De Dimensies van de Geest


 
 

De navolgende inspirerende tekst; "De Dimensies van de Geest" is een vertaling uit de
nieuwsbrief; "A Call To Arms", welke is uitgegeven door de;
"Association of Sananda and Sanat Kumara".
2675 West Hwy. 89-A, Suite 454
Sedona, Arizona 86336
U.S.A.

Maar al te vaak denken we dat er enerzijds de aarde is, en dat er hogere dimensies zijn los van de aarde, maar het leven kent een dergelijke scheiding niet. Het leven heeft slechts Een uitdrukking door de hele schepping, en die uitdrukking is het Licht ,dat het leven zelf IS. Het zijn slechts onze eigen gedachten die een scheiding zien, en het zijn diezelfde gedachten die dat licht binnen de vele dimensies van de geest blijven beperken.

Misschien helpt deze nieuwsbrief ons om verder te kijken dan dergelijke scheidingen...

De dimensies van de geest.

In de laatste nieuwsbrief lazen we een serie boodschappen van Judy, die tijdens haar leven hier op aarde toegewijd de Geschriften van Sananda had bestudeerd, en die toen de overgang maakte naar de hogere dimensies van de geest. Ze beschreef haar nieuwe verblijfplaats in bezielende termen van het licht en de vrijheid die ze nu kende, en tevens deelde ze enkele van haar ervaringen binnen haar nieuwe verblijfplaats met ons. Haar vreugde en pas ontdekte vrijheid waren meer dan ze in woorden kon vatten, maar voortdurend verlangde ze om het grote plan van de Vader te blijven dienen, door hen te helpen die nog steeds worstelen binnen de beperkingen van het aards bestaan. Aangezien haar verslag 20 jaar geleden is ontvangen, heeft ze ongetwijfeld haar tijd op dat vlak voltooid en is ze verder gegaan naar nog hogere dimensies om er te leren. Dergelijke verslagen inspireren ons om meer te weten te komen ... de pure vreugde van het leven in een steeds groter licht te beseffen.

Gedurende de voorbije jaren zijn er veel verslagen genoteerd over het leven in de dimensies van de geest. Deze verslagen variëren vaak in hun beschrijvingen, want er zijn veel dimensies van de geest en ook veel gebieden binnen iedere dimensie. De meeste verslagen zijn alleen een reflectie van de geest die het verslag geeft en datgene waar hij persoonlijk weet van heeft, wat gewoonlijk alleen het gebied of vlak beslaat waarin hij op dat moment is en de dimensies beneden hem. Slechts heel weinig verslagen komen daadwerkelijk van de hoogste en meest heldere geestelijke dimensies, want het is voor ons gemakkelijker om de verslagen te begrijpen en te accepteren van diegenen in de tussenliggende dimensies, omdat die een reflectie zijn die dichter bij ons eigen leven op aarde ligt.

Doordat er zoveel verschillende verslagen zijn is het vaak verwarrend, dus voor diegenen onder jullie die deze talrijke verslagen niet gelezen hebben, zal ik proberen een alles omvattend perspectief te geven. Besef dat dit slechts een zeer korte beschrijving is, want de uitgebreidheid en diversiteit binnen alle geestelijke dimensies is veel meer dan in een enkele nieuwsbrief kan worden weergegeven.

Geestelijke dimensies - Gedachten dimensies.

Realiseer je dat de geestelijke dimensies die de aarde omringen allen slechts weerspiegelingen zijn van de verschillende licht niveaus binnen de menselijke geest. Elk geestelijk vlak weerspiegelt eenvoudigweg het licht ( of het gebrek daaraan ) van diegenen die daarin verblijven, elk binnen zijn eigen omgeving, samen met anderen van gelijkgestemde aard.

In de laatste nieuwsbrief vertelde Judy ons dat dit " Gedachten Dimensies" zijn, waar onze gedachten scheppen en een weerspiegeling zijn binnen datgene wat om hen heen bestaat. In tegenstelling tot de aarde waar de natuurwetten de uitdrukking van dichte materie regelen, zijn de geestelijke dimensies samengesteld uit veel fijnere materie, ether genaamd. Etherische materie wordt in tegenstelling tot dichte materie niet bepaald door natuurwetten, ze reageert gewoon op gedachten, een uitdrukking van de scheppende gedachten van diegenen die er verblijven. Ondanks het feit dat zij die in de lagere dimensies verblijven niet langer meer door het vlees gebonden zijn, blijven ze wel gebonden door hun eigen gedachten, want ze beseffen de kracht van hun eigen gedachten nog niet.

Willen we de hogere geestelijke dimensies begrijpen, is het belangrijk dat we eerst een begrip vormen van het scala van geestelijke dimensies. Alle geesten drukken geen licht uit terwijl ze op aarde zijn, net zomin zijn alle geestelijke dimensies gevuld met licht en vreugde. Toch is het belangrijk te beseffen dat ook zijn integraal deel vormen van de ontwikkeling van de mens.

De Donkere Dimensies van de Geest.

... Zij die ( licht ) hebben, zullen meer krijgen ... zij die geen ( licht ) hebben, het beetje dat ze bezitten zal van hen afgenomen worden ...

We kunnen allemaal getuigen van de vele gewelddadige en crimineel georiënteerde geesten die zich hier op aarde uitdrukken, zowel de voor de hand liggende als ook diegenen die hun motieven verbergen achter een uiterlijke façade van fatsoen. We zijn ook getuige geweest van hen die in de naam van God terroristische en gewelddadige acties ondernemen... mensen die over God spreken, maar wier harten vervuld blijven van de zwartheid van haat en wraak. Terwijl Judy verhaalde van de vreugde en liefde in haar eigen hart die in haar omgeving weerspiegelde, zo ook creëren diegenen wier hart gedachten bevat van haat, wraak, kwaadwilligheid, wreedheid, arrogantie, hebzucht enz. ... hun eigen omgeving. Dit zijn de donkere dimensies, de " kampen " waar Sananda het over heeft, waar geesten wonen wier gedachten en motieven geobsedeerd zijn door hun eigen destructieve natuur.

Om je een idee te geven van de omgeving van deze donkere dimensies, zou ik graag een fragment willen geven uit een boek dat niet langer meer in de handel is, getiteld " A Wanderer In The Spirit Planes ". Het is een feitelijk verslag van iemand die door deze donkere regionen heeft gezworven om hen te helpen die om licht vroegen. Hij verhaalt het volgende:
... Toen we verschenen bevonden we ons een land van de nacht. Ik zou het kunnen vergelijken met een bodemloze put van wanhoop, ware het niet dat we op redelijk stevige bodem stonden, terwijl boven ons een donkere lucht hing, als zwarte rook. Het was onmogelijk te zien hoe ver dit land zich uitstrekte, aangezien de zware atmosfeer als een zwarte mist aan elke zijde ons beeld een halt toeriep. Men vertelde mij dat het zich uitstrekte over de hele uitgebreide en naargeestige sfeer.

- einde fragment -

Lees ook het volgende fragment uit het boek getiteld " Excursions To The Spirit World " betreffende de lagere regionen:

... Eens werd ik meegenomen naar een van de geestelijke dimensies waar de vibraties laag en ellendig waren. Plotseling werd ik getroffen door een hele massa kwaadaardige en wraakzuchtige gedachten, en ik zag een groep staan op ongeveer zes meter in een lugubere en vies oranje gloed. Sommige keken mij aan met een spottende grijns op hun gezicht, anderen met haat die volkomen echt was. Ik had het gevoel dat ze wisten waar ze waren en dat ze daar al eeuwen waren, en er waarschijnlijk zouden blijven tot de futiliteit van een dergelijke staat tot hen zou door dringen.

- einde fragment -

We dienen ons te realiseren dat deze donkere regionen NIET door God gecreëerd zijn als straf, maar geschapen zijn en in stand gehouden worden door de gedachten van diegene die er verblijven, en elk kiest er halsstarrig voor om daar te blijven door juist de dingen die hij in zijn hart blijft dragen. Terwijl zulke geesten niet gebonden zijn door de beperkingen van het vlees, blijven ze gebonden door hun eigen gedachten, want ze hebben nog niet geleerd dat leven en licht synoniem zijn. Dergelijke glimpen zijn niet erg inspirerend, toch zou ik nog een laatste fragment willen geven uit " Excursions to The Spirit Planes ":

... Een van mijn meest onaangename bezoeken betrof een stad die bewoond werd door onfortuinlijke geesten met twistzieke gewoontes. Ik werd in een straat neer gezet, en terwijl ik rond keek zag ik mensen ruzie maken op een gewelddadige manier. Toen mijn bewustzijn alerter werd, ving mijn geest hun gedachten op, boosaardig en meedogenloos. Het was een hopeloze plaats om te verblijven, omdat de aard van elk individu verergerd werd door de collectieve gedachten van alle anderen op die vreselijke plek.

- einde fragment -


De Lagere Dimensies - De Saaie Dimensies

Boven de zojuist beschreven donkere dimensies bevinden zich de zogeheten normale dimensies van de geestelijke ontwikkeling. Er wordt vaak gezegd dat er twaalf van deze geestelijke dimensies de aarde omgeven, die in oplopende lijn helderder worden en die elk een weerspiegeling zijn van de gedachten van hen die er verblijven. De lagere dimensies worden vaak de " saaie dimensies " of " dimensies van de illusie " genoemd, want alhoewel diegenen die er verblijven niet donker hoeven te zijn in de zin van haatdragend, wreed, of boosaardig ... hebben ze toch maar weinig licht of liefde in hun geest opgenomen tijdens hun lange verblijf op de aarde. Gedurende hun vele incarnaties hebben ze nooit de moeite genomen om buiten hun eigen leven te zoeken naar meer licht of begrip. Binnen de geestelijke dimensies zijn ze niet anders, want in hun lethargie zijn ze nog steeds niet op zoek naar het licht. Dit zijn degenen die Sananda aanduidt met " sullen " of " treuzelaars ". In het boek " Excursions To The Spirit World " begint de schrijver met:

"... Velen schijnen te denken dat elke reis naar de geestelijke wereld vol opwinding dient te zijn, met vele nieuwe wonderen en vreemde dingen om waar te nemen. maar dit is niet altijd zo. In mijn vroegere projecties werd ik vele malen naar de lage niet ontwikkelde gebieden gebracht, en aangezien deze precies lijken op de aarde en de bewoners niets beter weten te doen, zijn hun activiteiten vaak banaal en saai. ... Alhoewel het leven in de geestelijke dimensies gebaseerd is op gedachtenprojecties, ben ik vaak naar lagere regionen geweest in deze dimensies waar niet genoeg gedachtenkracht werd gebruikt in welke richting dan ook. De bevolking bestond uit geesten die tijdens hun aards leven niet de moeite namen om hun geest buiten hun saaie leven uit te breiden, noch waren zij in ook maar iets geinteresseerd. Bij hun entree in de geestelijke dimensies zonken ze als het ware naar dit lagere gebied, waar je straat na straat oninteressante huizen tegen komt ... en waar ze omstandigheden creëerden die mij een gevoel van uitzonderlijke verveling gaven. ... Op een keer bevond ik mij buiten een klein huis, en vroeg mijn gids wat voor een plek dit was. Hij zei: Het is het Land van de Lage Gedachten. Hij gaf me een rondleiding, en ik zag wat een somber eindeloos landschap bleek te zijn. Hier en daar zag ik droevig uitziende mensen; enkelen liepen langzaam ,weer anderen stonden stil. De vibraties op deze plek waren zielig. Ik bleef er niet lang, en zoals gewoonlijk werd ik naar een lichtere dimensie gebracht voordat ik terugkeerde naar mijn fysieke lichaam.

- einde fragment -

Zuster Thedra ging 's nachts vaak naar deze lagere dimensies op wat zij noemde " barmhartigheid missies ", om hen die wilden leren proberen te helpen. Op een morgen vroeg ze me of ik die en die man in Mt Shasta kende, die al tamelijk oud was en die ergens in de stad woonde ... Ik kende hem niet. Hier volgt haar verslag in haar eigen woorden, voor zover ik ze herinner:

... Afgelopen nacht was ik bezig terug te keren van mijn werk aan de overzijde van de slaap, toen ik door een mij bekende vibratie naar beneden getrokken werd in de lagere geestelijke dimensies. Spoedig bevond ik mij in een bouwvallig hutje met daarin slechts een oude vervallen tafel en een stoel. Op deze houten stoel zat ( deze man ), die er erg verward en gedesoriënteerd uitzag. Ik voelde dat hij waarschijnlijk die nacht pas overgegaan was van de aarde, maar dat hij nog niet wist dat hij " dood " was. Hij besefte dat alles op de een of andere manier anders was, maar het bracht hem danig in de war en hij begreep niet waarom. Ik ging naar hem toe en riep zijn naam, waarop hij me verbijsterd aankeek. Ik vroeg hem of ik iets voor hem kon doen. Of ik hem een fruitsalade kon bereiden ( symbolisch voor levengevend voedsel ... licht ). Waarop hij antwoordde: " Nee'eee, een kop koffie zou ik wel lusten", ( een voortzetting van zijn oude lethargische gewoonten.

- einde fragment -

Zelfs in de geest blijven zulke mensen gebonden door hun gebrek aan motivatie, en blijven ze onbewust van het licht en liefde dat sluimerend in hun eigen Ziel aanwezig is. Het boek " Excursions To The Spirit World " gaat als volgt verder:

... In deze lagere sferen bevinden zich geesten van verschillende niveaus van onwetendheid, en enkele hebben niet de geringste idee dat ze de aarde verlaten hebben. Anderen hebben de indruk dat ze een ander leven aan het leven zijn, maar dat is als een droom en niet erg positief. Deze mensen houden dezelfde denkrichting erop na als op aarde, en " de geest " is hier net zo vaag voor hen als op aarde. Velen blijven tevreden met deze onwetendheid, en daarom zoekt hun geest niet naar - of is zich bewust van - iets beters. Deze mensen kunnen niet naar voren " geduwd " worden, want in de geest geldt de Wet dat het verlangen om te zoeken vanuit jezelf moet komen.

- einde fragment -

Besef dat deze geestelijke dimensies uitgestrekte sferen zijn, met elk weer vele regionen, die zo gevarieerd zijn als de aarde zelf. Ze omgeven de gehele aarde, en binnen de lagere dimensies bepaalt elke cultuur en elk land een gebied, elk volgens hun eigen geloof en denken. Binnen de dimensies die zich verder van het aardse patroon bevinden, worden de geesten meer uniform in hun denken, en beginnen alle geesten zich bewust te worden van een meer gelijk geschakelde expressie van het grotere levensdoel. Maar al te vaak denken we dat iedereen die zijn lichaam verlaat onmiddellijk het licht ziet, maar dit is slechts waar voor hen die zich van dat licht binnen hun eigen geest bewust zijn geworden. Diegenen die op aarde " het niet wilden horen " willen het in de geest " nog steeds niet horen ", want ze zijn nog steeds dezelfde geest. Ze zijn niet op zoek naar meer licht, want hun eigen onwil om te leren heeft hen weerhouden zich buiten deze lagere dimensies te ontwikkelen tijdens deze lange cyclus. De afwezigheid van licht binnen deze lagere dimensies is een weerspiegeling van hun eigen lethargie, en aangezien iedereen binnen deze lagere dimensies dezelfde aard heeft, biedt de overstelpende apathie weinig inspiratie. Slechts als ze geincarneerd zijn op aarde komen ze in aanraking met de diversiteit van geesten van alle geestelijke dimensies, wat hen in staat stelt het licht en liefde te zien en te voelen in anderen, iets wat ze zelf voortdurend missen. En slechts door herhaaldelijke incarnaties kunnen ze uiteindelijk in zich zelf dat licht en die liefde gaan zoeken die ze in anderen zien.
De meesten binnen deze lagere dimensies blijven gebonden door hun onwil om naar het grotere licht te zoeken, maar iemand die echt een poging onderneemt om te veranderen, wordt geholpen verder te gaan door geesten uit hoger gelegen heldere dimensies, zoals beschreven in het volgende fragment:

... In deze saaie astrale steden zag ik vaak mensen in gewone nette kleding, maar hun trekken en ogen straalden met een helderheid waardoor ze in een dergelijke omgeving opvielen. Ik voelde dat het gevorderde helpers waren op hun uiteenlopende missies op deze saaie dimensies.

- einde fragment -

Zo is het in iedere dimensie; er wordt een helpende hand uitgestoken naar mensen onder hen, die geleerd hebben om om hulp te vragen.

De " Zomerlanden "

De heldere dimensies die zich boven deze saaie dimensies uitstrekken worden vaak de " zomerlanden " genoemd, want ondanks het feit dat ze nog steeds een getrouwe weerspiegeling zijn van het leven op aarde, worden de grove trillingen van onwetendheid en lethargie veel minder. Diegenen die hier komen vanuit de saaie dimensies, komen eerst in de lagere regionen van deze zomerlanden, om hun overgang geleidelijk te maken ... diegenen die hier arriveren vanaf de aarde hebben dergelijke beperkingen in hun denken. Het volgende fragment van " Excursions To The Spirit World " beschrijft de lagere regionen van deze zomerlanden:

... Het geestelijk leven is de plek waar alles wordt onthuld, want de overheersende gedachten van de innerlijke mens komen hier altijd naar de voorgrond. Iemands " zelfbeeld " of " gedachtenpatroon " tijdens het aardse leven kunnen zo ingeworteld raken dat ze hun vooruitgang in deze sferen kan vertragen. ... Eens werd ik meegenomen naar een lager gebied van de zomerlanden, en op het eerste gezicht leek het een prettig park te zijn, met versierde hekken tussen gemetselde pilaren. Er lag een kleine vijver en links en rechts stonden houten bankjes, maar toch viel het mij op dat er totaal geen planten of heesters in het park te bekennen waren. Er liepen wat mensen rond, en enkelen zaten op de bankjes. Ze waren allemaal netjes gekleed, maar iedereen nam een houding aan waarvan men dacht dat die de waardigheid en elegantie vertegenwoordigde die hoorde bij een exclusief gezelschap. De mensen op de bankjes zaten er stijf en formeel bij, met strakke gezichten, alsof ze bang waren dat men hen op een moment van ontspanning zou betrappen. In hun gedachtenpatronen lag een uiterlijk van bevroren nonchalance ingebed, een overblijfsel van hun aardse leven. ... Toen zag ik een man door de hekken lopen, en ik kon zien dat hij een gevorderde helper was van de dimensies daarboven. Hij begon een praatje met enkele mensen, maar net toen hij hen vertelde dat er andere plekken waren op dit vlak die beter waren dan welke ze nu kenden, leidden twee mannen hem buiten het hek met de woorden: " Mijn beste kerel, parkredevoeringen passen eigenlijk niet bij onze klasse ... wees zo aardig en ga weg." ... Ik moet hier de opmerking plaatsen dat al mijn ervaringen in de geestelijke wereld de Britse en Europese staten betrof, aangezien ik afkomstig ben uit Groot Brittannie en zodoende de gedachtenlijn en de manier van leven van mijn eigen soort makkelijker kon volgen.

- einde fragment -

Realiseer je dat dit slechts een klein plekje is van deze lagere dimensie, maar toch getuigt het van de manier waarop onze gedachten, zelfs in de geest, ons leven blijven bepalen. Ook is de verwijzing naar het plantenleven in de geestelijke dimensies heel gewoon ... want des te lager de geestelijke dimensie, des te minder levende planten je er tegen komt, terwijl de hogere heldere dimensies in toenemende mate een levendige verzameling planten, bomen en kleurrijke welriekende bloemen kennen. Dit is een directe weerspiegeling van de overvloed aan leven en liefde in de gedachten van hen die in de hogere dimensies verblijven.

Deze geurende bloemen en bomen kom je in de bovenste dimensies van deze zomerlanden tegen, omdat deze dimensies bevolkt worden door mensen die meer Liefde, Licht en Vreugde in hun geest geïntegreerd hebben. Hoewel het leven hier erg aangenaam is, zijn er hier toch nog die niet beseffen dat ze pogingen in het werk dienen te stellen om meer licht in henzelf wakker te maken. Ofschoon ze beseffen dat ze zich nu in geestelijke dimensies bevinden, realiseren ze zich niet dat deze cyclus beëindigd wordt, en de meesten beseffen niet dat er nog vele heldere dimensies boven hen zijn. Ze hebben nog niet het verlangen naar meer licht in zichzelf wakker gemaakt, omdat ze nog niet begrijpen dat er meer licht IS.

Hier geven sommige de voorkeur aan een verblijf in kleine huisjes, tussen de eeuwig durende zomerse omgeving, terwijl anderen weer naar kleine steden of dorpen gaan met schilderachtige huisjes en bloementuintjes in rustige straten. Deze dimensies worden ook wel de " familie dimensies " genoemd, want wanneer men hier aankomt worden de meesten begroet door vrienden of dierbaren die hier nu verblijven. Als gearriveerde geesten zich eenmaal aan hun nieuwe huis aangepast hebben, beginnen ze zich te ontspannen en te genieten van de vreedzame zomerse omgeving, verlost van het onrustige leven op aarde

. In het boek " Excursions Tom The Spirit World " worden deze tussen dimensies als volgt omschreven:

... Naast de lagere, saaie dimensies bestaan er een aantal dimensies van normale helderheid. Ze lijken heel veel op de aarde maar zijn beter en geesten amuseren zich hier en raken gewend aan de geestelijke wereld. Het is moeilijk om deze makkelijke toestand te beschrijven, omdat ze noch achtergebleven noch vooruitstrevend zijn. Over het algemeen houden geesten zich hier vast aan de gedachtengang en manier van leven op aarde. De mens van het platteland prefereert de open vlakte, stedelingen de vele steden en dorpen. Familieleden en vrienden die hier verblijven zoeken al snel contact met elkaar, en vormen spoedig een kring van bekenden.

Einde fragment.

In deze geestelijke dimensies is geen onderscheid tussen dag en nacht, omdat de hemel voortdurend een helderheid ( of duisternis ) weerspiegelt die in overeenstemming is met die dimensie ... des te hoger de dimensie des te helderder het firmament. Tijd is niet zoals op aarde omdat hier tijd slechts gezien wordt als het voorbij gaan van gebeurtenissen. Kinderen die hier komen vanaf de aarde worden binnen korte tijd volwassen, terwijl zij die ouder zijn spoedig een weerspiegeling zijn van hun jeugdige zelf tijdens de recente incarnatie, en ze ervaren dat ze nooit moe worden of vermoeid raken. Omdat dit Gedachten dimensies zijn, ervaren ze soms geestelijke vermoeidheid, maar deze wordt door rust en ontspanning omgebogen. De meesten die hier komen ervaren dit als de hemel, en velen brengen hier dan ook jaren door genietend van een dergelijke vreedzame tevredenheid. Toch beginnen ze zich tenslotte af te vragen of dit wel werkelijk de hemel is. Ze beginnen zich af te vragen waarom ze in vergelijking met het aardse leven nog steeds niet meer inzicht hebben, en waarom ze de engelenschare niet zien en de hemelse gelukzaligheid waar ze zo veel over gehoord hebben. Vroeg of laat worden de meeste geesten in deze dimensie rusteloos in wat ze dachten dat het de hemel was, en ze beginnen naar antwoorden te zoeken. Voor enkele gebeurt dit snel, voor anderen duurt het een tijdje. Lees eens het volgende fragment uit " Excursions To The Spirit World ".

... Het leven in het " zomerland " lijkt totaal niet op de vage " hemel " zoals deze door de orthodoxe praktijk wordt voorgesteld, en ondanks dat het er plezierig is, krijgt het geen diepe betekenis voor velen. Diegene die op aarde er niet aan dachten om een lezing bij te wonen over spirituele waarheid, worden hier in de geest ook niet plotsklaps enthousiast, omdat de idee van een grotere waarheid nog niet in hun denken heeft postgevat.

Judy vertelde over mensen in de lagere geestelijke dimensies die zich zelf nog steeds niet hadden voorbereid om meer licht te ontvangen, dus dienden ze nu in de geestelijke dimensie te doen wat ze nagelaten hadden hier op aarde. Ik breng haar boodschap nog eens in herinnering:

... Denk niet dat je voorbereiding voltooid is, puur en alleen omdat je je aardse lichaam verlaat en de overgang naar een ander rijk maakt, omdat je omgeving hier slechts een weergave is van de mate van voorbereiding op aarde. Ieder beweegt zich naar zijn gekozen omgeving, welke door je zelf bepaald is door je eigen daden, of gebrek daaraan. Velen hier zien nog niet in dat het noodzakelijk is om je voor te ( blijven ) bereiden, omdat hun verkeerde concepten en verwrongen beeld van " de hemel " bijdragen aan een onwerkelijke houding. Om deze vooroordelen en verwachtingen van je af te schudden vraagt veel werk en inspanning, en velen houden dan ook heel lang vast aan hun verkeerde overtuigingen.

Einde fragment

De meeste mensen in deze slaperige dimensies begrijpen niet dat er nog lagere dimensies zijn, want ze hebben niet meer begripsvermogen dan ze hadden op aarde. Het verlangen naar meer licht maakt geen deel uit van de overheersende " gedachte " in deze dimensies van inactief genieten ... dergelijke " hogere gedachten " worden intrinsiek in de heldere dimensies erboven, en alleen in het geval men bereid is kan men verder.

Velen zijn zich nog niet bewust geworden van het verlangen naar meer licht , en daarom brengt hun leerproces ze uiteindelijk terug naar de aarde, waar de aardse beslommeringen en de beperkingen van het vlees hen op de weg naar meer begrip kunnen zetten. Maar diegenen die, eenmaal geïncarneerd, in hun tevredenheid door blijven suffen, bevinden zich spoedig weer in deze mindere sferen, met niet meer begrip en zonder zich iets van hun voorafgaande tijd die ze daar al doorgebracht hebben te kunnen herinneren.

... Na vele ervaringen in de geestelijke dimensies was ik in staat te zien hoezeer noodzakelijk het is om tijdens ons aardse leven kennis te verzamelen over onze spirituele aard, want het " veel gemakkelijker " om op aarde te leren dan wanneer je de geestelijke dimensies betreedt. Dit moge je vreemd lijken, maar indien de geest op aarde leeg is betreffende spirituele zaken, blijft hij ook leeg als je de geestelijke dimensies betreedt.

Einde fragment.

Realiseer je dat elk van deze dimensies bevolkt wordt door mensen van gelijke aard, daarom maakt de gezamenlijke " gedachte " in deze lagere dimensies het moeilijk voor mensen om verder dan hun eigen beperkingen te kijken. Daarentegen is de aardse dimensie bevolkt door geesten van elke dimensie, zowel de lichte als de donkere, die hun gezamenlijke gedachten uitzenden. De wrijving en onrust door deze mengeling van licht en donker zet sommigen ertoe aan om meer waarheid en licht te zoeken. Om deze reden wordt helder licht naar de aarde gestuurd, want de meeste geesten boeken vooruitgang hier op aarde.

De lichtere dimensies van de geest

Niet alle geesten hoeven tijd door te brengen in deze lagere dimensies van rust en niets doen, want velen zijn al lang geleden door deze dimensies gegaan, en hebben al lang hun lichtintensiteit en begrip verhoogd boven een dergelijke tevredenheid uit. De liefde en het licht in het hart van vele geesten maakt het voor hen mogelijk om voorbij deze lagere dimensies te geraken naar de hogere dimensie waar het grotere licht in overeenstemming is met dat van henzelf. Zoals Judy ons al verteld heeft, zijn die mensen die naar de hogere sferen getrokken worden zij die hun aandacht in grotere mate gericht hebben op meer licht en het doel achter alle leven. In het boek " Excursions To The Spirit World " beschrijft het volgende fragment het leven in deze lichtere dimensies:

... De eenvoud van spirituele waarheid is nergens zo duidelijk als in de schitterende dimensies. Ik zeg schitterend omdat de heldere hemel lijkt op de hemel op een zomerse dag in de tropen, maar dan zonder de hitte en ongemak. Als ik hier ben is het effect op mij alttijd hetzelfde, want ik schijn steeds meer te begrijpen en steeds meer toegang te hebben tot kennis, want in deze hogere dimensies staat de geest altijd open voor hogere begeleiding.
... Toch komt men hier niet alleen door kennis. Een persoon wiens innerlijke aard vriendelijk, liefhebbend en attent voor anderen is gedurende zijn aardse bestaan, begeeft zich eveneens naar die trilling in de geest, zelfs al was die persoon niet op de hoogte van de geest. De staat waarnaar ze getrokken worden zou vanzelf helder zijn, en de geest zou toegang hebben tot de kennis van die staat, en daarom zou hun ontwikkelingsproces plezierig en gemakkelijk zijn. Maar ze zouden niet gescheiden worden van beminden die niet zo'n vooruitgang geboekt hebben, want vanuit de hogere dimensies kun je altijd afdalen naar de lagere.

einde fragment

Zelfs in deze hogere dimensies weerspiegelt het leven veel aspecten van het leven op aarde. Eens wandelde ik met Judy door een stad in een van de lichtere dimensies. Het leek op een stad uit de jaren 50; het was er onberispelijk schoon en ordelijk. Er was geen gevoel van haast of verstrooide gedachten zoals in de steden op aarde. De algemene sfeer was er een van vrede en een hoger doel. Hoewel dit gedachten dimensies zijn, dien je te beseffen dat etherische materie net zo vast is als alles op aarde. Dit wordt dor William Pelley beschreven in het boek " Seven Minutes In Eternity ":

... En nu ik weer wakker was geworden zonder de minste pijn of schade, werd ik me bewust van een pracht en schoonheid die niet op papier te beschrijven is. Een soort marmeren zuilengang, door een zacht opaal schijnsel verlicht. Ik kan de structuur het best vergelijken met een Romeinse overdekte zuilengalerij, met zware gepolijste pilaren die het dak ondersteunen. Tegenover me was er een opening in de muur, via drie of vier treden kwam je in een tuin die onduidelijk was als in een nachtelijke waas. ... Ik kreeg mijn stem terug. Terwijl ik om me heen keek viel mijn blik op een marmeren bank naast me. Ik duwde ertegen met de palm van mijn hand, en mijn volgende woorden waren: " Goeie Genade! Hij is echt! " Natuurlijk is hij echt, zei mijn vriend, nog steeds met een glimlach om zijn mond. ... Ik kan niemand duidelijk maken hoe natuurlijk het daar allemaal leek. Het kwam niet bij me op dat ik in de hemel was, of als dit al het geval was deed het me niet meer verwonderen dan dat het tijdens mijn leven als volwassene tot me was " door gedrongen " dat ik me op aarde bevond.

einde fragment

Besef dat het bereik van elke dimensie heel uitgestrekt is, veel uitgestrekter dan hierboven beschreven, net zoals het leven op aarde meer omvat dan de beschrijving van een collage. Mensen in deze lichtere dimensies begrijpen meer van het hogere doel achter hun leven, en daarom proberen ze voortdurend meer licht aan hun eigen geest toe te voegen. Als ze al incarneren is het gewoonlijk om hun karakter te versterken, of om meer controle te verwerven over de geest van het eigen ego ... om te leren het intellect in balans te brengen met het hogere licht in hun hart, waardoor het pure licht van de Ziel zich door de geest kan uitdrukken. Hierdoor helpen ze dergelijk licht, liefde en begrip op aarde te verankeren voor diegene die nog worstelen met de lessen van het vlees. Maar zoals Judy al verklaarde, wanneer ze terugkeren naar de geestelijke dimensies, bekijken ook zij hun incarnatie en zien ook zij hun verworvenheden net zo goed als hun tekortkomingen, en zo leren zij. We dienen te beseffen dat onze scholing en onze voorbereiding, ongeacht hoe " verlicht " we nu " denken " te zijn, niet ophoudt op het moment dat we de aarde verlaten. We gaan niet zonder meer naar God en leven nog lang en gelukkig. In deze geestelijke dimensies gaat het leren voor de aardmens door, omdat de mensheid IN ZIJN GEHEEL zich op het einde van de cyclus voorbereidt. Wij allemaal hier op aarde zijn vanuit deze geestelijke dimensies gekomen, en ik durf te beweren dat niemand van ons vanuit de hoogste dimensies komt. De aardse dimensie is de plek waar we onszelf waarmaken ... toch denken we maar al te vaak dat door alleen maar een paar boeken te lezen en ons een hele boel informatie te herinneren, we klaar zijn om naar de hogere dimensies van het leven te gaan. Het is niet " informatie " die ons wakker schudt .. het is het ontluikende hoger licht in onze geest, en de ontluikende Liefde in ons hart. Dit zijn de dingen inherent aan een ontluikende geest. Dit zijn de dingen die ons bewust maken van onze levende connectie met de Vader. Houd Sananda's woorden in gedachten:"Er bestaan geen dommere mensen dan zij die zich zelf wijs achten".

De hogere dimensies van het licht.

Ment zegt dat er twaalf geestelijke dimensies zijn die de aarde omringen, elk weer wat helderder, toch gaat het leren en dienst verlenen ook door in de hogere dimensies. Hiervan wordt melding gemaakt in het volgende fragment uit " Life Beyond The Veil ":

... Nabij de grens van de negende sfeer bemerkte ik een uitgestrekt meer omzoomd met bossen en gebouwen verspreid tussen de bomen. Ik vroeg mijn gids wat voor kolonie of nederzetting dit was, en hij vertelde me dat er zich lang geleden een probleem voordeed bij diegenen die hier vanuit andere regionen aankwamen. Er zijn mensen die zich gelijkmatig ontwikkelen in al hun talenten, maar dit is niet bij iedereen het geval. Het betreft hier hoog ontwikkelde geesten wier ontwikkeling hen hier naar de tiende sfeer brengt, maar voordat ze verder kunnen gaan dienen ze eerst hun verwaarloosde aspecten te ontwikkelen in dezelfde mate als hun gevorderde aspecten. Dit komt omdat hier een veel grotere complexiteit van perfectie heerst dan op aarde. Voor een gedeelte van hun karakter zijn deze mensen nog steeds in de negende sfeer, terwijl andere gedeeltes misschien al in de tiende sfeer zijn. In sommige opzichten zijn ze te ontwikkeld in kracht en personaliteit voor de negende sfeer, maar toch niet in staat om door te gaan naar de volgende sfeer waar hun minder ontwikkelde aspecten nog niet voldoende zijn. Vandaar dat ze hier in dit grensgebied verblijven, waar ze aan hun eigen vooruitgang werken, terwijl ze ook anderen helpen in de lagere sferen .

einde fragment

We weten maar erg weinig van de hoogste en helderste geestelijke dimensies, want het leven hier is te ver verwijderd van het onze om ze te begrijpen als we nog geïncarneerd zijn. Zij die in de hoogste sferen verblijven hoeven al lang niet meer te incarneren, toch blijven het grote plan van de Vader dienen door meer licht en begrip te gebruiken om hen in de sferen onder hen te leiden. Aangezien het zo is dat wanneer je meer leert je ook meer dienstverlenend bent, worden zij die in de middelste regionen vertoeven vaak naar de lagere gezonden om de mensen te helpen die om licht vragen; ze worden altijd geleid en beschermd door hen die zich in de hoogste geestelijke dimensies bevinden. De algemene regel is dat iedereen naar de sferen kan gaan die onder hem liggen, maar men heeft slechts een summier idee over dat wat zich boven hen bevindt, totdat men het direct begint te ervaren.

In de meeste gevallen zijn diegene die we onze " beschermengelen " zouden kunnen noemen en die zich aan ons op aarde openbaren, afkomstig van deze geestelijke sferen en met een specifieke missie naar de aarde gestuurd. Zij zijn gewoonlijk van de lichtere dimensies die weten hoe ze hun trilling kunnen verlagen zodat hun vorm waargenomen kan worden met het menselijke oog. Ze zijn niet alleen betrokken bij de aarde, want hun inspanningen zijn tevens gericht op alle mindere dimensies.

Geestelijke Dimensies & Hogere Dimensies

Terwijl de lichtste dimensies bewoond worden door geesten met een erg groot licht en begrip, is het belangrijk je te realiseren dat dit NIET de hogere dimensies van het leven zijn zoals wij denken dat ze zijn ... dit zijn GEEN dimensies die te maken hebben met de hele schepping. Dit zijn de geestelijke dimensies van de aarde, een planeet met daarbij behorende dimensies van geestelijke ontwikkeling. Iedereen binnen deze dimensies is een onderdeel van de huidige cyclus van de aarde totdat de cyclus voltooid is. Ik verwijs naar het onderdeel van nieuwbrief 71 betreffende de val van de mens, en het plan in het leven geroepen voor de mens om terug te keren naar zijn vroegere kennis, zoals beschreven in het volgende fragment:

... De mens als mens is echter zo ver gedegenereerd ( vanuit zijn vroegere status ) dat hij alleen maar tijdens onmetelijke millennia en via heel veel instructie zijn vroegere standaard van intelligentie kan herkrijgen. Hij begon te incarneren in de vorm waarvan de Gastheer zelf gebruik had gemaakt ( gecreëerd had ) ... een soort veredelde Aap, of fysieke mens zoals je hem tegenwoordig kent ... die door de eeuwigheid heen zich geleidelijk omhoog werkt...

einde fragment

Deze geestelijke dimensies zijn een integraal deel van deze cyclus op aarde, maar toch zijn er die gedurende deze lange cyclus niet verder gevorderd zijn dan de saaiere dimensies ... dit zijn de slomen. Sommigen zijn zich in verschillende mate liefde en licht bewust geworden in hun geest en hebben zich naar de tussenliggende dimensies begeven; toch zijn er velen die zelfgenoegzaam werden en niet verder zochten naar meer licht ... dit zijn de slapers. Sommigen hebben hard gewerkt om meer licht te doen ontwaken in hun geest en zij verblijven nu in de hogere dimensies van de geest, waar ze blijven leren en zich " voor bereiden " op het einde van deze cyclus. Enkelen hebben hun volle aandacht besteed aan hun voorbereiding en zij verblijven nu in de hoogste geestelijke dimensies waar ze diegenen blijven helpen die in de sferen onder hen zijn, met inbegrip van de aarde.

Als Sananda het heeft over her verdienen van ons paspoort voor deze verblijfplaats, spreekt hij van dimensies van het leven die verder liggen dan de aarde en de aan haar verwante geestelijke dimensies. Hij heeft het over de vrijheid binnen dimensies van het Leven die zich niet beperken tot welke planeet of geestelijke dimensie dan ook ... dimensies die geassocieerd worden met de hele schepping, waarin GEEN beperking is. Ik citeer Sananda:

...Wanneer het de mensheid ( als geheel ) gegeven is om voorbereid te zijn, zal de mens EEN zijn met het geheel van de verlichte Orde. Hij zal het voorrecht hebben te komen en gaan tussen werelden, en zijnde een van hen zal hij zonder enige soort beperking zijn. Hij zal zich bewust zijn van de hele schepping, net als wij van de ........ Hij zal zijn zoals de Vader hem heeft geschapen ... want dit is zijn erfenis.

einde fragment

Wij op aarde zijn slechts geesten van al deze dimensies, op dit moment geïncarneerd voor een korte periode. Besef ook dat wanneer iemand het vlees verlaat hij niet zonder meer naar de hogere dimensies van het leven gaat ... men gaat terug naar de geestelijke dimensies die de aarde omringen, binnen welke men zijn voorbereiding voortzet.

Als Sananda het heeft over de voltooiing van deze cyclus, heeft hij het niet over de aarde, maar over de voltooiing van hen die zie bevinden in de geestelijke dimensies van de aarde, want hij heeft het over de mensheid als een geheel. Wanneer de cyclus eindigt en de deuren van de hemel uiteindelijk open gaan zal de mens van de aarde , ALS GEHEEL, naar voren gaan, ieder naar eigen keuze. Want Sananda zei: ... En dit is de laatste keer dat ik mijn licht laat afdalen om de slapers en de slomen van dienst te zijn. Het is Afgelopen! Het is Voorbij! Ik zal terugkeren naar mijn Vader, en zij die de keuze maken om mij te volgen zullen met mij naar de Vader terug gaan. Zij zullen gaan waar ik ga ... en zullen zijn zoals ik ben, vrij en zonder schuldgevoel of onvolkomenheid, want zij zullen bereid zijn om de plaats binnen te treden waar ik BEN.
... En het boek ( van de aarde ) zal worden gesloten, want ik zal voltooid zijn, ik zal mijn aandeel geleverd hebben en ik zal vertrekken. Daarna zal iemand anders mijn plaats innemen, mijn " kantoor " , en hij zal zijn bijdrage leveren ( in het begeleiden van de voortdurende voortgang van hen die weigeren bewust te worden ), net als ik mijn bijdrage leverde.

einde fragment


De Orde van de Mens

In deze wil ik graag het gedeelte van nieuwsbrief 71 betreffende de " Orde van de Mens " in herinnering brengen. Realiseer je dat de mens op aarde, met inbegrip van allen in de spirituele dimensies, slechts een klein gedeelte is van de " Orde van de Mens ". Wij zijn dat gedeelte dat van de Vader afgewend werd door de Zoon genaamd Lucifer. De ( Engelse ) term 'hu-man' heeft alleen betrekking op het gedeelte van de Mens die door de beperkingen van het vlees gebonden werd. Het grootste gedeelte van de Mens wendde zich niet af van de Vader, maar bleef in de Verlichte Orde, waarvoor de mens ook geschapen was. Dit zijn onze Oudere Broeders die ons in de gaten hebben gehouden en ons door onze lange cyclus van vergeetachtigheid geloodst hebben. Ze hebben op de voltooiing van deze cyclus gewacht, zodat ze ons weer opnieuw mochten herinneren aan ons ware thuis dat we vergeten zijn. Dit is " onze Herinnering " die weer hersteld zal worden ... dit is onze " Erfenis " die we verbeurd hebben, die we vergeten zijn ... onze erfenis nagelaten door de Vader, die we ook vergeten zijn. Dit is onze terugkeer naar de plek vanwaar we vertrokken zijn .. want wij zijn de Verloren Zoon die terugkeert naar huis.

Ze hebben ons verteld dat als de cyclus voltooid is en de aardMens vooruit gegaan is, de aarde naar een nieuwe plaats binnen de firmamenten zal gaan waar ze schoongemaakt zal worden van alle onzuiverheid die niet de wens van de Vader was maar welke de mens heeft gecreëerd. De aarde zal worden gereinigd en zal uiteindelijk de glanzende planeet worden die ze volgens de schepping ook hoort te zijn. Ik citeer de boodschap van Judy uit de laatste nieuwsbrief:

... Lang en intensief is de voorbereiding hier in deze regionen geweest op de gebeurtenissen die op aarde zullen plaats vinden, de effectuering van het plan dat al zo lang geleden werd gemaakt voor de vooruitgang van de aarde en voor de mensheid. Het is droevig dat deze voorbereiding op aarde niet met hetzelfde enthousiasme is aangepakt. Toch zal het gebrek aan voorbereiding het plan niet doen stilstaan of ook maar vertragen, want alles ontplooit zich op de juiste tijd in het koninkrijk van de Vader.

einde fragment

Lang geleden verwijderde zich de mens op aarde zich van zijn Bron, uit vrije wil; hij wendde zich van de Vader die hem had geschapen. De scheiding zoals we ze nu kennen hebben we zelf gecreëerd, en ons is deze cyclus gegeven zodat we de resultaten van onze eigenwijsheid zouden zien.

De Eerstgeboren Zoon van de Vader, die de wil van de vader in deze schepping voortbracht, heeft ons naar de dag geleid waarop de deur opnieuw geopend zal worden voor hen die hebben gekozen terug te keren naar de Eenheid met de Vader. Nu die dag aangebroken is, is hij gekomen om ons het Licht in zijn Eerste Helderheid te tonen, gelijk de Vader. Nu zijn er veel mensen op aarde die nog steeds niet bereid zijn hem te volgen, net zoals er velen zijn in de lagere dimensies die niet voorbereid zijn. Dit zijn onze broeders en zusters die het grotere licht achter hun leven nog niet zien. Er valt nog veel werk te doen in alle dimensies voordat deze cyclus voltooid is, want velen die nu nog slapen kunnen kiezen wakker te worden uit hun dromen en voorwaarts te gaan naar een bewust leven. Zij die in de hogere dimensies verblijven zullen allen wakker schudden die wensen te reageren ... en als we verklaren het Licht te kennen, dan moeten we ook bereid zijn dat Licht hier op aarde te belichamen, want zei Sananda niet het volgende:

... Heeft de Vader u niet heengestuurd zodat u hem op aarde kunt verheerlijken, net zoals hij u heeft verheerlijkt in de Hemelen? Ik zeg u, hij heeft geen andere handen en voeten op aarde dan zijn kinderen.

einde fragment

Jij en ik ZIJN de handen en voeten van de Vader op aarde ... wij ZIJN een uitdrukking van Zijn licht, en door ons zou hij kunnen werken als wij maar onze aandacht op hem zouden richten en het zouden TOESTAAN. Wij hebben het over licht, en we hebben het over Sananda, maar ondernemen we zelf pogingen om hem te helpen dat licht te verankeren en te verspreiden ... of blijven we rustig achterover leunen verwachten we dat hij het wel zal doen?

De Planeet Aarde

Te vaak denken we dat de aarde volledig verwijderd is van de lichtere dimensies van de geest, maar het is ons denken dat verwijderd is. De aarde IS de schepping van de Vader, en alleen in onze gedachten zien we onszelf als afgescheiden. Besef dat de aarde het centrum is van al deze spirituele dimensies, want het zijn slechts tijdelijke verblijfplaatsen voor de Mens op aarde. Deze spirituele dimensies werden gecreëerd om de aardmens te herbergen tijdens zijn langzame progressie door deze huidige cyclus, en als de cyclus voltooid is hebben ze aan hun doel beantwoord. Datgene wat in deze " etherische dimensies " bestaat is net zo tastbaar als de dingen op aarde, en ze zijn geschapen door de gedachten van hen die in elke dimensie verblijven ... de aarde wordt geschapen en in stand gehouden door de " Gedachten " van de Vader. De planeet aarde was de oorspronkelijke schepping van de Vader, en zal dat ook blijven totdat de Vader Zijn Gedachten terugtrekt.

De trilling op de aarde is dichter dan die van de geest, met als doel de expressie van het biologische leven zoals het in het begin bedoeld was uitgedrukt te worden. Kijk eens om je heen naar de diversiteit van het dierlijke leven ... de myriade van het plantenleven die de planeet in zulk een levenschenkende uitdrukking hult ... de grootse bergen, valleien en canyons, waar we bij het zien ervan onze adem inhouden ... de majestueuze uitgestrektheid van de blauwe oceanen die regen en leven geven aan de hele planeet ... dit alles is de schepping van de Vader. Alles werd geschapen om uitdrukking te geven aan de biologische schepping, zoals in het begin de bedoeling was. Herinner je de woorden: Het Koninkrijk van God ligt over de aarde uitgespreid, maar de mens heeft niet de ogen om het te zien. Toch ziet de mens op aarde deze dingen ... maar NIET als een uitdrukking van de Vader, geschapen om het leven omhoog te stuwen ... maar als dingen om voor eigen zelfzuchtig winstbejag te exploiteren. De mens in zijn originele schepping was bedoeld om te fungeren als beheerder van deze biologische schepping, maar in plaats daarvan is hij de uitbuiter van deze schepping geworden, hetgeen nu juist was wat Lucifer beoogde.

Realiseer je dat de Vader niets te maken heeft met het scheppen van de onrust en verwarring zoals de mens die waarneemt op aarde ... dat is alleen maar het gevolg van zijn eigen denken. De mens heeft vergeten waarom hij in eerste instantie is geschapen, want hij heeft de Vader vergeten die hem heeft gecreëerd. De mens op aarde definieert en drukt het leven alleen uit in overeenstemming met zijn eigen egoïstische verlangens; daarom is hij zijn ware eenheid met alle levende dingen vergeten.

Dit is het doel van deze cyclus op aarde. De mens op aarde wendde zich van de Vader, daarom is hij overgelaten aan zichzelf gedurende deze cyclus van duisternis die hijzelf heeft gecreëerd. Hij dient een grote les te leren, namelijk dat hij erachter kan komen dat hij alleen NIET voldoende is en zodoende opnieuw zijn ware eenheid met de Vader gaat zoeken. De aardmens heeft deze cyclus gekregen om deze les te leren of te verwerpen, zoals hij verkiest.

Sananda zei ons:

... Dit is de tijd van ziften en sorteren, van iedereen onderbrengen bij zijn eigen licht en klasse. Als ik het heb over de mens, zie ik een gedeelte dat zeer verdorven en slecht is ... dan zijn er die een klein beetje licht in zich dragen ... en er zijn er die bereid zijn met mij naar een groter licht te gaan waar ze vrede, volkomen vrede zullen vinden. Er bestaat een onfeilbare wet: " Zoals je voorbereid bent zo zul je ontvangen". Mijn woorden zijn geschreeuwd in elk land op aarde, elke generatie weer, zodat ze zich voor kunnen bereiden om de hele weg met me mee te gaan.

einde fragment


De Aardse Dimensie - De Plek van Toetsing

Als je de vele verslagen gelezen hebt van hen die zich bevinden in de lagere en middelste dimensies van de geest, is het je misschien opgevallen dat in hun geheugen alleen de geestelijke dimensies liggen opgeslagen waar ze net doorheen zijn gegaan en hun recente incarnatie op aarde. Dit komt omdat als iedere geest opnieuw incarneert hij zijn vorig geheugen verliest, en zodanig zijn waarde moet bewijzen in overeenstemming met zijn eigen ware aard. Doordat hij zijn vorig geheugen verliest, is elke geest tijdelijk bevrijd van de lasten van de schuld en het verdriet uit voorbije daden, vrij van zijn verbondenheid met het verleden, en zo begint elke nieuwe incarnatie met een schone lei ... waarop een ieder een compleet nieuw hoofdstuk van zijn leven kan schrijven, als hij dat zelf wil.

Besef ook dat ons geheugen niet voor eeuwig verloren is. Ik breng het gedeelte van nieuwsbrief 70 in herinnering betreffende het verschil tussen onze Ziel en onze geest. Dit is een belangrijk onderscheid, en het is de kwintessens als we de betekenis van " Ons Geheugen " willen bevatten. Hier volgt een fragment uit die nieuwsbrief:

... Gedurende alle incarnaties blijft de Ziel altijd onbevlekt, noch duisternis noch kwaad hebben er invloed op, want de Ziel is geschapen uit dezelfde substantie als het Leven zelf ... hij is puur Licht. Het is een levend onderdeel van de Bron, waar GEEN duisternis is. Het is alleen de " geest ", de zich ontwikkelende identiteit van de ziel die de belangrijkste van alle lessen moet komen leren ... dat Leven en Licht synoniem zijn. ... De Ziel is eeuwig, hij is constant door alle ervaringen die je hebt gehad heen. De Ziel bevat de herinnering aan elke ervaring die je ooit hebt gehad, in alle dimensies en in alle incarnaties vanaf je aanvangsmoment in de schepping als een levende ziel. Bij elke incarnatie verliezen we ons geheugen omdat de ziel niet incarneert - het is onze " geest ", onze ontwikkelende " identiteit " die met de lessen van het vlees worstelt. Binnen elke incarnatie bepalen je keuzen uit vrije wil of ze een toevoeging of achteruitgang betekenen voor de ontwikkeling van je " geest ", want de Ziel streeft altijd naar omhoog gerichte begeleiding, naar grotere perfectie, naar de dag wanneer alle sporen van duisternis door de geest aangenomen, worden gereinigd, wanneer de Ziel en de geest uiteindelijk als EEN samen kunnen gaan, een eeuwige uitdrukking van wat het vanaf het begin bedoeld was te zijn.

einde fragment

Maar al te vaak klagen wij over het feit dat we hier worstelen in het vlees, alsof de aarde een plaats van bestraffing zou zijn ... maar dat is ze niet, ze is een plaats van zelfonderzoek. Denk aan Sananda's woorden: " Wees produktief voor de Vader, want Hij heeft je toestemming gegeven om op aarde te zijn voor de voltooiing van dit tijdperk ... en dat is een privilege door de Vader aan jou gegeven. Sananda heeft eveneens gezegd: " De aarde is een school voor de goden ", want de aarde is de plek waar iedereen zich moet bewijzen. Of is het zo dat - ongeacht de dimensie waar we voorheen verblevne - onze eigen handelingen, gedachten, woorden en daden in elke incarnatie zegenen ons met meer licht, of ze bezwaren ons met meer duisternis - en we doen het allemaal zelf. In het begin zijn we allemaal geschapen in het licht ... we maken uit vrije wil de keuze terug te keren naar de Bron van dat licht, de Vader .... wij moeten de keuze maken naar dat licht terug te keren.

De Directe Weg naar Huis.

Als deze cyclus ten einde loopt, worden veel pogingen in het werk gesteld om ons te laten zien dat de grootsheid van het levensplan veel groter is dan het leven dat we aarde gekend hebben. Velen in de hogere dimensies zenden ons licht en begrip zodat de mens ooit weer zijn erfenis kan opeisen die hij zo lang geleden verbeurde.

Als we op zoek zijn naar de manier waarop we ons uit deze duisternis kunnen bevrijden, worden we geconfronteerd met een berg aan ogenschijnlijk spirituele informatie over vele Opgevaren Meesters, Ruimtebroeders, fotonengordels, Oude leringen, UFO's, aardlijnen, graancircels, piramiden, kristallen, veranderingen in de aarde, interpretaties van vorige levens, ruimteschepen, aard evacuaties, enz. ... enz. ... enz. ... Proberen we al deze dingen te begrijpen dan hebben we wel een heleboel informatie in ons hoofd, maar nog niet veel of helemaal geen kennis van het leven zelf en hebben we nog steeds een onuitsprekelijk verlangen in ons hart. Bestaat het ware spirituele bewustwordingsproces dan uit het vullen van onze geest met informatie ... of is het meer dan dat?

In de laatste nieuwsbrief hebben we de berichten van Judy kunnen lezen, die de overgang van de aardse dimensie naar de dimensies van de geest gemaakt heeft met alleen Sananda's woorden als gids. Zij had het over dingen die echt belangrijk zijn bij het maken van de overgang naar die heldere dimensies van de geest. Als we haar verslag lezen beseffen we dat geen van de boven genoemde dingen ook maar van het geringste belang waren bij de overgang. Dus dienen we ons af te vragen ... Wat is belangrijk? Waaraan moeten we hier op aarde aandacht schenken?

Uit haar verslag blijkt dat de volgende dingen echt van belang zijn: de liefde die ze in haar hart hield en haar voortdurende verlangen om terug te keren naar eenwording met de Vader. Ze vertelde ons dat tijdens de drie dagen durende overgang degene die de overgang maakt grotendeels de touwtjes in handen heeft, en daarom is het belangrijk dat je allereerst in je gedachten duidelijkheid hebt over je doel. Terwijl Judy de overgang maakte werd ze niet afgeleid door nutteloze informatie, vooroordelen of verwachtingen ... ze had reeds lang daarvoor al dergelijke futiliteiten overboord gezet. Ze werd alleen geleid door de liefde in haar hart voor de Vader en zijn groots plan, en ging vooruit in overeenstemming met Zijn wil en leiding. Ze steeg op naar de dimensies van licht en vreugde omdat ze geen andere verlangens meer in haar hart had. Ook voor ons geldt dat als we de ware weg naar huis zoeken, we slechts onze aandacht dienen te richten op dat ene dat centraal staat bij alle ware bewustwording ... een oprecht verlangen om naar de eenwording met de Vader terug te keren ... niet door informatie, maar door " bewustwordend " licht in onze eigen geest.

Als alle boven genoemde dingen ( aardlijnen, graancircels, piramides, fotonengordels, UFO's e.d. ) absoluut niet belangrijk zijn tijdens onze overgang van het vlees naar de geest, waarom noemen we ze dan " spiritueel " ... waarom denken we dan dat ze belangrijk zijn in onze spirituele bewustwording? Jij en ik zijn LEVENDE GEEST ... wij zijn LEVEND LICHT ... en datgene wat we zoeken bestaat al in ieder van ons. Het is niet informatie waar we gebrek aan hebben ... het is niet informatie betreffende dingen buiten onszelf die ons bewust maken ... Het is het licht dat we in onze eigen gedachten laten ontwaken ... en nog belangrijker, de Liefde die we in ons hart laten opbloeien voor de ENE die ons het leven dat we nu kennen gaf. We hoeven alleen maar onze eigen geest bewust te laten worden van datgene wat we al ZIJN.

De Weg van de Schepping

In de nieuwsbrieven 70 en 71 konden we de weg van Leven zelf volgen, vanaf de Bron van het leven zelf. We volgden de weg buitenom van de Bron van alle leven naar de Vader, de geest die de schepping voortbracht zoals we hem kennen. Van de Vader liep de weg weer verder naar de Eerstgeboren Zoon van de Vader, die nadat hij zijn erfenis helemaal had ontvangen, alleen nog maar de wil van de Vader manifesteerde binnen Zijn ( de Vader ) schepping. De Zoon, in navolging van de wil van zijn Vader, creëerde het universum van de materie ( werelden en sterrestelsels ) en tevens de Orde van de Mens die deze biologische schepping zou gaan beheren. Jammer genoeg werd een deel van de Orde van de Mens afgewend van het plan van de Vader door een andere Zoon, genaamd Lucifer, voordat de Mens zijn eigen ontwikkeling had voltooid. Ze wendden zich af van de Eenheid met de Vader, en streefden naar uitdrukking alleen voor het " ego ". En zo werd de Mens op aarde de uitbuiter van de schepping van de Vader in plaats van de beheerder van de biologische schepping op aarde. En vanwege deze zelf gekozen afscheiding van de Bron van alle licht, kwam hij terecht in een cyclus van duisternis die hij zelf had geschapen.

Eenvoudiger kan ik het niet beschrijven ... toch zijn dit slechts woorden die concepten beschrijven, en de waarheid is meer dan het geloven in een concept. Het herinneren van informatie betekent niet WETEN, het is nog steeds het herinneren van een concept. Om te WETEN moet je de moeite getroosten om voorbij woorden en concepten te gaan en je eigen geest bewust te maken van de Levende realiteit achter de woorden. Je dient eveneens je levende connectie bewust te maken, net als je eigen individuele uitdrukking van de Bron van het leven zelf.

Waar zijn we naar op zoek ... meer informatie of een hoger leven? Informatie bevrijdt ons niet, het is bewust worden van datgene wat we altijd al geweest zijn ... dat waarvoor we in het begin geschapen zijn. Diegenen die de Geschriften hebben gelezen zullen zich herinneren dat Sananda zei:
... En het is inderdaad verstandig aan de Vader te vragen of je mij mag ontvangen, want ik zal op geen enkele manier je eigen vrije wil beïnvloeden - en toch is het de wil van de Vader dat ik jullie uit de duisternis breng. Dit is voor hen die nog steeds niet de wijsheid geleerd hebben die er schuilt in de woorden " Vader, Uw wil zal gedaan worden in mij, via mij en door mij" , want hierin ligt de SLEUTEL tot de kluisters die jullie boeien zijn.

einde fragment

Waarom blijven wij denken dat dit niet voldoende is? Waarom laten wij ons verwarren door alle informatie aangeprezen door de mens, terwijl directe leiding door de Vader eenvoudig maar gevraagd hoeft te worden, en vervolgens slechts geluisterd hoeft te worden. Waarom blijven wij onze ogen in een andere richting dan de Vader wenden, op zoek naar " mystieke leringen " of " spirituele krachten " ... is het misschien omdat we nog steeds proberen de Vader te omzeilen en zelf grootse en glorieuze wezens willen worden? Waarom blijven we zoeken naar spirituele " dingen " buiten onszelf, wanneer alles dat we zoeken al in ons hart en geheugen ligt te wachten om bewust gemaakt te worden? Denk aan de woorden van Zuster Thedra in de laatste nieuwsbrief:

... Beminden: Waarom treuzelen? Waarom aarzelen? Wat weerhoudt jullie ervan om je helemaal over te geven aan de goddelijke wil van de Vader? Voelen jullie je te onwaardig om je als een van de Zijnen te beschouwen? ... Concentreer je op zijn Licht ... Houdt je aandacht op Hem gericht. Wil je naar Hem toe groeien dien je Hem jouw aandacht te schenken door Zijn Hand in ALLE dingen te zien. Slechts wanneer we onze aandacht van Hem terug trekken, al is het maar even, dan gaan we struikelend over de weg en worden we verblind door onze eigen verstrooidheid. Wend je altijd tot Hem voor advies en leiding, voor hulp en ondersteuning, waarbij je Hem voortdurend bedankt voor Zijn vele zegeningen. Het wordt steeds weer gezegd, maar hoevelen leven echt in Hem, en herinneren zich dat ten alle tijden.

einde fragment

Waarom zijn we op zoek naar spiritueel klinkende namen of titels; maken deze ons tot meer dan we ZIJN? Waarom zijn we op zoek naar oude wijsheid uit Atlantis of Lemurie, als de Vader, wiens licht ons ondersteunt, tot ons hart spreekt, hier en nu. Voor het geval je het nog niet opgemerkt had, die twee plaatsen vernietigden zichzelf ... was dat wijsheid? Waarom blijven we ons richten op het verleden als de Levende Aanwezigheid van de Vader hier en nu is? Je herinnert je misschien nog wel de terechtwijzing van Zuster Thedra in de laatste nieuwsbrief:

... Kijk niet achterom, want de antwoorden liggen niet in ervaringen uit het verleden. Het antwoord op elk probleem in het leven is op dit moment beschikbaar. Vraag ... en LUISTER dan naar het antwoord. Luister aandachtig en je zult dat stemmetje duidelijk maar oh zo vriendelijk de waarheid en wijsheid horen spreken. Je innerlijk WETEN zal dat wat Waarheid is bevestigen, en je zult geen reden tot twijfel hebben. Bied jezelf aan aan de Vader in nederige overgave en vraag dat Zijn wil geschiede ... laat het dan rusten. STA TOE dat het gebeurt.
... Maar wat voor zin heeft het te vragen als men geen ruimte laat voor het antwoord, voor het ontvangen, voor leiding? Wacht in de stilte van je hart met kalmte en zekerheid, luister aandachtig met je innerlijke oor ... je hele wezen alert, bewust en voorbereid. Maar ik zeg je ook: wees niet passief in je overgave ... wees bewust, aandachtig en stabiel - overgave betekent niet zweverig. Het is een activiteit waarbij veel werk verzet moet worden, waarbij veel geduld en discipline vereist is. Luisteren is bijna een verloren gegane kunst geworden in deze rumoerige hectische tijden. ... Wees gezegend deze dag als je verder gaat in het volle vertrouwen dat alle kennis in je ligt. Leg je hand in de hand van de Heer uw God, en vertrouw op zijn goddelijke leiding.
Ik ben jullie zuster, Thedra.

***********

Om ons te herinneren aan dat Ene Ware Licht achter alle leven heeft de Vader iemand gezonden die dat Licht IS. Hij heeft zijn Eerstgeboren Zoon gezonden, die Licht IS in zijn Eerste Helderheid, net als de Vader, want er is slechts EEN lichtbron. Als je de Zoon kent ken je de Vader ... want de Vader en de Zoon zijn EEN, net als de Vader en de Bron Een zijn. Zij zijn het Licht van de Bron, in zijn Eerste Helderheid ... Een Bron ... Een Licht ... Een Leven.


Terug naar Menu