Waar rook is, is vuur

‘ Elk verzet tegen de nieuwe wereldorde is zinloos’


 

 
 

De Bilderberg-conferentie, die dit weekeinde in Istanbul wordt gehouden, is al jaren onderwerp van samenzweringstheorieen over een Nieuwe Wereldorde. Aan Nederlandse complotdenkers op internet geen gebrek. Maar over de grens vinden hun ideeen gretiger aftrek dan in eigen land.


HENK SCHUTTEN


Robin de Ruiter (56) is een van de meest vertaalde Nederlandse auteurs. Zijn boeken verschenen in meer dan veertig landen. Vooral in Latijns-Amerikaanse landen is zijn werk populair. In eigen land daarentegen is de belangstelling voor zijn boeken altijd mondjesmaat gebleven. Journalisten lopen met een boog om hem heen. Voor zijn met de Frontier Award 2005 bekroonde boek De verborgen macht achter de aanslagen van 11 september lukte het hem hier niet eens een Nederlandse uitgever te vinden.
De Ruiter publiceert al sinds de jaren tachtig, maar met de komst van internet heeft de verspreiding van zijn gedachtengoed een grote vlucht genomen. Hij groeide op in Spanje, waar hij in opdracht van een katholieke organisatie een boek over Jehovah’s getuigen schreef. “Tijdens dat onderzoek ging een wereld voor me open. In de loop der jaren heb ik een netwerk van contacten opgebouwd. Onder andere speelden politici en journalisten me informatie toe.Voor mijn boek over 11 september kreeg ik via twee CIA-agenten toegang tot geheime documenten.”

De Ruiter is ervan overtuigd dat duivelaanbidders bezig zijn de wereldmacht over te nemen. “Zolang roemruchte dynastieën als de Rothschilds, Warburgs, Rockefellers en de Kennedy’s de duivel als hun god beschouwen en geloven dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan,” aldus De Ruiter. De auteur vindt het geen probleem om voor complotdenker te worden uitgemaakt: “Complotten bestaan. Dat heeft de geschiedenis wel aangetoond.”

Dat theorieen over samenzweringen in Nederland doorgaans belachelijk worden gemaakt, beschouwt de Amsterdamse reïncarnatietherapeut Albert Toby als een teken van zwakte; “Want op basis van argumenten, durven wij elke discussie aan.”
Toby was een van de drijvende krachten achter de website Ditkannietwaarzijn.nl. Enkele maanden geleden werd besloten de site uit de lucht te halen. Over de reden doet Toby geheimzinnig. “Laten we het erop houden dat we niet in een vrij land leven en dat wij daarover mee kunnen praten. Of we zijn bedreigd? We zijn gestopt - daar laat ik het bij. Sommige mensen bleken zeer goed op de hoogte van onze activiteiten. Nee, dat waren geen particulieren.” Dat de mede door hem opgerichte Partij voor de Waarheid vorig jaar niet mee mocht doen aan de verkiezingen, was evenmin toeval, denkt Toby. “Alles draait om centralisatie van de macht. De burger komt steeds meer buitenspel te staan. Bodyscans op Schiphol, camera’s op straat, iedereen vindt het tegenwoordig vanzelfsprekend.”

Net als De Ruiter is Toby ervan overtuigd dat de aanslagen op 11 september doorgestoken kaart waren. Die aanslagen hebben veel mensen de ogen geopend, denkt Toby. Dat blijkt volgens hem ook het succes van de discussiewebsite Zapruder.nl. De meeste complotdenkers hebben hun vertrouwen verloren in de reguliere media. Zo vraagt De Ruiter zich af waarom geen enkele krant onderzoek heeft verricht naar de werkelijke oorzaak van de huidige klimaatveranderingen.

“Ik weet dat de Verenigde Staten al vijftien jaar bezig zijn met een geheim project in Alaska, waarbij men de bovenste laag van de ionosfeer bestraalt met enorme elektrische ladingen tot honderd miljard watt. Hierdoor worden de natuurlijke luchtstromingen verplaatst. De huidige klimaatveranderingen zijn geen gevolg van de opwarming van de aarde, maar worden veroorzaakt door experimenten waarmee de grootmachten het klimaat willen beheersen.”

Nieuwe boeken zullen er voorlopig niet meer van hem verschijnen. De Ruiter gooit het bijltje erbij neer en gaat zich definitief in Ecuador vestigen. “Ik heb mijn boodschap uitgedragen. Dat moet voldoende zijn. Elk verzet tegen de nieuwe wereldorde is zinloos. We gaan donkere tijden tegemoet.” In Nederland en België verschenen vijf boeken welke verkrijgbaar zijn bij de boekhandel.

Commentaar MUFOOZ;

Vreemd bovenstaande alinea, daar Robin juist met vuur bezig is aan zijn nieuwe boek.

In zijn eigen woorden;" Het is belangrijk te weten dat - net als het Protocollenboek - ook het Bloedlijnenboek als voorloper/voorbereiding van de definitieve uitgave is gedacht. Nu kan ik eindelijk het ultieme "bloedlijnenboek' gaan schrijven. Hierin kan ik thans vrij citeren uit de Protocollen zonder te worden aangeklaagd voor antisemiet. Waar het in wezen om gaat is de inhoud van de Protocollen. De eerste vier boeken waren eigenlijk een inleiding tot het werkelijke boek. Het nieuwe bloedlijnen verschijnt eind dit jaar, samen met een Engelse editie"

kader:
De Bilderbergconferentie, genoemd naar de eerste bijeenkomst in 1954 in het Oosterbeekse hotel Bilderberg, is jarenlang door complotdenkers in verband gebracht met een geheime wereldregering. Maar de laatste jaren lekte de gastenlijsten en notulen steeds vaker uit - zo behoren dit weekeinde Neelie Kroes en Jaap de Hoop-Scheffer tot de genodigden en daarmee lijkt de Bilderberg-samenzweringstheorie zijn beste tijd te hebben gehad.

Commentaar MUFOOZ;

Sinds wanneer is de deelname van Neelie Kroes en Jaap de Hoop-Scheffer een garantie dat er géén bilderberg-samenzwering bestaat?
Het geeft juist te denken dat in ieder geval de Hoop-Scheffer, onlangs logeerde bij President Busch! Uit het verleden weten we dat na dit soort gebeurtenissen, de betreffende personen opgenomen zijn in de exclusieve club van de Illuminatie!

Toch neemt het geloof nauwelijks af in sinistere krachten die achter de schermen aan een Nieuwe Wereldorde werken.

Commentaar MUFOOZ;

Wat raar, vreemd he?

Zo maakt de website van het Project for the Exposure of Hidden Institutions gewag van een een nieuwe geheimzinnige organisatie, die Le Cercle wordt genoemd. Een centrale rol is daarin weggelegd voor Otto van Habsburg, de zoon van de laatste Oostenrijkse keizer Karel I. Le Cercle is volgens de website een ‘geheimzinnige, met privékapitaal gefinancierde, transnationale denktank’, die om de twee jaar bijeenkomt. Die vergaderingen worden bijgewoond door politici, diplomaten, bankiers duistere zakenlieden, olie-experts, mediamagnaten, uitgevers, hoge militairen en inlichtingendiensten.” Veel leden zijn afkomst uit oude aristocratische families of hebben banden met het Vaticaan. En ze zijn strenggelovig. Want Le Cercle streeft naar een nieuw Heilig Rooms Rijk.


Maker van de Engelstalige website, die voor een groot deel uit voetnoten bestaat, is de Nederlander Joël van der Reijden. Desgevraagd laat hij per mail weten dat hij geen behoefte heeft zijn ideeën telefonisch toe te lichten; “Wie geïnteresseerd is zal het vinden.” Duidelijk is dat Van der Reijden zich heeft laten inspireren door David Icke, voormalige Britse profvoetballer en BBC-sportverslaggever. Maar waar Van der Reijden waarschuwt voor een ultraconservatief katholiek complot, komt het gevaar volgens Icke uit de hoek van van vrijmetselaars, jezuïeten en internationale bankiers die bezig zijn van mensen gehoorzame robots te maken die via geïmplanteerde microchips kunnen worden bestuurd. Dat hierbij een sleutelrol is weggelegd voor buitenaardse reptielwezens die in een handomdraai een menselijke gedaante kunnen aannemen, doet veel complotdenkers afhaken. Ook voor de Amsterdamse reincarnatietherapeut Albert Toby gaan Icke’s hagedismensen ‘tien bruggen te ver’. Maar toch vindt Toby dat Icke veel zinnigs te melden heeft: “Veel van wat Icke heeft voorspeld is uitgekomen”.

Commentaar MUFOOZ;

Persoonlijk heb ik het ook niet zo op die Hagedisseen, maar het is natuurlijk wel zo dat je echt wel zelf kennis moet nemen van de onderhavige literatuur, en vooral waarop dit allemaal gebaseerd is. Als je alleen maar leest wat je uitkomt, of bevalt, kun je toch moeilijk op onbevooroordeelde wijze tot een conclusie komen.

Slotcommentaar MUFOOZ;

Is het niet erg vreemd dat ondanks alle 'goede' bedoelingen en inzet van al die leiders, multinationals en bankiers en de milliarden die daarvoor uitgetrokken worden, de wereld er enkel beroerder aan toe is, dat er steeds meer oorlogen zijn, de armoede steeds groter, het verschil tussen rijk en arm steeds blijft groeien, dat we voorts het verschijnsel "Voedselbank" kunnen en dat alle verworvenheden van de arbeiders-bonden afgenomen zijn en dat de 'Total Control' bijna volledig is?

We gaan geen donkere tijden tegemoet, we zitten er al midden in! Blijkbaar wennen onze ogen aan de duisternis.

Het geheim van alles is dat als je een kikker in kokend water gooit, dat ie er onmiddelijk uitspringt.
Maar als 'm in lekker koel water zet en dat langzaamaan opwarmt, blijft doodgemoedereerd zitten, totdat ie werkelijk gaar is gekookt!

En geloof me, dat geheim kennen de verborgen leiders al eeuwen!

 
 

Bron: Het Parool

Terug