HET MYSTERIE VAN DE KRISTALLEN SCHEDELS

Linsky

Bij het aanschouwen en invoelen van de kristallen schedels, die keurig netjes naast elkaar uitgestald liggen op de met donkerblauw afdekte tafel, krijg ik plotseling een impulsief idee waarvan de enorme impact me niet meer loslaat. Een zeer sterke emotionele, intuïtieve indruk van wat de schedels eigenlijk vertegenwoordigen! Wat bepalend is voor hun oorspronkelijke echtheid! Opgedrongen door de doordringende holle ogen van de kristallen doodshoofden die in allerlei maten en kleuren aanwezig zijn.

We zijn in Vierhouten op de vredesconferentie van de Wolf Song IX, alwaar de kristallen schedels tentoon worden gesteld. Sieraden met klinkende namen, als Sha-Na-Ra, Icabod, Infinity, Madre, Chu-En, Rainbow en Skully. Geflankeerd en bewaakt door de 'Peace Elders' die er tevens hun opwachting maken en het publiek trakteren op schitterende emotievolle verhalen over hoe de mens hun inziens dient te leven en te werken. Veel aanwezigen gaan, mits dat al niet het geval was, daardoor openstaan voor de te verwachten invloed van de skulls en zij stellen zich in rijen op om ook hun handen bij de kristallen wonderen te kunnen houden.

Tijdens de persconferentie had ik zelf het geluk pal tegenover Sha-Na-Ra te zitten, de kristallen schedel die beheerd wordt door Nick Nocerino, waardoor ik toen al in de gelegenheid was om kennis te maken en langdurig de invloed op mijzelf te laten inwerken. Een vreemde rust kwam over mij en dat was gezien de commotie door bepaalde omstandigheden in mijn mind, zeer verwonderlijk.

Inzicht

In de dagen die volgden, was er volop gelegenheid om dicht bij de kristallen schedels te komen en te trachten iets te voelen of er anderszins ervaringen mee op te doen. Mij zeer wel bewust van de emotionele geladenheid bij mijzelf, die door bepaalde omstandigheden aanwezig was, maakte ik mijn geest door een eenvoudige oefening leeg om geheel objectief de energie op mij in te kunnen laten werken. Bij sommigen exemplaren kreeg ik het koud en bij anderen werden mijn handpalmen warm tot zeer heet, een heel bijzondere energie die door mijn armen tot in mijn hele lichaam trok. Dat ging een aantal malen gepaard met een enorme emotionele geladenheid, wat tot gevolg had dat de tranen mij over het gezicht stroomden en mijn hele lichaam trilde en schokte. Door elke van de schedels werd ik geconfronteerd met een specifiek deel van mijzelf!

Plotseling wist ik wie de scheppers waren van de skulls en waar ze voor stonden!

Ineens was het duidelijk wat de criteria zijn voor de echtheid van de oorspronkelijke eerste dertien kristallen schedels, die aan de basis liggen van de vele duizenden latere duplicaten. Dit inzicht overweldigde mij zo volledig, dat mijn adem voor lange tijd stokte.

De kristallen schedels zijn holografische informatiecentra en vertegenwoordigen alle twaalf karakters van de mens! Geschapen door de 'Maya Tijd Meesters'

Het gaat hier om de basisprinciepes van de twaalf universele wetten, vertegenwoordigd door de 12 + 1 skulls, waarbij elke schedel opzichzelf impliciet de waarde van één karakter vertegenwoordigd! Ik kreeg een enorme hoop informatie over me uitgestort, waarin ik zag dat de mens alle twaalf karakters in zich zelf moet verenigen, waardoor de nieuwe volledige mens zal ontstaan. Daarvoor staat de dertiende schedel model! Waarbij de huidige verdeeldheid tussen de volkeren, rassen en individuen de reden is dat nog niet alle dertien schedels verzameld zijn.

Tegelijk begreep ik dat geen enkele schedel 'n wezenlijke negatieve of positieve energie had of zou kunnen hebben, om de doodeenvoudige reden dat die polariteit in werkelijkheid niet bestaat. Zij stralen enkel uit wat zij zijn, een karakter! Een aard. Een trilling. Elk één van de twaalf karakters die aan de basis van de hele schepping ten grondslag liggen. Twaalf karakters zoals beschreven in de astrologie en de esoterica, die de fundamenten vormen van ons universum, de sterren en de mens! Hierbij werd het mij duidelijk gemaakt dat ze derhalve ook enkel informatie bevatten en uitstralen en zeer zeker in tegenstelling tot gewone kristallen, géén informatie opnemen! Waarbij de informatie op holografische wijze is opgeslagen, gelijk aan de werking van het menselijk brein en de geest en de impliciete aard van het universum!

 

De "Tijd Meesters"

Ook zag ik dat de tijd dringt. Bijna op is! Dat we heel snel ballans zullen moeten vinden tussen ons 'ego en essentie', om van daaruit ons spirituele lichaam te gaan bewonen. We moeten wakker worden! Want de tijd is nabij, of we klaar zijn of niet, dat alle twaalf schedels gevonden zullen zijn om samen met de dertiende geformeerd te worden in een positie die de gehele wereld en de mensheid zal transformeren!

Bij het invoelen van de energie van de schedels, wordt bij elke exemplaar aan een speciale karaktereigenschap in ons zelf gerefereerd en wordt deze gescreend! De confrontatie met de schedels, dwingt ons om elk deel van ons wezenlijke 'zijn' eerlijk te onderzoeken en op orde te brengen. Zonder clementie met ons zelf! Door het contact met de schedels worden we in staat gesteld informatie te verkrijgen die we normaliter in ons zelf hadden moeten vinden, maar die door het wurgende systeem van onze maatschappij diep bedolven is onder leugens en illusies. Overigens impliceert dit tegelijk dat we heel goed op moeten passen om ons niet opnieuw te gaan conformeren aan de regels en wetten, bedacht en gevormd door de nieuwe doctrine van de zogenaamde "New-Age".

De scheppers van de oorspronkelijke dertien kristallen schedels, 'de Maya Meesters van de Tijd', wisten dat de na hen komende beschavingen werkelijk zichzelf zouden verliezen. Derhalve zouden ze heel weinig mogelijkheden hebben om weer de juiste ballans tussen het 'ego en essentie' te verwerven. Daarom gaven de 'Tijd Meesters' vorm aan de dertien skulls, vanuit hun kennis en vermogen om de tijd te manipuleren, als wegwijzer naar 'binnen' ten gunste van de ontwakende mensheid die tijdens de 'Grote Transformatie' heel wat hulp nodig zal hebben.

Andere schedels en symbolen

Natuurlijk zijn er inmiddels heel wat meer schedels. Blijkbaar enkele duizenden, die natuurlijk ook allemaal hun bijzondere eigenschappen hebben. Deze bestaan echter voornamelijk uit een mengeling van frequenties (karakters) en behoren dus niet tot de oorspronkelijke eerste dertien schedels. En uit de aard van hun gewone kristal structuur slaan zij ook informatie op, evenals veel symbolen en talismannen. Symbolen en rituelen vertegenwoordigen vaak ook een combinatie van trillingen. In feite is er alleen maar 'n verzamelde energie op bepaalde frequenties die in de aard neutraal is, maar die dan appelleert aan frequenties in ons zelf. Men kan dit vergelijken met een mes, wat op zichzelf een neutraal voorwerp is, maar zowel positief als negatief gebruikt kan worden.

Hierbij is natuurlijk duidelijk dat als een symbool wat in de aard grof van trilling is, voor een grof ingesteld persoon zeer zeker positief zal zijn, waarbij het invoelen van hoge energie een zeer onaangenaam gevoel teweeg kan brengen. De frequenties refereren over het algemeen aan wat men gewoon is te voelen en men wordt daar vaak in grote mate door gevoed en gesterkt.

In geval we de energie van een schedel of een of ander symbool als negatief ervaren, dienen we bij onszelf zoeken naar wat er in ons zit wat door die trilling geraakt wordt. Als we bang worden bij het zien van een omgekeerd kruis of een zwarte schedel, kunnen we beter nagaan, waarom we bang zijn. Waarvoor? Bang voor wat zwart is? Bang voor iets wat we voor onszelf in het duister hebben opgeslagen en vooral niet willen zien? Bang omdat we in het duister niets zien? Voor wat hebben we in die duistere kelder opgeslagen? Is ons gedrag wel altijd en overal in overeenstemming met wat in onze essentie was bedoeld?

Op het moment dat we dat onbegrepen stukje in onszelf hebben herkend, erkend, begrepen en geïntegreerd, zijn we werkelijk weer een beetje getransformeerd, waarna we de voorheen negatieve trilling nu als positief en zeer aangenaam ervaren. Hierbij kunnen we er van uit gaan dat de volledig getransformeerde mens op geen enkele wijze positief of negatief beïnvloed wordt door 'n symbool, ritueel, schedel of welke energie dan ook, om de doodeenvoudige reden, dat men de oorsprong en de wezenlijke waarde van de energie zal herkennen, als zijnde de intrinsieke aard van datgene wat het uitstraalt en in diepste wezen is. De getransformeerde mens zal zich absoluut niet door laten beïnvloeden door energieën van buiten af, maar handelen op basis van zijn eigen innerlijke Weten en Zijn, volledig in overeenstemming met het doel van zijn intentie.

Herinnering

Tot zover de interpretatie van mijn persoonlijke ervaringen met de kristallen schedels.

Door wat ik heb gezien, heb gevoeld en heb ervaren ben ik tot bovenstaande conclusies gekomen, waarbij de behoefte om dit inzicht te delen bijzonder sterk aanwezig was. Dit neemt echter niet weg dat iedereen vanuit zijn of haar persoonlijke ervaringen en perceptie natuurlijk tot andere overtuigingen kan komen. Eén ding is in ieder geval zeker. Als de dertien kristallen schedels mettertijd tezamen worden gebracht, zal dat voor de gehele mensheid van zeer bijzondere betekenis zijn en een compleet nieuw tijdperk inluiden.

Misschien keert dan voor ons allemaal de herinnering terug, aan wat en wie we werkelijk zijn!

Enkel de geest die in staat is zonder angst of restrictie de confrontatie met zichzelf aan te gaan en te bevatten, dat het intellect op zichzelf niets meer is dan een instrument van het Zelfbewustzijn,...kan zich de vrijheid veroorloven ruimte te scheppen ten dienste van een wezenlijk creatief en vruchtbaar bestaan, waarbij het gehele universum haar wetmatige erfenis en toekomst vormt! Existerend in het volle besef dat de tijd niet verstrijkt of ons ontvlied, maar dat we ons zelf voortbewegen door de tijd!

Want waarlijk, wij zijn tijdreizigers.....in een eeuwig NU!

Wie geïnteresseerd is in meer informatie over de 'Twaalf Karakters',
kan dat vinden in "De Universele Schepping"
door Stefan Denaerde
.
Uitg. Ankh-Hermes


Of klik op het naaste logo voor een goede website over Kristallen Schedels.


Terug naar de vorige pagina