Kristallen Schedels
W.M.F. Leuver
 
 

 

We leven in een magische tijd, waarin ongelofelijke mysteries en informatie over de hele wereld worden onthuld, inclusief voorspellingen van een op handen zijnde Gouden Eeuw. (Nabij 2013).

Vandaag de dag zijn meer mensen er in geïnteresseerd om spirituele filosofieën en activiteiten (inclusief paranormale fenomenen) in hun leven te integreren. Bovendien zijn er de laatste honderd jaar of zo een aantal fascinerende en heilige kunstproducten ontdekt, in (of in de nabijheid van) zeer oude ruines van verschillende vroegere beschavingen.

Kristallen schedels

Een zo'n kunstvorm staat bekend als de kristallen schedel.. Een kristallen schedel is een stuk kwarts-kristal dat de vorm heeft van een menselijke schedel.

Er bestaan twee soorten schedels, degene die door moderne vakmensen gesneden zijn volgens een huidige vaardigheid, en welke dus van deze tijd zijn. Deze schedels worden in Brazilië, China en U.S, Mexico en Duitsland gefabriceerd en er zijn een groot aantal plaatselijke winkels die ze ook verkopen.

Het meest interessant zijn de authentieke schedels, die de afmetingen van een menselijke schedel hebben, of zelf nog iets groter zijn.

Ze zijn gevonden in, of in de nabijheid van zeer oude ruines van verschillende vroegere beschavingen. De plaatsen waar deze authentieke schedels gevonden zijn, zijn in eerste instantie de ruïnes (Maya's, Azteken enz) in Mezico of midden Amerika en er gaan tevens geruchten dat er enkele in Zuid Amerika gevonden zijn. Onlangs zijn er zelfs schedels gevonden in andere delen van de wereld.

Tot nu toe zijn er vier verschillende soorten authentieke kristallen schedels bekend; helder kristal, amethyst (paars), rozenkwarts (roze) en rookkwarts (Van grijs tot zwart).Niemand weet zeker hoe de gevonden kristallen schedels op deze plekken kwamen en wie de makers er van waren.

Het blijft wetenschappers verbazen hoe een primitieve cultuur in staat was om kristal in zulke exacte afmetingen te snijden, die bovendien ingaan tegen de natuurlijke as van het kristal, zonder gebruikmaking van geavanceerd gereedschap. Kristal is een materiaal dat op moleculair niveau perfecte symmetrische richtlijnen heeft. Als je tracht tegen de as in te gaan, zal het kristal verbrijzelen. Zelfs met de nauwgezette laserapparatuur die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben, is het een hachelijke zaak om een kristallen schedel te maken, die zo exact gevormd is ingaat tegen de natuurlijke symmetrie van het kristal.

Er is geen enkele wetenschappelijke methode bekend, waarmee de oudheid van deze authentieke schedels bepaald kunnen worden. De enige manier om de oudheid van de authentieke schedels te bepalen, is door samenwerking met de Elders, als die hun kennis ter beschikking willen stellen en door gegevens die tot stand komen via sensitieve mensen die met deze schedels werken.

Dit zou tevens op geen enkele wijze het grote aantal spiritistische gebeurtenissen verklaren, die zich in de nabijheid van kristallen schedels hebben voorgedaan en zijn vastlegd. Er zijn talloze meldingen van mensen die genezen zijn van allerlei kwaaltjes en zelf van levensbedreigende ziektes. Veel mensen melden dat hun levens drastisch veranderd zijn nadat ze zich in de nabijheid van zo'n schedel bevonden.

De inheemse ouderen (Maya's, Indianen enz.) geloven dat de kristallen schedels verbonden zijn met hun profetiën van een transformatie van onze wereld en dat ze een ongelofelijke universele kennis bevatten. Zelfs in de Bijbelcode worden deze schedels vernoemd. Een bekend fenomeen is dat plaatsvindt rondom de kristallen schedels, is het zien van holografische beelden die binnenin de schedels verschijnen, wanneer ze geactiveerd worden.

Deze activering kan plaatsvinden door een combinatie van kleur, licht, geluid of menselijke energie. Enkele van de beelden, die binnen deze schedels zijn waargenomen, zijn beelden van UFO's, vliegende mensen, zeemeeerminnen, dolfijnen, eenhoorns, aliens en andere kristallen schedels. Hierdoor worden de schedels gezien als een soort van computers, die in staat zijn om de energie en gebeurtenissen rondom hen vast te leggen. Ze kunnen deze beelden uit de geschiedenis beeld voor beeld weer afspelen. en er wordt tevens gesuggereerd dat er een connectie bestaat met ET's en UFO's.

Theoriën rondom de kristallen schedels

De inheemse legendes beschrijven (en mensen die met deze schedels werken onderschrijven) dat deze schedels voor genezing gebruikt kunnen worden (en zijn). De legendes geven tevens verslag van ontmoetingen met UFO's en buitenaardse levensvormen. Hierdoor (tezamen met de holografische beelden) ontstaat de overtuiging dat deze schedels bij ons gebracht zouden kunnen zijn door buitenaardse wezens.

Wanneer dit niet het geval zou zijn, zouden de schedels gezien kunnen worden als een bewijs dat er voor onze beschaving een beschaving heeft bestaan, die over een hoogstaande technologie heeft beschikt. Een aantal spirituele channelaars beweren dat deze schedels gemaakt zijn in Atlantis of Lemuria. Dat de kristallen schedels van oorsprong menselijk waren en dat ze zijn veranderd in kristal door gebruikmaking van gedachtenkracht.

Een andere theorie is dat de kristallen schedels verbonden zijn met mensen die in het binnenste van de aarde leven. Deze theorie behelst dat de aarde hol is, met een kleine, centrale zon in de kern en openingen rondom de polen.

Ook wordt er verondersteld dat 13 hoofd-schedels de genetische code bevatten van twaalf, binnen-aardse stammen en dat de 13de ofwel centrale schedel de familie van deze stammen voor stelt.

Tijdens de vredesconferentie van de Wolf Song IX, in Vierhouten, werden de kristallen schedels tentoon gesteld. In het artikel dat Harrie over de kristallen schedels heeft geschreven, deelt hij zijn inzichten hieromtrent mee. Hij beschrijft ze uitvoerig in het mysterie van de kristallen schedels.

Het zal de lezers niet ontgaan, dat zijn theorie aansluit bij het inzicht dat Joshua er op na houdt, nl. dat deze schedels niet alleen hier zijn om oude kennis en wijheid met ons te delen, maar ook helpt bij het ontwaken van ons ras naar hogere spirituele wetten en een vollediger begrip van ons Zelf.

Zouden de kristallen schedels één van de tekens zijn dat deze Gouden Eeuw nabij is?

Tijdens de lezing op 24 juni was Diamental aanwezig en deed daar verslag van. Lezing Kristallen Schedels

8 juli vertrekt Joshua naar Engeland om in augustus weer in Nederland terug te komen voor het houden van vervolgonderzoekingen en lezingen.

bron; flyer Avebury/World Mystery Research Center


Joshua Shapiro geeft ook lezingen in Engeland en Duitsland. Voor meer informatie hierover:
www.v-j-enterprises.com Op deze (engelstalige) website kun je meer informatie vinden over UFO's, kristallen schedels, de Bijbelcode en de inheemse ouderen. Bovendien bestaat hier de mogelijkheid om je op te geven voor de mailinglijst. Directe URL naar het World Mystery Research Center: http://www.worldmysteryrc.org

Roy Reinhold, is een vooraanstaand onderzoeker van de Bijbelcode en lid van het World Mystery Research Center. Voor meer informatie kun je zijn (engelstalige) website bezoeken; http://ad2004.com/Biblecodes/indexA.html


Terug