Het verhaal van Kathleen
Vertaald door Kayme

Hieronder volgt het commentaar van Kathleen Sullivan op het ingezonden artikel over Mark Phillips,
ingeleid door een brief van Eleanor White. 
raven1@mail.nas.net
7-22-00

 
 


Dit is in het belang van de vele nieuwe correspondenten vanuit de electronische mind wapens samenleving, die niet volledig begrijpen dat er nog een tweede, grote groep regerings proefpersonen, in de spreektaal MK-Ultra overlevenden genoemd, die slachtoffer waren van de wettelijke/drugs/kindermisbruik/rituele misbruik experimenten die gedaan werden vanaf de jaren 50 tot in de jaren 70.
 
Katherine Sullivan heeft me gevraagd dit op te sturen, en ik wil de nieuwe correspondenten laten weten dat haar bekendmaking ons een kijk geven op de "keerzijde" van dat wat we doormaken.
 
Deze lui hebben hun gevangenneming en direkte misbruik beëindigd, maar waar Katherine over praat is dat de MK-Ultra organisatie nog steeds daders rond heeft lopen, die deze overlevenden slinks in discrediet willen brengen. Ze "weten te veel".
 
De hersenen van MK-Ultra overlevenden zijn gevuld met hypnotische "triggers" (programmeringen) en de daders waar Katherine over spreekt doen hun voordeel met hun verzwakte mentale staat (GEEN mentale ziekte, eerder jaren van hypnotische programmering en martelingen) om er voor te zorgen dat datgene wat ze weten achtergehouden wordt.
 
Als je wilt lezen hoe hun ervaringen zijn geweest, kun je de site van ACHES-MC bezoeken.
 
Onderaan staat Katherine's eigen Site,echter, haar site is niet bedoeld om achtergronden van MK-Ultra te geven, maar eerder om MK-Ultra overlevenden te helpen om hun jaren van hypnose van zich af te schudden en hun levens weer "samen te rapen". Kaherine heeft gul een "EM sectie" in haar herdenkingstuin ingeruimd ter herinnering aan onze kwelling.
 
In feite hebben wij, electronische-mind-wapen-slachtoffers een "MK-Ultra erfenis", en de ervaringen van deze overlevenden zijn KRACHTIGE ondersteuningen om het publiek te overtuigen dat er werkelijk zulke gemene daders ZIJN in iedere regering.
 
Eleanor
 
Hieronder volgt Katherine's kijk op MK-Ultra overleving.
 
 
Comment
 
From Katherine Sullivan: katydid@mail.cdc.net
7-22-00
 
Ik ben de vrouw die door Brice Taylor genoemd werd als waartegen Mark Phillips gelogen heeft en nog meer.
 
Ze vroeg me ongeveer vier jaar geleden om haar te steunen in de psychische confrontatie met Mark op een conferentie waar hij en David Icke en Cathy samen gepresenteerd werden, in Atlanta. Ik belde Icke's mensen een week voor die conferentie om hem te laten weten wat Mark mij en Brice had aangedaan en dat hij een bedrieger en heel gevaarlijk was. Het telefoontje liet ik vervolgen door een spoed postpakketje, wat voldoende informatie bevatte om aan te tonen dat Mark gevaarlijk was voor overlevenden. Icke heeft mijn informatie nooit bevestigd.
 
De nacht voor dat de conferentie begon, verdween Brice van het toneel nadat ze me geïnformeerd had dat "Jezus" haar vertelde dat het niet de juiste tijd was voor haar om Mark te confronteren, waardoor ik er alleen voor stond. (Als Christen, was ik daardoor een beetje verward. Als "Jezus" haar verteld had om mij te benaderen om haar te ondersteunen bij de confrontatie van Mark, waarom zou "Jezus" zich dan in hemelsnaam bedenken en haar vertellen om NIET te gaan? Beweren dat je opdrachten krijgt van Jezus en de Heilige Geest, kan iemand zeker helpen om de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen gedrag en besluiten te ontlopen.)
 
De tweede dag van de conferentie, probeerde ik David in de gang alleen te spreken te krijgen. Hij leek vrij schaapachtig, herkende duidelijk wie ik was (het zat me dwars...hij kwam me ZO verschrikkelijk bekend voor vanuit mijn geheime verleden), boog zijn hoofd en liep snel de andere kant op. Hij was duidelijk vrij intiem met Mark en Cathy, gedurende de gehele conferentie en ik verbleekte en werd lichamelijk onwel op zeker een moment dat Cathy zachtjes met David's haar speelde en hij naar haar opkeek, stralend als een minnaar. Geen goed teken.
 
Dus nu ben ik tamelijk geamuseerd dat Icke, die klinkklare onzinnige "hagedis mannen" beeldherinneringen versterkte in de geesten van hooggeplaatste MC overlevenden, om hen bij het publiek in discrediet te brengen, nu plotseling behulpzaam is bij het ontmaskeren van Mark. Ik heb dit gedrag vaker gezien. In dit geval, keren voormalige zakenpartners (Gunderson, Icke, Phillips en Bowart/Kirby) zich tegen één van hun eigen mensen, NADAT het duidelijk is dat hun partners zich niet zullen gedragen en niet zullen zwijgen over zijn activiteiten. De anderen hadden jaren van waarschuwingen van de slachtoffers, om er uit te stappen en hem aan de kaak te stellen.
 
Zoals ik het zie, werd Mark teveel een blok aan hun been. Dit gedrag bij Mark's vrienden en partners is niet anders als wanneer kinderen zich tot de politie en de media wenden over een groep criminele sekteleden die hen jarenlang ritueel getraumatiseerd en verkracht hebben. De sekteleden leveren één van hun eigen mensen uit zodat de politie en het wetssysteem er openlijk een hoop drukte over kunnen maken en ze in de gevangenis kunnen gooien, terwijl de anderen verder gaan met het uitvoeren van hun vuile werk, net als daarvoor, nooit legaal benoemd.
 
In de MC overlevenden gemeenschap, heb ik deze taktiek een stap verder gebruikt zien worden. "Goeie knul kwade knul" taktiek. Door te helpen om hun partner in het openbaar uit de weg te ruimen, nadat ze jarenlang intiem zijn geweest, zorgen ze er voor dat andere daders helden lijken. Dan komen de slachtoffers van deze afgedankte daders (zoals Brice) naar HEN gerend voor bescherming en informatie. En de controle en het slachtofferschap van buitenaf gaat bij deze slachtoffers gewoon door............
 
Wat ik nog meer heb opgemerkt, is hoeveel daders tevoorschijn komen in de overlevenden gemeenschap, de meesten, maar niet allemaal mannen, als onderzoekers en helden. Als woordvoerders. Zij beheren de spreek circuits en boeken, beheren en onderschrijven meestal een overlevende als een getrainde bevestiging (b.v. Phillips/O'Brien), die op hun beurt hen weer onderschrijven.
 
Ik ben door zeker drie van zulke personen benaderd, die de "jij en ik, liefje, wij kunnen samen een fortuin verdienen" routine probeerden, maar het sprak me niet aan, nadat ik zag wat er met Cathy gebeurde (en, naar ik geloof, Brice nog steeds aangedaan wordt). Ik weet niet of het komt omdat velen van ons misbruikt werden door vaders en steeds zoeken naar een oudere man om voor ons te zorgen en ons te beschermen, of dat het komt omdat we verdomd lui zijn (zoals ik geneigd was bij Mark) en er voor keizen om op een andere opeenvolging van controlleurs te leunen. Maar het patroon dat ik herhaaldelijk heb gezien is dat deze mensen gewoonlijk OPNIEUW IN OMLOOP GEBRACHTTE PROGRAMMEURS zijn. Ze komen terug in onze levens, durven te geloven dat wij hen niet herinneren. En natuurlijk, als ze terug zijn in onze levens zullen we ons niet veilig genoeg voelen om in staat te zijn om ze bewust te herinneren!
 
Dan kruipen ze weer in ons hoofd, erg snel en makkelijk, leggen ons droog van al onze herinneringen, bewijzen en geld, en dan gebruiken ze ons, als Mark bij Cathy deed, als lokaas om andere MC overlevenden binnen te halen die ze op dezelfde manier kunnen leegzuigen en beheersen.
 
 
Ik kon vreselijk kwaad worden als ik weer een slachtoffer ten prooi zag vallen aan een van dit schuim, maar ik ben op het punt gekomen dat ik me realiseerde dat dit een onderdeel is van genezen en herstellen -- weer terugvallen en er van leren als men weer vrij komt. Nadat men heel zijn leven beheerst is geweest, is het uiterst moeilijk om op eigen benen te staan en al zijn bewuste denkwerk zelf te verrichten. Ze weten dat en zijn er snel bij om daar misbruik van te maken.
 
Dit is waarom ingewijde overlevenden andere overlevenden blijven vertellen hoe absoluut cruciaal het voor ze is om hun EIGEN helden te zijn, hun EIGEN onderzoekers. Om op een ander te rekenen die ons vertelt wat te doen of denken is onszelf open stellen voor een andere overheerser en meer ellende en gevaar.
 
Ik heb mijn ervaringen met Mark en Cathy al bekend gemaakt op het internet. Ik heb verschillende onderzoekers en talrijke overlevenden over hen aangeschreven. Mark weet hoe ik tegenover hem sta; Cathy herinnert zich waarschijnlijk erg weinig, anders dan wat Mark haar doet denken. Als iemand verdere informatie wil over mijn ervaringen met Mark, geef me dan een postadres en ik zend je een pakketje. Deze man is gevaarlijk en moet door MC overlevenden ten alle tijden vermeden worden. Ik ben het er mee eens dat Mark absoluut, in ieder geval gedeeltelijk in het voordeel van Henry Kissinger alias "Kissybut" leek te werken. Toen ik met Mark over mijn herinneringen over Henry trachtte te praten en wat hij kinderen aandeed, inclusief mezelf, vertelde Mark me dat ik me moest vergissen. Dit is terwijl hij zich voordeed alsof het meeste wat ik me herinnerde (via zijn gebruik van zogenaamde "sleutels, codes en triggers") gefundeerd was.
 
Ongeveer twee jaar nadat ik onder Mark's invloed uitgekomen was, schreef ik over Henry in mijn creative non-fictie boek, MK. Henry is het karakter dat ik "Senator Edward" noemde. Ik schreef dit boek voordat ik bevestiging van buitenaf ontving van andere overlevenden enz. dat Henry inderdaad een valse pedofiel was. (Op een keer liet hij mijn rectum vreselijk bloeden en deed me gruwelijk pijn, hij verkrachtte me zo grof). Henry was, en is waarschijnlijk nog steeds, één van de meest beestachtige sodomieten waarvan ik als kind het misnoegen had te moeten verdragen.
 
Tegelijkertijd was hij één van de meest fascinerende eigenaren waarvan ik het "privilege" (althans zo dacht ik) had om tijd mee door te brengen, mijn volwassen jaren er bij inbegrepen. Hij heeft een absolute briljant verstand en is zo ondeugend dat het grappig is. En hij scheen alles te weten over iedereen die van enigerlei waarde voor hem was, tot op wat voor ondergoed ze kochten!
 
Hij was één van mijn eerste eigenaren, tezamen met het Witte Huis en de CIA en Robert Maxwell van Groot Brittanië. Ik begreep al vroeg dat Henry één van de grootste machthebbers was van het Witte Huis. Ik wist ook uit persoonlijke ervaring dat hij verantwoording aflegde aan Nelson Rockenfeller, en daarna aan David Rockenfeller. (David runde Henry, Henry runde George Bush Sr., en zo verder). Jimmy Carter liet Henry weten dat hij niet welkom was en later deed Clinton hetzelfde. Beiden hebben er voor betaald, duur, vooral door publiekelijk te worden vernederd. Henry houd er van de neuzen van zijn vijanden door de modder te halen. Heel typerend voor een Luciferiaan...
 
Maar Henry had zijn spionnen toch op hun plaatsen zitten. Hij chanteerde een zekere hooggeplaatste senator uit het Zuidoosten, een andere pedofiel die geobsedeerd werd door de hygiëne van zijn slachtoffers (enemas, saran omslagdoeken tussen hem en het slachtoffer, geschoren lichamen enz.), om Carter te bespioneren en de informatie naar Kissinger terug te spelen. Ik werd ook gebruikt als een tussenpersoon, toen ik in Atlanta woonde...
 
Mark liet me een zwart-wit foto van 8 bij 10 zien van Monica Lewinsky, een aantal jaren voordat het schandaal uitbrak. Hij zei dat ze een "presidentiëel model" was en vroeg of ik me haar herinnerde. Ik zei nee, en hij vertelde me dat hij wist dat ze een Presidentiëel Beta Sex slaaf was vanwege haar "klokswijze" moedervlek merktekens. Wat zou ik er voor geven om die foto nu te bezitten.......... Ik heb erg weinig gelezen uit Brice's tweede boek. Als ik een gedeelte zag dat informatie scheen te bevatten over een dader die ik me herinnerde, sloeg ik die over. Zo bleven er zo ongeveer alleen de intro en de gedeelten over Barbara Streisand en JFK over.
 
Ik heb totaal tegenovergestelde ervaringen gehad dan welke zij claimt te hebben gehad met JFK en ik heb er grote moeite mee om te geloven wat ze over hem schreef. In mijn geval, mij werd verteld dat ik één van zijn vele buitenechtelijke kinderen was. Toentertijd geloofde ik het. Nu, doet het er niet toe -- Ik ben wie ik ben.
 
Ik werd door mijn ouders meegenomen (één of allebei) om hem minstens 3 tot 4 keer te ontmoeten en hij stuurde David Powers er op uit om mij en twee vrouwelijke familieleden te ontmoeten nabij Reading PA, op zaterdagen, in een kerk, om te vragen hoe het met mij ging. (Ik identificeerde zijn foto ongeveer één jaar geleden. Absoluut hem. Een echte knappe man.) Ofschoon Rose Kennedy een totaal koud kreng was na zijn moord, als ik tezamen met andere kinderen aan haar werd voorgesteld, was JFK één van de meest positieve mensen in mijn leven, altijd zorgzaam, bevestigend en aanmoedigend. Als het niet was vanwege de manier waarop hij mij behandelde, wat me veel sterkte gaf toen het leven het moeilijkst was, denk ik niet dat ik het overleefd had. Hij was nooit fysiek ongepast en toen ik hem bij een gelegenheid smeekte om sex met me te hebben, liep hij weg, fysiek geschokt en verontwaardigd -- niet door mij maar door het feit dat iemand mij zo geconditioneerd had dat ik zoiets van een man verlangde. Hij was een antigif terwijl zo ongeveer iedere man in mijn jonge leven vergif en gevaarlijk voor mij was. En toen, verdomme, moest hij sterven. Dat betekende bijna mijn dood.
 
Zelfs jaren later, werd ik door Henry en anderen bij mensen geïntroduceerd als een "Kennedy Blaag". Het was een zware last om te dragen omdat het er voor zorgde dat ik me extra verantwoordelijk voor mijn land voelde. Misschien was dat het spelletje dat ze de hele tijd speelden, misschien ben ik een Kennedy Blaag. Als het zo is, zou het een eer zijn. Als het niet zo is, was het fijn om te denken dat ze de waarheid spraken.
 
Ik weet niet of Brice echt herinnert dat JFK haar zulke dingen aandeed of niet, maar het strookt totaal niet met het karakter van de man. Ik weet echter wel, uit dingen die Mark Phillips en Walter Bowart mij over haar vertelden, dat ze hevig geconditioneerd was om haar waarde te halen uit het feit dat ze door mannen begeerd werd. Walter gebruikte de trigger woorden "Mooie Brice" te vaak bij haar om toeval te zijn. Ik moest dat ook ondergaan toen ik geconditioneerd werd -- beginnend in mijn vroege jeugd -- geloven dat als ik ooit mijn waarde, van mooi en aantrekkelijk voor mannen zijn, zou verliezen, ik vermoord zou worden, dus het meest afschuwelijke dat me zou kunnen overkomen is dat een man me sexueel niet zou begeren. Als dat waar was, zou ik MOETEN zeggen dat iedere man die ik benaderde mij begeerde, en dat we sex hadden. Behoorlijk enge gedachte.
 
Ik kende Streisand ook...niet als een dader, maar als een slachtoffer wie veel op Brice leek qua persoonlijkheid, gedragingen enz. Heel erg gelijk. Ik herinner me dat ik Streisand een keer gezien heb in Zuid Afrika en ik zag haar ook regelmatig mensen afzeiken op DC cocktailparty's waar Henry me als zijn "nicht" mee naar toe nam. (Hij liet me meestal eenvoudige bruine kleren dragen). Ik wist ook (kan me niet herinneren of Brice dit schreef) dat Streisand ook door Henry gerund werd. Dit is ook een verontrustende gedachte, omdat Streisand erg close is met Bill Clinton.....dus ik vraag me af, gebruikt Henry haar om op die manier aan informatie over die man te komen? Om hem terug te pakken omdat hij Henry geen deel liet uitmaken van de regering?
 
Ik was vreselijk boos dat Brice het er op deed lijken dat Barbara Brice tot slachtoffer maakte, terwijl de realiteit was dat ze beiden gelijksoortige slachtoffers waren en beide sexuele perverse alter-ego's hadden. Barbara is een slachtoffer. Brice is een slachtoffer. Geen van beiden hadden ze in keuze in wat ze deden. Beiden stonden ze onder bevel en beide waren ze geconditioneerd door middel van verkrachting, marteling, degradatie, en zo veel meer. Ik deed ook verschrikkelijke dingen onder bevel. Als Barbara openlijk en bewust, in haar eigenlijke alter-staat, er voor koos om een andere vrouw sexueel aan te randen, dan zou het een heel andere zaak zijn. Om een mede slachtoffer in een boek als doelwit te nemen en naar buiten komen met wat haar beheersers dat slachtoffer toe geconditioneerd hebben om andere vrouwen aan te doen (ik werd ook aan vrouwen gegeven) is niet terecht en niet eerlijk. Ze gaven Brice ook instructies om sexuele dingen met mij te doen, maar ik begrijp nu dat zij geen keuze had. Ze was zich er niet bewust van. We waren beide slachtoffers, net zoals Barbara en zij ook beiden slachtoffers waren.
 
Ik heb mijn herinneringen zuiver en onbesmet gehouden en ik ben blij dat ik daar voor gekozen heb. Maar ja, ik kende Kissinger zeker, jarenlang.
 
In 1992, toen Clinton duidelijk maakte dat hij niets te maken wilde hebben met Kissinger, of wat hij dan ook te bieden had -- inclusief mijn zwarte agenten diensten (in tegenstelling tot Reagan en Bush Sr.) -- vertelde Henry me dat "zij" (Ariërs/Nazies) eventueel de regering over zouden nemen en wanneer ze dat zouden doen, hij mij als zijn "lieveling(dier)" zou hebben. Ik geloofde hem toen werkelijk, aangezien hij mij persoonlijk gemarteld en geterroriseerd had. Maar nu geloof ik hem niet. Hij is een oude bedrieger. Een briljante, erg gewonde oude bedrieger. Ik vraag me nog steeds af wat de Nazies met hem gedaan hebben toen hij hun zogezegde Joodse-Jongens bestuurder was. Stel je eens voor......
 
Ik realiseerde me ongeveer twee jaar geleden dat voormalige eigenaren als Henry hun slachtoffers openbaar WILDEN laten gaan en de wereld vertellen dat ze de macht over zouden nemen en ons allemaal zouden regeren. NWO en dat alles. Waarom zouden hun slachtoffers het niet geloven, wanneer we totaal door hun overheerst werden? Maar nu dat ik vrij ben en genoeg tijd heb doorgebracht, apart van hun denkwereld, en een aanzienlijke tijd in de normale maatschappij geleefd heb, realiseer ik me dat ze niet machtig zijn in de normale wereld, op de manier die ze mij deden geloven. Het is de hele tijd een rookgordijn en afspiegeling geweest. Intelligentie en geheimen zijn de meest vreselijke combinatie. Ze weten nauwkeurig wat de makkelijkste manier is om een tegenstander te verzwakkenen en hem uit te putten. In feite is er soms geen enkele reden om aan te vallen want angst kan zó totaal verlammen. Ze hebben veel te veel van ons gebruikt om hun vuile werk op te knappen, vooral door de patriotische gemeenschap en mensen als Icke en Mark en Cathy en Brice en Gunderson. Ik weiger nog langer een deel te zijn van het bedrog.
 
Realiteit check: de zogenaamde overheersers zijn helemaal geen overheersers. Het zijn armzalige mensen. Ze gaan naar de WC en krijgen zweren en voelen pijn en eenzaamheid en hebben ellendige huwelijken en bevinden zich in een staat van absolute angst voor elkaar. Ze heersen over niemand. Dat zullen ze nooit doen. Vrijheid is een conditie van de ziel. Ze zullen nooit hebben wat wij hebben. Wij zijn vrij; dat zullen zij nooit zijn. Ze zijn permanente gevangenen van elkaar. Ze weten dat als ze zich ooit zullen bedenken, als ze ooit zullen beslissen om de waarheid te vertellen, ze ten dode opgeschreven zijn. Ze zijn te hoog geplaatst en ze zullen te veel bewijzen hebben. God, weest ze genadig, want ik twijfel er aan of iemand anders dat zal zijn.
 
Katherine alias Kathleen Sullivan,
President of PARC-VRAMC http://parc-vramc.tierranet.com
 
Ik zal geen interviews geven over dit onderwerp. Ik wil geen ander boek schrijven. Ik zal geen toespraken hierover houden op conferenties. Ik heb dit enkel en alleen geschreven omdat ik er moe van werd geheimen te hebben.
 
Niets van wat ik schreef in deze of de vorige bekendmaking heeft iets te maken met mijn post als PARC president. Ik schrijf deze alleen als privé meningen en mededelingen.

PARC-VRAMC staat voor "Positieve Actie, Herinnering en Herdenking van Slachtoffers van Ritueel Misbruik en Mind Controle". PARC-VRAMC, een stichting, begon in November 1996 als een vaste poging om minimaal twee doelen te bereiken:

1) Het creëren, uitbreiden en onderhouden van een tuin, een half uur van Cattanooga, TN als een levend monument voor personen die zijn onderworpen aan sadistisch misbruik, rituele martelingen en/of inbreuk makende experimenten tegen hen begaan zonder hun medeweten en/of verkregen toestemming.

2) Het publiek te onderwijzen over de impact van sadistisch misbruik, rituele marteling en inbreuk makende, onvrijwillige experimenten op mensen. 


 
 
Terug naar Menu