MKULTRA: CIA Mind Control

By Jon Elliston, Dossier Editor
pscpdocs@aol.com

Vertaald door Kayme


MKULTRA is één van de meest verontrustende geregistreerde
voorbeelden van misbruik door de geheime dienst

 
 

 


Voor veel Amerikanen waren de jaren 50 een leerzaam decennium.

In de amerkaanse geschiedenisboeken wordt deze periode meestal afgeschilderd als een gezapige, ordelijke periode, voornamelijk gezien in het licht van de sociale omwentelingen die in de jaren 60 volgden.
Maar voor de CIA waren de "ik hou van Ike" jaren beladen met avontuur en aktie, veel hiervan voltrokken buiten het publiekelijk oog.
Weinig programma's werden met meer geheimzinnigheid verscholen dan de mind controle experimenten van het agenschap, samengevat onder de codenaam MKULTRA.

Bezorgd om de geruchten van de communisische hersenspoelingen van de POW's gedurende de Koreaanse oorlog, gaf de CIA direkteur Allen Dulles toestemming voor het MKULTRA programma, wat later berucht zou worden vanwege de ongewone en soms onmenselijke testen die de CIA financierden.

Bij het herzien van de experimenten vijf jaar later schreef een CIA toehoorder met kennis over de geheimhouding: "Er moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden, niet alleen om de operaties te beschermen tegen blootstelling aan vijandige machten, maar ook om deze activiteiten voor het algemene Amerikaanse publiek te verbergen. De wetenschap dat de geheime dienst betrokken is bij onetische en illigale activiteiten zou een serieuze weerklank in politieke en diplomatieke kringen tot gevolg hebben."

Hoewel veel van de, aan MKULTRA gerelateerde documenten in 1972 door de CIA vernietigd werden, haalden sommige, aan het project gerelateerde raporten de buitenwereld, en het werk van geschiedschrijvers, onderzoekende verslaggevers, en verscheidene congres commite's hebben geresulteerd in de vrijlating van genoeg informatie om van MKULTRA één van de meest verontrustende voorbeelden van geregistreerd masaal inlichtingenmisbruik te maken.
Zoals de schrijver Mark Zepezauer het stelt, "de overgebleven geschiedenis is onsmakelijk genoeg."

Het meest beruchte experiment van de MKULTRA experimenten waren de CIA's baanbrekende studie van de drug, die later de hoofden van miljoenen zou vullen: LSD.
De CIA was geïntrigeerd door deze drug, en koesterde de hoop dat LSD of een gelijkwaardige drug gebruikt zou kunnen worden om clandestien gekozen buitenlandse leiders te disorenteren en misleiden. (De geheime dienst zou verscheidene overeenkomstige plannen hebben in zijn jacht op de Cubaanse leider Fidel Castro, die ze in een drugs-bewogen apatie of tirade wilden krijgen tijdens een publieke of live-radio toespraak.)

LSD werd ook gezien als een manier om de tongen los te maken bij CIA ondervragingen.

In zijn grondige boek over MKULTRA en soortgelijke projecten, The Search for the "Manchurian Candidate,", vermeldt John Marks dat de meeste CIA onderzoekers zelf LSD uitprobeerden.
In feite was een vroeg stadium van de experimenten waarschijnlijk het decor van de eerste LSD trip in de Verenigde Staten - - uitegvoerd door niemand minder dan een moedige CIA man!

Het feit dat deze experimenten plaats vonden was op zich al opmerkelijk, maar het verhaal van de CIA's LSD trips benadert het ongeloofwaardige bizarre als je kijkt naar de mensen die er bij betrokken waren.

In zijn recente geschiedschrijving over de eerdere prestaties van de CIA, The Very Best Men,beschrijft Sidney Gottlieb de wetenschapper die het MKULTRA project leidde. "Zijn geboorte met een horrelvoet en een stotter, compenseerde hij door een bedreven volksdanser te worden en een Ph.D. van Cal Tech te verwerven.
Als een plezierige man die met zijn vrouw op een boerderij leefde, dronk Gottlieb alleen geitenmelk en kweekte kertbomen, die hij verkocht op een standplaats aan de weg. "Als hij niet bezig was op de boerderij, diende dr. Gottlieb met LSD-toegevoegde drankjes aan proefpersonen toe, hun reakties beoordelend en zoekend naar kwaliteiten van de drug waar de CIA's geheime acties profijt van zouden hebben.

De CIA's LSD experimenten werden uitgevoer op vele onwetende proefpersonen, meestal gevangenen of klanten van bordelen die door de CIA opgezet en gerund werden, en die twee-weg spiegels hadden aangebracht in de establisementen, waardoor observaties van het effect van de drugs mogelijk werden gemaakt (deze studies werden "Operatie Middernacht Climax genoemd).

Sommige van de MKULTRA proefpersonen, die op de hoogte gesteld werden, ondergingen nog onmenselijkere behandelingen tijdens een experiment in Kentucky, zeven vrijwilligers kregen 77 opeenvolgende dagen LSD toegediend.

Een van de experimenten bleek waarschijnlijk fataal te zijn

Op 19 November 1953 werd Frank Olson, een wetenschapper van het leger en tevens specialist op het gebied van bacteriologische oorlogvoering, een stevige dosis LSD in zijn drankje toegediend.Toen, na acht dagen rondgestrompeld te hebben op een manier die toeschouwers omschreven als een paranoïde, depressieve staat, sprong Olson door zijn hotelraam in New York en viel tien verdiepingen naar beneden, zijn dood tegemoed.

De Geheime dienst werkte zijn aandeel in het overlijden van Olson weg, en er zouden 22 jaren voorbijgaan, voordat zijn familie op de hoogte zou komen van de gebeurtenissen die tot zijn dood leidden.
Toen de CIA's LSD exploitaite in het midden van de jaren 70 bekend werden gemaakt, kreeg de geheime dienst te maken met heftige kritiek. Eén lid van de senaat zei het op deze manier:


"Vanaf het begin in de vroege vijftiger jaren, tot zijn beëindiging in 1963 toonde het programma van heimelijke toediening van LSD aan onwetende niet-vrijwillige proefpersonen een falen van de leiding van de CIA om adequate aandacht te schenken aan de rechten van de individuen en te voorzien in een effectieve begeleiding van CIA werknemers. Hoewel bekend was dat de testen gevaarlijk waren werden de levens van de proefpersonen in gevaar gebracht en genegeerd... Hoewel het duidelijk was dat de wetten van de Verenigde Staten geweld aangedaan werden, gingen de testen door."

Ofschoon het meest prominente aspect van MKULTRA dat ter discusse werd gesteld het CIA's LSD werk was, omvatte het programma vele andere ongewone onderzoeken dieverband hielden met de kennis van mind controle.
CIA onderzoekers drongen door tot de potentie van talrijke parapsychologische fenomenen, inclusief hypnose, telepatie, voorschouwen, fotokinese en "Schouwen op afstand".
Deze studies werden niet louter uitgevoerd om de CIA's wetenschappelijke nieuwsgierigheid te bevredigen - - de geheime dienst zocht naar wapens die de Verenigde Staten de bovenhand gaven in de strijd om de geest.
Vanuit dat standpunt stopte de Diesnt miljoenen dollars in studies die letterlijk dozijnen van methodes onderzochten om de mind te beïnvloeden en controleren.
Een MKULTRA document uit 1950 geeft een indicatie van de grootte en omvang van de poing, het memo verwijst naar de studie van een assortiment van mind-veranderende substanties die :

 • "het onlogisch denken en impulsiviteit zou brengen tot het punt waarbij de ontvanger publiekelijk in discrediet zou worden gebracht"

 • "de efficiëntie van de geestesgesteldheid en waarneming zou doen toenemen"

 • "het verdovende effect van alcohol zou doen voorkomen of neutraliseren"

 • "het verdovende effect van alcohol zou bevorderen"

 • "tekenen en symptomen van bekende ziekten in een omkeerbare manier maken, zo dat ze gebruikt zouden kunnen worden voor voorwending van de ziekte"

 • "de indicatie van hypnose makelijker weergeven of anders zijn bruikbaarheid doen toenemen"

 • "de mogelijkheid van individuen doen toenemen om ontberingen, martelingen en dwang tijdens ondervragingen en zogenaamde hersenspoelingen te doorstaan"

 • "vergeetachtigheid voor gebeurtenissen voorafgaand en tijdens hun gebruik te produceren"

 • "shock en verwarring produceren over uitgebreide periodes van tijd en heimelijke gebruiken"

 • "psychische onbekwaam als verlamming van de benen, acute bloedarmoede enz. produceren."

 • "pure euforie produceert zonder daaropvolgende teleurstelling"

 • "de persoonlijkheidsstructuur verandert op zo'n manier dat de tendens van de ontvanger om afhankelijk te worden van een ander versterkt wordt"

 • "mentale verwarring veroorzaakt van het type dat het individu het moeilijk vindt om onder zijn invloed een verzinsel vol te houden tijdens ondervraging"

 • "de ambitie en algemene werk efficiëntie van iemand verlaagt als het in onnaspeurbare hoeveelheden toegediend wordt"

 • "zwakte of vervorming van het zicht of gehoor bevordert, bij voorkeur zonder blijvende effecten"

  Een aantal van MKULTRA's doelen werden gerealiseerd, maar het uitvoeren van deze experimenten zorgden er voor dat veel critici van de CIA betoogden dat, succesvol of niet, de CIA's wetenschappers niet aan de deur van de waarneming zouden moeten sleutelen.


  Dossier: Paranormal Government
  The ParaStore: Books, Videos, Zines & More
  Message board: Share your views!

 
 
Terug naar Menu