Interview met...
'Drunvalo Melchizedek'

Baarn, Nederland, 13-9-2000

Speciaal voor Diamental

Het is de derde maal dat we Drunvalo ontmoeten.
De eerste keer was in Bad Soden am Taunus, een Duits kuuroord. Bij die gelegenheid kregen we de primeur van een levende Osiris. Gevonden in een onderaardse ruimte in Egypte, badend in een licht met een cartouche op zijn borst met daarop vermeld Osiris. Hoewel de persoon slapende leek, was zijn toestand onduidelijk. Hij leefde echter wel! Daarna nog eens in Washington, ter gelegenheid van de 'Gathering of Hearts', alwaar Drunvalo een zeer inspirerende lezing gaf en zich toen, samen met ons boog over de magie en mysteriën van Egypte.

Het fijne van een interview met Drunvalo is, dat de ontmoeting met de man zeker zoveel waard is als datgene wat hij zegt. Zijn innemende persoonlijkheid, wezenlijke Zijn en sympathieke charisma straalt van liefde en werkt bijzonder inspirerend.

Wie is Drunvalo Melchizedek?

Voor wie deze man nog niet kent, Drunvalo is een zogenoemde 'Walk In'. Zo'n kleine 30 jaar geleden, stierf er een 33 jarige jonge man met een andere naam, aan een onbekende ziekte. Het lichaam bleef behouden. Op wonderbaarlijke wijze is het leven in deze persoon teruggekeerd, in de vorm van een totaal nieuw bewustzijn en een heel andere persoonlijkheid. Vanaf dat moment was het lichaam weer springlevend, maar overgenomen door wat genoemd wordt het 'Melchizedek Bewustzijn'. Van toen af heette de man, Drunvalo Melchizedek. Plotseling hij beschikte over een ongelooflijke kennis van Egypte en haar Mysteriën.

Zelf zegt hij voortdurend in de staat van 'Melchizedek Bewustzijn' te verkeren, maar niet zonder meer te kunnen ontsnappen aan de gewone en banale problemen die aan het mens-zijn, het lichaam en de maatschappij ten grondslag liggen.Boven alles echter is hij hier om een speciale taak te vervullen, namelijk het verspreiden van kennis over de 'Flower of Life', de oorsprong van alle vorm en het leven. Daarnaast de 'Mer*Ka*Ba', het energetische voertuig, (Een electromagnetisch schotelvormig veld) waarmee de mens zich van nature zou moeten kunnen verplaatsen.

Geholpen door ruim 30 facilitatoren wereldwijd in meer dan 30 landen, geeft Drunvalo zeer uitgebreide cursussen in deze 'Sacred Geometry'. Hoewel er dus vele technieken zijn om de 'Mer*Ka*Ba' te realiseren, bijv. door middel van speciale ademhalingsoefeningen, laat hij niet na om er steeds weer opnieuw aan te herinneren dat de belangrijkste sleutel bestaat uit oprechte Liefde.

Dat is heel goed nieuws, want natuurlijk is niet iedereen geschikt om te voldoen aan de soms strenge eisen die gesteld worden om te visualiseren, op speciale wijze te ademen of uren in zich een of andere soort meditatie te verdiepen.

Gezegend door de Goden die mij laten bijstaan door een levensgezel van onschatbare waarde is het mij mogelijk om op professionele wijze mijn vragen aan Drunvalo kenbaar te maken. Hoewel ik het redelijk goed versta, is mijn Engels 'Very limited' om zo maar eens te zeggen. Een van de chronische problemen in mijn leven.

Het blijkt echter ook een goede ingang, want als Willeke (mijn compagnon en levensgezel) het euvel aan Drunvalo voorlegt, en hem mee deelt dat zij daarom mijn vragen zal stellen, is dat gelijk aanleiding voor Drunvalo om met zijn nieuwste lobby ( De Kogi ) te starten.

Vraag: Mijn partner heeft permanente problemen met het onder de knie krijgen van vreemde talen, maar vaak kan hij alles letterlijk verstaan en visualiseren als ik in zijn buurt ben. Intuïtief weet hij dan wat er bedoeld wordt. Staat dit in relatie tot de Kogi-taal?

Drunvalo; "Er zijn twee vormen van telepathie. Telepathie van hieruit (Hierbij wijst hij op zijn voorhoofd) en telepathie vanuit het hart (Wijst op zijn hart). De Kogi bedienen zich van de taal van het hart. De overdracht die in dit geval tussen jullie plaats vindt is er één van het hoofd, omdat er woorden mee gemoeid zijn."

( Meestal gebruiken wij brein-taal. De Kogi bedienen zich van Hart-taal. Brein is taal, rationeel. Hart is gevoel, beeld. Vanuit echte liefde worden de dingen altijd goed begrepen )

Vraag; Iets anders, wat er wel eens gebeurt. Nadat ik een bepaald contact met iemand gehad heb, WEET ik bepaalde dingen die betrekking hebben op de situatie, zodra ik wakker word.

Drunvalo; "Dit komt veel meer overeen met de Kogi-taal. De droomstaat ligt er dichter bij."

Vraag: Er werd laatst beweerd door iemand dat baby's niet kunnen denken, dat zij dus geen taal zouden hebben?

Drunvalo: "Onzin. De baby communiceert perfect. De ouders vaak echter niet."
"De wetenschap heeft ontdekt dat bij een baby het hartje al tikt, voor dat de hersentjes gevormd zijn! Zij heeft zich altijd afgevraagd hoe dit kon, waar de intelligentie vandaan komt. Nu hebben ze ontdekt dat er een klein gedeelte is, binnen het hart, dat een brein is, te weten zo'n 40.000 cellen groot. Dit zijn werkelijk hersencellen. Dit is ontdekt op de Stanford Universiteit. Daarbij heeben ze zelfs ook ontdekt dat er een magnetisch veld zit, in de vorm van een donut. In feite is het zo, dat in de hersenen ons intellect, een stukje Hart-Emotie zit en daarentegen in het hart een stukje Intellect-rationaliteit."

Ons trof de overeenkomst met het Yin-Yang symbool; Hart in het Brein en brein in het Hart.*R

Drunvalo; "Ik weet niet of dit pas ontdekte plekje hetzelfde is als dat waar de Kogi over spreken, maar als het bewustzijn van de mens op de Kogi-plek gericht wordt, komt daar een vibratie van af. Alles wat daar in de buurt is, herkent je dan. Insecten, planten, noem maar op."

Vraag: Is die taal te leren, is er een manier om dat Kogi-bewustzijn te bereiken?

Drunvalo: "Er is een manier. De Kogi zonderen zich af en blijven 9 dagen staan in een donkere ruimte. Daarbij eten en drinken zij absoluut helemaal niets! In feite is deze methode echter niet eens nieuw. *1 Het werkt ook alleen als er echt liefde is. Bij het richten van je aandacht en energie op dat plekje in je hart wordt de Kogi-energie geactiveerd. Deze energie heeft de vorm van een donut. Alle dingen worden door die energie herkend!"

Vraag van een andere reporter: heb je dat zelf ooit gedaan? (We nemen aan dat hij de Kogi-afzonderings methode bedoeld)

Drunvalo: "Nee, gelukkig niet. Het overkwam mij gewoonweg. Zo'n vier jaar nu werk ik met dolfijnen. Wij waren met een groep mensen bij de zee. Op zeker moment wees ik een dolfijn aan uit aantal van die daar zwommen en zei die daar komt terug. Het dier kwam terug uit de groep, dus wist ik dat de telepathie op dit niveau werkte. Een vrouw bij ons, een van onze onderzoekers, voorspelde de komst van een groep van 12 dolfijnen die in een specifieke formatie zouden komen. Drie sets van vier. Dus ging ik het water in om ze op te wachten. Na ongeveer een half uur kwamen ze in exact die formatie, zoals voorspeld. Ik heb trouwens gezien dat ze vaak in formaties van drie zwemmen, met links en rechts er achter ook weer groepjes van drie. Terwijl zo over me heen gingen (Ik was 40 voet diep onder water) vertelden ze me telephatisch dat zij niet meer wilden dat ik daar nog mensen naar toe bracht, totdat ik had geleerd om op de juiste wijze, te communiceren met hen...... met het hart! Nu ga ik terug om te zien of de Kogi manier de juiste is."

Vraag: Is er een manier om die energie en de werking te bewijzen?

Drunvalo: "Op de Stanford Universiteit hebben ze een machientje ontwikkeld dat verbonden kan worden met de computer en wat dan het bioritme toont van de persoon. Hij is op geen enkele wijze met draden of iets dergelijks aan de pc of het apparaat verbonden. Ter plekke was een groep mensen die trachtten op allerlei manieren om hun ritmes harmonisch te krijgen. Bijvoorbeeld doormiddel van gedachtenkracht, sturen met de wil en met psychische trucjes. Maar het lukte niet. Toen kwam er een vrouw binnen die in haar Kogi-energie ging. Alle ritmes liepen vanaf dan gelijk! Momenteel kost het me drie dagen om de mensen in deze Kogi-energie te krijgen. Als dit machientje werkt, kan ik ze daar veel sneller naar toe begeleiden."

Vraag van een reporter: Kun jij mij nu voelen? (Waarschijnlijk uitgaande van de bewering dat Drunvalo permanent in de Melchizedek-energie zit)

Drunvalo: "Ja, maar op een heel ander level."

Reactie van de man: "O, mijn God!"

Drunvalo gaat onverstoorbaar verder: "Het gaat het gemakkelijkst met dieren, omdat die er meteen op reageren. Iemand vroeg mij of ik het ook met een kikker kon. Ik besloot dat uit te proberen. Ik riep een kikker, die kwam naar mij toe en zat daar, met zijn hoofd gebogen, voor mij op de grond. Daarna moesten we weg. 2 Uur later toen we terug kwamen, zat ie er nog. Mijn vrouw heeft 3 paarden. Ze stonden links en rechts verspreid in de wei. Zodra ik naar het Kogi-plekje ging en het geluid maakte, kwamen ze van twee kanten op me af en klemden mijn hoofd tussen dat van hen in. Ik zat muurvast. Er werd eten gebracht, maar tegen alle gewoonte en normaliteit in negeerden ze het gewoon, ze wilden het niet hebben en bleven mijn hoofd vastklemmen. Dat duurde zo een half uur!"

Vraag: Kan het ook zijn dat je spontaan van die Kogi-energie gebruik maakt? Ik heb namelijk gelijkwaardige ervaringen gehad, toen ik nog een kind was.

Drunvalo: "Ja, het is als met de dolfijnen. Zij komen eerst naar zwangere vrouwen, dan naar kinderen, dan naar vrouwen en daarna pas naar de mannen."

Vraag: Staat kunst en dergelijke ook in relatie met de Kogi-energie?

Drunvalo: "Ja, het kan, maar het ligt aan de toestand van de kunstenaar. Voor de grote taal verwarring (Toren van Babel) sprak de mens oorspronkelijk maar één taal. Dat lijkt veel op de Kogi-taal. Wij zijn het kwijt geraakt, maar niet iedereen. Enkele van de primitieve stammen hebben het bewaard, zoals de Kogi. Het vreemde geluid bij de Kogi-energie is niet echt noodzakelijk. Het geluid GEBEURT gewoonlijk, je MAAKT het niet. Trouwens ze hebben wel een eigen spreektaal onder elkaar, maar het is een heel aparte."

"In feite komt het hier op neer. Bij het normale spreken, komt eerst de gedachte, die dan geïnterpreteerd wordt door de hersens waarna die de beelden controleren. Als het spreken op de Kogi manier gaat, is er geen sprake van controle, het is recht uit het hart! Als de woorden komen, dan komen ze van de geest en kunnen niet anders worden geïnterpreteerd dan voor wat ze zijn. Het gaat dan ook niet meer om controle, maar om gevoel, dat spontaan ontstaat en begrepen wordt. Franciscus van Assisi schijnt ook op deze manier gecommuniceerd te hebben. Kijk, ik zou kunnen wijzen waar het zit, maar desondanks zal niet iedereen er kunnen komen."

"Dan Warren b.v. is erg mentaal ingesteld. Hij is op de hoogte van deze Kogi-energie, maar ik denk niet dat hij weet hoe hij er moet komen. Hij bezit kennis van geomantrie. Nu heeft hij zelfs een manier gevonden om emoties op de computer in beeld te brengen. Hij kan je in een kamer zetten, terwijl degene die de computer bedient zich in een andere kamer bevindt. Alle gevoelens worden exact omgezet, in geometrische figuren. Deze vormen komen als 'Sideways Signatures' en deze worden weer vertaald in geometrische figuren. Je kunt niet 'faken'. Het apparaat is niet voor de gek te houden."

Vraag: Een soort leugendetector dus?

Drunvalo: "Ja, hoewel het enkel emoties vertaalt."

Vraag van andere reporter: Iets heel anders, in je eerste boek schrijf over het Aids-schandaal. Je noemt een professor en een document, waarin staat dat aids is gecreëerd door de V.S. Waarom is dat papier niet gepubliceerd?
(Deze vraag hadden we zelf ook op ons lijstje.)

Drunvalo: "Het was niet in mijn focus om de mensen zover te krijgen dat ze er wat er wat tegen zouden doen.* Het is nogal complex. Het document is van Mr. Strecker, een retrovirus-expert. Ik heb een video waarop de documenten worden getoond en waarop Mr. Strecker precies laat zien hoe het virus is geconstrueerd. Het virus van een koe en dat van een schaap zijn samengevoegd. Voordat het op de massa werd losgelaten, hadden ze al een antivirus ontwikkeld! Ze beschikken over een speciale lichtbron die zij over hun lichaam strijken, waardoor de aids in 2 minuten is verdwenen!" *2

"Laatst had ik zelf een interview met een dokter. Deze man was door een ongelukje besmet met aids en er van genezen. Ik wilde weten van hem, hoe dat kon. En of het iets te maken had met de Kogi-energie van Liefde en mededogen. Hij vertelde dat toen hij helemaal op was, op sterven na dood, het punt kwam waarop het hem allemaal niets meer uitmaakte. Dat was het moment waarop hij ineens werd overvallen door een overweldigend gevoel van liefde en mededogen voor iedereen. Blijkbaar was dat de sleutel, want een vrij snelle genezing volgde!" *3
" Het is trouwens zo dat aids de sleutel zal blijken te zijn voor de genezing van alle ziekten"

Vraag: Kunt u ons de naam van de dokter noemen?

Drunvalo: "Nee. Per 1 october is op mijn site ( Spirit of Ma'at...zie link onderaan ) verdere en nieuwe informatie verkrijgbaar in dezen. De opzet van de verspreiding van aids, was om 3/4 van de bevolking te besmetten en weg te vagen. Daarna zouden ze vertellen dat ze een remedie hadden gevonden. Maar het werkte niet, er gingen te weinig mensen dood. Het genocide plan staat nr.1. Daarom werd overgegaan op plan B." *4

"Plan B behelst het volgende. Sinds 4 jaar ongeveer wordt er een nieuw soort chloride in het water gedaan! Dit nu veroorzaakt en stimuleert de ontwikkeling van de 'Ziekte van Altzheimer'. De bedoeling hiervan is dat er binnen 18 maanden 90% van de bevolking dood is!" (Er zijn berichten dat deze ziekte op dit moment inderdaad schrikbarend aan het toenemen is.) De regering ziet het bevolkingsprobleem als nr.1. Binnenkort is er een ontmoeting van veel staatshoofden op wereldniveau, over dit wereldprobleem. Dit wordt de grootste bijeenkomst in de hele menselijke geschiedenis"

Verbaasde en geschokte uitroep van ander reporter, terwijl hij op het glas water op de tafel wijst: Ben je dan niet bang voor dat water! ?

Drunvalo: "Nee, het water draagt mijn gedachten, die eindigen in het water voor ik het drink, daardoor is het gezuiverd. In Japan toonde men mij een petrie-schaaltje met erg vervuild water. Zij richtten hun gedachten daarop en binnen 2 minuten was het water zuiver!"

Vraag: Wat kunnen wij hier nog meer tegen doen?

Drunvalo: "Ook hier geldt weer, geen paniek. Wordt niet bang en blijf rustig in je eigen energie, om een persoonlijke immuniteit en resistentie te bewerkstelligen. Juist dit kan het beste gebeuren door oprechte Liefde en wezenlijk gevoel, zoals bijvoorbeeld de Kogi-energie."

"Het is van het grootste belang dat we met zuivere gedachten eten en drinken. Ik heb een tijd lang vegetarisch / macrobiotisch gegeten en aan Yoga gedaan. Daarna ben ik met alles een poos gestopt, om te zien wat het effect op mijn lichaam en geest was. Ik eet soms weer gewoon vlees, maar dat Yoga doe ik weer! Dat is iets wat ik erg nodig heb"
* (Zie ook het artikel: Het Brood der Goden...Link beneden.)

Vraag: Zijn er ook andere methoden om die immuniteit te verkrijgen?

Drunvalo: Ja, in zijn boek "The Isaiah Effect" vertelt Greg Braden, over een boekrol die werd gevonden in de buurt van de andere Dode Zee Rollen. Deze rol beschrijft precies tot in detail hoe je dat kunt bereiken. Wat je moet doen om de positieve veranderingen in de buitenwereld te bewerkstelligen, doormiddel van pure genezende bewustzijnsenergie. We zijn er heel dicht bij om dit alles te begrijpen"
( Op Drunvalo's Site 'The Spirit of Ma'at ' kun je een uittreksel van dit boek van Greg Braden vinden en tevens een link om het boek te bestellen. Inmiddels is er ook een Nederlandse vertaling onder de titel 'Het Jesaja Effect'. Zie onder)

Vraag: Er wordt veel gesproken over Kristal- en Indigokinderen. Zijn deze van Sirius?

Drunvalo: "Dat ligt er aan met wie je spreekt. Er zijn veel verschillende meningen over de herkomst van deze kinderen. Ik denk dat ze niet van Sirius zijn, ze komen ergens anders vandaan. Ik zou eigenlijk in Frankrijk spreken, maar dat kon niet omdat ze de datum verschoven hadden. Dus toen zeiden ze, "Kom naar Israel om te filmen wat je te zeggen had. Ik wist van te voren niet wat ik zou gaan zeggen, maar toen ik moest spreken grepen de Engelen in en wat ze vertelden was heel interessant. Ze vertelden over de Nieuwe Kinderen. De Engelen vertelden dat de Ambassadeuren van Sirius hebben toegestaan dat die een speciale energie."
(*persoonlijke noot; ook bekend als het Christusbewustzijn,
volgens uitlatingen van D. in zijn eigen boek: ‘Matrix 1V’.)


"Energie hier op de aarde zou worden toegelaten. Deze video duurde ongeveer 45 minuten en ging uitsluitend over deze kinderen. Deze video werd door de cameragroep mee terug naar Frankrijk genomen. Toen ik weer terug in de VS was, kreeg ik een telefoontje waarin één van de verslaggevers vertelde dat, toen hij thuis weer op het vliegveld landde, er drie mannen in het zwart pistolen op zijn hoofd zetten en de video opeisten. Hij had zijn hele lichaam vol hangen met kostbare apparatuur, maar ze wilden niets anders dan de band. Blijkbaar stond er iets op wat zij wilden hebben en waarvan zij wilden dat er ook niets van naar buiten zou komen!"

Heftig gesticulerend veert de andere reporter op: Wat stond er volgens u precies op? Want niemand gelooft u toch? Vandaag komen er 800 mensen naar u luisteren, maar niemand van de pers, iedereen denkt dat u een 'Complete Lunatic' bent (equivalent voor krankzinnige) Ik kan dit niet verkopen. Ik heb nog 100.000 vragen! Kunnen we die video zien? Kan ik die man ontmoeten? Het probleem met u, er is nooit bewijs.
(Dit werd gevraagd in verband met de video over het creëren van Aids.)

Drunvalo gaf bij een andere gelegenheid al eens de volgende verklaring: " Ik word er vaak van beschuldigd, dat ik met regeringen onder een hoedje zou spelen. En daarbij informatie achter zou houden. Het probleem is echter dat ik vaak wordt uitgenodigd bij geheime diensten en regering mensen, om deel te nemen of aanwezig te zijn bij speciale experimenten en dergelijke. Maar meestal echter moet ik er voor tekenen dat ik niets naar buiten breng. Ik teken dan, want ik wil het weten! Soms wordt een contract opgeheven, ik ben dan vrij om er over te praten of te publiceren. Dat is wat ik dan ook onverwijld doe!"

Er ontstaat wat commotie en het wordt even wat chaotisch. Er wordt ons mee gedeeld dat het interview nu beëindigd moet worden, want men is al laat. Toch hebben we nog wat brandende vragen dus gaat Willeke onverdroten verder.

Vraag: Is er verband tussen Sirius, Kristalkinderen, onbevlekte ontvangenis en tweelingen?

Drunvalo: "Ik weet wat je bedoelt. Ik denk niet dat hier sprake is van een onbevlekte ontvangenis. Het zijn er te veel. ** Het aantal speciale kinderen wat momenteel geboren wordt is echter te groot. Volgens de wetenschappers zijn 80% tot 90% van de nieuw geborenen in de USA, Indigo/Kristalkinderen. Er worden 3 geheel nieuwe rassen geboren. Dit zeg ik niet, de wetenschap zegt dit. Dit is wetenschappelijk feit. Het DNA is veranderd in 3 verschillende rassen. De Indigo kinderen, de kinderen die nu geboren worden zijn niet menselijk. Ze hebben geen menselijke DNA. Ze zijn totaal anders. De meesten beschikken over een andere fysiologie en hebben bijvoorbeeld een andere lever."

Tijdens ‘n andere gelegenheid noemde hij ook nog anderen: "Er zijn 3 geheel nieuwe rassen aan het ontstaan. Indigo/Kristal-kinderen en aids-kinderen en in bijvoorbeeld China paranormale en zeer hoogbegaafde kinderen."

Tot slot grijnst Drunvalo bij het weggaan en voegt er tot slot aan toe; :

"Whether the regular press likes it or not; it's happening."
"Of de reguliere pers het leuk vindt of niet, het gebeurt!"

Noten

* ( Het Brood der Goden.)

*1 Dit verschijnsel van een veranderde bewustzijnsstaat, door niet te eten en te drinken staat bekend als; Inedia.
Zuster Filljung at en dronk 7 jaar niet.
Bekend hierin zijn verder ook; Anna Catharina Emmerich, Louise Lateau, Maria van Moerl, Maria Dominica Lazzari, Teresa Helena Higgingson, Theresia Neumann en zuster Rumolda.
Marie Julie Jehanny, ( Zij werd op 23 jarige leeftijd gestigmatiseerd en vanaf dat moment sliep, at en dronk ze niet meer. In 1930 op 83 jarige leeftijd zag ze er nog steeds uit als een jong meisje van rond de 20 jaar! 12 februari 1934 werd zij 84. De laatste 15 jaar van haar leven gebruikte ze wel enig voedsel, wat tot gevolg had dat ze er ook echt oud uit ging zien.
Van Ananda ( schrijver van 'The alien presence') is bekend dat hij groepjes mensen dagen lang afzondert in een totaal verduisterde ruimte, met zeer weinig eten en drinken, waarbij de personen dan ook in diverse stadia van bewustzijn schijnen te komen, die normaliter niet of nauwelijks te bereiken zijn.
Ook Jasmuheen, schijnt niet meer te eten en nog enkel te leven van puur licht! Daarbij heeft ze veel navolgong momenteel.

*2 Het boek ‘Trance' Formation of America, van Mark Phillips en Cathy O'brien, is een schokkend relaas over Mind Control. Iets wat daarbij vooral opvalt is het gegeven dat niemand bang voor aids schijnt te zijn en dan ook geen enkele moeite doet tot wat voor voorbehoedmiddelen dan ook. Men is er totaal niet bang voor, wat blijkt uit de manier waarop de sex met toch zeer risicovolle personen bedreven wordt.

*3 Er is een boek met de titel "Werken aan een Wonder" van Dr. Mahlon Johnson. In het boek wordt beschreven hoe hij door een simpel ongelukje tijdens een lijkschouwing zich zelf verwondde met een scalpel en daardoor besmet werd met aids. Na een gruwelijke strijd was hij er na vier en een half jaar van genezen. Het verhaal lijkt erg veel op dat waar Drunvalo het over heeft! Voor geïnteresseerden: isbn 90-4140-176-8, Uitg Anthos / Icarus.

*4 Dit klink natuurlijk zeer ongeloofwaardig. Daarom refereren we hier aan het 'Rapport Global 2000' wat een aanbeveling aan de president van Amerika is om de wereldbevolking tot 1/3 terug te brengen, door middel van mensonterende middelen.Bij veel ingewijden staat het rapport bekend als "Blueprint for Genoicide" en "Ontvolkings-Programma".
In verband hiermee zijn ook bekend 'De Protocollen van Sion'. ( English Tex-File)
Zie ook recentie 'De Protocollen van Sion'

* De focus van Drunvalo is er op gericht, dat de mensen er naar toe werken om hun eigen vibraties te verhogen. Volgens hem ligt de sleutel daarin, dat je beter aan jezelf kunt werken, dan tegen een ander. In de Bijbel werd een hint gegeven naar een gelijkwaardig gegeven, namelijk waar Jezus wou zeggen: "Weersta niet het kwade, maar projecteer het veeleer naar het goede, schep wat nodig is geschapen te worden, eerder dan te proberen te stoppen wat je niet wilt dat geschapen wordt."

** Er vinden inderdaad nogal wat bevruchtingen plaats zonder sex, zogezegd onbevlekt ontvangen. Uit de meesten worden echter uitsluitend meisjes geboren. Drunvalo schrijft hierover in het boek dat bij de workshop van de ‘Flower of Live’ hoort. Het percentage van deze geboorten ligt ver onder het percentage geboorten van de Nieuwe Kinderen.

De tijd is op.
Maar hij heeft ons uitgenodigd om alle andere vragen die we nog op ons lijstje hebben,
te beantwoorden via de e-mail als hij weer terug is in de Verenigde Staten.

Dat zullen wij zeer zeker doen.

Dus blijf regelmatig onze Site bezoeken voor meer informatie over Drunvalo Melchizedek.

 

Voor meer informatie over
Drunvalo en zijn bezigheden:

http://www.drunvalo.net
Of de Research Site:


*R Zie in verband hiermede ook onze boekrecensie: "Geheugen van het hart"

Zie ook de recensie op deze site over Drunvalo's boek 'De Geometrie van de Schepping'

'Het Jesaja Effect'. verkrijgbaar bij Uitg. Ankh-Hermes
Op kort termijn hopen wij hier een resensie van te kunnen plaatsen.

Terug naar Menu