Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Ondergrondse bases en aliens!

bleu

 

mm

ey

Ondergrondse bases en aliens!

Linsky & Morticia

 

Deel 2

 

Waarschuwing

De reden waarom dit een vervolg is op het andere artikel, is gelegen in het feit dat juist de ondergrondse faciliteiten een grote rol gaan spelen in het hele verhaal, en die straks mede moeten dienen voor opvang van mensen, cq gevangenen!

Na het voorgaande hoofdstuk is het ook niet moeilijk meer om een nog veel mysterieuzer aspect van deze onverkwikkelijke zaken in ogenschouw te nemen.

Namelijk het bestaan van enorme ondergrondse basissen en dat niet alleen….ook om een heel bizar aspect aan te kunnen nemen, namelijk dat militairen aldaar samen werken met wezens die niet van de aarde zijn!
Ja, u leest het goed, Aliens!

Ik ben mij terdege bewust van het feit dat het verhaal hier wel heel een erg controversiële wending krijgt.  Natuurlijk kunt u ook mij verdenken van een op hol gelagen fantasie of hersenverweking. Er zijn echter voor iedereen die zelf de moeite van diepgaande research doet, onvoorstelbaar veel aanwijzingen, betrouwbare getuigen, films en fotomateriaal te vinden. Kortom de overstelpende bewijzen zijn er!

Laat iedereen die niet open staat voor deze mogelijkheid nu dan afhaken en de tijd niet meer verspillen aan de vele bewijzen van een ongelooflijke samenzwering tussen de Amerikaanse regering en aliens (Grey’s)  die er al in ieder geval al is sinds het Roswell-incident.

Natuurlijk willen we dat niet. We willen het niet weten, niet eens erkennen als een mogelijkheid. Het verstoord ons wereldbeeld en levensvisie. Het is zelfs te groot en te onwaarschijnlijk, zodat het overgrote deel van de wereldbevolking het af zal wijzen als zijnde doorgeslagen fantasieën. Dit bizarre verhaal is feitelijk te groot voor het bevattingsvermogen van vrijwel iedereen, gewoonweg omdat de overheden juist met opzet de MSM bewerkte om de massa te manipuleren en in de door hen gewenste richting te stuwen. De gedachten van gewone burgers, mogen zich niet bezig houden met dat wat de regering als 'Above Sercred' beschouwd!

Maar zoals uit het voorgaande hoofdstuk al overduidelijk bleek, was ook de gedachte dat overheden hun eigen bevolking willen vermoorden een dermate bizarre gedachte, dat er heel wat film en fotomateriaal van node was om de mogelijkheid van het idee zelfs maar in ernst te kunnen overwegen.

Voor hen echter die een open mind bezitten en hoe dan ook willen weten wat er zich in de diepe gekrochten van de aarde en de zieke geest van overheden en ander buitenaards gespuis afspeelt, zullen hier een overtuigende hoeveelheid informatie vinden die hen in ieder geval aan het denken kan zetten. En besef...dit verhaal staat niet op zichzelf en wordt door talloze andere getuigenissen bevestigd. Velen hebben het openbaren van dit soort geheimen zelfs met hun leven moeten bekopen!

Op de zelfde wijze vaak, zoals alle mensen die absoluut wilden getuigen dat J.F. Kennedy, van meerdere kanten werd beschoten, allemaal de vreemde gewoonte schenen te hebben, op eenzame wegen tegen brugpijlers te rijden en aldoende hun leven te beëindigen! Evenals dat er ongelooflijk veel lieden die uit de school klapten in de door de regering geheimgehouden UFO-cases, allemaal werden vermoord en of gewoonweg verdwenen!


Misschien kan dit artikel zelfs wel een aanvulling zijn op dat wat in uw eigen ontwakende bewustzijn al sluimerde en een plaats zocht in het momenteel wel erg snel veranderende wereldbeeld. Een nieuwe wereldvisie die voorgoed een einde maakt aan de veronderstelling dat wij hier ‘alleen‘ zijn en het besef dat voor onze overheden helemaal niet verrassend is, gewoonweg omdat zij dat zelf al heel erg lang weten!

ey

 

nn

 

Ondergrondse tunnels en buitenaardsen

 

Phil Schneider klokkenluider van het eerste uur, zegt dat er enorme ondergrondse bases zijn. Dat overheden een buitenaardse agenda er op na houden, en er samenwerking is tussen aliens en mensen!

 

'The Underground - Een verborgen werkelijkheid'. Het ware verhaal van Phil Schneider;
Phil Schneider overleed in 1996. Voorafgaand aan zijn dood was hij op tournee in de Verenigde Staten om zich uit te spreken over diverse onderwerpen met inbegrip van zijn betrokkenheid bij het bouwen van een geheime ondergrondse basis in Dulce, New Mexico voor het leger. Gedurende deze tijd, zei hij een ontmoeting te hebben gehad met een gewelddadige ET-ras, in de late jaren 1970, die zijn hele wereld en zijn realiteit onmiddellijk veranderden.

 

mm

 

Dulce Underground alien confrontation

Phil Schneider, een van de drie mensen na het in 1979 plaatst gevonden vuurgevecht tussen de grote Grijzen, Amerikaanse inlichtingendiensten en militaire in het Dulce ondergrondse base, dood is gevonden op januari 1996, als gevolg van wat lijkt op een executie-stijl moord. Hij werd dood aangetroffen in zijn appartement met een pianosnaar rond zijn nek. Ook bleek hij herhaaldelijk gemarteld te zijn voordat hij werd uiteindelijk gedood.

Zeven maanden voor zijn dood, gaf Schneider echter nog een lezing over de wezens en krachten die hij had ontdekt in de Dulce Underground base.

Een gezamenlijke alien/Amerikaanse militaire ondergrondse basis bestaat, waarschijnlijk gewijd aan genetica en brainmanipulatie. De theorieën over Dulce vertellen vaak dat buitenaardse technologie werd verhandeld in ruil voor toestemming om deel te nemen in menselijke en dierlijke experimenten waarbij verminkingen vaak het gevolg waren.

Een gevecht zou hebben plaatsgevonden tussen de aliens en mensen, waarbij de tijd van deze ontmoeting ergens tussen de jaren 1970 en 1980 moet liggen. Sommige bronnen beweren dat afschuwelijke genetische experimenten worden uitgevoerd in de lagere niveaus van de installatie. (meestal niveau 6 of 7, afhankelijk van de bron) Deze niveaus worden vaak aangeduid als "Nightmare Hall."

Volgens Project Aquarius (1966) werd een plan voor onderzoek naar UFO's, uitgevoerd en gefinancierd door de CIA. Bishop , merk op dat Bennewitz is de vroegste bron voor het Project Aquarius verhaal. Dit project is gepland om te beginnen na december 1969 toen Project Grudge en Project Blue Book werden gesloten.

In 1969 werd de basis ten noordwesten van Dulce gebouwd in onderlinge overeenstemming en samenwerking tussen de CIA en een bepaald soort buitenaardse wezens. De basis bevind zich naar verluidt op de Jicarilla Apache Indian Reservation. De entree is op de berg Archuleta (of Archuleta Mesa). De basis krijgt water en elektriciteit van de Navajo-rivier, en stort het afvalwater terug in dezelfde rivier.

De Amerikaanse regering bevindt zich op de hogere niveaus van de ondergrondse basis, terwijl de aliens de controle hebben over de lagere niveaus. Trillingen van de grond nabij de stad Dulce hebben naar verluidt speculaties van een ondergrondse installatie veroorzaakt, maar deze kunnen ook lichte aardbevingen te zijn, die vaker optreden in die omgeving. Militaire helikopters hebben ook vermelding gemaakt van ‘ongewoon frezen’rond de verlaten gebied, hoewel deze claims zijn op dit moment niet bewezen.

Er is een claim dat het gebied gedeeltelijk werd gescand met de grond doordringende radar, het produceren van 'interessante' resultaten, maar deze resultaten zijn momenteel niet beschikbaar. Sommige minder substantieel bewijs bestaat uit zogenaamde 'gelekte documenten', video's en getuigenissen. Naar verluidt, werd een verzameling van bewakingscamera banden en technische documenten gestolen uit de basis door een ontevreden security officer. Deze werden opgeslagen in een onbekende locatie, samen met de officier 'flash', een wapen, lijkt op een zaklamp, waarvan wordt beweerd dat een of andere vorm van gerichte straling uitzenden.

De werkelijke documenten die werden gestolen zijn niet bekend gemaakt aan het publiek, maar een verzameling van tekeningen op basis van de documenten en de bewaking beeldmateriaal beschikbaar is. Ergens in de jaren 1990 een Japanse documentaire producent had een productie van 1 minuut animatie, gebaseerd op de vermeende inhoud van de gestolen informatie. Deze animatie is beschikbaar op het internet en werd nooit opgeëist door de makers met de werkelijke beelden zijn. Er zijn ook een aantal zwart-wit foto beschikbaar, die getekend "TAL".

Er is gesuggereerd dat deze foto's eigenlijk op de Cheyenne Mountain faciliteit gemaakt zijn. Veel mensen hebben UFO's in het gebied daar gezien. Veel details van de overlevering rond de Dulce base-enorme ondergrondse bases met veel ondergrondse niveaus, gevechten met buitenaardse wezens of ondergronds, etc... lijken erg veel op die van de beruchte 'Montauk Project'.

 

The Underground:

De verborgen werkelijkheid, het ware verhaal van Phil Schneider

Deze documentaire onderzoekt een groot deel van de informatie Phil Schneider publiek gemaakt in de jaren 1990, door het onderzoeken van elke aanspraak in detail, met adviezen van deskundigen als Richard Dolan, Richard Sauder, Neil Gould en Cynthia Drayer. In deze documentaire zult u nog nooit eerder gepubliceerd foto's van alien-autopsy, Phil's documenten over de Philadelphia Experiment van Oscar Schneider-bestanden en achtergrondinformatie over ondergrondse bases. 

Sinds Schneider overal over zijn ontdekkingen sprak, vond hij steeds meer gehoor, maar het kon natuurlijk niet uitblijven dat dit nieuws uiteindelijk ook bij zijn opdrachtgevers terechtkwam. Er zijn dan ook meerdere aanslagen op zijn leven geweest. Hij vertelde over een van de best bewaarde geheimen op aarde en werd daarvoor met de dood bedreigt. Dat maakte hem alleen nog kwader en zelfverzekerder om door te gaan met dat te vertellen waarvan hij vond dat iedereen dit zou moeten weten. Op 17 januari 1996 werd hij in zijn woning gevonden met een draad om zijn nek. Gewurgd.

Zijn informatie was uit eigen ervaring en betrof, UFO's, buitenaardsen en Eén Wereldregering, The New World Order, zwarte budget operaties, diepe ondergrondse militaire basissen en Stealth technologie. Tijdens zijn lezingen liet hij altijd veel foto's zien, die na zijn dood natuurlijk spoorloos verdwenen waren.
  
Phil's story begint waar hij werkte voor Lockheed “Skunk Works” in Burbank California, aan een project wat hij kortweg SR 71 noemde. Tegelijkertijd werkte hij als geoloog voor de regering, met name voor de NATO en dat hij nu al 17 jaar erop had zitten in topgeheime projecten waarbij hij zich slechts te verantwoorden had aan drie mensen. Dat was de president van de Verenigde Staten zelf, de directeur van de CIA en de hoofdopzichter op de plaats waar hij te werk gesteld was. Van 1977 tot 1981 werkte hij voor Morrison-Knudsen als bouwkundig supervisor en werd onder die bescherming ingehuurd om voor de Marine-afdeling van het leger te gaan werken.

Na het krijgen van allerlei toegangspasjes met de nodige toegangscodes en de eed te hebben afgelegd om nooit te zullen spreken over zijn werk en wat daarbij allemaal voorbijkwam, op straffe van levenslange opsluiting of zelfs executie, werd Phil te werk gesteld in Area 51. Hij stond binnen de muren bekend als de nieuwe tolk voor een 'gast' van de regering en dat bleek een buitenaardse reptielachtige wezen te zijn!

Zijn werk hield o.a. In: het boren van diepe schachten van 1,6 km tot 5 km diep de aarde in, om de rotssamenstelling te analyseren en te zien of het goed van samenstelling was om er een tunneldoorheen aan te kunnen leggen, met het einddoel ondergrondse faciliteiten te bouwen.

Tijdens zijn lezingen dwars door heel Amerika, verklaarde Phil ook dat zijn vader Oscar betrokken was geweest bij twee grote militaire experimenten: het 'Philidelphia Experiment' en Operation Crossroads. Oscar was kapitein bij de marine en deed ook dienst als dokter. Daarnaast was hij tevens werkzaam als fotograaf ter plaatse voor het leger.

Operastion Crossroads was een hele reeks van nucleaire testen die plaatsvonden op de Bikini Eilanden in de zomer van 1946. Phil Schneider heeft altijd beweerd dat de reden waarom voor de Bikini eilanden gekozen werd strikt geheim was. Het kan ook zijn dat er sprake was van een oorlogsdaad, want onder de Bikini eilanden was een massale onderwaterbasis voor UFOS, bij dit bombardement gingen er volgens Phil Schneider maar liefst 500.000 vliegende schotels verloren!. Of dit de bedoeling was, of een bijzonder pijnlijke vergissing, daarover verteld hij niet. Dat blijft gokken

Nadat Phils beste vriend was vermoord en ook zijn eigen vader inmiddels was gestorven, was voor Phil de tijd aangebroken om met alles wat hij wist naar buiten te komen. Sterker nog, hoe groter de druk van bovenaf om zijn mond dicht te houden, hoe meer plezier hij erin leek te krijgen om die lui dwars te liggen. Iets wat zoals bekend, hij uiteindelijk ook met zijn eigen leven heeft moeten bekopen.

Tegen het einde van 1995 had hij al verschillende aanslagen op zijn leven overleefd. Bij een van de pogingen had men zelfs gedeeltelijk de wielas van zijn auto door geslepen, waardoor hij onder het rijden ineens een compleet wiel verloor waardoor zijn auto over de kop ging en in de vangrail landde. Phil bezocht dezelfde avond alweer een podium met spreekgestoelte en vertelde zijn verhaal, niet alleen van die dag, maar van alles wat hij gezien had in zijn leven.

Hij vertelde tijdens zijn toespraken dat hij de wet overtrad door te spreken over de dingen waarover hij sprak, dat hij vertelde over top-secret informatie en daarmee de heilige afgelegde en ondertekende gelofte schond. De hoogste eed afgelegd in dit land. Hij had z,n security badge doormidden geknipt en opgestuurd naar zijn baas, om deze duidelijk te maken dat hij verder niets meer van doen wenste te hebben met al hetgeen waarvan men hem niets vermoedend deelgenoot maakte ongevraagd, gedwongen, en vervolgens eisen dat je daar je mond over dichthoud, dat ging Phil Schneider te ver. Véél te ver.
Zijn openingszin bij meerdere gelegenheden waar hij zijn toespraak hield was dan ook :
”Ik hou meer van dit land, als dat ik van mijn leven hou!”

 

hhHet Zwarte Budget


Voor elk jaar dat er voorbij gaat in “ons”leven, schiet de technologie met schreden van ruim 40 jaar vooruit door zwarte budgetten die hiervoor gebruikt worden. Als we dus even teruggaan naar het jaartal 1947 , het jaar dat de CIA gevormd werd, en de eerste UFOS zouden zijn gecrasht in Roswell.

Dan zijn we intussen in het jaar 2012 op technologisch gebied 2.816 jaar in de toekomst geschoten.

Dat houdt in dat er vooruitgang geboekt is op het gebied van wapenontwikkeling, verfijning, geavanceerdheid, accuratesse en afstand, aandrijving, verbranding, kortom alles!
Als dat zo is, dan leven wij in “onze wereld “ werkelijk als in een droom en werken met duizenden jaren verouderde techniek, terwijl de nieuwe techniek er in het geheim al jaren is. Wij vliegen nog met vloeistof / brandstof gevulde tijdbommen in de ruimte, terwijl dit systeem binnen de zwarte budget operaties al lang vervangen is. Dit gebeurd allemaal onder de grond met een gemiddelde besteding van $508.000.000.000.000 per jaar. Dat is dus 508.000 miljard!

 

Amazing footage deep underground bases

 


Diep ondergrondse militaire basissen 

 


Deze werden op diverse manieren aangelegd. Gedeeltelijk door gebruik te maken van explosieven, gedeeltelijk door gebruik te maken van de enorme graafmachine zoals afgebeeld op de foto, en gedeeltelijk door gebruikmaking van een strict geheim gehouden laser techniek, waarbij het materiaal versmolten werd in de zijwanden, zodat je geen afval hoefde te verplaatsen en tunnelwanden kreeg zo glad als gepolijst glas.


Tijdens zijn toespraken sprak Phil over minstens 131 van deze ondergrondse faciliteiten.
Die alleen al gebouwd zijn in de Verenigde Staten sinds 1947. Volgens Phil is dat eigenlijk zo,n beetje het enige wat de Verenigde Staten nog gedaan heeft sinds in 1940 het intensieve contact met de buitenaardsen begon. Dag en Nacht gingen deze projecten door. Daar moeten ongelooflijk veel mensen aan gewerkt hebben, die allemaal nooit hun mond voorbij gesproken hebben?


 Maar,.. aan de andere kant, hoeveel mensen worden er jaarlijks wereldwijd vermist en nooit meer iets van vernomen? Hebt u daar wel eens over nagedacht, waar al die mensen blijven, die spoorloos verdwijnen? Die moeten toch ergens gebleven zijn? Ik denk dat ik hier een reële mogelijkheid naar voren schuif als oplossing van het vermisten mysterie.


Tegen het einde van 1955 waren er volgens Phil wereldwijd al 1477 van deze ondergrondse basissen gebouwd. Er zijn in Amerika gemiddeld zo,n drie basissen per staat en de kosten per faciliteit variëren tussen de 17 en 26 miljard dollar per stuk! Het overgrote deel van deze faciliteiten zit op 1,5km tot 2 km diep onder de grond. Gemiddeld werd er per tunnel 6,5 km2 afval verwerkt, soms afgevoerd, maar door high tech boring vaak versmolten. Dan heb je helemaal geen afval.


Volgens Phil zijn alle basissen met elkaar verbonden met tunnels die een highspeed magneto levetatie aandrijving gebruiken die aan de oppervlakte nog ongekend is. Treinen halen ongelooflijke snelheden. Volgens een artikel in de Los Angels Times dat gedateerd was 11 juni 1972 had The Rand Corporation een tube-shuttle systeem ontwikkeld dat passagiers, maar ook auto,s kon verplaatsen van New York naar Los Angelos in slechts een half uur met snelheden van 10.000 mph. Dat is omgerekend zo,n 12.500 km per uur! De tunnels zijn geproduceerd door gebruikmaking van atoom aangedreven laser boormachines, die met een verbluffende snelheid van 11km per dag door alles heen vreten wat ze op hun weg tegenkomen.


Sinds dat we de tunnel onder het kanaal tussen Engeland en Frankrijk gerealiseerd hebben, zal niemand deze utopische verhalen nog hoeven betwijfelen. Wat Phil voor mijn gevoel ook heel terecht opmerkt is dat het aantal te huisvesten regeringsambtenaren in tijd van een noodgeval absoluut in geen enkele verhouding staan tot het totaal aantal van gebouwde faciliteiten, hetgeen al aangeeft dat er een andere bedoeling zit achter al dit geldverslindende geheime project. Iets wat niemand weten mag, maar Phil weet het dus wel.


62 van deze basissen zijn enkel en alleen gebouwd voor huisvesting van onder de grond levende rassen van buiten-aardsen of moet ik eigenlijk zeggen binnen-aardsen of onder-aardsen? De zogenaamde korte en lange ‘grays’ en de faciliteiten om hun vliegende schotels te parkeren.


Toen Phil Schneider in 1979 werd aangewezen om deel te nemen aan een diepteboring in Dulce, werden hij en zijn team al snel geconfronteerd met de tegenslag dat het boren niet naar wens verliep. De diepteboring vorderde niet snel genoeg naar wens, omdat de boorkoppen om de een of andere reden steeds kapot waren. Besloten werd om een team in de ruim 5km diepe tunnel naar beneden te laten en te gaan zien wat daar beneden hun weg versperde. In een stalen kooi werd men voor deze toch al gevaarlijke en hachelijke onderneming aan een superlange staalkabel naar beneden gelaten


Eenmaal beneden aangekomen werd er een gruwelijke ontdekking gedaan. Ze waren niet alleen! Daar beneden krioelde het van buitenaardsen. Ze waren puur door toeval op een buitenaardse tunnel en verblijfplaats gestoten. De wezens werden beschreven als een Grey van ongeveer 2 meter groot. Ook wel omschreven als de tall greys, om dat er ook nog vele soorten kleinere blijken te zijn.


Phil, die sinds meerdere aanslagen nooit meer ergens heen ging zonder schouderholster en pistool wist twee van deze wezens te doden. Gelukkig!! ze zijn dus sterfelijk net als u en ik! Hij werd echter geraakt door een groenkleurige kobaltstraal, en zwaargewond en verbrand werd hij in de kooi gelegd en meteen naar de oppervlakte getakeld, waar ingeseinde elitetroepen al klaar stonden om af te dalen.


Ze zaten op een legerbasis, dus dan heb je zo,n team in tijd van nood zo bij elkaar. Er werd wel eens moeilijk gedaan over dit gedeelte van Phils verhaal omdat het toch wel erg toevallig was dat er die dag ook nog zomaar ineens een compleet team commando's voorbij kwamen. Te toevallig, zei men dan, maar op een legerbasis??? tja wat verwacht je daar dan wel?


Tijdens een intensief gevecht op de bodem van de tunnel werden die dag 66 mensen gedood. Dat was service personeel, leden van de FBI die veel meer wisten als dat ze vertelden,en zwarte baretten, een speciaal elite troepenteam. Phil mocht zich gelukkig prijzen een van de drie overlevenden te zijn van het massacre. Dit voorval is later ( zij het in beperkte kringen ) de geschiedenis ingegaan als de Oorlog in Dulce.


Tijdens zijn lezingen bracht Phil steeds weer twee zaken naar voren die voor iedereen maar moeilijk te bevatten waren. Ten eerste: Er zijn 29 stealth prototypes onder ontwikkeling/ constructie door de Verenigde Staten van Amerika. Nummer twee: Er zijn twee prototype spaceshuttles gebouwd die een snelheid van bijna 70.000 km per uur kunnen halen.


Volgens Phil zijn er nog steeds geheime vluchten die gemiddeld eens per week plaatsvinden, waarbij een via de buitenaardsen verkregen materiaal word verhit met een alles verzengende hitte. Bij aankomst terug op aarde wordt dit materiaal dan vervolgens zo dun als papier geperst en gebruikt om er Stealth vliegtuigen mee te bekleden.

 

yy


De buitenaardse plannen.


Volgens Phil Schneider waren de bewoners onder de grond afkomstig van een andere of meerdere andere planeten en het feit dat zij in de aarde diep onder de grond verbleven was al bekend bij de Amerikaanse regering in 1933. De opzet van hun verblijf hier is de totale overname van de wereld tegen het jaartal 2029. Aantekeningen die gevonden zijn na Phil Schneiders dood duiden erop dat Phil op de hoogte was van 16 gevallen waarbij een UFO neerstortte en door het leger in beslag genomen was in de periode tussen Januari 1947 en December 1952.


Vier daarvan waren in Nevada neergestort, 10 in New Mexico en twee in Arizona. Bij de berging van deze UFOS werden maar liefst 117 buitenaardse lichamen geborgen, en vier buiten aardsen die nog in leven waren.


De aannemer in opdracht van de regering was alleen EG&G en fungeerde tevens als spraakbaak bij buitenaards gerelateerde onderwerpen. Beveiliging en berging van buitenaardsen of hun UFOS werd gedaan door een speciaal militair onderdeel die bekend stonden als “blauwe Baretten” die onder de jurisdictie vielen van ”Project Pounce”.


Volgens Phil Schneider leven er op dit moment niet minder dan minstens 7 ons vriendelijk gezinde buitenaardse rassen op onze aarde. Vier kwaadwillende rassen zijn er echter ook en deze zijn met elkaar in verbinding gebracht door in vroeger jaren actief CIA piloot John Lear, en gepensioneerd bevelhebbend Sergeant Majoor Robert Dean.
In totaal werden er vier verdragen getekend tussen de buitenaardsen enerzijds, en de regering van de Verenigde Staten anderzijds.


In 1954 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Eisenhower regering, het Amerikaanse leger en een buitenaards ras die zeiden afkomstig te zijn van Zeta Reticuli, deze overeenkomst, die de archieven inging onder de naam GREATA, waarin werd overeengekomen dat, wetende dat deze Zetas niets goeds met ons voor hadden, zij ( de Zeta Reticuli ) de vrijheid kregen om mensen te kidnappen voor studie en genetische monsters van het menselijk lichaam in ruil voor technologie, waarvan ze wezenlijk meer te bieden hadden dan de bewoners van de aarde. In eerste instantie was daarbij afgesproken dat men de mensen geen kwaad mocht doen en hen zonder enige herinnering aan het gebeurde terug moest brengen naar de plaats van ontvoering.


Daar werd allemaal “ja “ op gezegd, maar in de praktijk bleek al snel dat de buitenaardsen zich in het geheel niet hielden aan de gedane afspraken en hun beloftes niet nakwamen. Op de eerste plaats werden er net zoveel mensen ontvoerd als dat zij nodig achtten en dat waren er aanzienlijk meer als waar het leger en de regering op gerekend had. Deze mensen werden levend van hun huid ontdaan om bij de ingewanden te kunnen komen, en onbeschadigd terugzetten, was natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. De hele overeenkomst liep van de rails af en tegen de tijd dat het hele boeltje te ver ontspoord was, had Amerika zijn inbreng in de kwestie al een heel eind verloren. Nu waren het de buitenaardsen die de dienst uitmaakten.


De verschrikkelijke waarheid die nu al ruim 60 jaar geheim gehouden wordt, is te ver gegaan voor uitleg, excuses of schaamte. Er is geen weg meer terug en uitleggen aan de wereld is al helemaal geen optie meer, dus : de deksel op de pot houden, dan kan er niets uit.


Totdat er zoals nu in dit boek toch af en toe iets naar buiten glipt!
Ook Generaal Douglas MacArthur probeerde in een speech op 8 oktober 1955 voor een gehoor van jonge aankomende cadetten iets duidelijk te maken. De speech staat nog steeds genoteerd, maar Amerikanen te goed kennende zijn ze de inhoud al lang weer vergeten.


Hij zei:” Jullie worden geconfronteerd met een wereld, een wereld vol veranderingen. We lijken wel een vreemde taal te spreken als we zeggen dat we jullie klaar moeten stomen voor een toekomst waarin onze grootste dreiging zal zijn een aanval van buiten de aarde of een aanval van buitenaardsen.”


Phil maakte duidelijk dat het ultieme einddoel van het Starwars programma was om de aarde te beschermen tegen aanvallen vanuit de ruimte. Het heeft er alle schijn van dat er al heel lang een oorlog gaande is in de ruimte. Volgens eigen waarnemingen heeft Phil Schneider de schrothopen gezien waar alleen maar vliegende schotels liggen opgeslagen. Ze worden met een frequentie van 7 stuks per maand uit de lucht geschoten.


In Rusland, waar ze volgens Phil er elke dag een uit de lucht halen, zijn hele afgelegen gebieden zo groot als vele voetbalvelden onder de grond, waar hij ook geweest is en waar zo,n ondergronds spoorlijntje naartoe gaat om alle neergeschoten UFOS buiten het zicht van nieuwsgierige camera,s te brengen. Het slopen van deze dingen is vrijwel onmogelijk gebleken, dus opslaan in geheime diep onder de grondse faciliteiten is vrijwel de enige optie om ze buiten beeld te houden.


Het openen alleen al was alleen mogelijk gebleken tot dusver, door het complete toestel in super gekoelde vloeibare stikstof te plaatsen, waardoor het omhulsel breekbaar werd. In zijn verzwakte staat kon men dan met gebruikmaking van pneumatische hamers de buitenste laag openen. Op de buitenkant werden ook wel op Hettetisch spijkerschrift gelijkende figuurtjes gevonden.


Bij een bijzondere gelegenheid was Phil uitgenodigd voor een bijeenkomst waar ook alle kopstukken van de United Nations rondliepen.( hieruit blijkt dat er veel meer mensen al lang op de hoogte zijn van de ondergrondse aanwezigheid van buiten aardsen.) De topsecret vergadering werd gehouden in een ondergrondse faciliteit. Hij was ernaar toegebracht na eerst afgehaald te zijn op een vliegveld waar hij geblinddoekt naartoe gevlogen werd en waarvan de locatie ook strikt geheim gehouden werd. Hij wist niet welk vliegveld of waar men hem naartoe gebracht had, maar hij was er in ieder geval zeker van niet in het hoofdkwartier te zijn aanbeland van de UN in New York. Dit was allemaal strikt geheim.


De vergadering werd gehouden in een ondergrondse locatie die een enorme ruimte besloeg en die in het midden een verhoogd zitgedeelte had als bij een tribune. Het was in dit verhoogde deel van de ruimte dat zeven ruim twee meter grote buitenaardse Greys bezig waren de leiders van de UN te dicteren wat er gebeuren moest en niet andersom. Het had er alle schijn van dat ze overgeleverd waren aan de genade van de buitenaardsen. Phil werd verteld dat de enige reden voor hem om hierbij aanwezig te zijn was, zich er goed van te doordringen wie daar beneden op dewerkplek in de tunnels voortaan de baas was. Daar kon Phil niet mee leven.

 

nwo


De Nieuwe Wereld Orde


Ook Phil Schneider waarschuwde dus iedereen bij vrijwel elke lezing voor de wereldwijde bezetting door wat hij noemde de 'machtselite'. Dezelfde mensen als zij die door mij de poppenspelers genoemd worden. De machtselite die deze wereld in een totaal dictatorraat, een politiestaat zullen veranderen. In de “Nieuwe Wereld” zouden burgers bereidwillig hun burgerlijke vrijheden opgeven in ruil voor bescherming van de regering. Bescherming tegen “zelfgecreëerde terroristen dreigingen zoals op 9-11-2001maar dat kon Phil nog niet weten toen hij stierf in 1996 Hij sprak er echter al wel over!


Om deze duivelse plannen te bewerkstelligen zijn er duizenden zwarte helikopters gemaakt. Deze helikopters kwamen uit het niets en verdwenen in het niets en doen dat vandaag de dag nog. Nu we echter al zoveel weten over alle tunnels die gegraven zijn is het niet moeilijk meer te raden waar men die helikopters uit het oog kan houden.


 

Slot

Er is erg veel geschreven in deze twee atikelen. Te veel zelfs, maar noodzakelijk!

We leven in een onvoorstelbare vreemde tijd, waarin de jarenlang goed bewaarde geheimen van onze overheden langzaamaan naar de openbaarheid druppelen.

Er is erg veel geschreven in deze twee artikelen. Te veel zelfs, maar noodzakelijk! Daarom ga ik het hier kort houden.

We leven in een onvoorstelbare vreemde tijd, waarin de jarenlang goed bewaarde geheimen van onze overheden nu langzaamaan naar de openbaarheid beginnen te druppelen.

Ik probeer al vele jaren de raadselen en geheimen te ontsluieren die men voor ons verborgen houd. Het mag evident zijn, dat er zelden of nooit werkelijk keiharde bewijzen gevonden zullen worden, gezien de aard en het belang voor de betreffende overheden en geheime diensten.

Philip Schneider was niet de eerste. Er zijn hem velen voorgegaan, die eveneens hun diepgaande interesse in dit soort zaken met hun leven hebben moeten bekopen. Een daarvan was Milton William Cooper. Na herhaalde aanslagen, die hem verminkten, heeft de FBI hem uiteindelijk voor zijn huis als een dolle hond neergeschoten. De man pleegde nooit verzet, vooral niet omdat hij zelf in de ‘dienst’ had gezeten en dus wist hoe die ‘haasjes daar hoesten’.

Lees daarom als aanvulling de oorsprong over de geheimhouding en hoe, wanneer en door wie deze in het leven werd geroepen:

DE 'GEHEIME REGERING'

Origine, Identiteit en Doel van MJ-12, Door Milton William Cooper

Bill Cooper was in dienst van het United States Intelligence Briefing Team. In dit rapport maakt hij informatie bekend die niet voor het publiek bestemd was. In 1988 besloot Bill hiertoe, als gevolg van gebeurtenissen die toen wereldwijd begonnen plaats te vinden en waarvoor hij in het begin van de jaren 70 de plannen gezien had.

 

Zie voor deel 1: De komende ‘Staat van Beleg’!

ey

 

Geluiden uit de diepte!

 

 

Phil Schneider - The Last Words [Full]

 

 

Underground Cities for 2012 Survivors?

 


PHILIP SCHNEIDER. DULCE ALIEN CONFRONTATION

 

 

ey

 

The Secret Dulce underground base and the Grey Alien conspiracy


Montauk project:

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/montauk_project

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_k2&view=item&Itemid=0&id=1014

 

 

ey

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl