E-mail bericht


Van "Jean Michel" (een Franse Journalist)

 
 

 

Beste mensen,

De onderdrukking in Frankrijk, tegen de New Age, alternatieve en holistische mensen (inclusief natuurlijke geneeskunde, oriëntaalse geneeskunde, kruiden en homeopathie) begon in 1995. Sindsdien zijn met een systeem van aanklagen, die gelijk staat aan het systeem dat tijdens de bezetting van Nazi-Duitsland in Frankrijk heerste, tijdens de tweede wereldoorlog, duizenden Fransen onderzocht, en hun files liggen 'klaar' bij de politie en gerechtsstructuren. Franse inwoners zijn door de politie gevraagd om hun buren, en zelfs hun familieleden, aan te klagen als ze 'subversieve(=ondergronds ontwrichtend) activiteiten' waarnamen, zoals;

* het maken van nieuwe vrienden * veel telefoontjes krijgen * naar bijeenkomsten gaan * veel boeken lezen * thuis wierrook branden * thuis mediteren * eetgewoonten veranderen = vegetariër worden* niet meer naar de TV kijken....
Er was een wet nodig om al deze mensen, die een bedreiging vormen voor de gemeenschap, te vervolgen en ze nieuwe ketters te kunnen noemen. Dit wetsontwerp was al enige tijd aan de gang en is nu een dwingende wet geworden. Zie onder.

Nu kunnen de Fransen, die dit subversieve gedrag vertonen, 3 jaar gevangenisstraf en zeer hoge boetes krijgen, terwijl hun groepen ontbonden zullen worden onder de noemer "criminele activiteiten".

Nogmaals, als je denkt dat dit in andere landen, zoals "Het land van de vrijheid" nooit zal gebeuren, nou, overdenk het nog maar eens. We zitten niet langer in Disneyland....De komende dagen zullen aantonen hoeveel patriotten er over zijn gebleven in "het thuis van de braven"...

De "Vrije Pers" is opgeheven in Frankrijk. In Amerika zijn vandaag de dag niet meer dan 8 stichtingen/maatschappijen eigenaar van alle media, van radio/TV kanalen tot aan magazines en kranten. Dezelfde multinationals zijn eigenaar van olie maatschappijen, chemische maatschappijen, laboratoria, alles...wereldwijd...

Er is bevestigd dat de schandelijke wet van "uitzondering" in Frankrijk op 30 mei is aangenomen door de Franse Kamer.

Het enige redmiddel is nu een claim leggen bij de "Conseil Constitutionel" (Constitutie Vergadering) dat zal aantonen dat de wet niet-grondwettelijk is, en een claim op Europese mensenrechtenorganisaties te doen. Deze procedures hebben in het verleden weinig uitgehaald....
Het About/Picard wetsvoorstel is nu een FRANSE WET.

Frankrijk is nu een officiële dictatoriale staat, die het leven en geloof van zijn inwoners kan beheersen. Aangezien het nu een WET is, kan - en zal - het gebruikt worden om de 172 geregistreerde spirituele groeperingen, die op de zwarte lijst staan van de Kamer, en vele duizenden Fransen die onderzocht zijn sinds het begin van de onderdrukking van spirituele, vrij denkende, alternatieve en holistische mensen in 1995 aangeklaagd worden.

Noot: Indiaanse sprekers zoals Wallace Black Elk (een van de pioniers van de Amerikaanse Indiaanse beweging) voorspellen al sinds een jaar of twee in hun lezingen dat Amerika hetzelfde zal overkomen......
(video verkrijgbaar op cptnlyur@wnclink.com)
Dus wat er in Frankrijk gebeurt, zou simpelweg een test kunnen zijn voor
Europa en de rest van de wereld, aangezien de "heersers van de planeet" niet begrenst zijn tot een speciaal land.

From: "Jean Michel" cptnlyur@wnclink.com

Meer informatie is te zien op de Engelstalige site van Freedom For France.
http://groups.yahoo.com/group/FreedomForFrance


Bovenstaand mailtje ontvingen wij in het engels. Het is een email, zoals die rondgestuurd wordt aan de mensen die zich opgegeven hebben bij de'Freedom For France' beweging. Wij hebben het voor uw gemak vertaald, maar als u liever de originele (engelstalige) tekst wilt lezen, kan dat natuurlijk ook.

 
 

Terug naar Menu