'STRALEND' AVONTUUR IN NETERSEL

Verslag van bezoek aan de graancirkel in Netersel op 6-8-1996.
Door H.T. de Kroon


 
 

Hoewel de aanschouwelijke schoonheid van het pictogram teloor was gegaan, doordat het veld al was gemaaid, bleek de omtrek desondanks toch in zekere mate nog zichtbaar doordat de scherpe messen geen vat hadden kunnen krijgen op het gespiraliseerde geplette graan. Door twee uitermate vriendelijke plaatselijke boeren, waren wij (drie kernleden van Licht-Network) begeleid naar het veld wat de afgelopen tijd zoveel commotie had veroorzaakt in het overig zo stille en rustieke dorpje. Naar hun zeggen was deze plaats door meer dan duizend mensen bezocht, waarbij de plaatselijke bevolking heeft toegezien met, verbazing, wanhoop, ongeloof en totale verbijstering, maar ook met de nodige tolerantie, humor en algemene hilariteit.

Enigszins verbaasd over onze late komst vertelden ze dat het graan de dag te voren toevallig was gemaaid, (vreemd want de krant van 2 Augustus vermelde dat het nog wel een weekje zou duren voor dat zulks zou geschieden) dus dat we niet erg veel meer konden verwachten.

Het was dan ook meer met opportunisme dan optimisme waarmee we aan de slag gingen.

Ten eerste ontdekten wij dat onder het gedraaide graan een bundel koren in een rechte baan lag van noord naar zuid! Een kenmerk voor 'echte' cirkels, waar veel grappemakers vaak niet mee bekend zijn. De eerlijkheid gebied hierbij te vermelden dat een boer twijfelend opmerkte dat het misschien een oud plat gereden spoor van de machine zou kunnen zijn. Nader onderzoek toonde echter aan dat deze aren evenmin bij de grond waren afgebroken en dat de baan niet geheel parallel liep met de oude sporen, maar zo'n 15 à 20 graden verliep. De boeren getuigden toen echter zeer overtuigend dat zij zelf in beginsel ook al hadden ontdekt, dat het koren niet gebroken was geweest.

Vervolgens liepen we met de gevorkte wichelroede, onder toeziende humoristisch glanzende oogjes van de boeren, beginnend op enige afstand over het gebied waar het nog vaag zichtbare maar onduidelijke figuur gesitueerd moest zijn. Bij nadering van wat klaarblijkelijk de rand moest zijn dook deze met kracht omlaag, om daarna weer recht naar voren te steken en bij de volgende stap weer omlaag te duiken. Er bleek duidelijk sprake van een 'golvend' electromagnetisch veld. Op deze wijze konden we dus tamelijk exact de omtrek van de cirkels en banen vaststellen.

Naast de gevorkte wichel die van een ijzer-metaal was, gebruikten we ook twee L-vormige wichels van koper, in iedere hand één. Ook deze gaven onvoorstelbare indicaties aan, waarbij ze op een aantal punten totaal in het rond bleven draaien.

Voor de volledigheid dient hierbij vermeld dat de handgreepjes in een rietje waren vervat, om zo min mogelijk beïnvloeding te krijgen van ons zelf, waarbij we de roeden ook nog wat omlaag gericht hielden. De krachten waren echter dermate sterk, dat de wichels gewoonweg omhoog gingen en hun rondjes draaiden.

Inmiddels was het aantal autochtonen, wat onze verrichtingen en bedrijvigheid met gewaardeerde interesse gade sloeg gestaag toegenomen, zodat we ons konden verheugen in de belangstelling van zowel 'gelovige ' als zeer kritische geesten. Edoch, het skepsis sloeg weldra om in euforisme, toen we de meeste van hen zo ver kregen om de wichels zelf eens ter hand te nemen, waarna zij persoonlijk de krachtvelden konden ervaren. Niemand uitgezonderd! Daarnaast voelde vrijwel iedereen bij het reageren van de roeden een aangename lichte 'stroom' in de handen en of armen.

Ons onderzoek leverde nog enkele eigenaardigheden op. De foto's in de krant tonen in elke cirkel een donkere plek. Deze liggen echter niet in het midden. Het leek ons alsof het graan daar sterker gedraaid was en a.h.w. een nestje vormde. Juist op die plaatsen draaiden de L-vormige roeden tamelijk snel met kracht totaal om hun as, als een dolgeworden kompas. De kracht bleek toe te nemen naarmate we de wichels dichter bij de grond hielden. Nog een andere markante ontdekking leverde een significant resultaat op. Bij de eerste proeven die wij omstreeks 15.30u deden was de vork-wichel met kracht omlaag getrokken en wel het sterkst op de donkere plekken. Toen we echter rond 16.30u ter controle nog eens liepen, sprong de vork op de plaatsen waar ze een uurtje eerder omlaag was gedoken, nu met kracht omhoog! Dit rechtvaardigt het idee dat er sprake is van een periodieke polariteits omkering?! Iemand opperde de gedachte dat we zelf waren omgepoold. Wat echter niet waarschijnlijk lijkt om de doodeenvoudige reden dat dit dan voor iedereen gold, want het effect deed zich bij elk voor die het ook probeerde. Voor zover ons bekend is, werd er tot op heden geen melding van dit verschijnsel gedaan.

Wij zijn althans niet op de hoogte van deze feiten, als ze zich ook al op andere plaatsen hebben voorgedaan en door andere onderzoekers zijn gemeld. In elk geval is er weer een vraag aan het lijstje toe gevoegd ; Wat veroorzaakt deze ompoling?

Tot besluit nog een aardigheidje.
Op zeker moment vroegen de boeren met hun onnozelste gezicht, maar met een zekere geheimzinnige ondertoon in hun stem, of we enkele tientallen meters ten oosten van het pictogram ook eens wilden lopen met de roeden. Zij hadden daar namelijk later nog een cirkel ontdekt en eigenlijk verzwegen voor het publiek.

Met gemengde gevoelens probeerden we dat, omdat wel duidelijk was dat er iets niet helemaal klopte. De Wichels weigerden ook maar de geringste beweging, waardoor wij tot de conclusie kwamen dat 't nep was. Toen we onze mening kenbaar maakte ontstond er onder de boertjes grote hilariteit en zij bekende, deze zelf te hebben gemaakt, ... voor de grap.

Nadat we afscheid van deze welwillende en vriendelijke mensen hadden genomen en wegreden, stonden er echter nog enkele, krabbend onder hun petje, bedenkelijk naar het echte pictogram te staren...


Naschrift.
Voor mensen die wat bekend zijn met een oscilloscoop; Wij hebben regelmatig met zo'n ding geëxperimenteerd. Door een tweede golf b.v. loodrecht op de lopende golf te zetten verkrijg je een figuur wat in de wetenschap lissajou wordt genoemd. Deze patronen kunnen worden verkregen door twee enkelvoudige harmonische trillingen in verschillende richtingen te combineren, waarbij de verscheidenheid aan figuren afhangt aan de frequenties en fase-verschillen. Het is heel leuk om te zien dat elke combinatie van tonen een specifieke vorm blijkt te hebben. Sommige doen zelfs heel erg sterk aan de graan-pictogrammen denken.

Nog leuker is om te weten dat er inmiddels computerprogramma's zijn gemaakt die vorm omzet in geluid! Op deze wijze is nu een aantal graancirkels omgezet in wat muziek van bijzonder gehalte blijkt te zijn! Vaak klinkt het oosters met bijzonder hoge en etherische boventonen... Echte New-Age music!

Tevens maken we er melding van dat doormiddel van bepaalde frequentie-combinatie's in een donkere kamer, dansende lichtbolletjes zijn geproduceerd. Dit in herinnering met de vreemde verschijnselen die meerdere malen boven de velden met figuren zijn waargenomen en zelfs gefilmd...

 
 

Terug naar Menu