeds weer kwaad te maken of opnieuw gefrustreerd te raken. Of de keuze om desondanks niet geestelijk ten onder te gaan, maar gelukkig, vrij en evenwichtig te zijn.

Let wel,…ik adviseer beslist geen struisvogelpolitiek, maar bied enkel een methode, om in deze waanzinnige hectische tijden recht overeind te blijven en evenwicht in ons voelen en denken te verkrijgen.

Ligt de focus buiten, daar waar we feitelijk niets kunnen veranderen, of binnen in ons zelf?

 

hjk


De geest die zichzelf beschouwd en onderzoekt!

Wat is er verkeerd aan het loslaten van leugens? Wat is de waarde van fata morgana’s? Wat is er mis met het verlies van een illusie?

Aldus gedesillusioneerd, na het verlies van alle waanideeën, mooie voorspiegelingen, valse overtuigingen en alles wat dus geen enkele reële waarde blijkt te hebben, is daar ten leste de mogelijkheid die alsnog te vinden in ons eigen persoonlijke wezen.

Door pure logica namelijk kan men komen tot het axioma, dat werkelijk alles zijn oorsprong vindt in de gedachte….in de essentie van de geest. Onze eigen geest dus!

Wat we dus wel kunnen veranderen is de wijze waarop we de dingen interpreteren, beschouwen en ervaren waardoor we zelf uiteindelijk onze perceptie op de wereld veranderen. Ga eens vaker voor het slapen gaan rustig en stil zitten, al is het maar tien minuten. Doe alle pc’s, televisies, en radio’s uit. Verdrijf en vergeet voor even alle input van die dag. Maak je geest voor even leeg en stil,.. kom tot jezelf….en besef:

  • Voor mijn ‘zelfbesef’ heb ik geen enkel bewijs nodig! Voor het bestaan en existeren van mij zelf heb ik geen bewijs nodig! Ik weet dat ik ben en heb geen bevestiging nodig van anderen of iets buiten mijzelf om het wezenlijke bestaan van mezelf te herkennen en te erkennen! Evenmin is er iets buiten mezelf nodig om authorisatie voor mijn bestaan te verkrijgen! Ergo; ik behoef mijn bestaan en existentie helemaal niet te rechtvaardigen!

 

Dit ‘weten’, dat besef alleen al, is voldoende voor een persoonlijke perceptie en dagelijkse levensvisie, die je innerlijke wezen zal veranderen. Een verfrissende, hernieuwde kijk op de dagelijkse dingen en gebeurtenissen waardoor we beter, gemakkelijker, het onderscheid kunnen maken tussen waan en ‘werkelijkheid’! Een nieuw verworven inzicht wat ons kan helpen om van binnen werkelijk vrij, rustig en liefdevol te zijn. Het ‘Weten’ dat je gewoon kunt zijn wie je eigenlijk oorspronkelijk bent!

“De wijze zoekt wat in hem zelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten.”: Confucius

 

*          *          *

 

Secret of levitation in india

 

Dynamo Walking on water explained

 

 Dynamo Walks on Water REVEALED

 

 

Building Levitation


 

Supernatural revealed in India


 

De Grote Leugen!

http://www.waarheid911.nl/

 

*          *          *

 


Terug naar

log