De Engelen van Mons
Door H.T. de Kroon

 
 

 

Op 23 augustus 1914 werd door de Engelse staat een nationale gebedsdag uitgeroepen, waaraan massaal gehoor werd gegeven. Het Britse leger bij Mons was ondanks heftige strijd en tegenstand, in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en een totale vernietiging leek onafwendbaar. Door een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen echter, keerde alles zich geheel ten goede. De overweldigende overmacht van de Duitsers werd gebroken door duizenden Engelen die in hun gelederen paniek en chaos veroorzaakten. Hun paarden weigerden verder op te rukken, keerden om en gingen er vandoor. Panisch en totaal verward gaven grote aantallen Duitsers zich over aan een handvol Britten.

Het massale gebed was verhoord!

Gelukkig zijn wij nu niet in gevaar. Juist daarom zijn wij in staat om met een positieve instelling en open geest onze intentie kenbaar te maken voor vrijheid, vrede en liefde voor elk mens, waar ter wereld ook! Toon de wereld waarin de kleine liefdevolle mens groot kan zijn!

Hierbij roepen wij alle zielen op, die deze schitterende aarde willen bewonen in Eendracht en Liefde voor Allen en al wat Leeft, om de emoties en energieën positief te richten, in de wetenschap dat eenieder gehoord zal worden. Bid of mediteer waar u ook bent,... samen of alleen

Enkel de geest die in staat is zonder angst of restrictie te bevatten, dat het intellect op zichzelf niets meer is dan een instrument,...kan zich de vrijheid veroorloven ruimte te scheppen ten dienste van een wezenlijk creatief en vruchtbaar bestaan, waarbij het gehele universum haar wetmatige erfenis en toekomst vormt! Existerend in het volle besef dat de tijd niet verstrijkt of ons ontvlied, maar dat we ons zelf voortbewegen door de tijd!

Want waarlijk, wij zijn tijdreizigers.....in een eeuwig NU!

 
 
Terug naar menu